Oletko kiinnostunut kysymyksistä, jotka liittyvät ihmisten selviytymiseen arjen elämässä, hyvinvoinnin ehtoihin ja jakautumiseen sekä eriarvoistumiskehitykseen? Tarvitsetko tutkimukseen perustuvaa tietoa sosiaalisista ongelmista, niiden lieventämisestä ja ehkäisemisestä?

Avoimessa yliopistossa voi opiskella sosiaalityön perusopinnot ja aineopinnot - myös joustavasti työn ohella. Opinnot sopivat kaikille aiheesta kiinnostuneille ja ammatilliseksi lisäkoulutukseksi. Aineopinnot on tarkoitettu perusopinnot suorittaneille. Myös sosionomi (AMK tai YAMK) -tutkinnon suorittaneet voivat hakea suoraan aineopintoihin.

Opinnot avoimessa yliopistossa sopivat myös sosiaalityön tutkinto-opiskelijaksi tähtääville. Voit hakea yhteishaussa VTK- ja VTM-tutkintoon. Sosiaalityön koulutukseen ei ole avoimen yliopiston väylähakua. Soveltuvan alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet voivat hakea myös maisterihaun kautta. Tarkista kunkin vuoden opiskelijavalinnan perusteet Hakeminen yliopistoon -sivuilta. Tutustu myös alla oleviin ohjeisiin.

Sosiaalityön perusopinnot 25 op

Perusopinnoissa perehdytään mm. suomalaisen yhteiskunnan ja kulttuurin rakenteisiin sekä sosiaalitieteiden peruskysymyksiin. Lisäksi opinnot antavat perustiedot sosiaalitieteellisen tutkimuksen tekemisestä.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

 • Johdatus sosiaalitieteisiin 10 op
 • Suomalainen yhteiskunta 5 op
 • Sosiaalitutkimus ja yhteiskunta 5 op
 • Sosiaalityön yhteiskunnalliset toimintaympäristöt ja ajankohtaiset kysymykset 5 op

Perusopinnot järjestetään integroituna opetuksena yliopistossa. Opintoja voi suorittaa myös verkko-opintoina. Voit opiskella myös yksittäisiä opintojaksoja.

> Opetusohjelmat lukuvuonna 2020 - 2021

Sosiaalityön aineopinnot (laajat sivuaineet) 35 op

Sosiaalityön aineopinnot sopivat hyvin jo alalla työskenteleville, joilla on pitkäntähtäyksen suunnitelma pätevyyden saamiseksi tai muuten kiinnostusta ammatillisen tietämyksensä päivittämiseen. Avoimessa yliopistossa suoritetut sosiaalityön aineopinnot eivät sellaisenaan anna sosiaalityöntekijän pätevyyttä, mutta voit sisällyttää opinnot sosiaalityön tutkinto-opintoihin, jos tulet hyväksytyksi Turun yliopiston yhteiskuntatieteelliseen tiedekuntaan sosiaalityön pääaineopiskelijaksi.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

 • Sosiaalityön traditiot ja teoriaperusteet 4 op

 • Aikuissosiaalityö 5 op

 • Lastensuojelu, sosnet 5 op

 • Gerontologinen sosiaalityö 2 op

 • Monikulttuurinen sosiaalityö 4 op

 • Arvot ja etiikka sosiaalityössä 4 op

 • Asiakirjat ja dokumentointi 4 op

 • Lapsiperhesosiaalityö 5 op

 • Sosiaalioikeus 2 op

Sosiaalityön aineopinnot ovat suoritettavissa joustavasti pääosin itsenäisesti opiskellen. Opinnot koostuvat verkko-opetuksesta ja kirjatenteistä Exam-tenttipalvelussa sekä muutamaan opintojaksoon sisältyvästä lähiopetuksesta (luennot ja seminaarit) Turun yliopistossa. Aineopinnot alkavat seuraavan kerran syksyllä 2021.

Tarkista opetusohjelmasta tiedot hakuajasta ja valintaperusteista.

> Opetusohjelma lukuvuonna 2020 - 2021

> Opetusohjelma lukuvuonna 2021 - 2022 (julkaistaan touko-kesäkuussa)

Ohjeita opiskelun suunnitteluun ja tutkintoon tähtääville

Hakeminen avoimen yliopiston sosiaalityön aineopintoihin

Tarkista aineopintoihin hakemista koskevat ohjeet opintojen opetusohjelmasta Avoimen yliopiston Nettiopsusta!

Voinko tehdä sosiaalityön perusopinnot ja sosiaalityön aineopinnot saman lukuvuoden aikana?

 • Perusopinnot (tai sosionomi AMK tai YAMK -tutkinto) tulee olla suoritettuina ja niistä tulee olla kokonaisuusmerkintä ennen aineopintoihin hakemista. Perus- ja aineopintoja voi tehdä yhtä aikaa vain siinä tapauksessa, että saat aineopintojen opinto-oikeuden sosionomin tutkinnon pohjalta ja haluat sosionomin tutkinnon lisäksi suorittaa myös sosiaalityön perusopinnot.

Voinko hakea aineopintoihin vaikka sosionomin tutkintoni on vielä kesken?

 • Vain valmiilla sosionomi (AMK) tai (YAMK) -tutkinnolla tai valmiilla sosiaalityön tai sosiaalitieteiden perusopinnoilla voi hakea.

Onko sosiaalityön aineopintoihin vaikea päästä? Onko hakijoita paljon?

 • Hakijoita on viime vuosina ollut yli opiskelijakiintiön, ja opiskelijat valitaan aiemman opiskelumenestyksen ja motivaatiokirjeen perusteella, joten kaikki eivät valitettavasti mahdu mukaan. Jos motivaatiota opiskeluun on, kannattaa ehdottomasti hakea! Muista tuoda kiinnostuksesi ja sitoutumisesi esille myös motivaatiokirjeessä.

Onko ilmoittautumisnopeudella merkitystä?

 • Ei ole. Kaikki hakuajan sisällä saapuneet hakemukset huomioidaan. Muista myös lähettää ohjeiden mukaisesti tarvittavat liitteet opintosihteerille ennen hakuajan päättymistä. Liitteitä ei pyydetä erikseen.

Kuulun riskiryhmään, enkä voi koronatilanteessa tulla kampukselle. Voinko silti hakea opintoihin?

 • Voit hakea. Jos saat opinto-oikeuden, voit tehdä hakemuksen esteettömyyssuunnittelijalle, joka tekee tarvittaessa suosituksen erityisjärjestelyistä. Hakemukseen tulee liittää lääkärintodistus. Suosituksen perusteella opettaja räätälöi kurssikohtaisesti sinulle sopivan suoritustavan niissä tapauksissa, joissa opetus sisältää pakollista läsnäoloa.
Sosiaalityön aineopintojen opiskelu avoimessa yliopistossa

Milloin opiskelu alkaa?

 • Aineopinnot alkavat syyskuussa. Kyseisen lukuvuoden opetusohjelmasta näet tarkemmat aikataulut.

Voiko aineopinnot opiskella yhdessä vuodessa?

 • Aineopinnot voi opiskella yhdessä lukuvuodessa, jos se on omien aikataulujen puitteissa mahdollista. Opetusohjelman perusteella kannattaa tehdä itselleen hyvä suunnitelma, niin tavoitteessa on helpompi pysyä.
 • Opintoja voi myös jakaa kahdelle tai kolmelle lukuvuodelle, sillä opinto-oikeus kestää kolme vuotta. Suunnittelijalta voi pyytää apua aikataulun laatimiseen.

Onnistuuko opiskelu täysin etänä? Onko lähiopetukseen osallistuminen pakollista?

 • Sosiaalityön aineopinnot ovat lähiopetusta eli opiskelijan tulee osallistua Turun yliopiston kampuksella järjestettävään opetukseen. Suurin osa opiskelusta on kuitenkin itsenäistä ja osittain opiskellaan verkossa. Sähköisiä Exam-tenttejä voi tehdä Turun lisäksi myös muilla Exam-tenttipalvelun paikkakunnilla. Luennoille osallistuminen ei ole pakollista, mutta osallistumista suositellaan ja tentti saattaa perustua luentoihin. Opetusohjelmassa ilmoitetaan, jos opetusta on mahdollista seurata verkon kautta etänä. Seminaareihin osallistuminen on pakollista.
 • Joustoa antaa myös se, että opintoja voi jakaa useammalle vuodelle. Katso opetusohjelmasta tarkemmat tiedot opetustavoista ja -aikatauluista.
 • Huom! Koronavirustilanteessa opetuksen järjestämiseen saattaa tulla muutoksia lyhyelläkin varoitusajalla. Suunnittelijalta voit kysyä lisää aikatauluista.

Voiko myös kesällä opiskella?

 • Osan kirjatenteistä voi tehdä kesäaikaan, katso lisätietoja opetusohjelmasta. Kesäaikaan tehtyjen suoritusten arviointiaika on yleensä normaalia pidempi.

Mistä löydän tenttikirjoja?

 • Tenttikirjallisuus ilmoitetaan opetusohjelmassa kunkin opintojakson kohdalla. Turun yliopiston kirjaston palvelut ovat avoimen yliopiston opiskelijoiden käytettävissä. Suurin osa sosiaalityön aineopintojen kirjallisuudesta on saatavissa sähköisinä kirjoina yliopiston kirjaston Volter-tietokannasta.
Sosiaalityöntekijän pätevyyden saaminen

Antavatko avoimessa yliopistossa suoritetut sosiaalityön aineopinnot sosiaalityöntekijän pätevyyden?

 • Eivät sellaisenaan anna. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira myöntää hakemuksesta oikeuden harjoittaa sosiaalityöntekijän ammattia laillistettuna ammattihenkilönä henkilölle, joka on suorittanut Suomessa ylemmän korkeakoulututkinnon, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta vastaavat yliopistolliset opinnot sosiaalityössä (perus-, aine- ja syventävät opinnot).

Antavatko avoimessa yliopistossa suoritetut sosiaalityön aineopinnot sosiaalityöntekijän sijaispätevyyden?

 • Sijaispätevyydella tarkoitetaan sitä, että sosiaalityöntekijän ammatissa voi toimia tilapäisesti enintään vuoden ajan sosiaalityöntekijän ammattiin opiskeleva henkilö, joka on suorittanut hyväksytysti sosiaalityön aineopinnot ja käytännön harjoittelun. Lisäksi henkilön tulee työskennellä ammattiin valmistuneen ja laillistetun sosiaalityöntekijän valvonnan ja johdon alaisena.
 • Turun yliopiston avoimessa yliopistossa voi opiskella sosiaalityön laajan sivuaineopintokokonaisuuden 35 op, johon ei sisälly harjoittelua. Opintojen suorittaminen ei siis anna sosiaalityöntekijän sijaispätevyyttä. Vastaavan opintokokonaisuuden suorittavat myös ne tutkinto-opiskelijat, jotka opiskelevat sosiaalityötä sivuaineena. Laajan sivuaineopintokokonaisuuden suorittaminen avoimessa yliopistossa antaa korkeakoulututkinnon suorittaneille mahdollisuuden osallistua maisterihakuun (ks. alla). Harjoittelun voi suorittaa vain sosiaalityön tutkinto-opiskelijana.
 • Muissa yliopistoissa harjoittelu saattaa sisältyä avoimena yliopisto-opetuksena järjestettäviin sosiaalityön opintoihin, joten jos sijaispätevyyden saaminen nopeasti on sinulle tärkeää, kannattaa tutustua myös muiden avointen yliopistojen opintoihin.
Sosiaalityön tutkinto-opiskelijaksi (ei aiempaa korkeakoulututkintoa)

Mitä hyötyä opinnoista avoimessa yliopistossa on, jos aion hakea sosiaalityön tutkinto-opiskelijaksi Turun yliopistoon? Minulla ei ole aiempaa korkeakoulututkintoa.

 • Jos sinulla ei ole aiempaa korkeakoulututkintoa, voit hakea sosiaalityön tutkinto-opiskelijaksi yhteishaussa kandidaatin ja maisterintutkintoon. Opiskelijat valitaan todistusvalinnan tai valintakokeen perusteella. Sosiaalityön tutkinto-opintoihin ei ole avoimen yliopiston väylähakua. Lue lisää Hakeminen Turun yliopistoon -sivulta.
 • Yhteishaussa ei huomioida avoimessa yliopistossa suoritettuja opintoja, mutta opinnoilla voit parantaa valmiuksiasi valintakokeisiin.
 • Jos saat tutkinnon suoritusoikeuden, voit hyväksyttää avoimessa yliopistossa tekemäsi opintosuoritukset osaksi tutkintoa. Jos olet suorittanut avoimessa yliopistossa sosiaalityön perusopinnot vähintään hyvin tiedoin, voit jatkaa tutkinto-opintoja suoraan aineopinnoista.
 • Avoimessa yliopistossa voit opiskella oman kiinnostuksesi mukaan sosiaalityön opintoja: perusopinnot (25 op) tai yksittäisiä opintojaksoja ja myös aineopinnot (35 op).
 • Voit opiskella avoimessa yliopistossa myös muita tutkintoon kuuluvia opintoja, esimerkiksi kieli- ja viestintäopintoja sekä kaikki kandidaatin tutkintoon vaadittavat sivuaineopinnot. Nykyisessä, vuosien 2020 - 2022 opetussuunnitelmassa kandidaatin tutkintoon sisältyy sivuaineopintoja yhteensä 50 op. Ota huomioon, että tutkintoon kuuluvia opintoja koskevat vaatimukset voivat muuttua seuraavassa opetussuunnitelmassa.
 • Jos pääset tutkinto-opiskelijaksi, voit suorittaa perus- ja/tai aineopintokokonaisuutesi loppuun joko avoimessa yliopistossa tai osallistuen pääaineopiskelijoiden opetukseen. Aineopintojen suorittaminen avoimessa yliopistossa on joustavampaa, sillä niihin sisältyy enemmän kirjatenttejä ja luentoja iltaisin tai viikonloppuisin.
Sosiaalityön tutkinto-opiskelijaksi (alempi tai ylempi korkeakoulututkinto)

Mitä hyötyä avoimen yliopiston opinnoista on, jos aion hakea sosiaalityön tutkinto-opiskelijaksi Turun yliopistoon? Minulla on korkeakoulututkinto.

 • Jos olet suorittanut korkeakoulututkinnon (alemman tai ylemmän), sinulla on mahdollisuus hakea tutkinto-opiskelijaksi:
 • maisterihaussa 
  • Turun yliopiston sosiaalityön maisterihaun kelpoisuusvaatimuksina ovat keväällä 2021 aiempi korkeakoulututkinto sekä sosiaalityön aineopintokokonaisuus suoritusoppilaitoksen laatimassa laajuudessa (35 - 60 op).
  • Jos pääset maisterihaun kautta tutkinto-opiskelijaksi, oppiaine edellyttää täydentävien eli siltaopintojen suorittamista perus- ja aineopintojen lisäksi. Siltaopinnot on mahdollista suorittaa samanaikaisesti syventävien opintojen eli maisteriopintojen kanssa.
  • Jos aiot hakea maisterihaun kautta tutkinto-opiskelijaksi, voit sosiaalityön nykyisen opetussuunnitelman (2020 - 2022) mukaan opiskella 1 - 8 op sivuaine-, kieli- tai yleisopinnoiksi sopivina opintoina mitä tahansa avoimen yliopiston tarjoamia opintoja.
 • haussa kandidaatin ja maisterin tutkintoon
  • Maisterihaun lisäksi voit halutessasi osallistua myös hakuun kandidaatin ja maisterin tutkintoon.
  • Jos saat sosiaalityön tutkinnon suoritusoikeuden ja sinulla on aiempi korkeakoulututkinto, voit hakea vapautusta kandidaatin tutkinnosta eli siirtymistä maisterivaiheen opintoihin. Edellytyksenä vapautukseen on alempi korkeakoulututkinto sekä maisterin tutkinnon pääaineesta suoritetut perus- ja aineopinnot vähintään hyvin tiedoin. Lisäksi voidaan edellyttää opintojen täydentämistä esimerkiksi kieli-, yleis- ja menetelmäopinnoilla (siltaopinnot).
 • Tarkemmat hakuohjeet ovat Hakeminen Turun yliopistoon -sivulla

Voinko hakea muiden yliopistojen sosiaalityön maisterihaussa Turun yliopiston avoimessa yliopistossa suorittamillani sosiaalityön aineopinnoilla?

 • Tarkista Opintopolusta kunkin yliopiston maisterihaun hakukelpoisuusvaatimukset ja valintaperusteet. Ota yhteyttä ko. yliopiston opintoneuvontaan, jos olet epävarma siitä, täyttyvätkö ehdot.
 • Jos olet aloittanut aineopinnot sosionomipohjalta, kannattaa kiinnittää erityisesti huomiota perusopintovaatimukseen. Turun yliopiston maisterihaussa sosionomi (AMK tai YAMK) -tutkinnon katsotaan vastaavan sosiaalityön perusopintoja, mutta muissa yliopistoissa saatetaan hakijalta vaatia sosiaalityön perusopinnot 25 op.

Lisätietoja sosiaalityön tutkinto-opiskelusta Turun yliopistossa

 • Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opintoneuvonta vastaa kysymyksiisi, jotka liittyvät sosiaalityön tutkinto-opiskeluun Turun yliopistossa: opo-yht@utu.fi