Aikuisopiskelijat keskustelevat.

Kehitä osaamistasi työelämän tarpeisiin avoimen yliopiston opinnoilla

Avoimen yliopiston opinnoilla voit monipuolistaa ja syventää työelämässä tarvittavaa osaamistasi sekä parantaa mahdollisuuksiasi työmarkkinoilla menestymiseen. Voit hankkia myös valmiuksia oman työsi ja työyhteisön kehittämiseen.

Uutta tietoa ja osaamista yliopiston eri koulutusaloilta

Yliopistotasoiset opinnot tarjoavat tutkimukseen perustuvaa tietoa ja eri tieteenalojen näkökulmia ajankohtaisiin asioihin. Voit valita oman tarpeesi mukaan tiettyä aihetta käsitteleviä opintojaksoja/kursseja tai laajempia opintokokonaisuuksia.

Opinnot kehittävät myös työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia kuten tiedon hankinnan ja arvioinnin taitoja, ongelmanratkaisutaitoja ja kykyä esittää asioita perustellen. Opiskelu kehittää suunnitelmallisuutta ja organisointitaitoja, kykyä oppia uutta ja selviytyä muutoksista.

Avoimet yliopisto-opinnot sopivat

  • ammatilliseksi lisä- ja täydennyskoulutukseksi, myös korkeakoulututkinnon suorittaneille. Yksilöllisillä ainevalinnoilla voit yhdistää eri alojen opintoja omaan asiantuntemukseesi ja hankkia uudenlaista työelämässä tarvittavaa monitieteellistä erityisosaamista.
  • henkilöstökoulutukseksi
  • opettajaksi aikoville ja opettajille lisäkelpoisuuden hankkimiseen
  • uudelle uralle suuntaamiseen.

Joustavasti työn ohella, työttömänä, opintovapaalla...

Avoin yliopisto-opetus pyritään toteuttamaan ajan ja paikan suhteen joustavasti - aikuisopiskelijoiden erilaisiin elämäntilanteisiin sopien.

Avoimen yliopiston opintojen suorittaminen on omaehtoista ja lähtökohtaisesti sivutoimista, joten opintoihin ei voi saada valtion opintotukea (opintorahaa tai -lainaa), eivätkä ne oikeuta alennuksiin tai etuihin, jotka on tarkoitettu päätoimisille opiskelijoille. Opintoja voi suorittaa opintovapaalla ja opiskeluun on mahdollista saada aikuiskoulutustukea, jos opiskelu katsotaan ammatilliseksi lisä- tai täydennyskoulutukseksi ja tuen muut ehdot täyttyvät. Myös opiskelu työttömänä on mahdollista tietyin ehdoin.

Lisätietoja opiskelusta ja neuvoja opintojen valintaan saa avoimen yliopiston opintoneuvojalta:

> Opintoneuvonta ja yhteystiedot

Esimerkkejä opintotarjonnasta eri aloille

> Digitalisaatio, tietotekniikka, tietojenkäsittelytiede

> Hyvinvointi, terveys, sosiaaliala

> Johtaminen ja esimiestyö, henkilöstön kehittäminen

> Koulutus- ja ohjaustehtävissä työskenteleville

> Kulttuuri, media, taide

> Liiketoiminta, markkinointi

> Opintoja opettajan kelpoisuuteen ja lisäkoulutukseksi

> Ympäristöosaaminen, kestävä kehitys ja vastuullisuus