Aikuisopiskelijat keskustelevat.

Kehitä osaamistasi työelämän tarpeisiin avoimen yliopiston opinnoilla

Avoimen yliopiston opinnoilla voit monipuolistaa ja syventää työelämässä tarvittavaa osaamistasi sekä parantaa mahdollisuuksiasi työmarkkinoilla menestymiseen. Voit hankkia myös valmiuksia oman työsi ja työyhteisön kehittämiseen.

Tietoa, taitoja ja valmiuksia työelämän muuttuviin tarpeisiin

Avoin yliopisto-opetus koostuu yliopiston tutkintokoulutuksiin sisältyvistä opintojaksoista ja opintokokonaisuuksista. Opinnot tarjoavat eri tieteenalojen näkökulmia ja tutkimukseen perustuvaa tietoa, joilla voit vahvistaa ammatillista osaamistasi. Saat omaan alaasi ja työhösi liittyvää teoreettista jäsennystä. Voit valita kiinnostuksesi mukaan tiettyä aihetta käsitteleviä kursseja tai laajempia opintokokonaisuuksia.

Opinnot kehittävät myös työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia kuten tiedonhankinnan ja kriittisen arvioinnin taitoja, ongelmanratkaisutaitoja ja kykyä esittää näkemyksiä perustellen. Opiskelu kehittää suunnitelmallisuutta ja organisointitaitoja, kykyä oppia uutta ja selviytyä muutoksista.

Avoimet yliopisto-opinnot sopivat

  • ammatilliseksi lisä- ja täydennyskoulutukseksi, myös korkeakoulututkinnon suorittaneille. Yksilöllisillä ainevalinnoilla voit yhdistää eri alojen opintoja omaan asiantuntemukseesi ja hankkia uudenlaisia työelämässä tarvittavia osaamisyhdistelmiä - monitieteellistä osaamista ja erityisosaamista.
  • henkilöstökoulutukseksi, myös työnantajan tuella
  • opettajaksi aikoville ja opettajille lisäkelpoisuuden hankkimiseen
  • uudelle uralle suuntaamiseen.

Joustavasti työn ohella, työttömänä, opintovapaalla...

Avoin yliopisto-opetus pyritään toteuttamaan ajan ja paikan suhteen joustavasti - aikuisopiskelijoiden erilaisiin elämäntilanteisiin sopien. Useita opintoja voi opiskella kokonaan verkossa.

Avoimen yliopiston opintojen suorittaminen on omaehtoista ja lähtökohtaisesti sivutoimista, joten opintoihin ei voi saada valtion opintotukea (opintorahaa tai -lainaa), eivätkä ne oikeuta alennuksiin tai etuihin, jotka on tarkoitettu päätoimisille opiskelijoille. Opintoja voi suorittaa opintovapaalla ja opiskeluun on mahdollista saada aikuiskoulutustukea, jos opiskelu katsotaan ammatilliseksi lisä- tai täydennyskoulutukseksi ja tuen muut ehdot täyttyvät. Opintojen suorittaminen myös työttömänä on mahdollista tietyin ehdoin. Suunnitelmasi kannattaa selvittää ensin TE-toimistossa, lisätietoja Opiskelu työttömänä -sivulla.

Kysy lisätietoja avoimen yliopiston opintoneuvojilta:

> Opintoneuvonta ja yhteystiedot

Työnantaja voi tukea työntekijöidensä opintoja eri tavoin. Kysy lisätietoja opiskelusta henkilöstökoulutuksena: avoin@utu.fi

Valitse monialaisesta opintotarjonnasta

Valikoimia opinnoista, jotka sopivat työelämän eri aloille ammatillisten valmiuksien vahvistamiseen ja myös alalle aikoville:

> Digitalisaatio, tietojenkäsittelytiede, ICT, tietoturva, tekoäly

> Ennakointi ja tulevaisuusosaaminen

> Hyvinvointi, sosiaali- ja terveysala, lääketiede

> Johtaminen, esihenkilötyö, henkilöstön kehittäminen

> Johtaminen, liiketoiminnan kehittäminen

> Kestävän kehityksen taidot, vastuullisuus, ympäristöosaaminen

> Koulutus- ja ohjaustehtävissä työskenteleville

> Kulttuuriset taidot, luovat alat, media

> Lasten ja nuorten hyvinvointi ja oppiminen

> Opintoja opettajan kelpoisuuteen ja opettajille lisäkoulutukseksi

> Viestintä, vuorovaikutustaidot, media