Erilliset opinnot ja avoin yliopisto-opetus

Opettajien erikoistumiskoulutus edistää työelämässä jo toimivien opettajien ammatillista kehittymistä. Kasvatustieteiden tiedekunnan tarjoamat erikoistumiskoulutukset kehittävät opettajista digiympäristöjen, kouluhyvinvoinnin sekä monikulttuurisuuden erityisasiantuntijoita.

Erikoistumiskoulutukset kestävät noin 1-1,5 vuotta ja ne suoritetaan osana omaa työtä. Koulutukset rakennetaan vahvasti nykyisen ja tulevaisuuden työelämän tarpeisiin. Tavoitteena on koko alan kehittäminen.

Kasvatustieteiden tiedekunnassa on käynnissä Oppiminen ja opettaminen digitaalisissa ympäristöissä 60 op - erikoistumiskoulutus eli Digi-erko.

Tiedekunta on toteuttanut myös Kouluhyvinvointi 60 op - ja Monikulttuurisuus opetustyössä 30 op -erikoistumiskoulutukset.

Koulutuksien tavoitteena on, että opettajan erikoistumiskoulutuksessa saama tieto ja osaaminen hyödyntävät koko työyhteisöä. Osallistuja saa tuekseen sekä akateemisen että työelämän ohjaajan, jotka auttavat häntä soveltamaan saamansa tietoa oman työyhteisönsä hyväksi.

 

Lue lisää parhaillaan käynnissä olevasta Digi-erkosta!

OKM