Psykonet käynnistää uudet erikoispsykologikoulutukset

08.01.2019

Psykonet-yliopistoverkosto on tammikuussa avannut hakuun viisi erikoispsykologikoulutusohjelmaa. Lasten ja nuorten, neuropsykologian, terveyspsykologian sekä työ- ja organisaatiopsykologian koulutusten rinnalle uudeksi kokonaisuudeksi on luotu kliinisen mielenterveyspsykologian erikoispsykologikoulutus. Haku ohjelmiin on tammikuussa, koulutus alkaa syksyllä.

Psykonet-Salo-Sarlin

Psykonetin johtokunnan puheenjohtaja, Turun yliopiston psykologian professori Paula Salo (vas.) ja Psykonetin koordinaattori Tanja Sarlin kutsuvat uusia hakijoita psykologien erikoistumiskoulutukseen.

Erikoisalojen koulutusten järjestämisvastuut on jaettu yliopistojen kesken niiden vahvuuksien mukaan. Turun yliopisto ja Åbo Akademi tuottavat lasten ja nuorten, Itä-Suomen yliopisto terveyspsykologian, Tampereen yliopisto työ- ja organisaatiopsykologian ja Helsingin yliopisto sekä neuropsykologian että kliinisen mielenterveyspsykologian erikoispsykologikoulutukset.

– Psykonetin toiminnan keskeisenä hyötynä on se, että saamme parhaat asiantuntijat vetämään koulutusta. Verkostoyhteistyö on viety pitkälle esimerkiksi videovälitteisten luentojen avulla. Näin näin muualla Suomessa asuva psykologi voi osallistua Turun yliopistojen järjestämän lasten ja nuorten erikoistumispsykologikoulutuksen luennoille lähempänä kotia, vaikka Jyväskylässä, tai katsoa luennot jälkikäteen kotona, Psykonetin johtokunnan puheenjohtaja, Turun yliopiston psykologian professori Paula Salo kertoo.

Eniten hakemuksia on perinteisesti tullut neuropsykologian erikoistumiskoulutukseen sillä se antaa pätevyyden toimia neuropsykologina. Aiempina vuosina neuropsykologian koulutukseen on voitu ottaa kolmannes hakijoista, muissa koulutukseen on päässyt suurin osa hakijoista.

– Aivan uutena kokonaisuutena meillä on tarjolla kliininen mielenterveyspsykologia. Terveyspsykologiassa sekä työ- ja organisaatiopsykologiassa meillä on nyt myös tarjolla 30 opintopisteen moduulit. Terveyspsykologian moduuliin voi hakea muut terveydenhuoltoalan ammattilaiset kuin psykologit kun taas työ- ja organisaatiopsykologian koulutusmoduuliin voi hakea korkeakoulutetut ammattilaiset, jotka tarvitsevat työssään työ- ja organisaatiopsykologista erityisosaamista, koordinaattori Tanja Sarlin kertoo.

Koulutus on maksullista ja verovähennyskelpoista maksaa koulutuksen sitten opiskelija itse tai hänen työnantajana. Haku koulutuksiin on alaknut ja päättyy 25.1.2019.

Ruotsinkielisiä yhteisiä kursseja ei erikoistumisopinnoissa ole. Lisäksi Åbo Akademi toimii vastuuyliopistona oikeuspsykologian erikoistumiskoulutukselle, joka järjestettiin ensimmäistä kertaa Suomessa  vuonna 2017–2019.

– Kyseessä ei kuitenkaan ole erikoispsykologikoulutus vaan monialainen erikoistumiskoulutus, johon myös on seuraava haku on myöhemmin keväällä 2019. Tästäkin tietoa tulee Pyskonetin nettisivulle, Sarlin kertoo.

Juuret 30 vuoden takaa

Erikoispsykologien koulutuksen juuret ovat lähes 30 vuoden takana.  Vuonna 1989 kaikki Suomessa psykologian alalla toimivat yliopistot eli Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Tampereen ja Turun yliopistot sekä Åbo Akademi perustivat Psykonet-verkoston järjestämään erikoistumiskoulutusta. Verkoston koordinaatioyliopistona toimii Turun yliopisto.

Aluksi koulutus tähtäsi ammatilliseen lisensiaatintutkintoon. Vuoden 2015 alku toi tulleessaan uuden erikoistumiskoulutuslain, ja sen myötä myös erikoispsykologikoulutus uudistui.

Ensimmäiset uuden mallin koulutukset alkoivat kolme vuotta sitten, ja ensimmäiset uuden koulutuksen saaneet valmistuvat keväällä. Nykyisessä mallissa on aiempaa vahvempi side työelämään. Esimerkiksi koulutuksen lopputyön voi tehdä omaan työhönsä liittyvänä kehittämishankkeena.
– Näin erikoistumiskoulutus tuottaa välittömästi käytännön hyötyjä työelämään, Sarlin sanoo.

Hyöty ei jää vain koulutetun yhteisölle, sillä pääsääntöisesti lopputyöt myös julkaistaan ja ne ovat kaikkien hyödynnettävissä.

Yhteistyö alkaa jo perustutkintokoulutuksessa

Psykonetin toiminta alkoi 1989 erikoispsykologikoulutuksessa, mutta laajeni 2004 uuden lain myötä myös perustutkintoon. Nykyisin kaikissa psykologeja kouluttavissa suomalaisyliopistoissa opiskellaan 25 opintopisteen perustutkinto saman sisältöisenä.

– Psykonet tuottaa kaikkiin yliopistoihin yhteisen perusopetuksen. Jokaiselle kurssille on siis mahdollista saada vahvinta osaamista kyseiseltä sovellusalalta riippumatta siitä, missä yliopistossa kyseinen osaaja on töissä, Salo kertoo.

Alkuvaiheessa yhteistyö tarkoitti esimerkiksi sitä, että opiskelijat kokoontuivat jokaisessa yliopistossa samaan aikaan videoyhteyksien äärelle seuraamaan ja osallistumaan yhteiseen opetukseen. Yhteisiä videokursseja on yhä, mutta suunta on kohti verkkokursseja.

–  Olemme suunnitelleet perusopinnot yhdessä ja kehitämme eri yliopistojen opettajien yhteistyönä opetusta edelleen. Meillä on suunnitteilla myös tutkimusyhteistyön vahvistaminen. Verkostoituminen on mahdollistanut yliopistojen selkeän profiloitumisen tiettyyn alaan niin, että samalla se voi tarjota opiskelijoilleen kaikkien alojen laadukasta koulutusta kaikilta sovellusaloilta, Salo sanoo.

Maisterivaiheen opinnot jokainen yliopisto tuottaa itsenäisesti. Silloinkin tarjolla on valinnaisia kursseja Psykonetin kautta.

>> Lue lisää
Lisätietoja: koordinaattori Tanja Sarlin, p. 040 767 9358, tanja.sarlin@utu.fi

Luotu 08.01.2019 | Muokattu 08.01.2019