Turun linnan keskiaikainen kuninkaansali.

Pitoja ja piirityksiä — linnaelämää keskiajan Suomessa -opintojakso avoimessa yliopistossa

Miltä on näyttänyt elämä Suomen linnoissa keskiajalla? Keitä linnoissa asui ja mikä oli linnojen merkitys keskiajan yhteiskunnalle? Miten ihmiset ja tieto liikkuivat linnojen välillä? Miten vahvasti mannermainen ritarikulttuuri ehti rantautua Ruotsin Itämaahan ennen reformaatiota ja keskiajan loppua? Oliko elämä keskiajan linnoissamme lopulta enemmän pitojen viettoa vai piiritysten kestämistä?

Pitoja ja piirityksiä — linnaelämää keskiajan Suomessa -opintojaksolla (5 op) perehdytään nykyisen Suomen alueen linnoihin, sekä isoihin ja tunnettuihin että pienempiin ja salaperäisimpiin. Linnoja lähestytään niin historian kuin arkeologiankin näkökulmasta, linnojen ja linnoitusten monet merkitykset ja käyttötarkoitukset huomioiden ja näistä keskustellen.

Luentojen teemat:

  • Mikä linna? — Sukellus nykyisen Suomen alueen keskiaikaisiin linnoihin
  • Kastellista kivilinnaan, kirjurista kanoihin — linnan merkitys ja asukkaat
  • Rapola, rikala, vanhalinna — elämää linnavuorella
  • Linnan pidot — ruoka ja taloudenpito linnoissa
  • Kuusisto ja Naantalin birgittalaisluostari — hengellisen vallan kiviset asuinsijat
  • Ritariballadeista prinsessan myötäjäisiin — linnojen tavat
  • Tykkitornit ja tuliaseet — linna sodassa
  • Kuninkaantiellä linnasta linnaan — kulkeminen keskiajalla
  • Olavinlinnan Pyhä pihlaja ja Turun linnan tonttu-ukko — tarinat linnoista
  • Vankila, varasto vai museo? — keskiaikainen linna nykyään

Kurssi toteutetaan verkossa 18.1. - 22.2.2023 Helsingin yliopiston ja Turun yliopiston yhteisopetuksena. Kurssiin sisältyy reaaliaikaisten luentojen lisäksi viikottaisia tehtäviä ja oppimispäiväkirjan laatiminen. Kurssilla pyritään vuorovaikutukselliseen opetukseen. Opiskelijoiden toivotaan osallistuvan luentojen aikana keskusteluihin mm. pienryhmissä. Keskusteluja varten tarvitset mikrofonin ja kaiuttimen.

Opettajana toimii FM Elise Pihlajaniemi (TY). Opintojakson vastuuopettajat FM Joanna Veinio (HY) ja dosentti Georg Haggrén (HY, TY) pitävät yksittäisiä luentoja sekä osallistuvat osaan opetustapaamisista.

Avoimen yliopisto-opetuksen kautta kurssille voivat osallistua kaikki kiinnostuneet (ei edellytetä aiempia opintoja). Verkkokurssille voi osallistua paikkakunnasta riippumatta. Opintojakso sisältyy historian ja arkeologian aineopintoihin ja sen voi suorittaa myös yksittäisenä jaksona.

Opintojen sisältö: Tutustu opintojen sisältöön, aikatauluihin ym. opinto-oppaassa.

> Opinto-opas

Ilmoittautuminen: Kiintiö 15 opiskelijaa, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä. Opintomaksu 75 euroa.

> Ilmoittautuminen 9.12.2022 - 16.1.2023

Kuva: Keskiaikainen linnansali Turun linnassa. Museovirasto.