Aikuiskasvatustieteen opinnot avoimessa yliopistossa

Oletko kiinnostunut aikuiskoulutuksen, aikuisopiskelun ja jatkuvan oppimisen kysymyksistä? Entä aikuisen kyvystä oppia työssä ja kehittyä arjessa? Tarvitsetko lisää valmiuksia ohjaus- tai kouluttajatehtäviin? 

Aikuiskasvatustieteen opinnoilla opit hahmottamaan aikuiskoulutuksen kysymyksiä alati muuttuvassa yhteiskunnassa ja työelämässä. Aikuiskasvatustieteen opinnot soveltuvat kaikille aikuisen oppimisesta ja ohjaamisesta, koulutussuunnittelusta ja -politiikasta sekä koulutuksen ja työelämän suhteista kiinnostuneille. Opinnot sopivat mm. aikuiskouluttajille ja -opettajille, koulutussuunnittelijoille, uraohjaajille ja henkilöstön kehittäjille.

Aikuiskasvatustieteen perusopinnot 25 op

Opinnoissa tutustutaan kasvatuksen, koulutuksen ja oppimisen perusteisiin aikuiskasvatuksen näkökulmasta.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

  • Johdatus kasvatustieteisiin 4 op
  • Aikuiskoulutuksen sosiologia 5 op
  • Aikuiskasvatuksen psykologia 4 op
  • Aikuis- ja työelämän koulutus 5 op
  • Aikuiskasvatustieteen perusopintojen lopputentti 7 op

Peruosopinnot järjestetään verkko-opintoina ja lisäksi monimuoto-opintoina yhteistyöoppilaitoksissa. Opintokokonaisuudesta voi opiskella yksittäisiä jaksoja.

> Opetusohjelmat lukuvuonna 2019 - 2020

Aikuiskasvatustieteen aineopinnot 35 op

Opinnot järjestetään Turun yliopistossa integroituna opetuksena päiväaikaan.

Alustavista tiedoista poiketen aineopintoja ei järjestetä lukuvuonna 2019 - 2020. Opinnoista kiinnostuneiden on mahdollista hakea erillisopintojen opinto-oikeutta kasvatustieteiden tiedekunnalta ammatillisin perustein.

"Sain kokonaisvaltaista näkemystä aikuiskoulutuksen kenttään niin yksittäisen ihmisen kuin työelämän ja koko yhteiskunnan kannalta."