Opettajien erikoistumiskoulutus

Opettajien erikoistumiskoulutus edistää työelämässä jo toimivien opettajien ammatillista kehittymistä. Kasvatustieteiden tiedekunnan tarjoamat erikoistumiskoulutukset kehittävät opettajista digiympäristöjen, kouluhyvinvoinnin sekä monikulttuurisuuden erityisasiantuntijoita.

Erikoistumiskoulutukset kestävät noin 1-1,5 vuotta ja ne suoritetaan osana omaa työtä. Koulutukset rakennetaan vahvasti nykyisen ja tulevaisuuden työelämän tarpeisiin. Tavoitteena on koko alan kehittäminen.

Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta järjestää opettajien erikoistumiskoulutukset:

  • Oppiminen ja opettaminen digitaalisissa ympäristöissä 60 op
  • Kouluhyvinvointi 60 op
  • Monikulttuurisuus opetustyössä 30 op
  • Kulttuurinen moninaisuus varhaiskasvatuksessa 30 op (Tampereen, Itä-Suomen, Jyväskylän ja Turun yliopistojen yhteinen koulutus)

Koulutuksien tavoitteena on, että opettajan erikoistumiskoulutuksessa saama tieto ja osaaminen hyödyntävät koko työyhteisöä. Jokainen koulutukseen osallistuva saa tuekseen sekä akateemisen että työelämän ohjaajan, jotka auttavat koulutettavaa soveltamaan saamansa tietoa oman työyhteisönsä hyväksi.

OKM