Sosiaalityön opinnot avoimena yliopisto-opetuksena

Tervetuloa tutustumaan avoimena yliopisto-opetuksena järjestettäviin sosiaalityön opintoihin!

Infotilaisuus on tarkoitettu opintoihin ilmoittautuneille ja opiskelun aloittamista vielä harkitseville. Saat ohjeita opiskelukäytännöistä ja voit kysyä lisätietoja opiskelusuunnitelmasi laatimiseksi.

Sosiaalityön perusopinnot 25 op järjestetään verkko-opintoina, joihin voi osallistua paikkakunnasta riippumatta lukuun ottamatta Exam-tenttejä. Tenttejä voi suorittaa joustavasti useiden korkeakoulujen Exam-tenttipalvelun tiloissa. Perusopinnot ovat tarjonnassa myös seuraavissa yhteistyöoppilaitoksissa: Alkio-opisto, Etelä-Pohjanmaan opisto, Hämeen kesäyliopisto ja Työväen Akatemia.

Sosiaalityön aineopinnoissa (35 op) osaan opintojaksoista sisältyy läsnäoloa edellyttävää lähiopetusta Turussa, osa jaksoista suoritetaan kirjatentteinä Exam-tenttipalvelussa. Opinnot on tarkoitettu sosiaalityön perusopinnot 25 op tai sosionomi (AMK) -tutkinnon suorittaneille, ks. hakuohjeet opintojen esittelysivulta.

Infotilaisuuden aiheina mm.
• opintojen sisältö ja opetusohjelmat
• opiskelukäytännöt
• maisterihaku sosiaalityön tutkinto-ohjelmaan.

Osallistumisohjeet:
Esittelytilaisuus järjestetään Zoom-verkkoympäristössä, joka avataan 15 min ennen tilaisuuden alkua. Tilaisuuden osoite (kopioi):
https://utu.zoom.us/my/sostiesostyo

Tutustu Zoom-ohjeisiin!