Kouluhyvinvointi

Hyvinvointi ja oppiminen kasvatus- ja opetusyhteisöissä

Koulutus toteuttaa Valtioneuvoston asetuksessa 1439/2014 määriteltyjä erikoistumiskoulutuksen yleisiä tavoitteita. Koulutuksen yleisenä tavoitteena on hyödyntää tutkimustietoa ja evidenssiin pohjautuvia malleja, jotka ovat erilaisten opetuskäytänteiden ja koulun kehittämistoimenpiteiden taustalla.

 

 

Haku huhtikuussa 2021 alkavaan koulutukseen on käynnissä. Lue lisää ja hae kohdassa "Tutustu koulutukseen"!

Erikoistumiskoulutuksen suorittanut on kouluhyvinvoinnin asiantuntija, joka osaa tunnistaa ja arvioida hyvinvointiin vaikuttavia osallisuuteen ja eriarvoistumiseen liittyviä kehityksellisiä mekanismeja. Hänellä on laaja-alaiset valmiudet tukea lasten ja nuorten oppimista ja hyvinvointia erilaisissa kasvatus- ja opetusyhteisöissä. Lisäksi hän osaa toimia kotien, eri ammattilaisten ja hallinnon tasojen verkostomaisessa yhteistyössä sekä kehittää tätä yhteistyötä edelleen. Opettajien erikoistumiskoulutuksessa hankittu tieto ja osaaminen hyödyntävät näin koko työyhteisöä.

 

Tutustu koulutukseen

Opetussuunnitelma
Hakeminen

Valintaperusteet 2021


Hakulomake


Hakukelpoisuus

Voit hakea erikoistumiskoulutukseen, jos

 • olet luokanopettaja, aineenopettaja, erityisopettaja tai KK-tutkinnon ja opettajan pedagogiset opinnot suorittanut varhaiskasvatuksen opettaja ja
 • sinulla on kokonaisuudessaan vähintään kolme vuotta opetusalan työkokemusta.

Hakeminen

Hakuaika päättyy 1.2.2021.

Hakemukseen tulee liittää sähköisenä versiona (esim. skannattuna) seuraavat dokumentit:

 • tutkintotodistus/-todistukset, josta hakuedellytyksenä oleva opettajankelpoisuus käy ilmi
 • CV, josta hakuedellytyksenä oleva opetusalan (ml. varhaiskasvatus) työkokemus käy ilmi
 • motivaatiokirje (enintään 2 sivua), jossa vastaat seuraaviin kysymyksiin:
  • Miksi haet erikoistumiskoulutukseen ja mitä hyötyä sen suorittamisesta on työyhteisöllesi?
  • Mitä hyötyä erikoistumiskoulutuksen suorittamisesta on oppilaillesi?
  • Mitä hyötyä erikoistumiskoulutuksen suorittamisesta on oman asiantuntijuutesi kehittymiselle?
 • mahdollisen työnantajan suostumus erikoistumiskoulutuksen suorittamiselle ja kehittämishankkeen toteuttamiselle
 • halutessasi voit liittää mukaan myös työnantajan suositus erikoistumiskoulutuksen suorittamiseksi

Mikäli sinun ei ole mahdollista toimittaa vaadittuja liitteitä sähköisesti, lähetä ne postitse hakuajan päättymiseen mennessä: Opintoasiat, Kasvatustieteiden tiedekunta, 20014 Turun yliopisto.

Valintamenettely

Osallistujat valitaan hakukriteerit täyttävistä hakijoista motivaatiokirjeen perusteella. Jotta koulutus voidaan toteuttaa, tulee siinä olla vähintään 10 osallistujaa (koulutuspaikan vastaanottanutta).

Tulosten julkaiseminen ja opiskeluoikeuden käyttö

Valinnan tulos julkaistaan viimeistään 5.2.2021 ja siitä tiedotetaan hakijoille sähköpostitse hakulomakkeessa ilmoitettuun osoitteeseen. Mikäli peruutuksia tulee, lähetetään varasijalta koulutukseen valitulle tieto hyväksymisestä sähköpostitse hakulomakkeessa ilmoitettuun osoitteeseen. Valintaan tyytymätön voi osoittaa perustellun, kirjallisen oikaisupyynnön tiedekunnalle 14 päivän kuluessa tulosten julkaisemisesta. Oikaisuaika päättyy 19.2.2021 klo 15.00.

Koulutukseen hyväksytyn on ilmoitettava 26.2.2021 mennessä opiskelupaikan vastaanottamisesta tai peruuttamisesta lomakkeella. Linkki lomakkeeseen lähetetään hyväksymissähköpostin mukana. Mikäli vahvistusta ei saada 26.2.2021 mennessä, katsotaan hyväksytyn luopuneen koulutuspaikastaan.

Lisäksi koulutuksen aloittaminen edellyttää ilmoittautumista Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan opiskelijaksi. Ilmoittautuminen tehdään em. lomakkeella.

Opinto-oikeus voidaan aktivoida vasta kun osallistujamaksun 1. erä on maksettu. Koulutukseen hyväksytty valitsee maksusuunnitelman ottaessaan opiskelupaikan vastaan. Opintojen suorittaminen edellyttää maksusuunnitelman noudattamista. Todistuksen koulutuksesta voi saada, kun koulutukseen sisältyvät opinnot on suoritettu hyväksytysti ja osallistujamaksu on maksettu.

Hinta ja rahoitus

Erikoistumiskoulutukset perustuvat monikanavarahoitukseen: Ensimmäisiin erikoistumiskoulutuksiin on saatu rahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä ja näin koulutusmaksut on saatu todellisia kustannuksia huomattavasti alemmiksi.

Kouluhyvinvointi-erikoistumiskoulutuksen (60 op) hinta on 50 euroa/op eli yhteensä 3 000 euroa noin vuoden aikana. Maksun voi maksaa 1-6 erässä. Maksuun voivat osallistua sekä työantaja että opettaja tai jokin muu taho. Koulutukseen voi hakea myös esimerkiksi aikuiskoulutustukea tai eri säätiöiden apurahoja.

Opetusaikataulu

Koulutus kestää noin 1-1,5 vuotta ja se suoritetaan työn ohessa monimuoto-opetuksena.

Koulutusta toteutetaan (hybridimäisesti) mahdollisuuksien mukaan joustavasti lähi- ja etäopetuskokonaisuuksia vaihdellen. Suunnitellut koulutuspäivät ovat:

22.-23.4.2021

10.-11.6.2021

26.-27.8.2021

24.9.2021

28.-29.10.2021

26.11.2021

20.-21.1.2022

maalis-huhtikuu 2022 kolme workshop-iltapäivää

19.5.2022

26.8.2022

Päivät toteutetaan pääsääntöisesti torstaisin klo 12-18 ja perjantaisin klo 9-15.

KHV-erko-paidat