Uudistuva monikulttuurisuuden asiantuntijan erikoistumiskoulutus 2023-2024 - haku auki 27.11. saakka

26.09.2022

Opiskele työn ohessa monikulttuurisuuden asiantuntijaksi!

Kulttuurinen moninaisuus, liikkuvuus ja kansainvälinen yhteistyö vaikuttavat nykypäivän työyhteisöjen arkeen entistä enemmän. Työelämän monikielisyys ja moninaisuus on yleistynyt, ja esimiehiltä vaaditaan uusia taitoja toimia aiempaa monimuotoisemmissa työyhteisöissä. Monikulttuurisen työn toimintaympäristön muuttumisella on vaikutuksia myös maahanmuuttotyötä ja kotouttavaa työtä tekevien työkäytäntöihin. Monikulttuurisuuden asiantuntijan erikoistumiskoulutus MONIerko (40 op) tarjoaa välineitä monikulttuurisen ja kansainvälisen työn ammattilaisena toimimiseen ja syventää työelämässä hankittua asiantuntijuutta.

Koulutus soveltuu kaikille, jotka työskentelevät kulttuurisen moninaisuuden ja kansainvälisyyden asiantuntijatehtävissä julkishallinnossa, järjestöissä ja yrityksissä. Koulutuksen hakijalta edellytetään alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa.

Monikulttuurisuuden asiantuntijan erikoistumiskoulutus on maksullinen työelämäläheinen erikoistumiskoulutus. Opiskelijamaksu on 3200 euroa (80 euroa/opintopiste). Koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina, ja opinnot suoritetaan työn ohessa. Koulutus alkaa 24.1.2023, ja sen kesto on noin 1,5 vuotta. Koulutuksen järjestää Turun yliopisto.

Haku koulutukseen on auki 25.9.-27.11.2022. Lue lisää MONIerkon verkkosivuilta ja hae mukaan!

Luotu 26.09.2022 | Muokattu 26.09.2022