Oletko kiinnostunut aikuiskoulutuksen ja jatkuvan oppimisen kysymyksistä? Entä oppimisesta työssä ja arjessa? Tarvitsetko valmiuksia ohjaus- tai kouluttajatehtäviin? 

Aikuiskasvatustieteen opinnoilla opit hahmottamaan aikuiskoulutuksen kysymyksiä alati muuttuvassa yhteiskunnassa ja työelämässä.

Avoimena yliopisto-opetuksena järjestettävät opinnot soveltuvat kaikille aikuisen oppimisesta, koulutuksen ja työelämän suhteista, koulutussuunnittelusta ja koulutuspolitiikasta kiinnostuneille. Opinnot sopivat mm. aikuiskouluttajina ja -opettajina toimiville, koulutussuunnittelijoille, uraohjaajille ja henkilöstön kehittäjille.

Tutkintoon tähtääville opinnot antavat valmiuksia valintakokeisiin ja mahdollisuuden hakea yliopistoon avoimessa yliopisto-opetuksessa suoritettujen opintojen perusteella. Jos olet suorittanut alemman tai ylemmän korkeakoululututkinnon, tutustu maisterihakuun!

> Tutkintokoulutuksen esittely
> Avoimen väylä
> Maisterihaku

Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot 25 op

Opintokokonaisuuteen sisältyvät seuraavat opintojaksot:

 • Johdanto kasvatustieteisiin 4 op
 • Kehitys- ja kasvatuspsykologia 4 op
 • Kasvatus ja koulutus yhteiskunnallisena ilmiönä 4 op
 • Johdanto oppimiseen, opetukseen ja arviointiin 3 op
 • Johdatus kasvatusfilosofiaan 3 op
 • Oppimisen muuntuvat ympäristöt 7 op

Ks. tarkemmat tiedot kasvatustieteen opintojen esittelysivulta.

Aikuiskasvatustieteen aineopinnot 35 op

Aineopinnoissa syvennetään perusopinnoissa hankittua kasvatustieteellistä ajattelu- ja lukutaitoa perehtymällä keskeisiin teoriasuuntauksiin, teorioihin, menetelmiin ja tutkimuksen tekemiseen. Opinnoissa rakennetaan käsitystä opetuksesta, oppimisesta sekä kasvatuksen ja koulutuksen historiallisista ja yhteiskunnallisista yhteyksistä.

Aineopinnot järjestetään verkko-opintoina, jotka voi suorittaa paikkakunnasta riippumatta. Opintokokonaisuuden voi aloittaa sekä syys- että kevätlukukaudella. 

Opintokokonaisuudesta voi opiskella myös yksittäisiä opintojaksoja. Aineopinnot on tarkoitettu perusopinnot suorittaneille, mutta voit suorittaa aineopinnoista yhden jakson ilman edeltäviä opintoja.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

 • Aikuiskasvatuksen tutkimussuunnat 4 op
 • Laadulliset tutkimusmenetelmät 5 op
 • Määrällisen tutkimuksen perustaidot kasvatustieteissä 6 op
 • Tutkielma (proseminaari) kasvatustieteissä 8 op
 • Valinnaiset sisältöopinnot 8 op: 
  • Oppiminen läpi elämän 4 op
  • Kasvatuksen historiakäsitykset ja tulkinnat 4 op
  • Kestävän kasvatuksen horisontti 4 op
  • Kielen ja kommunikaation tukeminen 4 op
  • Koulutuksen suunnittelu ja kehittäminen 4 op
  • Koulutuspolitiikka 4 op
  • Laaja-alaiset kehityksen ja oppimisen haasteet sekä tukeminen 4 op
  • Sosiaalisemotionaalisen kehityksen ja käyttäytymisen tukeminen 4 op

Opintojen sisältö ja opetusohjelmat: Tutustu opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa.

> Opinto-opas

ALOITUSOHJAUSTILAISUUS 4.9.2024
Aineopintojen aloitusohjaustilaisuus pidetään 4.9. klo 17.00 - 18.45 Zoomissa. Tilaisuus on tarkoitettu opintoihin ilmoittautuneille ja myös opiskelun aloittamista vielä harkitsevat ovat tervetulleita mukaan!

> Tapahtumakalenteri

Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen syyslukukaudella alkaviin aineopintoihin ja opintojaksoille alkaa 9..8., kevätlukukauden opintoihin 5.12. Tarkista esitietovaatimukset, opiskelijakiintiöt, opintomaksut ym. ilmoittautumispalvelusta. Palvelussa voit hakea yksittäisten opintojaksojen tiedot hakusanalla aikuiskasvatustiede tai jakson nimellä. 

> Ilmoittautuminen opintokokonaisuuteen 9.8. - 31.10.2024

Aikuiskasvatustieteen syventäviä opintoja

Opintojaksoille voivat osallistua kaikki kiinnostuneet (ei edellytetä aiempia opintoja).

"Sain kokonaisvaltaista näkemystä aikuiskoulutuksen kenttään niin yksittäisen ihmisen kuin työelämän ja koko yhteiskunnan kannalta."

"Toimin pörssiyhtiön henkilöstöhallinnossa ja kauppatieteen maisterina kaipasin tietopohjaa työssäoppimisesta ja aikuiskoulutuksesta - kasvatustieteestä ylipäätään. Olin opiskellut lukion jälkeen kasvatustieteen perusopinnot ja nyt kävi ilmi, että niistä voi jatkaa työelämäyhteyksiin painottuneisiin aikuiskasvatustieteen aineopintoihin. Valinta osoittautua täysosumaksi, varsinkin kun tein proseminaarin työhöni liittyvässä kehittämisprojektissa. Sain selvitystöihin liittyvää osaamista ja itsetuntoni henkilöstöhallinnon asiantuntijana kasvoi.”