Kouluhyvinvointi

Hyvinvointi ja oppiminen kasvatus- ja opetusyhteisöissä

Koulutus toteuttaa Valtioneuvoston asetuksessa 1439/2014 määriteltyjä erikoistumiskoulutuksen yleisiä tavoitteita. Koulutuksen yleisenä tavoitteena on hyödyntää tutkimustietoa ja evidenssiin pohjautuvia malleja, jotka ovat erilaisten opetuskäytänteiden ja koulun kehittämistoimenpiteiden taustalla.
 

KVH

Lasten ja nuorten hyvinvointi koostuu monista palasista, joista yksi olennaisimmista on koulu. Onnistuneessa koulunkäynnissä toteutuvat kaikki lasten ja nuorten psykologiset perustarpeet eli yhteisöllisyys, autonomia ja kyvykkyydentunne. Koulun sosiaaliset suhteet tuovat yhteisöllisyyden ja osallisuuden tunteita, omaehtoisuus itsenäisyyttä ja omien päämäärien tavoittelua ja uusien asioiden oppiminen kokemuksia onnistumisesta, osaamisesta ja kyvykkyydestä. Kaikkien tarpeiden toteutuminen vahvistaa hyvinvointia, oppimista ja merkityksellisyyden kokemusta eli tunnetta siitä, että on tärkeä ja että omalla olemassaololla ja toiminnalla on merkitystä myös muille.

Tällä hetkellä tiedekunnassamme on käynnissä jatkuvan oppimisen koulutuksen kartoitus ja kehittäminen. Opettajien erikoitumiskoulutukset ovat jatkuvan oppimisen yksi osa-alue ja tämän kehitystyön myötä pääsemme toivottavasti tarjoamaan entistä mielenkiintoisempia koulutuksia. Pyrimme aloittamaan myös seuraavan Kouluhyvinvoinnin erikoistumiskoulutuksen ensi syksynä.

 

Tutustu koulutukseen

Opetussuunnitelma

Tutustu opetussuunnitelmaan:

 

KHV2

Hakeminen

Hakuaika päättyi 1.2.2021.

 

Valintaperusteet 2021


Hakukelpoisuus

Voit hakea erikoistumiskoulutukseen, jos

 • olet luokanopettaja, aineenopettaja, erityisopettaja tai KK-tutkinnon ja opettajan pedagogiset opinnot suorittanut varhaiskasvatuksen opettaja ja
 • sinulla on kokonaisuudessaan vähintään kolme vuotta opetusalan työkokemusta.

Hakeminen

Hakuaika päättyy 1.2.2021.

Hakemukseen tulee liittää sähköisenä versiona (esim. skannattuna) seuraavat dokumentit:

 • tutkintotodistus/-todistukset, josta hakuedellytyksenä oleva opettajankelpoisuus käy ilmi
 • CV, josta hakuedellytyksenä oleva opetusalan (ml. varhaiskasvatus) työkokemus käy ilmi
 • motivaatiokirje (enintään 2 sivua), jossa vastaat seuraaviin kysymyksiin:
  • Miksi haet erikoistumiskoulutukseen ja mitä hyötyä sen suorittamisesta on työyhteisöllesi?
  • Mitä hyötyä erikoistumiskoulutuksen suorittamisesta on oppilaillesi?
  • Mitä hyötyä erikoistumiskoulutuksen suorittamisesta on oman asiantuntijuutesi kehittymiselle?
 • mahdollisen työnantajan suostumus erikoistumiskoulutuksen suorittamiselle ja kehittämishankkeen toteuttamiselle
 • halutessasi voit liittää mukaan myös työnantajan suositus erikoistumiskoulutuksen suorittamiseksi

Mikäli sinun ei ole mahdollista toimittaa vaadittuja liitteitä sähköisesti, lähetä ne postitse hakuajan päättymiseen mennessä: Opintoasiat, Kasvatustieteiden tiedekunta, 20014 Turun yliopisto.

Valintamenettely

Osallistujat valitaan hakukriteerit täyttävistä hakijoista motivaatiokirjeen perusteella. Jotta koulutus voidaan toteuttaa, tulee siinä olla vähintään 10 osallistujaa (koulutuspaikan vastaanottanutta).

Tulosten julkaiseminen ja opiskeluoikeuden käyttö

Valinnan tulos julkaistaan viimeistään 5.2.2021 ja siitä tiedotetaan hakijoille sähköpostitse hakulomakkeessa ilmoitettuun osoitteeseen. Mikäli peruutuksia tulee, lähetetään varasijalta koulutukseen valitulle tieto hyväksymisestä sähköpostitse hakulomakkeessa ilmoitettuun osoitteeseen. Valintaan tyytymätön voi osoittaa perustellun, kirjallisen oikaisupyynnön tiedekunnalle 14 päivän kuluessa tulosten julkaisemisesta. Oikaisuaika päättyy 19.2.2021 klo 15.00.

Koulutukseen hyväksytyn on ilmoitettava 26.2.2021 mennessä opiskelupaikan vastaanottamisesta tai peruuttamisesta lomakkeella. Linkki lomakkeeseen lähetetään hyväksymissähköpostin mukana. Mikäli vahvistusta ei saada 26.2.2021 mennessä, katsotaan hyväksytyn luopuneen koulutuspaikastaan.

Lisäksi koulutuksen aloittaminen edellyttää ilmoittautumista Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan opiskelijaksi. Ilmoittautuminen tehdään em. lomakkeella.

Opinto-oikeus voidaan aktivoida vasta kun osallistujamaksun 1. erä on maksettu. Koulutukseen hyväksytty valitsee maksusuunnitelman ottaessaan opiskelupaikan vastaan. Opintojen suorittaminen edellyttää maksusuunnitelman noudattamista. Todistuksen koulutuksesta voi saada, kun koulutukseen sisältyvät opinnot on suoritettu hyväksytysti ja osallistujamaksu on maksettu.

Hinta ja rahoitus

Erikoistumiskoulutukset perustuvat monikanavarahoitukseen: Ensimmäisiin erikoistumiskoulutuksiin on saatu rahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä ja näin koulutusmaksut on saatu todellisia kustannuksia huomattavasti alemmiksi.

Kouluhyvinvointi-erikoistumiskoulutuksen (60 op) hinta on 50 euroa/op eli yhteensä 3 000 euroa noin vuoden aikana. Maksun voi maksaa 1-6 erässä. Maksuun voivat osallistua sekä työantaja että opettaja tai jokin muu taho. Koulutukseen voi hakea myös esimerkiksi aikuiskoulutustukea tai eri säätiöiden apurahoja.

Opetusaikataulu

Koulutus kestää noin 1-1,5 vuotta ja se suoritetaan työn ohessa monimuoto-opetuksena.

Koulutusta toteutetaan (hybridimäisesti) mahdollisuuksien mukaan joustavasti lähi- ja etäopetuskokonaisuuksia vaihdellen.

Seuraava Kouluhyvinvointi-erikoistumiskoulutus pyritään aloittamaan loppusyksystä 2021.