Sosiaalityö, valtiotieteiden maisteri (2 v)

Koulutus sopii sinulle, jos:

  • sinua kiinnostavat yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus, yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja ihmisoikeudet
  • haluat perehtyä ihmisten ja väestöryhmien erilaisiin elämäntilanteisiin ja hyvinvoinnin kysymyksiin
  • haluat työhön, missä voit osallistua sosiaalisten ongelmien ehkäisemiseen ja lievittämiseen

Maisterin tutkinto sosiaalityö pääaineena antaa pätevyyden toimia laillistettuna sosiaalityöntekijänä. Sosiaalityössä kyse on tutkimukseen perustuvasta käytäntölähtöisestä yksilö-, yhteisö- ja yhteiskuntatason ammatillisesta toiminnasta. Sosiaalityössä voit työskennellä asiakastyössä esimerkiksi lasten, nuorten ja perheiden parissa, aikuissosiaalityössä, vammaispalveluissa ja ikäihmisten parissa. Lisäksi koulutus antaa valmiuksia työskennellä esimerkiksi opetus-, kehittämis-, tutkimus- ja johtamistehtävissä.

Sosiaalityön maisteriopinnoissa kehität teoreettista ajattelua, eettistä pohdintaa ja muita sosiaalityön ammatillisia valmiuksia. Käytännön opetus korostuu ja toteutuu opintojen aikana työmenetelmien ja -käytäntöjen opetuksena, harjoittelujaksolla sekä moniammatillisena klinikkaopetuksena. Moniammatillisessa klinikkaopetuksessa kouluttajina toimivat sosiaalityön lisäksi psykologian ja logopedian opettajat, sekä muut kotimaiset ja ulkomaiset asiantuntijat. Oppimisympäristön kokonaisuus on näin ollen hyvin monipuolinen ja antoisa.

Sosiaalityötä opiskellaan sosiaalitieteiden laitoksella, jonka muut oppiaineet ovat sosiaalipolitiikka, sosiologia ja taloussosiologia.  Sosiaalitieteiden laitos tarjoaa kokonaisuutena sisällöiltään ja opetusmenetelmiltään monipuolisen ja laaja-alaisen kokonaisuuden. Osa opinnoista on yhteisiä sosiaalitieteiden muiden oppiaineiden kanssa.


 

Tutustu Lotan kokemuksiin sosiaalityön opiskelusta

Get inspired by the future.
Meiltä valmistut työhön, jossa voit vaikuttaa.

Koulutuksesta valmistuneiden uramahdollisuuksia:

  • sosiaalityöntekijä
  • kuraattori
  • lastenvalvoja
  • perheneuvoja
  • projektipäällikkö
  • suunnittelija

Sosiaalityötä opiskelleet sijoittuvat työmarkkinoille erittäin hyvin. Työtehtäviä tarjoavat sosiaali- ja terveysalan julkiset ja yksityiset palvelualat mm. valtion hallinto, kuntien sosiaalihuolto, kasvatus- ja perheneuvonta, koulu- ja sivistystoimi, terveydenhuollon sosiaalityö, päihde- ja mielenterveystyö, rikosseuraamusala, kuntoutus- ja erityishuollon yksiköt, sekä yksityiset järjestöt ja organisaatiot. Sosiaalityön pääaineesta valmistuneet työllistyvät myös sosiaali- ja terveydenalan johto- ja  asiantuntijatehtäviin.