Logopedian opinnot avoimessa yliopistossa

Logopedian perusopinnot 25 op

Logopedia on tieteenala, jonka tutkimuskohteena ovat kommunikoinnin ja nielemisen häiriöiden ilmenemismuodot, taustatekijät ja kuntoutus.

Turun yliopiston logopedian tutkimus on profiloitunut puheen, kielen ja kommunikoinnin häiriöiden kielelliskognitiivisten ja neurokognitiivisten ilmiöiden tutkimiseen. Muita tutkimuksen painopistealueita ovat monikielisyys ja monikulttuurisuus sekä arviointimenetelmien kehittäminen ja kuntoutuksen vaikuttavuustutkimukset.

Logopedian opinnoissa perehdytään normaaliin puheen, kielen ja vuorovaikutustaitojen kehitykseen, häiriöihin sekä logopediseen diagnostiikkaan ja kuntoutukseen.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

  • Logopedian perusteet 5 op
  • Kieli ja elämänkaari I  5 op
  • Kieli ja elämänkaari II 5 op
  • Anatomia ja fysiologia logopediassa 5 op
  • Introduction to Bilingualism 5 op

Perusopinnot alkavat seuraavan kerran elo-/syyskuussa 2023.

Opintojen sisältö ja opetusohjelmat: Tutustu opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa, ks. Toteutukset. Lukuvuoden 2023 - 2024 opetusohjelmat julkaistaan viimeistään kesäkuussa.

> Opinto-opas

OPINNOT TURUN YLIOPISTOSSA
Perusopinnot järjestetään tutkinto-opetukseen integroituina opintoina. Niihin sisältyy lähi- ja verkko-opetusta. Opetus kestää yhden lukuvuoden ajan.

Ilmoittautuminen: Opiskelijakiintiö ilmoitetaan myöhemmin, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä. Tarkista ilmoittautumisaika, opintomaksut ym. tiedot ilmoittautumispalvelusta.

> Ilmoittautuminen 10.8.2023 alkaen

OPINNOT YHTEISTYÖOPPILAITOKSISSA
Perusopinnot järjestetään yhteistyöoppilaitoksissa ajalla syyslukukausi 2023 - syyslukukausi 2024. Opinnot ovat tarjonnassa seuraavissa opistoissa: Etelä-Pohjanmaan kesäyliopisto, Helsingin seudun kesäyliopisto, Hämeen kesäyliopisto, Jyväskylän kesäyliopisto, Kainuun kesäyliopisto, Keski-Pohjanmaan kesäyliopistoKymenlaakson kesäyliopisto, Mikkelin kesäyliopisto.

Kysy lisätietoja suoraan kesäyliopistoista!