Oletko kiinnostunut aikuiskoulutuksen ja jatkuvan oppimisen kysymyksistä? Entä oppimisesta työssä ja arjessa? Tarvitsetko valmiuksia ohjaus- tai kouluttajatehtäviin? 

Aikuiskasvatustieteen opinnoilla opit hahmottamaan aikuiskoulutuksen kysymyksiä alati muuttuvassa yhteiskunnassa ja työelämässä.

Opinnot soveltuvat kaikille aikuisen oppimisesta, koulutuksen ja työelämän suhteista, koulutussuunnittelusta ja koulutuspolitiikasta kiinnostuneille. Opinnot sopivat mm. aikuiskouluttajina ja -opettajina toimiville, koulutussuunnittelijoille, uraohjaajille ja henkilöstön kehittäjille.

Tutkintoon tähtääville opinnot antavat valmiuksia valintakokeisiin ja mahdollisuuden hakea yliopistoon avoimessa yliopisto-opetuksessa suoritettujen opintojen perusteella. Jos olet suorittanut alemman tai ylemmän korkeakoululututkinnon ja aikuiskasvatustieteen perus- ja aineopinnot, voit hakea suoraan kasvatustieteiden maisteriopintoihin.

> Tutkintokoulutuksen esittely
Avoimen väylä
> Maisterihaku

Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot 25 op

Opintokokonaisuuteen sisältyvät seuraavat opintojaksot:

 • Johdanto kasvatustieteisiin 4 op, 11.9. - 11.10.2023
 • Kehitys- ja kasvatuspsykologia 4 op, 20.11. - 29.12.2023
 • Kasvatus ja koulutus yhteiskunnallisena ilmiönä 4 op, 12.2. - 15.3.2024
 • Johdanto oppimiseen, opetukseen ja arviointiin 3 op, 16.10. - 15.11.2023
 • Johdatus kasvatusfilosofiaan 3 op, 8.1. - 9.2.2024
 • Oppimisen muuntuvat ympäristöt 7 op, 18.3. - 12.4.2024

Opintojen sisältö ja opetusohjelmat: Tutustu opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa.

> Opinto-opas

ALOITUSOHJAUSTILAISUUS
Syksyllä alkavien perusopintojen aloitusohjaus pidetään verkossa 13.9.2023 klo 17.00 - 19.00. Tilaisuus on tarkoitettu opintoihin ilmoittautuneille ja myös opiskelun aloittamista vielä harkitsevat ovat tervetulleita mukaan!

> Tapahtumakalenteri

VERKKO-OPINNOT
Perusopinnot järjestetään verkko-opintoina, jotka voi suorittaa täysin etäopiskeluna. Opintokokonaisuus alkaa sekä syyslukukaudella että kevätlukukaudella. Se on suoritettavissa kahden lukukauden aikana. Kaikki opintojaksot ovat tarjolla myös yksittäisinä jaksoina.

Keväällä ja kesällä 2023 voit opiskella yksittäisiä opintojaksoja, mm.

 • Kehitys- ja kasvatuspsykologia 4 op, verkko-opinnot 2.5. - 30.9.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen kevätlukukauden ja kesän 2023 opintojaksoille on käynnissä. Ilmoittautuminen syyslukukaudella alkaviin perusopintoihin ja opintojaksoille alkaa 11.8.2023, kevätlukukauden opintoihin 7.12.2023 Tarkista ajat, opiskelijakiintiöt, opintomaksut ym. ilmoittautumispalvelusta. Palvelussa voit hakea yksittäisten opintojaksojen tiedot hakusanalla kasvatustiede tai jakson nimellä.

> Ilmoittautuminen perusopintoihin 11.8. - 8.9.2023

VERKKO-/MONIMUOTO-OPINNOT YHTEISTYÖOPPILAITOKSISSA
Perusopinnot ovat tarjonnassa verkko-opintoina kesällä 2023 Turun kesäyliopistossa.

Perusopinnot ovat tarjonnassa syksyllä 2023 monimuoto-opintoina seuraavissa yhteistyöoppilaitoksissa: HEO Kansanopisto, Hiiden Opisto, Kainuun kesäyliopisto, Keravan Opisto, Porin seudun kansalaisopisto, Porvoon kansalaisopisto ja Turun kristillinen opisto.

Ilmoittautuminen opintoihin: Kysy lisätietoja ja ilmoittaudu ensin suoraan opistoon. Saat opistolta ohjeet ilmoittautumiseen avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautumispalvelussa.

Aikuiskasvatustieteen aineopinnot 35 op

Aineopinnoissa syvennetään perusopinnoissa hankittua kasvatustieteellistä ajattelu- ja lukutaitoa perehtymällä keskeisiin teoriasuuntauksiin, teorioihin, menetelmiin ja tutkimuksen tekemiseen. Opinnoissa rakennetaan käsitystä opetuksesta, oppimisesta sekä kasvatuksen ja koulutuksen historiallisista ja yhteiskunnallisista yhteyksistä.

Aineopinnot järjestetään verkko-opintoina. Opintokokonaisuus alkaa sekä syyslukukaudella että kevätlukukaudella. Opintokokonaisuudesta voi opiskella myös yksittäisiä jaksoja.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

 • Oppiminen läpi elämän 4 op
  Voi opiskella myös yksittäisenä jaksona, verkko-opinnot 1.1. - 9.6.2023.

 • Aikuiskasvatus toimintakenttänä 4 op
  Voi opiskella myös yksittäisenä jaksona, verkko-opinnot 1.1. - 31.7.2023.

 • Aikuiset koulutuksen ja työelämän muutoksessa 4 op
  Voi opiskella myös yksittäisenä jaksona, verkko-opinnot 1.1. - 31.7.2023.

 • Laadulliset tutkimusmenetelmät 5 op

 • Määrällisen tutkimuksen perustaidot 6 op

 • Proseminaari 8 op

Opintojen sisältö ja opetusohjelmat: Tutustu opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa. Lukuvuoden 2023 - 2024 opetusohjelmat päivitetään viimeistään kesäkuussa.

> Opinto-opas

ALOITUSOHJAUSTILAISUUS
Aineopintojen aloitusohjaus pidetään verkossa 6.9.202 klo 17.00 - 18.45. Tilaisuus on tarkoitettu opintoihin ilmoittautuneille ja myös opiskelun aloittamista vielä harkitsevat ovat tervetulleita mukaan!

> Tapahtumakalenteri

Ilmoittautuminen: Aineopinnot on tarkoitettu perusopinnot suorittaneille. Ilmoittautuminen kevätlukukauden ja kesän 2023 opintojaksoille on käynnissä. syyslukukaudella alkaviin aineopintoihin ja opintojaksoille alkaa 11.8.2023, kevätlukukauden opintoihin 7.12.2023. Tarkista esitietovaatimukset, opiskelijakiintiöt, opintomaksut ym. ilmoittautumispalvelusta. Palvelussa voit hakea yksittäisten opintojaksojen tiedot hakusanalla aikuiskasvatustiede tai jakson nimellä.

> Ilmoittautuminen aineopintoihin 11.8.2023 alkaen
> Ilmoittautuminen aineopintoihin 7.12.2022  - 31.1.2023

Aikuiskasvatustieteen syventäviä opintoja

"Sain kokonaisvaltaista näkemystä aikuiskoulutuksen kenttään niin yksittäisen ihmisen kuin työelämän ja koko yhteiskunnan kannalta."