Oletko kiinnostunut aikuiskoulutuksen ja jatkuvan oppimisen kysymyksistä? Entä oppimisesta työssä ja arjessa? Tarvitsetko valmiuksia ohjaus- tai kouluttajatehtäviin? 

Aikuiskasvatustieteen opinnoilla opit hahmottamaan aikuiskoulutuksen kysymyksiä alati muuttuvassa yhteiskunnassa ja työelämässä.

Avoimena yliopisto-opetuksena järjestettävät opinnot soveltuvat kaikille aikuisen oppimisesta, koulutuksen ja työelämän suhteista, koulutussuunnittelusta ja koulutuspolitiikasta kiinnostuneille. Opinnot sopivat mm. aikuiskouluttajina ja -opettajina toimiville, koulutussuunnittelijoille, uraohjaajille ja henkilöstön kehittäjille. Perusopintoihin voi osallistua pohjakoulutuksesta riippumatta ja perusopintojen jälkeen voit jatkaa aineopintoihin.

Tutkintoon tähtääville opinnot antavat valmiuksia valintakokeisiin ja mahdollisuuden hakea yliopistoon avoimessa yliopisto-opetuksessa suoritettujen opintojen perusteella. Jos olet suorittanut alemman tai ylemmän korkeakoululututkinnon ja aikuiskasvatustieteen perus- ja aineopinnot, voit hakea suoraan kasvatustieteiden maisteriopintoihin.

> Tutkintokoulutuksen esittely
> Avoimen väylä
> Maisterihaku

Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot 25 op

Opintokokonaisuuteen sisältyvät seuraavat opintojaksot:

 • Johdanto kasvatustieteisiin 4 op, 11.9. - 11.10.2023
 • Kehitys- ja kasvatuspsykologia 4 op, 20.11. - 29.12.2023
 • Kasvatus ja koulutus yhteiskunnallisena ilmiönä 4 op, 12.2. - 15.3.2024
 • Johdanto oppimiseen, opetukseen ja arviointiin 3 op, 16.10. - 15.11.2023
 • Johdatus kasvatusfilosofiaan 3 op, 8.1. - 9.2.2024
 • Oppimisen muuntuvat ympäristöt 7 op, 18.3. - 12.4.2024

Opintojen sisältö ja opetusohjelmat: Tutustu opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa.

> Opinto-opas

VERKKO-OPINNOT
Perusopinnot järjestetään verkko-opintoina, jotka voi suorittaa kokonaan verkossa. Opintoihin sisältyy mm. opintoryhmätyöskentelyä ja luentoja, jotka ovat kuunneltavissa myös tallenteina. Opintokokonaisuus alkaa sekä syyslukukaudella että kevätlukukaudella. Se on suoritettavissa kahden lukukauden aikana. Kaikki opintojaksot ovat tarjolla myös yksittäisinä jaksoina.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen syyslukukaudella alkaviin perusopintoihin ja opintojaksoille alkaa 11.8.2023, kevätlukukauden opintoihin 7.12.2023 Tarkista ajat, opiskelijakiintiöt, opintomaksut ym. ilmoittautumispalvelusta. Palvelussa voit hakea yksittäisten opintojaksojen tiedot hakusanalla kasvatustiede tai jakson nimellä.

> Ilmoittautuminen Kasvatus- ja kehityspsykologia -jaksolle 11.8.2023 - 2.2.2024

Ilmoittautuminen kevätlukukauden opintoihin:
> Ilmoittautuminen perusopintoihin 7.12.2023 - 30.6.2024
> Johdanto kasvatustieteisiin -jaksolle 7.12.2023 - 30.4.2024
> Johdatus kasvatusfilosofiaan -jaksolle 7.12.2023 - 30.5.2024
> Kasvatus- ja koulutus yhteiskunnallisina ilmiöinä -jaksolle 7.12.2023 - 1.3.2024
> Oppimisen muuntuvat ympäristöt -jaksolle 7.12.2023 - 1.4.2024
> Kehitys- ja kasvatuspsykologia -jaksolle 7.12.2023 - 30.6.2024
> Johdanto oppimiseen, opetukseen ja arviointiin -jaksolle  7.12.2023 - 30.6.2024

VERKKO-/MONIMUOTO-OPINNOT YHTEISTYÖOPPILAITOKSISSA
Perusopinnot ovat tarjonnassa syksyllä 2023 monimuoto-opintoina seuraavissa yhteistyöoppilaitoksissa: HEO Kansanopisto, Hiiden Opisto, Keravan Opisto, Porin seudun kansalaisopisto, Porvoon kansalaisopisto ja Linnasmäen opisto.

Ilmoittautuminen opintoihin: Kysy lisätietoja ja ilmoittaudu ensin suoraan opistoon. Saat opistolta ohjeet ilmoittautumiseen avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautumispalvelussa.

Aikuiskasvatustieteen aineopinnot 35 op

Aineopinnoissa syvennetään perusopinnoissa hankittua kasvatustieteellistä ajattelu- ja lukutaitoa perehtymällä keskeisiin teoriasuuntauksiin, teorioihin, menetelmiin ja tutkimuksen tekemiseen. Opinnoissa rakennetaan käsitystä opetuksesta, oppimisesta sekä kasvatuksen ja koulutuksen historiallisista ja yhteiskunnallisista yhteyksistä.

Aineopinnot järjestetään verkko-opintoina, jotka voi suorittaa kokonaan verkossa. Opintokokonaisuuden voi aloittaa sekä syyslukukaudella että kevätlukukaudella. Voit opiskella myös yksittäisiä jaksoja.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

 • Oppiminen läpi elämän 4 op
 • Aikuiskasvatus toimintakenttänä 4 op
 • Aikuiset koulutuksen ja työelämän muutoksessa 4 op
 • Laadulliset tutkimusmenetelmät 5 op
 • Määrällisen tutkimuksen perustaidot 6 op
 • Proseminaari 8 op

Opintojen sisältö ja opetusohjelmat: Tutustu opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa.

> Opinto-opas

ALOITUSOHJAUS 4.1.2024
Tervetuloa aineopintojen aloitusohjaustilaisuuteen Zoomissa 4.1.2024 klo 17. Tilaisuus on tarkoitettu opintoihin ilmoittautuneille ja opiskelun aloittamista harkitseville.

> Tapahtumakalenteri

Ilmoittautuminen: Aineopinnot on tarkoitettu perusopinnot suorittaneille. Ilmoittautuminen syyslukukaudella alkaviin aineopintoihin ja opintojaksoille alkaa 11.8.2023, kevätlukukauden opintoihin 7.12.2023. Tarkista esitietovaatimukset, opiskelijakiintiöt, opintomaksut ym. ilmoittautumispalvelusta. Palvelussa voit hakea yksittäisten opintojaksojen tiedot hakusanalla aikuiskasvatustiede tai jakson nimellä.

> Ilmoittautuminen aineopintoihin 7.12.2023 - 11.1.2024

Aikuiskasvatustieteen syventäviä opintoja

"Sain kokonaisvaltaista näkemystä aikuiskoulutuksen kenttään niin yksittäisen ihmisen kuin työelämän ja koko yhteiskunnan kannalta."

"Toimin pörssiyhtiön henkilöstöhallinnossa ja kauppatieteen maisterina kaipasin tietopohjaa työssäoppimisesta ja aikuiskoulutuksesta - kasvatustieteestä ylipäätään. Olin opiskellut lukion jälkeen kasvatustieteen perusopinnot ja nyt kävi ilmi, että niistä voi jatkaa työelämäyhteyksiin painottuneisiin aikuiskasvatustieteen aineopintoihin. Valinta osoittautua täysosumaksi, varsinkin kun tein proseminaarin työhöni liittyvässä kehittämisprojektissa. Sain selvitystöihin liittyvää osaamista ja itsetuntoni henkilöstöhallinnon asiantuntijana kasvoi.”