Kouluhyvinvointi

Koulutus toteuttaa Valtioneuvoston asetuksessa 1439/2014 määriteltyjä erikoistumiskoulutuksen yleisiä tavoitteita. Koulutuksen yleisenä tavoitteena on hyödyntää tutkimustietoa ja evidenssiin pohjautuvia malleja, jotka ovat erilaisten opetuskäytänteiden ja koulun kehittämistoimenpiteiden taustalla.

Erikoistumiskoulutuksen suorittanut on kouluhyvinvoinnin asiantuntija, joka osaa tunnistaa ja arvioida hyvinvointiin vaikuttavia osallisuuteen ja eriarvoistumiseen liittyviä kehityksellisiä mekanismeja. Hänellä on laaja-alaiset valmiudet tukea lasten ja nuorten oppimista ja hyvinvointia erilaisissa kasvatus- ja opetusyhteisöissä. Lisäksi hän osaa toimia kotien, eri ammattilaisten ja hallinnon tasojen verkostomaisessa yhteistyössä sekä kehittää tätä yhteistyötä edelleen. Opettajien erikoistumiskoulutuksessa hankittu tieto ja osaaminen hyödyntävät näin koko työyhteisöä.

"Koulutuksen myötä olen työstänyt myös omaa ammatillista identititeettiäni ja pohtinut paljon omaa tapaani tehdä töitä. Pystyn paremmin määrittelemään oman työnkuvani ja vastuuni ja minulla on paremmat taidot nähdä oma roolini työyhteisössämme."

"Olen ollut yllättynyt siitä, kuinka antoisaa ja voimaannuttavaa koulutukseen osallistuminen on ollut. Yleensä lähden lähijaksoilta kotiin ”aivan pähkinöinä” eli pää täynnä ajatuksia ja uusia ideanpoikasia."​

"Kouluhyvinvoinnin opinnot ovat olleet todella mielenkiintoisia, sisällöt ovat olleet ajantasaisia, vierailut ja vierailijat erinomaisia. Olen saanut paljon ajatuksia ja kehittämissuunnitelmia arjen työhön ja monia asioita on viety eteenpäin sekä omassa koulussani että laajemmin kunnassani."

Tutustu koulutukseen

Haku keväällä 2020 alkavaan koulutukseen aukeaa helmikuussa 2020.

Opetussuunnitelma

Tutustu syksyllä 2019 alkaneen koulutuksen opetussuunnitelmaan!

Keväällä 2020 alkavan koulutuksen opetussuunnitelma päivitetään tälle sivulle helmikuussa.

Hakeminen

Keväällä 2020 alkavan koulutuksen valintaperusteet julkaistaan tällä sivulla helmikuussa.


Tässä voit tutustua keväällä 2019 järjestetyn haun valintaperusteisiin.

Valintaperusteet 2019

Hakukelpoisuus

Voit hakea erikoistumiskoulutukseen, jos

 • olet luokanopettaja, aineenopettaja, erityisopettaja tai KK-tutkinnon ja opettajan pedagogiset opinnot suorittanut varhaiskasvatuksen opettaja ja
 • sinulla on kokonaisuudessaan vähintään kolme vuotta opetusalan työkokemusta.

Hakeminen

Hakuaika alkaa 20.3.2019 ja päättyy 20.5.2019. Hakulomake on täytettävissä tällä verkkosivulla hakuaikana.

Hakemukseen tulee liittää sähköisenä versiona (esim. skannattuna) seuraavat dokumentit:

 • tutkintotodistus/-todistukset, josta hakuedellytyksenä oleva opettajankelpoisuus käy ilmi
 • CV, josta hakuedellytyksenä oleva opetusalan (ml. varhaiskasvatus) työkokemus käy ilmi
 • motivaatiokirje (enintään 2 sivua), jossa vastaat seuraaviin kysymyksiin:
  • Miksi haet erikoistumiskoulutukseen ja mitä hyötyä sen suorittamisesta on työyhteisöllesi?
  • Mitä hyötyä erikoistumiskoulutuksen suorittamisesta on oppilaillesi?
  • Mitä hyötyä erikoistumiskoulutuksen suorittamisesta on oman asiantuntijuutesi kehittymiselle?
 • mahdollisen työnantajan suostumus erikoistumiskoulutuksen suorittamiselle ja kehittämishankkeen toteuttamiselle
 • halutessasi voit liittää mukaan myös työnantajan suositus erikoistumiskoulutuksen suorittamiseksi

Mikäli sinun ei ole mahdollista toimittaa vaadittuja liitteitä sähköisesti, lähetä ne postitse hakuajan päättymiseen mennessä: Opintoasiat, Kasvatustieteiden tiedekunta, 20014 Turun yliopisto.

Valintamenettely

Osallistujat valitaan hakukriteerit täyttävistä hakijoista motivaatiokirjeen perusteella. Jotta koulutus voidaan toteuttaa, tulee siinä olla vähintään 10 osallistujaa.

Tulosten julkaiseminen ja opiskeluoikeuden käyttö

Tulokset julkaistaan viimeistään 24.5.2019. Koulutukseen ja varasijoille valituille ilmoitetaan tuloksesta sähköpostitse hakulomakkeessa ilmoitettuun osoitteeseen. Mikäli peruutuksia tulee, lähetetään varasijalta koulutukseen valitulle tieto hyväksymisestä sähköpostitse hakulomakkeessa ilmoitettuun osoitteeseen. Valintaan tyytymätön voi osoittaa perustellun, kirjallisen oikaisupyynnön tiedekunnalle 14 päivän kuluessa tulosten julkaisemisesta.

Koulutukseen hyväksytyn on ilmoitettava 17.6.2019 mennessä opiskelupaikan vastaanottamisesta tai peruuttamisesta lomakkeella. Linkki lomakkeeseen lähetetään hyväksymissähköpostin mukana. Mikäli vahvistusta ei saada 17.6.2019 mennessä, katsotaan hyväksytyn luopuneen koulutuspaikastaan.

Lisäksi koulutuksen aloittaminen edellyttää ilmoittautumista Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan opiskelijaksi. Ilmoittautuminen tehdään em. lomakkeella.

Opinto-oikeus voidaan aktivoida vasta kun osallistujamaksun 1. erä on maksettu. Koulutukseen hyväksytty valitsee maksusuunnitelman ottaessaan opiskelupaikan vastaan. Opintojen suorittaminen edellyttää maksusuunnitelman noudattamista. Todistuksen koulutuksesta voi saada, kun koulutukseen sisältyvät opinnot on suoritettu hyväksytysti ja osallistujamaksu on maksettu.

Hinta ja rahoitus

Erikoistumiskoulutukset perustuvat monikanavarahoitukseen: Ensimmäisiin erikoistumiskoulutuksiin on saatu rahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä ja näin koulutusmaksut on saatu todellisia kustannuksia huomattavasti alemmiksi.

Kouluhyvinvointi-erikoistumiskoulutuksen (60 op) hinta on 50 euroa/op eli yhteensä 3 000 euroa noin vuoden aikana. Maksun voi maksaa 1-3 erässä. Maksuun voivat osallistua sekä työantaja että opettaja tai jokin muu taho. Koulutukseen voi hakea myös esimerkiksi aikuiskoulutustukea tai eri säätiöiden apurahoja.

 

> Kouluhyvinvointi-erikoistumiskoulutuksen flyer

Opetusaikataulu

Koulutus kestää noin 1-1,5 vuotta ja se suoritetaan työn ohessa monimuoto-opetuksena.

Syksyllä 2019 alkaneen koulutuksen lähijaksot:

28.-29.8.2019
26.-27.9.2019
31.10.-1.11.2019
12.-13.12.2019
23.-24.1.2020
5.-6.3.2020
16.-17.4.2020
14.-15.5.2020
27.-28.8.2020

Keväällä 2020 alkavan koulutuksen lähijaksot:

24.4.2020
15.5.2020
20.-21.8.2020
24.-25.9.2020
29.-30.10.2020
27.11.2020
14.-15.1.2021
18.-19.2.2021
18.-19.3.2021
15.-16.4.2021
7.5.2021
26.-27.8.2021

Pääsääntöisesti koulutuspäivät ovat to klo 12-18 ja pe klo 9-15.