Luovan kirjoittamisen oppiaine

Turun yliopiston luova kirjoittaminen on Suomen ainoa kirjoittamiseen keskittyvä perus- ja aineopinnot tarjoava, humanistisessa tiedekunnassa toimiva oppiaine. Luovan kirjoittamisen perusopinnot käynnistyivät Turussa vuonna 2001. Aineopintoja on voinut opiskella vuodesta 2004 alkaen. Luovan kirjoittamisen opettajina toimivat kirjoittamisen ammattilaiset, kirjailijat, toimittajat ja tutkijat. 

Luovan kirjoittamisen sivuaineopinnot alkavat Johdatus kirjoittamiseen -kurssilla, joka on syksystä 2014 lähtien korvannut perusopintojen pääsykokeet. Seuraavat kurssit keskittyvät proosan, draaman ja lyriikan ja tietokirjoittamisen kirjoittamiseen, lukemiseen ja analysointiin. Opetus pitää sisällään luentoja, lukuharjoituksia, vierailuja ja ennen kaikkea kirjoittamista. Pääroolissa ovat opiskelijan omat tekstit ja niiden käsittely pienryhmissä opettajan johdolla. Opiskelijat antavat myös paljon palautetta toistensa teksteistä. 

Aineopinnoissa syvennetään perusopinnoissa saatuja taitoja. Opiskeltavat lajit ovat pääosin samoja kuin perusopinnoissakin lisänä vaihtuvat Kirjoittamisen erityisalat -kurssit. Aineopinnot huipentuvat lukuvuoden mittaiseen seminaariin, jossa tuotetaan pitkä käsikirjoitus, esimerkiksi romaani tai runokokoelma ja reflektoidaan omaa kehitystä kirjoittajana. 

Luovaa kirjoittamista opiskelleet toimivat esimerkiksi kirjailijoina, toimittajina, kriitikoina, kustannustoimittajina, luovan kirjoittamisen ohjaajina, opettajina sekä erilaisten kulttuuri- ja taidetapahtumien järjestäjinä. 

Luovan kirjoittamisen opettajina toimii ansioituneita kirjailijoita ja tutkijoita, jotka pystyvät antamaan laadukasta opetusta kukin omalla erityisalallaan. Oppiaineen vakituinen yliopisto-opettaja on kirjailija Niina Repo. Tuntiopettajina ovat toimineet esimerkiksi kirjailijat Petri Tamminen ja Iida Rauma, näytelmäkirjailija, dramaturgi Satu Rasila, runoilijat Daniil Kozlov ja Jyrki Kiiskinen, kirjailija Kari Levola, esseisti Jantso Jokelin sekä kirjailija Taina Kuuskorpi.

> Tutustu opintojen sisältöön opinto-oppaassa.

Kirjallisuustieteiden ja kirjoittamisen uusimmat julkaisut

Narratives of Fear and Safety (2020)

Kaisa Kaukiainen, Kaisa Kurikka, Hanna Mäkelä, Elise Nykänen, Sanna Nyqvist, Juha Raipola, Anne Riippa, Hanna Samola
(C2 Toimitettu teos)