Turun yliopiston siemenrahoitusta saaneet hankkeet edistävät kansainvälistä yhteistyötä

26.09.2022

Kymmenelle Turun yliopiston hankkeelle myönnettiin rahoitus Opetus- ja kulttuuriministeriön strategiarahoituksen kansainvälisyysohjelman globaalihankkeille suunnatussa siemenrahoitushaussa. Koulutukseen, terveydenhuoltoon ja kestävyyteen keskittyviä hankkeita toteuttaa monipuolinen ja asiantunteva kumppanuusverkosto. 

Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) strategiarahoituksen kansainvälisyysohjelman globaaliverkostojen tavoitteena on luoda yhteistyöverkosto suomalaisten ja kohdemaiden kumppanikorkeakoulujen välille, sekä kehittää kahdensuuntaista yhteistyötä, joka vahvistaa Suomen korkeakoulutusta, osaamisbrändiä ja yhteistyöverkostoja globaalisti. Päämääränä on kansainvälisten osaajien houkuttelu ja rekrytointi Suomeen, sekä globaaleihin tarpeisiin vastaava tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta.  

Turun yliopisto koordinoi kansainvälisyysohjelman kahdeksasta globaaliverkostosta kahta: Finland-Africa Platform for Innovation (SDG 9) (FAPI) ja Finland-China Network in Food and Health (FCFH). Koordinointivastuiden lisäksi Turun yliopisto on mukana viidessä muussa globaaliverkostossa: Southern African and Finnish Higher Education Institutions' Network for Health and Well-Being (SAFINET), Finnish Indian Consortia for Research and Education (FICORE), Global Innovation Network for Teaching and Learning (GINTL), The Finnish-American Research and Innovation Accelerator (FARIA) ja EDUCase Platform. 

Ensimmäisellä hakukierroksella rahoitus kymmenelle kansainväliselle hankkeelle 

Keväällä 2022 järjestetyssä siemenrahoitushaussa jaettiin rahoitusta pilottiverkostoihin liittyville kansainvälisille hankkeille vuosille 2022–2023. Rahoitettavien hankkeiden tuli liittyä vähintään yhteen kansalliseen pilottiverkostoon, joissa Turun yliopisto on mukana. Turun yliopiston koordinoima Finland-China Network in Food and Health -verkosto järjesti oman sisäisen siemenrahoitushaun. 

Siemenrahoitusta haki yhteensä 15 hanketta, joista kymmenelle myönnettiin rahoitus. Yhteensä rahoitusta jaettiin lähes 500 000 euroa. Syksyn aikana aukeavalle haun toiselle kierrokselle jäi jaettavaksi vielä 400 000 euroa. Ensimmäinen hakukierros keräsi eniten hakemuksia (10) Afrikassa toteutettaviin hankkeisiin. Maanosittain rahoitusta saaneet hankkeet kohdentuvat Afrikkaan (6 hanketta), Intiaan (1 hanke) ja muihin Aasian maihin (2 hanketta). Mukana on myös yksi Afrikassa ja Intiassa toteutettava hanke. Suurin osa hankkeista liittyi useampaan globaaliverkostoon.  

Rahoitushaun tulosten julkistamisen jälkeen hankkeet ovat päässeet käynnistymään kesän 2022 aikana.   

- On mielenkiintoista päästä vihdoin kuulemaan konkreettisesti mitä kaikkea hankkeissa on meneillään. On hienoa, että Turun yliopisto on aktiivinen näinkin monessa Globaalipilotissa ja laajalla maantieteellisellä alueella, sanoo Kansainvälisten asioiden suunnittelija Satu Nurmi Turun yliopiston Kumppanuudet ja vaikuttavuus -yksiköstä.

Siemenrahoitus tukee pitkäjänteistä kansainvälistä yhteistyötä 

Ensimmäisellä hakukierroksella siemenrahoitusta saaneet hankkeet keskittyvät koulutukseen, terveydenhuoltoon ja kestävyyteen. Hankkeita toteuttaa monipuolinen ja asiantunteva kumppanuusverkosto, ja ne tukevat vahvasti Turun yliopiston strategisten tavoitteiden ja vuonna 2021 valmistuneen kansainvälisyysohjelman linjausten toteutumista.  

Rahoituksella tuetaan toimintoja, joilla luodaan ja saatetaan alkuun pitkäaikaista, vaikuttavaa ja kaikkia osapuolia hyödyntävää yhteistyötä. Siemenrahoituksen turvin tuetaan myös aiemmin aloitettua yhteistyötä ja varmistetaan sen pitkäjänteistä kehittämistä.   

- Siemenrahoituksen avulla voidaan kattaa esimerkiksi palkkakuluja ja työmatkoja. Vaikka korona-aika on vaikeuttanut matkustamista, sen myötä on voitu rakentaa joustavia toimintatapoja ja digitaalisuutta on hyödynnetty opetuksen ja tutkimuksen lisäksi myös yhteydenpidossa, Nurmi kertoo.      

Rahoituksen saaneita hankkeita esitellään yliopiston verkkosivuilla syksyn 2022 aikana julkaistavassa juttusarjassa.  

Tutustu myös globaaliverkostojen omiin verkkosivuihin.  

Luotu 26.09.2022 | Muokattu 26.09.2022