alt=""

Sote-akatemia: Monitieteinen sosiaali-, terveys- ja sivistysalan opintokokonaisuus

Ainutlaatuinen, monialainen opintokokonaisuus perehdyttää sosiaali- ja terveydenhuollon sekä sivistystoimen (sisote) muuttuvaan kenttään ja palveluiden yhdyspintoihin.

Turun yliopiston Sote-akatemia tarjoaa monitieteisiä opintoja, joissa käsitellään sosiaali- ja terveydenhuollon lisäksi myös koulun ja varhaiskasvatuksen toimijoita ja rakennetta sekä näiden palveluiden yhteensovittamista ja muutosta. Opinnot toteutetaan yhteistyössä Turun yliopiston kaikkien tiedekuntien, monien työelämätoimijoiden sekä esimerkiksi järjestöjen ja korkeakoulujen kanssa.

Opinnot on tarkoitettu sekä tutkinto-opiskelijoille että avoimena yliopisto-opetuksena kaikille kiinnostuneille. Opinnot sopivat esimerkiksi sosiaali- ja terveysalojen sekä opetus- ja kasvatusalojen opiskelijoille ja ammatissa toimivien täydennyskoulutukseksi, mutta myös kaikille sisote-kentän kysymyksistä kiinnostuneille ammatista tai koulutustaustasta riippumatta.

Kevätlukukauden ja kesä 2022 opintotarjonta

Kevätlukukauden 2022 opintojaksot ovat maksuttomia MOOC-kurssien suorituksia lukuunottamatta. Ilmoittautumisaika jaksoille on 2.12.2021 - 1.6.2022.

Monitieteinen sosiaali-, terveys- ja sivistysalan opintokokonaisuus 2022 - 2023

Osallistu yksittäisille opintojaksoille tai suorita opintokokonaisuus

Sote-akatemian opintotarjontaan sisältyy lähes 30 opintojaksoa, yhteensä noin 80 opintopistettä. Voit opiskella yksittäisiä opintojaksoja oman valintasi mukaan ja halutessasi voit koota jaksoista opintokokonaisuuden, jonka laajuus on minimissään 25 opintopistettä. Syyslukukaudella järjestettävä Johdatus sosiaali-, terveys- ja sivistyspalveluihin ja niiden muutokseen -jakso on pakollinen kaikille, jotka haluavat koostaa opinnoistaan opintokokonaisuuden, muut jaksot voi valita vapaasti. Sote-akatemian opintotarjonta kasvaa koko ajan ja uusia opintojaksoja tulee suoritettavaksi myös lukuvuoden aikana.

Opinnot järjestetään integroituna opetuksena Turun yliopistossa. Useimmat opintojaksot ovat suoritettavissa verkko-opintoina. Tarjonta sisältää myös täysin itsenäisesti verkossa suoritettavia opintoja.

Opintojen sisältö: Opinto-oppaassa ovat tiedot opintojaksojen sisällöstä, opetus- ja opiskelutavoista sekä aikatauluista. Linkit oppaaseen löytyvät myös opintojaksoittain alla olevasta valikosta.

> Opinto-opas

Sote-akatemian sivuilta löydät lisätietoja opintojen kuvauksista ja työelämän yhteistyökumppaneista.

> Sote-akatemia

Ilmoittautuminen: Opintomaksu on pääsääntöisesti 15 euroa/op. Tarkista maksut ym. tiedot ilmoittautumispalvelusta (linkit opintojaksojen valikossa). Jos opintojaksolla on opiskelijakiintiö, opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Infotilaisuus: Opintojen infotilaisuus 1.9.2022 klo 16 verkossa.

Syyslukukauden 2022 opintojaksot

Ilmoittautuminen opintojaksoille alkaa 11.8.2022. Tarkista ilmoittautumisten päättymisajat opintojaksojen ilmoittautumisohjeista.

Johdatus sosiaali-, terveys- ja sivistyspalveluihin ja niiden muutokseen 3 op 7.9. - 19.10.

Johdatus sosiaali-, terveys- ja sivistyspalveluihin ja niiden muutokseen -jakso on pakollinen kaikille, jotka haluavat koostaa opinnoistaan opintokokonaisuuden.

Verkko-opinnot: aloitusluento ja loppuseminaari verkossa, ryhmätyöskentely, oppimistehtävä, oppimispäiväkirja. Opintojakson voi suorittaa paikkakunnasta riippumatta.

> Opinto-opas

> Ilmoittautuminen 11.8. - 2.9.2022

Liiketoimintaosaaminen sivistys-, sosiaali- ja terveyspalvelujen kontekstissa 3 op 12.9. - 30.10.

Verkko-opinnot: luentotallenteet ja verkkotehtävät. Opintojakson voi suorittaa paikkakunnasta riippumatta.

> Opinto-opas

> Ilmoittautuminen 11.8. - 5.9.2022

Hyvinvointi ja oppiminen kasvatus- ja opetusyhteisöissä 3 op 25.10. - 8.12.

Verkko-opinnot: luento-opetus verkossa/Turun yliopistossa, oppimistehtävät. Opintojakson voi suorittaa paikkakunnasta riippumatta.

> Opinto-opas

> Ilmoittautuminen 11.8. - 18.10.2022

Humanistisia näkökulmia terveyteen ja hyvinvointiin 3 op 27.10. - 15.12.

Verkko-opinnot: luennot verkossa (myös tallenteet), verkkokeskustelu, oppimispäiväkirja. Opintojakson voi suorittaa paikkakunnasta riippumatta.

> Opinto-opas

> Ilmoittautuminen 11.8. - 20.10.2022

Johdatus sosiaali- ja terveydenhuollon omavalvontaan 5 op 6.9. - 30.11.

Verkko-opinnot: luennot verkossa/Turun yliopistossa, pienryhmäkeskustelu verkossa, tehtävät. Opintojakson voi suorittaa paikkakunnasta riippumatta.

> Opinto-opas

> Ilmoittautuminen 11.8. alkaen

Kevätlukukauden 2023 opintojaksot

Ilmoittautuminen opintojaksoille alkaa joulukuussa 2022.

Digitalisaation mahdollistamat työkentän ja toimintatapojen muutokset 3 op

Verkko-opinnot.

Palveluiden yhteensovittaminen ja monialaisuus sosiaali- ja terveysaloilla 3 op

Verkko-opinnot

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kasvatuksen ja opetuksen oikeudelliset perusteet 3 op

Verkko-opinnot

Ikääntyvä väestö, terveys ja palvelut 5 op

Verkko-opinnot

Johdatus bioturvallisuuteen 2 op

Verkko-opinnot

Monikulttuurinen perhe ja lapsi, kansainvälinen yksityisoikeus lapsioikeudessa 4 op

Verkko-opinnot, Exam-tentti.

Oikeus ja koulu 4 op

Verkko-opinnot, Exam-tentti.

Tulevaisuusajattelu ja skenaariot terveys-, kasvatus-, opetus- ja sosiaalialoilla 5 op

Lähiopetus. Kiintiö 5.

Koko lukuvuoden opintotarjonnassa olevat opintojaksot

Jaksot suoritetaan itsenäisesti verkko-opintoina. Ilmoittautumisaika on syyslukukaudella 11.8. - 4.12.2022 ja kevätlukukaudella 5.12.2022 - 2.6.2023.

Digitalisaation mahdollisuudet asiakkaan palvelupolulla – Case sosiaalityö 2 op


> Ilmoittautuminen syyslukukaudella

Koulu lasten hyvinvointiympäristönä 2 op (MOOC)

> Ilmoittautuminen syyslukukaudella

Lastensuojelun perusteet: mitä minun tulee tietää monitoimijaisesta lastensuojelusta? 3 op (MOOC)

> Ilmoittautuminen syyslukukaudella

Luontoperustainen hyvinvointi 2 op (MOOC)

> Ilmoittautuminen

Moniammatillisen yhteistyön perusteet sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja opetusaloilla 2 op


> Ilmoittautuminen

Monitoimijaisen lapsi- ja perhepalveluosaamisen perusteet 2 op (MOOC)


> Ilmoittautuminen syyslukukaudella

Nuoret hoivaajat 1: Perheenjäsenen vakava sairaus, vamma tai päihteiden käyttö lapsuuden kokemuksena 2 op (MOOC)


> Ilmoittautuminen syyslukukaudella

Nuoret hoivaajat 2: Lapsen kehitysympäristöt ja perheen palvelut 1 op (MOOC)


> Ilmoittautuminen syyslukukaudella

Nuoret hoivaajat 3: Lapsen ja perheen tukeminen 2 op (MOOC)

> Ilmoittautuminen

Nuoren kohtaaminen 1 op (MOOC)

> Ilmoittautuminen

Sosiaalioikeus 4 op (oikeustiede)

> Ilmoittautuminen

Surevan kohtaaminen 2 op

> Ilmoittautuminen

Systeeminen työote lasten, nuorten ja perheiden kanssa 2 op

> Ilmoittautuminen

”Monialainen opintokokonaisuus antoi minulle lisää eväitä toimia sote-kentällä terveydenhuollon ammattilaisena. Myös sosiaali- ja kasvatusalan tuntemukseni kasvoi opintojen myötä.”

”Kiitos hyvästä kokonaisuudesta! Ammattilainenkin on saanut opinnoista uusia ajatuksia ja erilaista näkökulmaa omaan työhönsä.”

"Sote-akatemian monialaiset ja monipuoliset näkökulmat täydentävät omaa tietämystä joka kerta! Myös etäopetus on iso plussa!"