Haluatko kokeilla kirjoittamista eri lajien mukaan ja saada tukea oman kirjoittajalaatusi löytämiseen? Haluaisitko oppia ymmärtämään kirjoittamista laaja-alaisesti historian, kulttuurin ja yhteiskunnan näkökulmasta? Turun yliopiston luova kirjoittamisen opinnoissa voit perehtyä sekä kaunokirjallisten että tietotekstien kirjoittamiseen.

Luovan kirjoittamisen perusopinnot 25 op

Perusopinnoissa tutustutaan kirjallisen kulttuurin käytäntöihin, kirjoitetaan erilaisia tekstejä ja analysoidaan sekä omia että julkaistuja tekstejä.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

  • Johdatus kirjoittamiseen 5 op
  • Tietokirjoittaminen 5 op
  • Proosan kirjoittaminen 5 op
  • Lyriikan kirjoittaminen 5 op
  • Draaman kirjoittaminen 5 op

Perusopinnot alkavat lähiopetuksena 7.9.2021 Turun yliopistossa. Perusopinnot tai opintojaksoja on tarjonnassa myös seuraavissa yhteistyöoppilaitoksissa niiden omien aikataulujen mukaan: Etelä-Pohjanmaan Opisto, Helsingin seudun kesäyliopisto, HEO Kansanopisto, Kajaanin kesäyliopisto, Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto, Kymenlaakson kesäyliopisto, Omnia (Espoo), Paasikivi-Opisto, Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Porin seudun kansalaisopisto, Sastamalan Opisto, Tampereen kesäyliopisto.

Opintojen sisältö: Opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin voi tutustua yliopiston opinto-oppaassa.

Ilmoittautuminen opintoihin Turussa: Ilmoittautuminen perusopintoihin alkaa 16.8.2021. Kiintiö 36 opiskelijaa, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ilmoittautuminen opintoihin yhteistyöoppilaitoksissa: Ilmoittaudu ensin suoraan opinnot järjestävään yhteistyöoppilaitokseen: Saat oppilaitoksesta myöhemmin ohjeet ilmoittautumiseen avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautumispalvelussa.

Tarkista opintojen ilmoittautumisajat, maksut, opiskelijakiintiöt ym. ilmoittautumispalvelussa (linkki tulossa). Palvelussa voit hakea opintotarjonnan tietoja hakusanalla luova kirjoittaminen, opintojakson nimellä ja alkamisajankohdan mukaan.

Luovan kirjoittamisen aineopinnot 35 op

Aineopinnot syventävät perusopinnoissa omaksuttuja tietoja ja kirjoittamisen taitoja. Opiskelija perehtyy kirjallisen kulttuurin erityiskysymyksiin ja omaksuu ammattimaisen kirjoittamisen edellyttämiä taitoja. Aineopintojen aloittamisen edellytyksenä on luovan kirjoittamisen perusopintojen suorittaminen.

Opintokokonaisuus on kolmijakoinen:

  • Kirjoittamisen lajien - proosa, lyriikka, draama ja tietokirjoittaminen - syventävä ja erikoistava opiskelu muodostaa yhden kokonaisuuden.
  • Toinen kokonaisuus on nimeltään Kirjoittamisen erityisalat. Siinä painotus on opiskelijan itseohjautuvuudessa ja omien kirjoittajaintressien tunnistamisessa ja harjaannuttamisessa.
  • Kolmas kokonaisuus on seminaarityöskentely. Valinnaisuutta ja yksilöllisyyttä tuetaan ja toteutetaan tehtävien valinnassa ja painottamisessa sekä suoritustavoissa.

Aineopinnot alkavat lähiopetuksena 13.9.2021 Turun yliopistossa. Opinnot ovat tarjonnassa myös seuraavissa yhteistyöoppilaitoksissa niiden omien aikataulujen mukaan: Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto, Omnia (Espoo), Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Porin seudun kansalaisopisto, Sastamalan Opisto, Tampereen kesäyliopisto.

Opintojen sisältö: Opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin voi tutustua yliopiston opinto-oppaassa.

Ilmoittautuminen opintoihin Turussa: Ilmoittautuminen alkaa 16.8. Kiintiö 20 opiskelijaa, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ilmoittautuminen opintoihin yhteistyöoppilaitoksissa: Ilmoittaudu ensin suoraan opinnot järjestävään yhteistyöoppilaitokseen: Saat oppilaitoksesta myöhemmin ohjeet ilmoittautumiseen avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautumispalvelussa.

Tarkista opintojen ilmoittautumisajat, maksut, opiskelijakiintiöt ym. ilmoittautumispalvelussa (linkki tulossa).