Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos

Studia generalia tarjoaa ratkaisuja vaalikaudet ylittävään politiikkaan

11.02.2019

  Miten pidemmän aikavälin ongelmat, kuten valtion velkaantuminen ja ilmastonmuutos, voidaan ottaa huomioon vaalikausiin sidotussa politiikanteossa?  Kysymykseen saadaan vastauksia kaikille avoimessa Studia Generalia -luentosarjassa, joka sisältää kuusi ajatusta herättävää luentoa vaalikaudet ylittävästä politiikasta ja kansalaisvaikuttamisesta.

Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opetusnäytetilaisuus

Aika

10.12.2018 klo 9.00 - 10.25
9:05-9:35 FT Soile Loukusa (logopedian dosentuuri). Aiheena Autismikirjoon liittyvät kielen ja kommunikaation piirteet 9:55-10:25 VTM Laura Järvi (sosiaalipolitiikan yliopisto-opettaja). Aiheena Ammatillinen sosiaaliturva osana sosiaaliturvan kokonaisuutta meillä ja muualla

Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos

Laitoksella tehtävällä tutkimuksella ja siihen saumattomasti liittyvällä opetuksella on kaksi toisiaan täydentävää ominaispiirrettä. Yhtäältä yritämme ymmärtää laajaa maailmassa olemisen, tapahtumisen ja toimimisen yhteiskunnallista ja inhimillistä tematiikkaa; toisaalta pyrimme upottamaan yksittäiset tapahtumien kulut teoriaan ja historiaan. Argumentoidut visiomme perustamme tosiasioihin.