Opiskelu työttömänä avoimessa yliopistossa

Työttömille työnhakijoille ja lomautetuille tarjotaan mahdollisuutta opiskella maksutta avoimen yliopiston opintoja.

Maksuttomuus koskee sekä Turun yliopiston itse järjestämiä opintoja että yhteistyöoppilaitosten järjestämiä opintoja, joissa ilmoittautumisaika on 15.6 - 31.12.2020. Opinnoista ei laskuteta avoimen yliopiston opintomaksua, mutta yhteistyöoppilaitokset voivat laskuttaa omat maksunsa.

Työtön työnhakija voi tietyin edellytyksin opiskella sivutoimisesti tai jopa päätoimisesti menettämättä työttömyysetuuttaan. Työttömyysetuudella opiskelun muotoja ovat sivutoiminen opiskelu, työttömyysetuudella tuettu omaehtoinen opiskelu ja lyhytkestoinen opiskelu.

HUOM! Opintojen vaikutus työttömyysetuuteesi ratkaistaan TE-toimistossa, joten opiskelusuunnitelmista tulee sopia TE-toimiston kanssa ennen opintoihin ilmoittautumista.

 • Tutustu avoimen yliopiston opintotarjontaan. Opetusohjelmista löydät tiedot opintojen laajuudesta ja kestosta, ilmoittautumisajasta ym. Ilmoittautuminen useimpiin syyslukukauden opintoihin alkaa 11.8. Lisätietoja opiskelusta ja opintojen valinnasta voi kysyä avoimen yliopiston opintoneuvojalta.
 • Ilmoita suunnittelemistasi opinnoista TE-toimistolle ja selvitä mahdollisuutesi opiskella työttömänä työnhakijana.
 • Hanki itsellesi todistus työttömyydestä TE-palveluiden Oma asiointi -palvelusta.
 • Sen jälkeen kun olet selvittänyt opiskelumahdollisuutesi TE-toimiston kanssa, ilmoittaudu opintoihin, ks. yleiset ilmoittautumisohjeet. Toimita työttömyystodistus sähköpostitse opintosihteerille välittömästi ilmoittautumisen jälkeen.
 • Osassa opinnoista opintomaksu on maksettava vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta ja saat opinto-oikeuden välittömästi. Näissä opinnoissa maksu palautetaan sinulle.
  Osassa opinnoista opinto-oikeus myönnetään vasta ilmoittautumisen hyväksymisen jälkeen, eikä sinulta laskuteta opintomaksua.

Opiskelu sivutoimisesti

 • Työttömänä sinun on mahdollista opiskella avoimessa yliopistossa sivutoimisesti ilman, että se vaikuttaa työttömyysetuuteen. Työttömyysturvalain mukaan opinnot ovat sivutoimisia, jos niiden laajuus on alle 5 opintopistettä kuukaudessa. Tällöin opinnoilla ei ole vaikutusta työttömyysetuuteen. Opinnot eivät kuitenkaan voi olla osa keskeytyneenä olevia tutkinto-opintoja.

  > TE-palvelut: Opiskelu sivutoimisesti

Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella tuettuna

 • Edellytyksenä omaehtoiselle opiskelulle työttömyysetuudella tuettuna on, että TE-toimisto on todennut koulutustarpeen ts. arvioinut opiskelun tukemisen tarkoituksenmukaiseksi, jotta ammattitaitosi ja mahdollisuutesi paranevat työmarkkinoilla, ja opiskelusta on sovittu työnhakusuunnitelmassa tai työllistymisohjelmassa ennen opintojen aloittamista. Opiskelun alkaessa on oltava vähintään 25-vuotias.
 • Tällä työttömyysetuudella tuetaan vain päätoimisia opintoja. Päätoimisiksi opinnot katsotaan, kun opintojen laajuus on keskimäärin vähintään 5 opintopistettä opiskelukuukautta kohden.

  > TE-palvelut: Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella tuettuna

Lyhytkestoinen opiskelu

 • Sinun on mahdollista opiskella lyhytkestoisia eli enintään kuuden kuukauden opintoja työttömyysetuudella. Edellytyksenä on, että olet vähintään 25-vuotias ja opinnot antavat ammatillisia valmiuksia tai tukevat yritystoimintaa.

  > TE-palvelut: Lyhytkestoinen opiskelu