Alkukasvatuksen opinnot avoimessa yliopistossa

Alkukasvatuksen perusopinnot 25 op

Alkukasvatuksen perusopinnot ovat Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan opettajankoulutuslaitoksen tutkintoihin sisältyviä opintoja.

Opintojen tavoitteena on, että opiskelija hallitsee alkukasvatuksen perusopintoihin sisältyvien opintojen sisällöt ja toimintatavat. Lisäksi tavoitteena on, että opiskelija osaa soveltaa näitä tietoja lasten kanssa tapahtuvaan opetus-oppimis-vuorovaikutukseen. Opiskelija kehittää opinnoilla omaa alkukasvatuksen asiantuntijuuttaan laaja-alaisesti.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

  • Ajattelun, tunteiden ja käyttäytymisen kehitys ja pedagoginen tuki 5 op
  • Esi- ja alkukasvatuksen pedagogiikka 7 op
  • Kielen kehitys, pedagoginen vuorovaikutus ja kertomukset 6 op
  • Varhais- ja alkukasvatuksen ympäristöoppi 2 op
  • Alkukasvatuksen matematiikka 2 op
  • Taito- ja taideaineet 3 op

Opintojen sisältö: Tutustu opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa.

> Opinto-opas

Opinnot järjestetään lähiopetuksena Turun kristillisessä opistossa (ryhmä on täynnä).