Kasvatustieteen aineopinnot avoimena yliopisto-opetuksena (aloitusohjaus)

Aika

2.9.2024 klo 17.00 - 18.45
Tervetuloa avoimena yliopisto-opetuksena järjestettävien kasvatustieteen aineopintojen aloitusohjaustilaisuuteen! Tilaisuus on tarkoitettu aineopintoihin ilmoittautuneille ja opiskelun aloittamista vielä harkitseville.

Kasvatustieteen aineopinnot (35 op) voi opiskella joustavina verkko-opintoina. Opinnot ovat tarjonnassa myös Etelä-Pohjanmaan opistossa ja Linnasmäen opistossa. Aineopinnot on tarkoitettu oppiaineen perusopinnot suorittaneille.

Tilaisuudessa kerrotaan opintojen sisällöstä, suoritustavoista, opiskelukäytänteistä ym. ja voit esittää myös omia kysymyksiäsi.

Osallistuminen Zoomissa:
Tilaisuus järjestetään verkossa osoitteessa (kopioi osoite):
https://utu.zoom.us/my/kasvatustieteet

Tutustu Zoom-ohjeisiin!