Oletko kiinnostunut aikuiskoulutuksen ja jatkuvan oppimisen kysymyksistä? Entä oppimisesta työssä ja arjessa? Tarvitsetko lisää valmiuksia ohjaus- tai kouluttajatehtäviin? 

Aikuiskasvatustieteen opinnoilla opit hahmottamaan aikuiskoulutuksen kysymyksiä alati muuttuvassa yhteiskunnassa ja työelämässä. Opinnot soveltuvat kaikille aikuisen oppimisesta ja ohjaamisesta, koulutussuunnittelusta ja -politiikasta sekä koulutuksen ja työelämän suhteista kiinnostuneille. Opinnot sopivat muun muassa aikuiskouluttajina ja -opettajina toimiville, koulutussuunnittelijoille, uraohjaajille ja henkilöstön kehittäjille.

Aikuiskasvatustieteen perusopinnot 25 op

Opinnoissa tutustutaan kasvatuksen, koulutuksen ja oppimisen perusteisiin aikuiskasvatuksen näkökulmasta.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

 • Johdatus kasvatustieteisiin 4 op
 • Aikuiskoulutuksen sosiologia 5 op
 • Aikuiskasvatuksen psykologia 4 op
 • Aikuis- ja työelämän koulutus 5 op
 • Aikuiskasvatustieteen perusopintojen lopputentti 7 op

Peruosopinnot järjestetään verkko-opintoina ja lisäksi monimuoto-opintoina yhteistyöoppilaitoksissa. Opintokokonaisuudesta voi opiskella yksittäisiä jaksoja.

> Opetusohjelmat lukuvuonna 2020 - 2021

Aikuiskasvatustieteen aineopinnot 35 op

Aineopinnoissa syvennetään perusopinnoissa hankittua kasvatustieteellistä ajattelu- ja lukutaitoa perehtymällä keskeisiin teoriasuuntauksiin, teorioihin, menetelmiin ja tutkimuksen tekemiseen. Opinnoissa rakennetaan käsitystä opetuksesta, oppimisesta sekä kasvatuksen ja koulutuksen historiallisista ja yhteiskunnallisista yhteyksistä.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

 • Aikuiskasvatuksen historia 3 op
 • Kasvatusfilosofia 3 op
 • Oppimisen ja työelämän psykologia 4 op
 • Aikuiskoulutuksen suunnittelu 5 op
 • Aikuiskoulutuksen ja elinikäisen oppimisen arviointi 5 op
 • Aikuiskoulutuspolitiikka 3 op
 • Aikuiskasvatustieteen proseminaari 8 op
 • Empiiriset tutkimusmenetelmät kasvatustieteissä 4 op

Opinnot järjestetään Turun yliopistossa integroituna opetuksena päiväaikaan.

> Opetusohjelma lukuvuonna 2020 - 2021

"Sain kokonaisvaltaista näkemystä aikuiskoulutuksen kenttään niin yksittäisen ihmisen kuin työelämän ja koko yhteiskunnan kannalta."