Logopedian opinnot avoimessa yliopistossa

Logopedia on tieteenala, jonka tutkimuskohteena ovat kommunikoinnin ja nielemisen häiriöiden ilmenemismuodot, taustatekijät ja kuntoutus

Turun yliopiston logopedian tutkimus on profiloitunut puheen, kielen ja kommunikoinnin häiriöiden kielelliskognitiivisten ja neurokognitiivisten ilmiöiden tutkimiseen. Tutkimuksen painopistealueita ovat lisäksi monikielisyys ja monikulttuurisuus sekä arviointimenetelmien kehittäminen ja kuntoutuksen vaikuttavuustutkimukset. Logopedian tutkinto-opinnoissa perehdytään normaaliin puheen, kielen ja vuorovaikutustaitojen kehitykseen, häiriöihin sekä logopediseen diagnostiikkaan ja kuntoutukseen.

Avoimena yliopisto-opetuksena järjestettävät logopedian perusopinnot sopivat työelämän tarpeisiin ja tutkintoon tähtääville. Turun yliopistossa suunnitellaan avattavaksi logopedian avoimen väylän opiskelijavalinta vuodesta 2025 alkaen.

> Tutkintokoulutuksen esittely
> Avoimen väylä, ks. ennakkotietoa logopedian avoimen väylästä

ESITTELYTILAISUUS 22.8.2024
Logopedian perusopintojen infotilaisuus 22.8. klo 17.00 - 18 Zoomissa. Tervetuloa mukaan!

> Tapahtumakalenteri

Logopedian perusopinnot 25 op

Opinnoissa perehdytään logopedian tieteenalaan, alan keskeisiin peruskäsitteisiin ja tutkimuksen sekä kliinisen työn lähtökohtiin.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

  • Logopedian perusteet 5 op
  • Kieli ja elämänkaari I  5 op
  • Kieli ja elämänkaari II 5 op
  • Anatomia ja fysiologia logopediassa 5 op
  • Introduction to Bilingualism 5 op

Perusopinnot järjestetään monimuoto-opintoina avoimen yliopisto-opetuksen yhteistyöoppilaitoksissa 2.9.2024 - joulukuu 2025.

Opintojen sisältö ja opetusohjelmat: Tutustu opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa, ks. Toteutukset (sininen palkki).

> Opinto-opas

OPINNOT YHTEISTYÖOPPILAITOKSISSA
Perusopinnot ovat tarjonnassa seuraavissa opistoissa: Etelä-Karjalan kesäyliopisto, Etelä-Pohjanmaan kesäyliopisto, Etelä-Pohjanmaan opisto, Helsingin seudun kesäyliopisto, HEO kansanopisto, Hämeen kesäyliopisto, Jyväskylän kesäyliopisto, Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto, Kymenlaakson kesäyliopisto, Linnasmäen opisto,  Mikkelin kesäyliopisto, Riveria kesäyliopisto, Tampereen kesäyliopisto, Turun kesäyliopisto, Työväen Akatemia.

Kysy lisätietoja opistosta ja ilmoittaudu ensin suoraan opistoon. Saat opistolta ohjeet ilmoittautumiseen avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautumispalvelussa.