Kasvatustieteen ja erityispedagogiikan aineopinnot avoimena yliopisto-opetuksena (aloitusohjaus)

Aika

4.1.2023 klo 17.00 - 18.45
Tervetuloa avoimena yliopisto-opetuksena järjestettävien kasvatustieteen ja erityispedagogiikan aineopintojen aloitusohjaustilaisuuteen!

Kasvatustieteen aineopinnot (35 op) ja erityispedagogiikan aineopinnot (35 op) voi opiskella avoimessa yliopistossa joustavina verkko-opintoina. Aineopinnot on tarkoitettu oppiaineen perusopinnot suorittaneille.

Aloitusohjauksessa kerrotaan opiskelusta avoimessa yliopistossa, opintojen sisällöstä ja suoritustavoista. Voit esittää myös kysymyksiä opinnoista. Tilaisuus on tarkoitettu aineopintoihin ilmoittautuneille ja opiskelun aloittamista vielä harkitseville. Tervetuloa mukaan!

Osallistuminen Zoomissa:
Tilaisuus järjestetään verkossa osoitteessa (kopioi osoite):
https://utu.zoom.us/my/kasvatustieteet

Tutustu Zoom-ohjeisiin!