Sosiaalityön opinnot avoimessa yliopistossa

Avoimessa yliopistossa voi opiskella sosiaalityön perusopinnot ja aineopinnot. Aineopintoihin hakevilta edellytetään perusopintojen suorittamista. Alemman tai ylemmän sosionomi (AMK) tutkinnon suorittaneet voivat hakea suoraan aineopintoihin.

Sosiaalityön perusopinnot 25 op

Perusopinnoissa opiskelija perehtyy suomalaisen yhteiskunnan ja kulttuurin rakenteisiin, sosiaalitieteiden peruskysymyksiin ja saa perustiedot sosiaalitieteellisen tutkimuksen tekemisestä. Lisäksi opinnoissa perehdytään ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin ja ilmiöihin ja tehdään katsaus suomalaiseen sosiaalipolitiikkaan, sosiaalityöhön, sosiaalipalvelujärjestelmään ja kolmannen sektorin toimintaan.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

 • Johdatus sosiaalitieteisiin 10 op
 • Suomalainen yhteiskunta 5 op
 • Sosiaalitutkimus ja yhteiskunta 5 op
 • Sosiaalityön yhteiskunnalliset toimintaympäristöt ja ajankohtaiset kysymykset 5 op

Perusopinnot järjestetään integroituna opetuksena yliopistossa. Opintoja voi suorittaa myös verkko-opintoina. Voit opiskella myös yksittäisiä opintojaksoja.

> Opetusohjelmat lukuvuonna 2020 - 2021

> Opetusohjelmat lukuvuonna 2019 - 2020

Sosiaalityön aineopinnot 35 op

Sosiaalityön aineopinnot sopivat hyvin jo alalla työskenteleville, joilla on pitkäntähtäyksen suunnitelma pätevyyden saamiseksi tai muuten kiinnostusta ammatillisen tietämyksensä päivittämiseen. Avoimessa yliopistossa suoritetut sosiaalityön aineopinnot eivät sellaisenaan anna sosiaalityöntekijän pätevyyttä, mutta voit sisällyttää opinnot sosiaalityön tutkinto-opintoihin, jos tulet hyväksytyksi Turun yliopiston yhteiskuntatieteelliseen tiedekuntaan sosiaalityön pääaineopiskelijaksi.

Sosiaalityön tutkinto-opiskelijaksi Turun yliopistoon voi hakea yhteishaussa VTK- ja VTM-tutkintoon. Soveltuvan alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet voivat hakea myös maisterihaun kautta. Tutustu kunkin vuoden opiskelijavalintaperusteisiin!

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

 • Sosiaalityön traditiot ja teoriaperusteet 4 op
 • Arvot ja etiikka sosiaalityössä 3 op
 • Aikuissosiaalityö 6 op
 • Lapsiperhesosiaalityö 6 op
 • Lastensuojelu 5 op
 • Lähisuhdeväkivalta traumanäkökulmasta 3 op
 • Monikulttuurinen sosiaalityö 3 op
 • Asiakirjat ja dokumentointi 3 op
 • Gerontologinen sosiaalityö 2 op

Sosiaalityön aineopinnot järjestetään lähiopetuksena Turun yliopistossa (luento-opetus arki-iltaisin ja lauantaisin).

Tarkista opetusohjelmasta tiedot hakuajasta ja valintaperusteista!

> Opetusohjelmat lukuvuonna 2020 - 2021

> Opetusohjelmat lukuvuonna 2019 - 2020