Osaamista hyvinvointi-, sosiaali- ja terveysalalle avoimen yliopiston opinnoilla

Avoimen yliopiston opinnoilla voit hankkia uutta tietoa ja uusia näkökulmia hyvinvointia ja terveyttä koskeviin kysymyksiin.

Voit valita opintoja, jotka sopivat kaikille kiinnostuneille ja erityisesti sosiaali- ja terveysalan tehtäviin tähtääville. Opinnot sopivat myös ammatillisen osaamisen kehittämiseen sosiaali- ja terveydenhuollon alalla jo työskenteleville.

Esimerkkejä opinnoista, joita järjestetään oppiaineesta riippuen Turun yliopistossa, yhteistyöoppilaitoksissa tai verkko-opintoina. Katso tarkemmat tiedot opintojen esittelysivuilta:

Lasten ja nuorten hyvinvointi

 • Sote-akatemia: Monitieteinen sosiaali-, terveys- ja sivistysalan opintokokonaisuus (väh. 25 op) tai yksittäisiä opintojaksoja esim.
  • Hyvinvointi ja oppiminen kasvatus- ja opetusyhteisöissä 3 op

  • Koulu lasten hyvinvointiympäristönä 2 op (MOOC)

  • Monitoimijaisen lapsi- ja perhepalveluosaamisen perusteet 2 op (MOOC)

  • Moniammatillisen yhteistyön perusteet sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja opetusaloilla 2 op

  • Nuoret hoivaajat 1 - 3 op -opintojaksot

  • Systeeminen työote lasten, nuorten ja perheiden kanssa 2 op

Lääke- ja terveystieteelliset opinnot

 • Lääketieteelliset opinnot mm.
  • Lääketieteen historian opinnot 2 - 5 op
  • Psyykkiset traumat 3 op -asiantuntijaluennot
  • Potilasturvallisuuden opinnot 1 - 3 op
  • Terveystiedon kriittinen arviointi 1 op
  • Ulkomaalainen terveydenhuollossa 1 op
 • Hoitotiede: aineopinnot 35 op, Hoitotieteen tutkimusmetodiikka 1, 6 op, Digitalisation Supporting Clinical Nursing 5 ECTS, Terveydenhuollon hallinto ja johtajuus -opintojaksoja
 • Biolääketiede: Antibody Therapeutics 3 ECTS

Yhteiskuntatieteelliset ja humanististen tieteiden opinnot

Monitieteisiä opintoja sosiaali-, terveys- ja sivistysalalle

 • Sote-akatemian Monitieteinen sosiaali-, terveys- ja sivistysalan opintokokonaisuus (väh. 25 op) tai yksittäisiä opintojaksoja esim.
  • Humanistisia näkökulmia terveyteen ja hyvinvointiin 3 op

  • Ikääntyvä väestö, terveys ja palvelut 5 op

  • Johdatus bioturvallisuuteen 2 op

  • Johdatus sosiaali-, terveys- ja sivistyspalveluihin ja niiden muutokseen 3 op

  • Johdatus sosiaali- ja terveydenhuollon omavalvontaan 5 op

  • Kulttuurihyvinvoinnin perusteet 3 op  -  UUTTA

  • Luontoperustainen hyvinvointi 2 op (MOOC)

  • Moniammatillisen yhteistyön perusteet sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja opetusaloilla 2 op
  • Palveluiden yhteensovittaminen ja monialaisuus sosiaali- ja terveysaloilla 3 op
  • Surevan kohtaaminen 2 op

Kasvatustieteelliset opinnot

Luonnontieteet