Logopedian opinnot avoimessa yliopistossa

Logopedia on tieteenala, jonka tutkimuskohteena ovat kommunikoinnin ja nielemisen häiriöiden ilmenemismuodot, taustatekijät ja kuntoutus.

Turun yliopiston logopedian tutkimus on profiloitunut puheen, kielen ja kommunikoinnin häiriöiden kielelliskognitiivisten ja neurokognitiivisten ilmiöiden tutkimiseen. Muita tutkimuksen painopistealueita ovat monikielisyys ja monikulttuurisuus sekä arviointimenetelmien kehittäminen ja kuntoutuksen vaikuttavuustutkimukset. Logopedian opinnoissa perehdytään normaaliin puheen, kielen ja vuorovaikutustaitojen kehitykseen, häiriöihin sekä logopediseen diagnostiikkaan ja kuntoutukseen.

Avoimena yliopisto-opetuksena järjestettävät logopedian perusopinnot sopivat työelämän tarpeisiin ja tutkintoon tähtääville. Turun yliopistoon suunnitellaan avattavaksi logopedian avoimen väylän opiskelijavalinta vuodesta 2025 alkaen.

> Tutkintokoulutuksen esittely
> Avoimen väylä, ks. ennakkotietoa logopedian avoimen väylästä

Lukuvuonna 2024 - 2025 perusopinnot järjestetään alustavan suunnitelman monimuoto-opintoina avoimen yliopisto-opetuksen yhteistyöoppilaitoksissa. Tiedot tarjonnasta ja opetussuunnitelmat julkaistaan toukokuun puolivälissä. 

Logopedian perusopinnot 25 op

Opinnoissa perehdytään logopedian tieteenalaan, alan keskeisiin peruskäsitteisiin ja tutkimuksen sekä kliinisen työn lähtökohtiin.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

  • Logopedian perusteet 5 op
  • Kieli ja elämänkaari I  5 op
  • Kieli ja elämänkaari II 5 op
  • Anatomia ja fysiologia logopediassa 5 op
  • Introduction to Bilingualism 5 op

Perusopinnot järjestetään lukuvuonna 2023 - 2024 tutkinto-opetukseen integroituna lähiopetuksena Turun yliopistossa ja monimuoto-opintoina avoimen yliopisto-opetuksen yhteistyöoppilaitoksissa. Turussa järjestettävä opetus kestää yhden lukuvuoden, yhteistyöoppilaitoksissa syyslukukaudelle 2024.

Opintojen sisältö ja opetusohjelmat: Tutustu opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa, ks. Toteutukset.

> Opinto-opas

OPINNOT TURUN YLIOPISTOSSA
Perusopinnot järjestetään tutkinto-opetukseen integroituna lähiopetuksena. Luennot pidetään arkipäivisin klo 8 - 16 välillä. Kullakin opintojaksolla määritellään erikseen läsnäolovelvollisuus. Opinnot kestävät yhden lukuvuoden ajan.

Ilmoittautuminen: Opiskelijakiintiö 15, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä. Tarkista ilmoittautumisaika, opintomaksut ym. ilmoittautumispalvelusta.

> Ilmoittautuminen 10.8. - 25.8.2023

OPINNOT YHTEISTYÖOPPILAITOKSISSA
Perusopinnot järjestetään yhteistyöoppilaitoksissa monimuoto-opintoina ajalla syyslukukausi 2023 - syyslukukausi 2024. Opinnot ovat tarjonnassa seuraavissa opistoissa: Etelä-Pohjanmaan kesäyliopisto, Helsingin seudun kesäyliopisto, Hämeen kesäyliopisto, Jyväskylän kesäyliopisto, Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto, Kymenlaakson kesäyliopisto, Mikkelin kesäyliopisto, Tampereen kesäyliopisto.

Kysy lisätietoja suoraan kesäyliopistoista!