Haluatko kokeilla kirjoittamista eri lajien mukaan ja saada tukea oman kirjoittajalaatusi löytämiseen? Haluaisitko oppia ymmärtämään kirjoittamista laaja-alaisesti historian, kulttuurin ja yhteiskunnan näkökulmasta?

Turun yliopiston luovan kirjoittamisen opinnoissa voit perehtyä kaunokirjallisen tekstin ja yleistajuisen tietopohjaisen tekstin kirjoittamiseen.

Avoimena yliopisto-opetuksena järjestettävät opinnot sopivat kaikille kiinnostuneille pohjakoulutuksesta riippumatta. Perusopinnot ja aineopinnot ovat opintotarjonnassa Turun yliopistossa ja useissa yhteistyöoppilaitoksissa.

Luovan kirjoittamisen perusopinnot 25 op

Perusopintojen tavoitteena on nimensä mukaisesti luoda pohja kirjoittamisen laaja-alaiselle ymmärtämiselle historian, kulttuurin ja yhteiskunnan näkökulmasta ja oppia eri lajien kirjoittamisen perusasiat.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

  • Johdatus kirjoittamiseen 5 op
  • Tietokirjoittaminen 5 op
  • Proosan kirjoittaminen 5 op
  • Lyriikan kirjoittaminen 5 op
  • Draaman kirjoittaminen 5 op

Opintojen sisältö ja opetusohjelmat: Tutustu opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa.

> Opinto-opas

LÄHIOPETUS TURUN YLIOPISTOSSA
Perusopinnot järjestetään Turun yliopistossa ilta-aikaan pidettävänä lähiopetuksena. Opinnot alkavat 12.9.2023 ja opetus kestää yhden lukuvuoden.

Ilmoittautuminen: Opintokokonaisuuden kiintiö 36 opiskelijaa, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä. Tarkista ajat ym. ilmoittautumispalvelusta.

> Ilmoittautuminen perusopintoihin 10.8. - 6.9.2023

OPINNOT YHTEISTYÖOPPILAITOKSISSA
Perusopinnot tai yksittäisiä opintojaksoja on tarjonnassa seuraavissa yhteistyöoppilaitoksissa niiden omien aikataulujen mukaan lukuvuoden aikana - opintoja voi siis alkaa myös kevätlukukaudella 2024:
Helsingin seudun kesäyliopisto, Omnia (Espoo), Paasikivi-Opisto, Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Porin seudun kansalaisopisto, Päijät-Hämeen kesäyliopisto, Tampereen kesäyliopisto.

Ilmoittautuminen: Kysy lisätietoja ja ilmoittaudu ensin suoraan opinnot järjestävään opistoon. Saat opistolta ohjeet ilmoittautumiseen avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautumispalvelussa.

Luovan kirjoittamisen aineopinnot 35 op

Aineopinnot on tarkoitettu perusopinnot suorittaneille. Opintojen tavoitteena on laaja-alaistaa, syventää ja yksilöidä kirjoittamiseen liittyvää tietoa ja taitoa. Perusopintojen kirjoittamislajikurssit jatkuvat ja lisäksi on mahdollisuus osallistua valinnaiselle kurssille, jossa tutustutaan kirjallisuuden historiaan.

Aineopinnoissa syvennytään kirjoittamaan pidempi käsikirjoitus tai teksti sekä kaunokirjallisessa lajityypissä että luovan tietokirjoittamisen lajityypissä. Aineopintojen keskiössä on opiskelijoiden oman kirjoittajalaadun löytäminen ja tukeminen sekä ammattimaisen kirjoittamisen edellyttämien taitojen omaksuminen.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

  • Tietokirjoittaminen ja toiminta kentällä: Tietokirjoittaminen II
  • Kirjoittamisen erityisalat
  • Kirjoittamisen lajit II
  • Seminaari 10 op

Opintojen sisältö: Tutustu opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa. 

> Opinto-opas

LÄHIOPETUS TURUN YLIOPISTOSSA
Aineopinnot alkavat ilta-aikaan järjestettävänä lähiopetuksena syyskuussa 2023. Opetus kestää kahden lukuvuoden ajan. Aineopintoja ei järjestetä lukuvuonna 2024 - 2025.

Ilmoittautuminen: Kiintiö 20 opiskelijaa, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä. Tarkista ajat ym. ilmoittautumispalvelusta.

> Ilmoittautuminen 10.8. - 14.9.2023

OPINNOT YHTEISTYÖOPPILAITOKSISSA
Aineopinnot tai jaksoja on tarjonnassa seuraavissa yhteistyöoppilaitoksissa: Omnia (Espoo), Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Sastamalan Opisto.

Ilmoittautuminen: Kysy lisätietoja ja ilmoittaudu ensin suoraan opinnot järjestävään opistoon. Saat sen jälkeen opistolta ohjeet ilmoittautumiseen avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautumispalvelussa.

”Oli hauskaa nähdä, miten erilaisia kirjoittamistapoja ja tyylejä on olemassa, ja itsekin kokeilla, kuinka kirjoittaminen sujuu minkäkin tyylin mukaan.”

"Olen omaksunut suunnitelmallisen kirjoittamistavan. En enää odota
inspiraatioita, vaan etsin tietoisesti kirjoittamisen lähtöpisteen, aiheen, teeman tai idean, jota lähden kehittelemään.”

"Sain uusia avartavia työkaluja itselleni kirjoittajana. Opinnoissa pääsi ohjatusti kokeilemaan työskentelyä, joka perustui tiedonhakuun ja tiedon hyödyntämiseen omassa tekstissä. Tieto syventää myös fiktiivistä tekstiä, vaikkei se faktoina lukijalle ilmenisikään."

"Opinnot vahvistivat omaa kirjoittajaidentiteettiäni."