Asiasana: Psykologian ja logopedian laitos

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Neurotieteen avulla tietoisuutta voi tutkia kuten mitä tahansa luonnonilmiötä

01.08.2019

Turun yliopiston ja Åbo Akademin tutkijat esittävät tuoreessa tutkimuksessaan, että tietoisuus on luonnonilmiö eikä erityisen poikkeuksellinen muiden luonnonilmiöiden joukossa. Tutkijoiden kehittämän teorian mukaan tietoisuutta voidaan havainnoida ja mallintaa tieteellisesti kuten muitakin luonnonilmiöitä. Tutkimus pyrkii kumoamaan tieteessä ja filosofiassa pitkään vallalla ollutta dualistista käsitystä siitä, että kokemukset ovat perustavanlaatuisesti erilaisia ilmiöitä kuin fysikaaliset ilmiöt, esimerkiksi vaikkapa hermosolujoukkojen aktivoituminen.

Afasiatutkijat ja kliinistä työtä tekevät puheterapeutit kokoontuvat Turkuun pohtimaan kuntoutuksessa käytettäviä uusia teknologioita

06.06.2019

Pohjoismainen afasiakonferenssi kokoontuu 13.-15.6. Turun yliopistossa.  Nordic Aphasia Conference 2019 -tapahtumassa keskitytään erityisesti etäkuntoutukseen sekä uuden teknologian tuomiin mahdollisuuksiin uudenlaisessa kuntoutuksessa. Konferenssin toteuttamisessa ovat mukana myös Åbo Akademi ja Afasian kuntoutustutkimusyhdistys ry. Yli 200 osallistujan joukossa on asiantuntijoita Pohjoismaisen lisäksi muualta Euroopasta sekä Australiasta ja Yhdysvalloista. Konferenssissa tuodaan esille myös kansainvälistymisen ja sen myötä monikielisyyden tuomat haasteet kuntoutuksessa.

Tunnekartasto -teos raottaa aivojen salattua maailmaa

15.04.2019

Tunteet ohjaavat elämäämme paljon voimakkaammin kuin kuvittelemme. Näin toteaa Turun yliopiston psykologian apulaisprofessori Lauri Nummenmaa, jonka tuore teos Tunnekartasto kertoo, mitä ovat tunteet, miten tunteet ohjaavat meitä toimimaan tietyllä tavalla ja miten tunteet tekevät meistä ihmisiä.

Vuoden 2018 KiVa-kunta on Riihimäki

18.12.2018

Riihimäki on vuoden 2018 KiVa-kunta. Tunnustuksen on myöntänyt Turun yliopiston kiusaamisen vastaisen KiVa-toimenpideohjelman kehittäjät. Riihimäen kaikki 11 peruskoulua toteuttavat KiVa Koulu -ohjelmaa ja kaupunki on tehnyt pitkäjänteisesti ja määrätietoisesti kiusaamisen vastaista työtä hyödyntäen monipuolisesti ja laadukkaasti KiVa Koulu -ohjelmaa.

Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opetusnäytetilaisuus

Aika

10.12.2018 klo 9.00 - 10.25
9:05-9:35 FT Soile Loukusa (logopedian dosentuuri). Aiheena Autismikirjoon liittyvät kielen ja kommunikaation piirteet 9:55-10:25 VTM Laura Järvi (sosiaalipolitiikan yliopisto-opettaja). Aiheena Ammatillinen sosiaaliturva osana sosiaaliturvan kokonaisuutta meillä ja muualla

Oppimistutkimuksen keskus (OTUK)

Oppimistutkimuksen keskus toteuttaa yliopistollista ja yhteiskunnallista palvelutehtävää tarjoamalla oppimisen ja oppimisvaikeuksien yksilö- ja ryhmätason palveluja. Lisäksi keskus tuottaa oppimistutkimuksen alan julkaisuja ja sovelluksia.