Oletko kiinnostunut aikuiskoulutuksen ja jatkuvan oppimisen kysymyksistä? Entä oppimisesta työssä ja arjessa? Tarvitsetko valmiuksia ohjaus- tai kouluttajatehtäviin? 

Aikuiskasvatustieteen opinnoilla opit hahmottamaan aikuiskoulutuksen kysymyksiä alati muuttuvassa yhteiskunnassa ja työelämässä.

Opinnot soveltuvat kaikille aikuisen oppimisesta, koulutuksen ja työelämän suhteista, koulutussuunnittelusta ja koulutuspolitiikasta kiinnostuneille. Opinnot sopivat mm. aikuiskouluttajina ja -opettajina toimiville, koulutussuunnittelijoille, uraohjaajille ja henkilöstön kehittäjille.

Tutkintoon tähtääville opinnot antavat valmiuksia valintakokeisiin ja mahdollisuuden hakea yliopistoon avoimessa yliopisto-opetuksessa suoritettujen opintojen perusteella. Jos olet suorittanut alemman tai ylemmän korkeakoululututkinnon ja aikuiskasvatustieteen perus- ja aineopinnot, voit hakea suoraan kasvatustieteiden maisteriopintoihin. Kysy lisätietojan yliopiston hakijapalveluista.

> Tutkintokoulutuksen esittely

> Avoimen yliopiston väylä

> Maisterihaku

Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot 25 op

Opintokokonaisuuteen sisältyvät seuraavat opintojaksot:

 • Johdanto kasvatustieteisiin 4 op
 • Kehitys- ja kasvatuspsykologia 4 op
 • Kasvatus ja koulutus yhteiskunnallisena ilmiönä 4 op
 • Johdanto oppimiseen, opetukseen ja arviointiin  3 op 
 • Johdatus kasvatusfilosofiaan 3 op
 • Oppimisen muuntuvat ympäristöt 7 op

Opintojen sisältö: Tutustu opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa.

> Opinto-opas

VERKKO-OPINNOT
Perusopinnot järjestetään verkko-opintoina, jotka voi suorittaa täysin etäopiskeluna. Opintokokonaisuus alkaa sekä syyslukukaudella 2022 että kevätlukukaudella 2023. Se on suoritettavissa kahden lukukauden aikana. Kaikki opintojaksot ovat tarjolla myös yksittäisinä jaksoina.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen syyslukukaudella alkaviin perusopintoihin ja opintojaksoille alkaa 12.8., kevätlukukauden opintoihin 7.12. Tarkista ajat, opiskelijakiintiöt, opintomaksut ym. ilmoittautumispalvelusta. Palvelussa voit hakea yksittäisten opintojaksojen tiedot hakusanalla kasvatustiede tai jakson nimellä.

> Ilmoittautuminen perusopintoihin 12.8. - 30.9.2022

> Ilmoittautuminen perusopintoihin 7.12.2022 - 27.2.2023

MONIMUOTO-OPINNOT TURUN YLIOPISTOSSA JA YHTEISTYÖOPPILAITOKSISSA
Perusopinnot voi opiskella myös osallistumalla monimuoto-opintoihin Turun yliopistossa (ilta-aikaan). Perusopinnot ovat tarjonnassa myös seuraavissa yhteistyöoppilaitoksissa: HEO Kansanopisto, Hiiden Opisto, Kainuun kesäyliopisto, Keravan Opisto, Porin seudun kansalaisopisto, Porvoon kansalaisopisto ja Turun kristillinen opisto.

Ilmoittautuminen opintoihin Turun yliopistossa: Tarkista ilmoittautumisaika, opintomaksu, opiskelijakiintiö ym. ilmoittautumispalvelusta.

> Ilmoittautuminen perusopintoihin 12.8. - 30.9.2022

Ilmoittautuminen opintoihin opistoissa: Kysy lisätietoja ja ilmoittaudu ensin suoraan opistoon. Saat opistolta ohjeet ilmoittautumiseen avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautumispalvelussa.

Aikuiskasvatustieteen aineopinnot 35 op

Aineopinnoissa syvennetään perusopinnoissa hankittua kasvatustieteellistä ajattelu- ja lukutaitoa perehtymällä keskeisiin teoriasuuntauksiin, teorioihin, menetelmiin ja tutkimuksen tekemiseen. Opinnoissa rakennetaan käsitystä opetuksesta, oppimisesta sekä kasvatuksen ja koulutuksen historiallisista ja yhteiskunnallisista yhteyksistä.

Aineopinnot järjestetään verkko-opintoina. Opintokokonaisuus alkaa sekä syyslukukaudella 2022 että kevätlukukaudella 2023. Opintokokonaisuudesta voi opiskella myös yksittäisiä jaksoja.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

 • Oppiminen läpi elämän 4 op
  Voi opiskella myös yksittäisenä jaksona, verkko-opinnot 1.1. - 9.6.2023.

 • Aikuiskasvatus toimintakenttänä 4 op
  Voi opiskella myös yksittäisenä jaksona, verkko-opinnot 1.1. - 31.7.2023.

 • Aikuiset koulutuksen ja työelämän muutoksessa 4 op
  Voi opiskella myös yksittäisenä jaksona, verkko-opinnot 1.1. - 31.7.2023.

 • Laadulliset tutkimusmenetelmät 5 op

 • Määrällisen tutkimuksen perustaidot 6 op

 • Proseminaari 8 op

Opintojen sisältö: Tutustu opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa.

> Opinto-opas

Ilmoittautuminen: Aineopinnot on tarkoitettu perusopinnot suorittaneille. Ilmoittautuminen syyslukukaudella alkaviin aineopintoihin ja opintojaksoille alkaa 12.8., kevätlukukauden opintoihin 7.12. Tarkista esitietovaatimukset, opiskelijakiintiöt, opintomaksut ym. ilmoittautumispalvelusta. Palvelussa voit hakea yksittäisten opintojaksojen tiedot hakusanalla aikuiskasvatustiede tai jakson nimellä.

> Ilmoittautuminen aineopintoihin 12.8. - 30.9.2022
> Ilmoittautuminen aineopintoihin 7.12.2022  - 31.1.2023

"Sain kokonaisvaltaista näkemystä aikuiskoulutuksen kenttään niin yksittäisen ihmisen kuin työelämän ja koko yhteiskunnan kannalta."