Turun yliopistossa käynnistymässä kouluhyvinvoinnin erikoistumiskoulutus

17.09.2020

Turun yliopistossa käynnistyy marraskuussa 2020 järjestyksessään viides kouluhyvinvoinnin erikoistumiskoulutus. Haku koulutukseen on auki 21.9.2020 asti.

Koulutus on tarkoitettu luokanopettajille, aineenopettajille ja opettajan pedagogiset opinnot suorittaneille varhaiskasvatuksen opettajille.

Koulutus antaa tiedolliset ja taidolliset valmiudet rakentaa hyvinvoivaa kasvatus- ja opetusyhteisöä niin lasten ja nuorten kuin aikuisten yhteistyöskentelyn ja vuorovaikutusosaamisen näkökulmasta.

– Kouluhyvinvoinnin erikoistumiskoulutuksen suorittanut opettaja on kouluhyvinvoinnin asiantuntija, joka osaa tunnistaa ja arvioida hyvinvointiin vaikuttavia mekanismeja sekä yksilö- että yhteisötasolla, yliopistonlehtori Tiina Annevirta Turun yliopistosta kertoo.

Noin vuoden kestävän koulutuksen (11/2020–1/2021) laajuus on 60 opintopistettä. Kokonaisuus on mahdollista suorittaa työn ohessa. Lähiopetusjaksot järjestetään Turussa. Kyseessä on maksullinen erikoistumiskoulutus.

Luotu 17.09.2020 | Muokattu 17.09.2020