alt=""

Kehitä osaamistasi työelämän tarpeisiin avoimen yliopiston opinnoilla

Avoimilla yliopisto-opinnoilla voit täydentää, laajentaa ja syventää työelämässä tarvittavaa osaamistasi sekä parantaa mahdollisuuksiasi työmarkkinoilla menestymiseen. Voit hankkia myös valmiuksia oman työsi ja työyhteisön kehittämiseen.

Tietoa, taitoja ja valmiuksia työelämän muuttuviin tarpeisiin

Avoimen yliopisto-opetuksen tarjonta sisältää opintojaksoja ja opintokokonaisuuksia eri tieteenalojen tutkintokoulutuksista. Opinnot tarjoavat tutkimukseen perustuvaa tietoa, joilla voit vahvistaa ammatillista osaamistasi. Voit hankkia omaan alaasi ja työhösi liittyvää teoreettista jäsennystä ja kokonaisvaltaista näkemystä, uusia näkökulmia ja käytännön taitoja.

Opinnot kehittävät myös työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia kuten tiedonhankinnan ja kriittisen arvioinnin taitoja, ongelmanratkaisutaitoja, vuorovaikutustaitoja ja kykyä esittää näkemyksiä perustellen. Opiskelu kehittää suunnitelmallisuutta ja organisointitaitoja, kykyä oppia uutta ja selviytyä muutoksista.

Avoimet yliopisto-opinnot sopivat

  • ammatilliseksi lisä- ja täydennyskoulutukseksi, myös korkeakoulututkinnon suorittaneille. Yksilöllisillä valinnoilla voit esimerkiksi yhdistää eri tieteenalojen opintoja omaan asiantuntemukseesi ja hankkia uudenlaista monialaista tietämystä ja erityisosaamista.
  • opettajaksi aikoville ja opettajille lisäkelpoisuuden hankkimiseen
  • uudelle uralle suuntaamiseen
  • henkilöstökoulutukseksi.

Valitse monialaisesta opintotarjonnasta

Opintoja voit valita oman kiinnostuksesi mukaan. Seuraavien teemojen alta löydät esimerkkejä opinnoista, jotka sopivat eri aloille osaamisen kehittämiseen ja myös alalle aikoville.

> Digitalisaatio, tietojenkäsittelytiede, ICT, tietoturva, tekoäly

> Ennakointi ja tulevaisuudentutkimus

> Hyvinvointi, sosiaali- ja terveysala, lääketiede

> Johtaminen, esihenkilötyö, liiketoiminnan kehittäminen, kauppatieteet

> Oikeustiede

> Kestävä kehitys, vastuullisuus, ympäristöosaaminen

> Koulutus- ja ohjaustehtävissä työskenteleville

> Kulttuuri, taide, media, viestintä, monikulttuurisuus

> Lasten ja nuorten hyvinvointi ja oppiminen

> Opintoja opettajan kelpoisuuteen ja opettajille lisäkoulutukseksi

Joustavasti työn ohella, työttömänä, opintovapaalla...

Avoin yliopisto-opetus pyritään toteuttamaan ajan ja paikan suhteen joustavasti - aikuisopiskelijoiden erilaisiin elämäntilanteisiin sopien. Useita opintoja voi opiskella kokonaan verkossa.

Avoimien yliopisto-opintojen suorittaminen on lähtökohtaisesti omaehtoista ja sivutoimista, joten opintoihin ei voi saada valtion opintotukea (opintorahaa tai -lainaa), eivätkä ne oikeuta alennuksiin tai etuihin, jotka on tarkoitettu päätoimisille opiskelijoille.

  • Opintoja voi suorittaa opintovapaalla ja opiskeluun on mahdollista saada aikuiskoulutustukea, jos opiskelu katsotaan ammatilliseksi lisä- tai täydennyskoulutukseksi ja tuen muut ehdot täyttyvät.
  • Opintojen suorittaminen myös työttömänä työnhakijana on mahdollista tietyin ehdoin, lisätietoja Opiskelu työttömänä -sivulla.

Kysy lisätietoja avoimen yliopisto-opetuksen opintoneuvojalta: Opintoneuvonta ja yhteystiedot

Työnantaja voi tukea työntekijöidensä opintoja eri tavoin. Kysy lisätietoja opinnoista henkilöstökoulutuksena: avoin@utu.fi