Haluatko kokeilla kirjoittamista eri lajien mukaan ja saada tukea oman kirjoittajalaatusi löytämiseen? Haluaisitko oppia ymmärtämään kirjoittamista laaja-alaisesti historian, kulttuurin ja yhteiskunnan näkökulmasta?

Turun yliopiston luova kirjoittamisen opinnoissa voit perehtyä sekä kaunokirjallisten että tietotekstien kirjoittamiseen.

Luovan kirjoittamisen perusopinnot 25 op

Perusopinnoissa tutustutaan kirjallisen kulttuurin käytäntöihin, kirjoitetaan erilaisia tekstejä ja analysoidaan sekä omia että julkaistuja tekstejä.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

  • Johdatus kirjoittamiseen 5 op
  • Tietokirjoittaminen 5 op
  • Proosan kirjoittaminen 5 op
  • Lyriikan kirjoittaminen 5 op
  • Draaman kirjoittaminen 5 op

Perusopinnot alkavat Turun yliopistossa lähiopetuksena 7.9.2021.

Perusopinnot tai yksittäisiä opintojaksoja on tarjonnassa myös seuraavissa yhteistyöoppilaitoksissa niiden omien aikataulujen mukaan: Etelä-Pohjanmaan Opisto, Helsingin seudun kesäyliopisto, HEO Kansanopisto, Kainuun kesäyliopisto, Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto, Kymenlaakson kesäyliopisto, Omnia (Espoo), Paasikivi-Opisto, Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Porin seudun kansalaisopisto, Sastamalan Opisto, Tampereen kesäyliopisto. Kysy lisätietoja opinnoista suoraan opistoista!

Opintojen sisältö: Opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin voi tutustua yliopiston opinto-oppaassa.

Ilmoittautuminen perusopintoihin Turussa: Ilmoittautumisaika on 16.8. - 4.9.2021. Kiintiö 36 opiskelijaa, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä. Tarkista opintomaksu ym. ilmoittautumispalvelusta.

> Ilmoittautumispalvelu

Ilmoittautuminen opintoihin yhteistyöoppilaitoksissa: Ilmoittaudu ensin suoraan opinnot järjestävään yhteistyöoppilaitokseen: Saat oppilaitoksesta ohjeet ilmoittautumiseen avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautumispalvelussa.

Luovan kirjoittamisen aineopinnot 35 op

Aineopinnot syventävät perusopinnoissa omaksuttuja tietoja ja kirjoittamisen taitoja. Opiskelija perehtyy kirjallisen kulttuurin erityiskysymyksiin ja omaksuu ammattimaisen kirjoittamisen edellyttämiä taitoja. Aineopintojen aloittamisen edellytyksenä on luovan kirjoittamisen perusopintojen suorittaminen.

Opintokokonaisuus on kolmijakoinen:

  • Kirjoittamisen lajien - proosa, lyriikka, draama ja tietokirjoittaminen - syventävä ja erikoistava opiskelu muodostaa yhden kokonaisuuden.
  • Toinen kokonaisuus on nimeltään Kirjoittamisen erityisalat. Siinä painotus on opiskelijan itseohjautuvuudessa ja omien kirjoittajaintressien tunnistamisessa ja harjaannuttamisessa.
  • Kolmas kokonaisuus on seminaarityöskentely. Valinnaisuutta ja yksilöllisyyttä tuetaan ja toteutetaan tehtävien valinnassa ja painottamisessa sekä suoritustavoissa.

Aineopinnot alkavat Turun yliopistossa lähiopetuksena 13.9.2021.

Opinnot ovat tarjonnassa myös seuraavissa yhteistyöoppilaitoksissa niiden omien aikataulujen mukaan: Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto, Omnia (Espoo), Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Porin seudun kansalaisopisto, Sastamalan Opisto, Tampereen kesäyliopisto.

Opintojen sisältö: Opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin voi tutustua yliopiston opinto-oppaassa.

Ilmoittautuminen opintoihin Turussa: Ilmoittautumisaika on 16.8. - 9.9.2021. Kiintiö 20 opiskelijaa, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä. Tarkista opintomaksu ym. ilmoittautumispalvelusta.

> Ilmoittautumispalvelu

Ilmoittautuminen opintoihin yhteistyöoppilaitoksissa: Ilmoittaudu ensin suoraan opinnot järjestävään yhteistyöoppilaitokseen: Saat oppilaitoksesta ohjeet ilmoittautumiseen avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautumispalvelussa.

”Oli hauskaa nähdä, miten erilaisia kirjoittamistapoja ja tyylejä on olemassa, ja itsekin kokeilla, kuinka kirjoittaminen sujuu minkäkin tyylin mukaan.”

"Olen omaksunut suunnitelmallisen kirjoittamistavan. En enää odota
inspiraatioita, vaan etsin tietoisesti kirjoittamisen lähtöpisteen, aiheen, teeman tai idean, jota lähden kehittelemään.”

"Sain uusia avartavia työkaluja itselleni kirjoittajana. Opinnoissa pääsi ohjatusti kokeilemaan työskentelyä, joka perustui tiedonhakuun ja tiedon hyödyntämiseen omassa tekstissä. Tieto syventää myös fiktiivistä tekstiä, vaikkei se faktoina lukijalle ilmenisikään."

"Opinnot vahvistivat omaa kirjoittajaidentiteettiäni."