alt=""

Sote-akatemia: Monitieteinen sosiaali-, terveys- ja sivistysalan opintokokonaisuus

Monialainen, Turun yliopiston kaikkien tiedekuntien   yhteinen opintokokonaisuus perehdyttää sosiaali- ja terveydenhuollon sekä sivistystoimen (sivisote) muuttuvaan kenttään ja palveluiden yhdyspintoihin.

Turun yliopiston Sote-akatemia toteuttaa yhteistyössä yliopiston tiedekuntien kanssa opintokokonaisuuden, jossa käsitellään sivisote-kentän toimijoita, rakennetta sekä palveluiden yhteensovittamista ja muutosta. Opinnot on tarkoitettu sekä tutkinto-opiskelijoille että avoimena yliopisto-opetuksena kaikille kiinnostuneille. Opinnot sopivat esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille ja ammatissa toimivien täydennyskoulutukseksi, mutta myös kaikille sivisote-kentän kysymyksistä kiinnostuneille koulutustaustasta tai ammatista riippumatta.

Monitieteinen sosiaali-, terveys- ja sivistysalan opintokokonaisuus 15 op tai 25 op

Opinnot järjestetään integroituna opetuksena Turun yliopistossa. Useimmat opintojaksot ovat suoritettavissa täysin verkko-opintoina. Opinnot alkavat 13.9.2021 ja opintokokonaisuuden voi suorittaa 15 tai 25 opintopisteen laajuisena yhden lukuvuoden aikana. Johdatus-jakso on pakollinen kaikille opintokokonaisuuden suorittajille. Ohjeet valinnaisista opintojaksoista ovat opinto-oppaassa. Opintokokonaisuudesta voi opiskella myös yksittäisiä opintojaksoja.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

Syyslukukausi 2021:

 • Johdatus: Sosiaali-, terveys- ja sivistyspalvelut palvelurakenteen uudistuksessa 3 op 13.9. - 27.10.2021
 • Liiketoimintaosaaminen sivistys-, sosiaali- ja terveyspalvelujen kontekstissa 3 op 27.9. - 21.11.2021
 • Hyvinvointi ja oppiminen kasvatus- ja opetusyhteisöissä 3 op 12.10. - 16.11.2021
 • Humanistisia näkökulmia terveyteen ja hyvinvointiin 3 op 28.10.2021 - 6.1.2022

Kevätlukukausi 2022:

 • Digitalisaatio sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa 3 op
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon perusoikeudet 3 op
 • Palveluiden yhteensovittaminen ja monialaisuus sosiaali- ja terveysaloilla 3 op
 • Tulevaisuusajattelu ja skenaariot sosiaali- ja terveydenhuollossa 5 op (ei tarjota yksittäisenä jaksona)
 • Ikääntyvä väestö, terveys ja palvelut 4 op
 • Monikulttuurinen perhe ja lapsi, kansainvälinen yksityisoikeus lapsioikeudessa 4 op
 • Johdatus bioturvallisuuteen 2 op

Koko lukuvuoden ajan itsenäisesti verkko-opintoina suoritettavissa olevat opintojaksot:

 • Sosiaalioikeus 4 op (maksuton syyslukukaudella)

 • Surevan kohtaaminen 2 op (maksuton syyslukukaudella)

 • Koulu lasten hyvinvointiympäristönä 2 op (MOOC, 24 euroa)

 • Lastensuojelun perusteet: mitä minun tulee tietää monitoimijaisesta lastensuojelusta? 3 op (MOOC, 36 euroa)
 • Luontoperustainen hyvinvointi 2 op (MOOC, 30 euroa)
 • Monitoimijaisen lapsi- ja perhepalveluosaamisen perusteet 2 op (MOOC, 24 euroa)
 • Nuoret hoivaajat 1: Perheenjäsenen vakava sairaus, vamma tai päihteiden käyttö lapsuuden kokemuksena 2 op (MOOC)

 • Nuoret hoivaajat 2: Lapsen kehitysympäristöt ja perheen palvelut 1 op (MOOC)

 • Nuoret hoivaajat 3: Lapsen ja perheen tukeminen 2 op (MOOC)

 • Nuoren kohtaaminen 1 op (MOOC) (tulossa loppuvuodesta 2021)

Opintojen sisältö:

Opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin voi tutustua yliopiston opinto-oppaassa.

Ilmoittautuminen:

Ilmoittautumisaika opintokokonaisuuteen on 9.8. - 8.9.2021, kiintiö 35 opiskelijaa, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä. Opintokokonaisuus on maksuton.

> Ilmoittaudu opintokokonaisuuteen ilmoittautumispalvelussa

Ilmoittautuminen yksittäisille syys- ja kevätlukukauden opintojaksoille: Ilmoittautumisaika Johdatus-jaksolle on 9.8. - 9.9.2021. Ilmoittautuminen muille syyslukukauden jaksoille alkaa 9.9.2021, kevään jaksoille marraskuussa. Opiskelijavalinta ilmoittautumisjärjestyksessä kiintiön puitteissa. Syksyllä järjestettävät yksittäiset jaksot ovat maksuttomia, kevään jaksot maksullisia.

Ilmoittautuminen koko lukuvuoden suoritettavissa oleville opintojaksoille: Ilmoittautumisaika jaksoille on syyslukukaudella 9.8. – 31.12.2021. Kevätlukukaudella ilmoittautuminen alkaa 1.1.2022.

Tarkista opintojen ilmoittautumisajat, maksut, opiskelijakiintiöt ym. ilmoittautumispalvelusta. Palvelussa voit hakea opintotarjonnan tietoja opintojakson nimellä, hakusanalla sote-akatemia ja alkamisajankohdan mukaan.

> Ilmoittautumispalvelu

”Monialainen opintokokonaisuus antoi minulle lisää eväitä toimia sote-kentällä terveydenhuollon ammattilaisena. Myös sosiaali- ja kasvatusalan tuntemukseni kasvoi opintojen myötä.”

”Kiitos hyvästä kokonaisuudesta! Ammattilainenkin on saanut opinnoista uusia ajatuksia ja erilaista näkökulmaa omaan työhönsä.”