Kasvatustiede kuvailee ja auttaa ymmärtämään kasvattajan ja kasvatettavan vuorovaikutusta elämänkaaren eri aikoina. Kasvatustieteen opinnot soveltuvat kaikille kasvatuksesta, koulutuksesta ja oppimisesta kiinnostuneille.

Avoimena yliopisto-opetuksena järjestettävät kasvatustieteen opinnot sopivat ammatillisen osaamisen kehittämiseen alasta riippumatta kasvatus- ja koulutustehtävissä toimiville ja niihin hakeutuville. Opintoja voi hyödyntää myös opettaja- ja ohjaajakoulutuksiin hakeutumiseen. Lue lisää Kehitä ammatillista osaamistasi -sivuilta ja opinto-oppaan Tietoa opinnoista -sivulta.

Tutkintoon tähtääville opinnot antavat valmiuksia valintakokeisiin ja mahdollisuuden hakea yliopistoon avoimen väylän haussa. Jos olet suorittanut alemman tai ylemmän korkeakoululututkinnon, tutustu maisterihakuihin!

> Tutkintokoulutuksen esittely
> Avoimen väylä: kasvatustieteiden, luokanopettajan, varhaiskasvatuksen opettajan, käsityön aineenopettajan ja erityisopettajan tutkinto-ohjelmiin
> Maisterihaku: kasvatustieteiden tai luokanopettajan maisteriopintoihin

Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot 25 op

Opintokokonaisuuteen sisältyvät seuraavat opintojaksot:

 • Johdanto kasvatustieteisiin 4 op
 • Kehitys- ja kasvatuspsykologia 4 op
 • Kasvatus ja koulutus yhteiskunnallisena ilmiönä 4 op
 • Johdanto oppimiseen, opetukseen ja arviointiin  3 op
 • Johdatus kasvatusfilosofiaan 3 op
 • Oppimisen muuntuvat ympäristöt 7 op

Opintojen sisältö ja opetusohjelmat: Tutustu opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa, ks. Toteutukset.

> Opinto-opas

ALOITUSOHJAUSTILAISUUS 29.8.2024 
Perusopintojen aloitustilaisuus pidetään 29.8. klo 17.00 - 19.00 Zoomissa. Tervetuloa mukaan!

> Tapahtumakalenteri

VERKKO-OPINNOT
Perusopinnot järjestetään verkko-opintoina, jotka voi suorittaa kokonaan verkossa paikkakunnasta riippumatta. Opintoihin sisältyy mm. opintoryhmätyöskentelyä ja luentoja, jotka ovat kuunneltavissa myös tallenteina. Opintokokonaisuus alkaa sekä syys- että kevätlukukaudella ja se on suoritettavissa kahden lukukauden aikana. Voit opiskella myös yksittäisiä jaksoja.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen syyslukukaudella alkavaan opintokokonaisuuteen ja opintojaksoille alkaa 9.8., kevätlukukauden opintoihin 5.12 Tarkista ajat, opintomaksut ym. ilmoittautumispalvelusta.

> Ilmoittautuminen opintokokonaisuuteen 9.8. - 1.9.2024 
> Ilmoittautuminen Johdanto-jaksolle 9.8. - 1.9.2024 
> Ilmoittautuminen Kehitys- ja kasvatuspsykologia -jaksolle 9.8. - 7.11.2024
> Ilmoittautuminen Johdanto oppimiseen... -jaksolle 9.8. - 3.10.2024 
> Ilmoittautuminen Johdatus kasvatusfilosofiaan -jaksolle 9.8.2024 - 6.1.2025 
> Ilmoittautuminen Kasvatus ja koulutus... -jaksolle 9.8.2024 - 6.2.2025 
> Ilmoittautuminen Oppimisen muuntuvat ympäristöt -jaksolle 5.12.2024 - 13.3.2025

Ilmoittautuminen kesän 2024 opintoihin:
> Kehitys- ja kasvatuspsykologia -jaksolle 7.12.2023 - 30.6.2024
> Johdanto oppimiseen, opetukseen ja arviointiin -jaksolle  7.12.2023 - 30.6.2024

VERKKO- / MONIMUOTO-OPINNOT YHTEISTYÖOPPILAITOKSISSA
Perusopinnot ovat tarjonnassa seuraavissa yhteistyöoppilaitoksissa: HEO Kansanopisto, Hiiden Opisto, Keravan Opisto, Kirkkonummen kansalaisopisto, Linnasmäen opisto, Porin seudun kesäyliopisto, Turun kesäyliopisto.

Ilmoittautuminen: Kysy lisätietoja ja ilmoittaudu ensin suoraan opistoon. Saat opistolta ohjeet ilmoittautumiseen avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautumispalvelussa.

Kasvatustieteen aineopinnot 35 op

Aineopinnot on tarkoitettu perusopinnot suorittaneille. Aineopinnossa laajennetaan ja syvennetään tietämystä kasvatustieteen käsitteistä, teoriasuuntauksista ja tutkimusalueista. Lisäksi opinnoissa opitaan hahmottamaan kasvatuksen ja koulutuksen toimintakenttää ja syvennetään ymmärrystä kasvatuksen, koulutuksen ja oppimisen yhteiskunnallisista ja koulutuspoliittisista yhteyksistä. Opinnoissa tutustutaan kasvatustieteen tutkimusmenetelmiin ja toteutetaan pienimuotoinen kasvatustieteellinen tutkimus.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

 • Määrällisen tutkimuksen perustaidot kasvatustieteissä 6 op
 • Laadulliset tutkimusmenetelmät 5 op
 • Kasvatuksen historiakäsitykset ja tulkinnat 4 op
 • Koulutuspolitiikka 4 op
 • Tutkielma (proseminaari), kasvatustiede op
 • Valinnaiset sisältöopinnot 8 op:
  • Kestävän kasvatuksen horisontti 4 op
  • Koulutuksen suunnittelu ja kehittäminen 4 op
  • Oppiminen läpi elämän 4 op
  • Aikuiskasvatuksen tutkimussuunnat 4 op
  • Kielen ja kommunikaation tukeminen 4 op
  • Laaja-alaiset kehityksen ja oppimisen haasteet sekä tukeminen 4 op
  • Sosiaalisemotionaalisen kehityksen ja käyttäytymisen tukeminen 4 op

Opintojen sisältö ja opetusohjelmat: Tutustu opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa.

> Opinto-opas

ALOITUSOHJAUSTILAISUUS 2.9.2024 
Aineopintojen aloitustilaisuus pidetään 2.9. klo 17.00 - 18.45 Zoomissa. Tervetuloa mukaan! 

> Tapahtumakalenteri

VERKKO-OPINNOT
Aineopinnot järjestetään verkko-opintoina, jotka voi suorittaa kokonaan verkossa paikkakunnasta riippumatta. Opintokokonaisuuden voi aloittaa syyslukukaudella tai kevätlukukaudella. 

Opintokokonaisuudesta voi opiskella myös yksittäisiä opintojaksoja. Aineopinnot on tarkoitettu perusopinnot suorittaneille, mutta voit suorittaa aineopinnoista yhden jakson ilman edeltäviä opintoja.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen syyslukukaudella alkavaan opintokokonaisuuteen ja opintojaksoille alkaa 9.8., kevätlukukauden opintoihin 5.12. Tarkista esitietovaatimukset, ajat, opiskelijakiintiöt, opintomaksut ym. ilmoittautumispalvelusta. Yksittäisten jaksojen tiedot voit hakea hakusanalla kasvatustiede tai jakson nimellä. 

> Ilmoittautuminen opintokokonaisuuteen 9.8. - 31.10.2024

OPINNOT YHTEISTYÖOPPILAITOKSISSA
Aineopinnot ovat tarjonnassa Etelä-Pohjanmaan Opistossa ja Linnasmäen opistossa.

Ilmoittautuminen: Kysy lisätietoja ja ilmoittaudu ensin suoraan opistoon. Saat opistolta ohjeet ilmoittautumiseen avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautumispalvelussa.

Kasvatustieteen syventäviä opintoja

Opintojaksoille voivat osallistua kaikki kiinnostuneet (ei edellytetä aiempia opintoja).

Kasvatustieteen (varhaiskasvatus) maisteriohjelman opintoja