Oletko kohdannut työssäsi tai arjen kasvatustilanteissa oppimisen tai käyttäytymisen pulmia? Erityispedagogiikka etsii keinoja antaa tukea lapsen, nuoren ja aikuisen oppimiselle ja osallisuudelle.

Erityispedagogiikan opinnoissa perehdytään tukea tarvitsevien kasvatukseen, opetukseen, kuntoutukseen ja tutkimukseen. Erilaisuutta, vammaisuutta ja poikkeavaa käyttäytymistä tarkastellaan yksilön ja yhteiskunnan näkökulmista. Tutkittu tieto auttaa antamaan yksilöllistä tukea erilaisille oppijoille.

Erityispedagogista tietoa voivat työssään hyödyntää esimerkiksi luokanopettajat, lastentarhanopettajat, koulunkäyntiavustajat, kehitysvammaohjaajat, sosiaali- ja terveysalan henkilöstö ja näille aloille aikovat. Opintojen sisällöt puhuttelevat jokaista kasvattajaa sekä muita lasten ja nuorten arjen jakavia ihmisiä.

Tutkintoon tähtääville opinnot antavat valmiuksia valintakokeisiin ja mahdollisuuden hakea yliopistoon avoimessa yliopisto-opetuksessa suoritettujen opintojen perusteella. Jos olet suorittanut alemman tai ylemmän korkeakoululututkinnon ja erityispedagogiikan perus- ja aineopinnot, voit hakea suoraan kasvatustieteiden maisteriopintoihin. Lisätietoja:

> Tutkintokoulutuksen esittely

> Avoimen väylä

> Maisterihaku

Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op

Perusopinnoissa perehdytään erityispedagogiikkaan tieteenalana sekä sen keskeisiin käsitteisiin ja lähtökohtiin.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

 • Erityispedagogiikan perusteet 7 op, 8.9. - 4.11.2022
 • Oppimisen edellytykset ja haasteet 4 op, 7.11.2022 - 6.1.2023
 • Moninaisuus ja eriarvoisuus yhteiskunnassa 7 op, 9.1. - 12.3.2023
 • Erityispedagogiikan perusopintojen kirjallisuus 7 op, 1.2. - 7.6.2023

Opintojen sisältö: Tutustu opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa.

> Opinto-opas

VERKKO-OPINNOT
Perusopinnot järjestetään verkko-opintoina, jotka voi suorittaa täysin etäopiskeluna. Perusopinnot alkavat syyskuussa 2022 ja ne voi aloittaa myös tammikuussa 2023. Opetusohjelman kesto on kaksi lukukautta. Opintokokonaisuudesta voi opiskella myös yksittäisiä opintojaksoja.

Aloitusohjaus
Perusopintojen aloitusohjaus pidetään 10.1.2023 klo 17.00 - 18.45. Tervetuloa!

> Tapahtumakalenteri

Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen syyslukukaudella alkaviin perusopintoihin ja opintojaksoille alkaa 12.8., kevätlukukauden opintoihin 7.12. Tarkista ajat, opintomaksut, opiskelijakiintiöt ym. ilmoittautumispalvelusta.

> Ilmoittautuminen perusopintoihin 12.8. - 24.10.2022

> Ilmoittautuminen perusopintoihin 7.12.2022 - 5.2.2023

> Ilmoittautuminen Moninaisuus ja eriarvoisuus yhteiskunnassa -jaksolle 7.12.2022  - 5.1.2023

> llmoittautuminen erityispedagogiikan perusopintojen kirjallisuus -jaksolle 7.12.2022 - 9.3.2023

OPINNOT YHTEISTYÖOPPILAITOKSISSA
Perusopinnot ovat tarjonnassa myös yhteistyöoppilaitoksissa: Järvenpään Opisto, Keravan Opisto.

Ilmoittautuminen: Kysy lisätietoja ja ilmoittaudu ensin suoraan opistoon. Saat opistolta ohjeet ilmoittautumiseen avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautumispalvelussa.

Erityispedagogiikan aineopinnot 35 op

Aineopinnoissa opiskelija syventää ajattelu- ja lukutaitoaan perehtymällä keskeisiin teoriasuuntauksiin, teorioihin, menetelmiin ja tutkimuksen tekemiseen. Lisäsi opinnoissa rakennetaan käsitystä opetuksesta, oppimisesta sekä kasvatuksen ja koulutuksen historiallisista ja yhteiskunnallisista yhteyksistä.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

 • Kielen ja kommunikaation tukeminen 4 op

 • Sosioemotionaalisen kehityksen ja käyttäytymisen tukeminen 4 op

 • Laaja-alaiset kehityksen ja oppimisen haasteet sekä tukeminen 4 op

 • Kasvatuksen historiakäsitykset ja tulkinnat 4 op

 • Laadulliset tutkimusmenetelmät 5 op

 • Määrällisen tutkimuksen perustaidot 6 op

 • Proseminaari 8 op

Opintojen sisältö: Tutustu opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa.

> Opinto-opas

VERKKO-OPINNOT
Aineopinnot järjestetään verkko-opintoina, jotka voi suorittaa täysin etäopiskeluna. Aineopinnot alkavat syyslukukaudella 2022 ja kevätlukukaudella 2023. Opintokokonaisuudesta voi opiskella myös yksittäisiä opintojaksoja.

Aloitusohjaus
Aineopintojen aloitusohjaus pidetään 4.1.2023 klo 17.00 - 18.45. Tervetuloa!

> Tapahtumakalenteri

Ilmoittautuminen: Aineopinnot on tarkoitettu perusopinnot suorittaneille. Ilmoittautuminen syyslukukaudella alkaviin aineopintoihin ja opintojaksoille alkaa 12.8., kevätlukukauden opintoihin 7.12. Tarkista esitietovaatimukset, opiskelijakiintiöt, opintomaksut ym. ilmoittautumispalvelusta. Palvelussa voit hakea yksittäisten opintojaksojen tiedot hakusanalla erityispedagogiikka tai jakson nimellä.

> Ilmoittautuminen aineopintoihin 12.8. - 24.10.2022

> Ilmoittautuminen aineopintoihin 7.12.2022 - 29.1.2023

OPINNOT YHTEISTYÖOPPILAITOKSISSA
Aineopinnot ovat tarjonnassa Kainuun kesäyliopistossa ja Vaasan kesäyliopistossa.

Ilmoittautuminen: Kysy lisätietoja ja ilmoittaudu ensin suoraan opistoon. Saat opistolta ohjeet ilmoittautumiseen avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautumispalvelussa.

"Avoimen yliopiston erityispedagogiikan opiskelussa yksi parhaita puolia on ollut opintoryhmä, jossa on aikuisopiskelijoita. Heillä on oman työn ja elämänkokemuksen kautta monenlaista annettavaa ja jaettavaa koko ryhmälle."

"Jokainen luokan- ja aineenopettaja tarvitsee erityispedagogiikan tietämystä työssään. Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden määrä on kasvanut myös yleisopetuksessa."

"Opinnot ovat laajentaneet melkoisesti omaa näkemystä erilaisuudesta ja auttaneet ymmärtämään ihmisten erilaisuutta ylipäätään."