Niina Junttila profiilikuva
Niina
Junttila
professori, OKL Turku

Ota yhteyttä

Assistentinkatu 5
20500
Turku

Asiantuntijuusalueet

kasvatuspsykologia
tilastomenetelmät
rakenneyhtälömallinnus
lasten ja nuorten hyvinvointi
yksinäisyys
sosiaaliset suhteet
vanhemmuus
sosioemotionaalinen kehitys
psykososiaalinen hyvinvointi

Opetus

Ohjaan kolmen eri tiedekunnan tohtorikoulutettavia (yht. 10) sekä opetan Structural equation modelling 1 ja 2 kursseja Turun yliopiston kaikkien tiedekuntien yhteisessä tutkijakoulussa. Kasvatuspsykologian apulaisprofessorin tehtävääni kuuluu noin 700 opiskelijan Kehitys- ja kasvatuspsykologian perusopintojen kurssista vastaaminen sekä Opettajankoulutuslaitoksen graduryhmän ohjaus. Johtamassani Kouluhyvinvoinnin erikoistumiskoulutuksessa opetan erityisesti lasten ja nuorten psyykkiseen hyvinvointiin ja oppimiseen liittyviä asioita.

Tutkimus

Tutkimukseni keskiössä ovat lasten, nuorten ja perheiden psykososiaalinen hyvinvointi, sukupolvittaiset siirtymät ja erilaiset interventio- ja preventiomenetelmät. Erityisesti olen kiinnostunut lasten, nuorten ja perheiden yksinäisyydestä sekä yksilö- että yhteisötason riskitekijänä. Johdan monitieteistä Sosioemotionaalinen oppiminen ja hyvinvointi yläkouluyhteisössä- ja Perheiden psyykkinen hyvinvointi tutkimushankkeita sekä olen laajan Hyvän kasvun avaimet tutkimuskonsortion ydinryhmässä. Näiden lisäksi olen mukana tai teen yhteistyötä mm. Awareness, prevention and early intervention (APEX), The effectiveness of Family Psychotherapy (LAKU), FinnBrain, Pipari, Suomalainen nuorperhe: terveys- ja kasvatusvalmiudet ja niihin liittyvät tekijät - prospektiivinen seurantatutkimus, Health and Social support, Kansallinen syntymäkohortti 1981 tutkimus, LAPSET time-trend tutkimus, Finnish adoption (FinAdo) ja WHO Health behavior in school-aged children tutkimushankkeiden kanssa.


Tutkimukseen liittyvä yhteiskunnallinen vuorovaikutus. Toimin puheenjohtajana tiedekunnan Yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ja alumnitoiminnan neuvottelukunnassa, varapuheenjohtajana erikoistumiskoulutusten johtoryhmässä sekä jäsenenä tiedekunnan tutkimuksen ja jatkokoulutuksen johtoryhmässä sekä Opettajankoulutuslaitoksen koulutusten ja opintojen valmisteluryhmässä. Valtakunnan tasolla olen mukana mm. kansallisen lapsistrategian ohjausryhmässä, hallitusohjelman Nuorisotakuun neuvottelukunnassa ja Opetushallituksen koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa selvittävässä työryhmässä. Pidän säännöllisesti lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiin liittyviä luentoja esimerkiksi aluehallintovirastojen, kuntien opetus- ja sivistystointen, Opetushallituksen, Sitran, Kirkkohallituksen sekä eri järjestöjen järjestämissä tilaisuuksissa. 

Julkaisut

Järjestä: