Tiina Annevirta profiilikuva
Tiina
Annevirta
yliopistonlehtori, opettajankoulutuslaitos (Turku)
yliopistonlehtori, opettajankoulutuslaitos (Turku)
KT

Ota yhteyttä

+358 29 450 3612
+358 50 339 0413
Assistentinkatu 5
20500
Turku

Asiantuntijuusalueet

oppimisen edellytykset ja vaikeudet
oppiminen ja osallisuus
opetus- ja ohjausvuorovaikutus
koulu lasten ja nuorten hyvinvointiympäristönä

BiografiaOlen valmistunut kasvatustieteiden tohtoriksi Turun yliopistosta (2007) ja toimin yliopistonlehtorina Turun yliopiston Opettajankoulutuslaitoksella (2008–). Vastaan opetustyössäni luokan-, aineen- ja erityisopettajan tutkinto-ohjelmien oppimisen edellytyksiä ja haasteita sekä oppimisen tukemisen mahdollisuuksia käsittelevistä opintokokonaisuuksista. Toimin myös osa-aikaisena erikoistutkijana monitieteisessä Right to Belong (R-to-B) -hankkeessa (2023–). Ennen Opettajankoulutuslaitokselle siirtymistä toimin Turun yliopiston Oppimistutkimuksen keskuksessa (1992–) erilaisissa tutkimus-, kehittämis- ja koulutustehtävissä. Nykyisessä työtehtävässäni olen toiminut myös kasvatustieteiden tiedekunnan Kouluhyvinvoinnin erikoistumiskoulutuksen (2016–2020) vastuutiimissä ja olen mukana tiedekunnan jatkuvan oppimisen kehittämistyössä. Edustan myös kasvatustieteellistä tiedekuntaa Turun yliopiston Sote-akatemian koulutus- ja kehittämistyössä erityisesti lasten ja nuorten arjen hyvinvoinnin vahvistamiseen liittyvissä sisältökokonaisuuksissa.


Julkaisut

Järjestä:

HOHTOa opettajankoulutukseen! (2021)

Kas!-blogi
Kyttälä Minna, Annevirta Tiina, Neitola Marita, Saarinen Minna, Rantamäki Milla, Salminen Jaanet
(Yleistajuinen artikkeli tai blogikirjoitus (E1))

KiVa Koulu: Opettajan opas yläkoulun 7. luokalle (2018)

Sainio Miia, Novák Johanna, Kaukiainen Ari, Willför-Nyman Ulrika, Annevirta Tiina, Pöyhönen Virpi, Salmivalli Christina
(Oppikirja, ammatillinen käsi- tai opaskirja taikka sanakirja (D5))