Opiskelu työttömänä avoimessa yliopistossa

Työtön työnhakija voi tietyin edellytyksin opiskella avoimena yliopisto-opetuksena järjestettäviä opintoja sivutoimisesti tai jopa päätoimisesti menettämättä työttömyysetuuttaan. Työttömyysetuudella opiskelun muotoja ovat sivutoiminen opiskelu, työttömyysetuudella tuettu omaehtoinen opiskelu ja lyhytkestoinen opiskelu.

Opintojen vaikutus työttömyysetuuteesi ratkaistaan TE-toimistossa, joten opiskelusuunnitelmista tulee sopia TE-toimiston kanssa ennen opintoihin ilmoittautumista.

Avoimen yliopisto-opetuksen opinnot ovat maksullisia, ks. lisätietoja Ilmoittautuminen opintoihin -sivulta.

Lukuvuonna 2023 - 2024 opintotarjonnassa on myös maksuttomia opintoja.

Opiskelu sivutoimisesti

  • Työttömänä sinun on mahdollista opiskella avoimia yliopisto-opintoja sivutoimisesti ilman, että se vaikuttaa työttömyysetuuteen. Työttömyysturvalain mukaan opinnot ovat sivutoimisia, jos niiden laajuus on alle 5 opintopistettä kuukaudessa. Tällöin opinnoilla ei ole vaikutusta työttömyysetuuteen. Opinnot eivät kuitenkaan voi olla osa keskeytyneenä olevia tutkinto-opintoja.

    > TE-palvelut: Opiskelu sivutoimisesti

Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella tuettuna

  • Edellytyksenä omaehtoiselle opiskelulle työttömyysetuudella tuettuna on, että TE-toimisto on todennut koulutustarpeen ts. arvioinut opiskelun tukemisen tarkoituksenmukaiseksi, jotta ammattitaitosi ja mahdollisuutesi paranevat työmarkkinoilla, ja opiskelusta on sovittu työnhakusuunnitelmassa tai työllistymisohjelmassa ennen opintojen aloittamista. Opiskelun alkaessa on oltava vähintään 25-vuotias.
  • Tällä työttömyysetuudella tuetaan vain päätoimisia opintoja. Päätoimisiksi opinnot katsotaan, kun opintojen laajuus on keskimäärin vähintään 5 opintopistettä opiskelukuukautta kohden.

    > TE-palvelut: Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella tuettuna

Lyhytkestoinen opiskelu

  • Sinun on mahdollista opiskella lyhytkestoisia eli enintään kuuden kuukauden opintoja työttömyysetuudella. Edellytyksenä on, että olet vähintään 25-vuotias ja opinnot antavat ammatillisia valmiuksia tai tukevat yritystoimintaa.

    > TE-palvelut: Lyhytkestoinen opiskelu