Kasvatustiede kuvailee ja auttaa ymmärtämään kasvattajan ja kasvatettavan vuorovaikutusta elämänkaaren eri aikoina.

Kasvatustieteen opinnot soveltuvat kaikille kasvatuksesta, koulutuksesta ja oppimisesta kiinnostuneille. Opinnot sopivat ammatillisen osaamisen kehittämiseen alasta riippumatta kasvatus- ja koulutustehtävissä toimiville ja niihin hakeutuville. Opintoja voi hyödyntää myös opettaja- ja ohjaajakoulutuksiin hakeutumiseen. Lue lisää Kehitä ammatillista osaamistasi -sivuilta.

Tutkintoon tähtääville opinnot antavat valmiuksia valintakokeisiin ja mahdollisuuden hakea yliopistoon avoimen väylän haussa. Avoimen väylän kautta voi hakea kasvatustieteiden, luokanopettajan, varhaiskasvatuksen opettajan, käsityön aineenopettajan ja erityisopettajan tutkinto-ohjelmiin. Lue lisää vaka-opinnoista avoimessa. Jos olet suorittanut alemman tai ylemmän korkeakoululututkinnon ja kasvatustieteen perus- ja aineopinnot, voit hakea suoraan kasvatustieteiden tai luokanopettajan maisteriopintoihin.

> Tutkintokoulutuksen esittely
> Avoimen väylä
> Maisterihaku

Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot 25 op

Opintokokonaisuuteen sisältyvät seuraavat opintojaksot:

 • Johdanto kasvatustieteisiin 4 op, 11.9. - 11.10.2023
 • Kehitys- ja kasvatuspsykologia 4 op, 20.11. - 29.12.2023
 • Kasvatus ja koulutus yhteiskunnallisena ilmiönä 4 op, 12.2. - 15.3.2024
 • Johdanto oppimiseen, opetukseen ja arviointiin  3 op, 16.10. - 15.11.2023
 • Johdatus kasvatusfilosofiaan 3 op, 8.1. - 9.2.2024
 • Oppimisen muuntuvat ympäristöt 7 op, 18.3. - 12.4.2024

Opintojen sisältö ja opetusohjelmat: Tutustu opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa.

> Opinto-opas

ALOITUSOHJAUSTILAISUUS
Syksyllä alkavien perusopintojen aloitusohjaus pidetään verkossa 13.9.2023 klo 17.00 - 19.00. Tilaisuus on tarkoitettu opintoihin ilmoittautuneille ja myös opiskelun aloittamista vielä harkitsevat ovat tervetulleita mukaan!

> Tapahtumakalenteri

VERKKO-OPINNOT
Perusopinnot järjestetään verkko-opintoina, jotka voi suorittaa täysin etäopiskeluna. Opintokokonaisuus alkaa sekä syyslukukaudella että kevätlukukaudella ja se on suoritettavissa kahden lukukauden aikana. Kaikki opintojaksot ovat tarjolla myös yksittäisesti suoritettavina jaksoina.

Opintokokonaisuus alkaa syyskuussa 2023. Keväällä ja kesällä 2023 voit opiskella yksittäisiä opintojaksoja, mm.

 • Kehitys- ja kasvatuspsykologia 4 op, verkko-opinnot 2.5. - 30.9.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen kevätlukukauden ja kesän 2023 opintoihin on käynnissä. Ilmoittautuminen syyslukukaudella 2023 alkavaan opintokokonaisuuteen ja opintojaksoille alkaa 11.8.2023, kevätlukukauden opintoihin 7.12.2023. Tarkista ajat, opintomaksut ym. ilmoittautumispalvelusta. Palvelussa voit hakea yksittäisten opintojaksojen tiedot hakusanalla kasvatustiede tai jakson nimellä.

Ilmoittautuminen syyslukukaudella alkaviin perusopintoihin 11.8. - 8.9.2023
> Ilmoittautuminen kevätlukukaudella alkaviinperusopintoihin 7.12.2023 alkaen

VERKKO-OPINNOT / MONIMUOTO-OPINNOT YHTEISTYÖOPPILAITOKSISSA
Perusopinnot ovat tarjonnassa verkko-opintoina kesällä 2023 Turun kesäyliopistossa.

Perusopinnot ovat tarjonnassa monimuoto-opintoina lukuvuonna 2023 - 2024 seuraavissa yhteistyöoppilaitoksissa: HEO Kansanopisto, Hiiden Opisto, Kainuun kesäyliopisto, Keravan Opisto, Porin seudun kansalaisopisto, Porvoon kansalaisopisto, Sastamalan opisto ja Turun kristillinen opisto.

Ilmoittautuminen: Kysy lisätietoja ja ilmoittaudu ensin suoraan opistoon. Saat opistolta ohjeet ilmoittautumiseen avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautumispalvelussa.

Kasvatustieteen aineopinnot 35 op

Aineopinnot on tarkoitettu perusopinnot suorittaneille. Aineopinnossa laajennetaan ja syvennetään tietämystä kasvatustieteen käsitteistä, teoriasuuntauksista ja tutkimusalueista. Lisäksi opinnoissa opitaan hahmottamaan kasvatuksen ja koulutuksen toimintakenttää ja syvennetään ymmärrystä kasvatuksen, koulutuksen ja oppimisen yhteiskunnallisista ja koulutuspoliittisista yhteyksistä. Opinnoissa tutustutaan kasvatustieteen tutkimusmenetelmiin ja toteutetaan pienimuotoinen kasvatustieteellinen tutkimus.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

 • Kaikille pakolliset opintojaksot:
  • Koulutuspolitiikka 4 op
  • Kasvatuksen historiakäsitykset ja tulkinnat 4 op
  • Laadulliset tutkimusmenetelmät  5 op
  • Määrällisen tutkimuksen perustaidot kasvatustieteissä 6 op
  • Proseminaari, kasvatustiede 8 op
 • Lisäksi kaksi opintojaksoa kasvatustieteen, aikuiskasvatustieteen tai erityispedagogiikan aineopintojen sisältökursseista:
  • Koulutuksen suunnittelu ja kehittäminen 4 op
  • Kestävän kasvatuksen horisontti 4 op
  • Oppiminen läpi elämän 4 op
  • Aikuiskasvatus toimintakenttänä 4 op
  • Aikuiset koulutuksen ja työelämän muutoksessa 4 op
  • Kielen ja kommunikaation tukeminen 4 op
  • Laaja-alaiset kehityksen ja oppimisen haasteet sekä tukeminen 4 op
  • Sosiaalisemotionaalisen kehityksen ja käyttäytymisen tukeminen 4 op

Opintojen sisältö ja opetusohjelmat: Tutustu opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa. Lukuvuoden 2023 - 2024 opetusohjelmat päivitetään viimeistään kesäkuussa.

> Opinto-opas

ALOITUSOHJAUSTILAISUUS
Tilaisuus pidetään 4.9.2023 klo 17.00 - 18.45 Zoomissa ja se on tarkoitettu aineopintoihin ilmoittautuneille ja myös opiskelun aloittamista vielä harkitsevat ovat tervetulleita mukaan!

> Tapahtumakalenteri

VERKKO-OPINNOT
Aineopinnot järjestetään verkko-opintoina, jotka voi suorittaa täysin etäopiskeluna. Opintokokonaisuuden voi aloittaa syyslukukaudella tai kevätlukukaudella. Opintokokonaisuudesta voi opiskella myös yksittäisiä jaksoja.

Kevätlukukaudella ja kesällä 2023 voit opiskella esim. Oppiminen läpi elämän 4 op ja Kasvatuksen historiakäsitykset ja tulkinnat 4 op -opintojaksot.

Ilmoittautuminen: Aineopinnot on tarkoitettu perusopinnot suorittaneille. Ilmoittautuminen kevätlukukauden ja kesän 2023 opintojaksoille on käynnissä. Ilmoittautuminen syyslukukaudella 2023 alkavaan opintokokonaisuuteen ja opintojaksoille alkaa 11.8.2023, kevätlukukauden opintoihin 7.12.2023. Tarkista esitietovaatimukset, opiskelijakiintiöt, opintomaksut ym. ilmoittautumispalvelusta.

Palvelussa voit hakea yksittäisten opintojaksojen tiedot hakusanalla kasvatustiede tai jakson nimellä.

> Ilmoittautuminen syyslukukaudella alkaviin aineopintoihin 11.8. - 23.10.2023
> Ilmoittautuminen kevätlukukaudella alkaviin aineopintoihin 7.12.2023 alkaen

OPINNOT YHTEISTYÖOPPILAITOKSISSA
Aineopinnot ovat tarjonnassa Etelä-Pohjanmaan Opistossa, Kainuun kesäyliopistossa, Porin seudun kansalaisopistossa ja Turun kristillisessä opistossa.

Ilmoittautuminen: Kysy lisätietoja ja ilmoittaudu ensin suoraan opistoon. Saat opistolta ohjeet ilmoittautumiseen avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautumispalvelussa.

Kasvatustieteen syventäviä opintoja