Asiasana: KiVa Koulu

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Vuoden KiVa-kouluksi 2022 on valittu Lahden ruotsinkielinen koulu

04.04.2023

Vuoden 2022 KiVa-koulu -kunniamaininnan saa Lahden ruotsinkielinen koulu. Valinnassa kiinnitettiin tällä kertaa huomiota oppilaiden yksinäisyyttä koskeviin kyselyvastauksiin. KiVa Koulun tekemän oppilaskyselyn vastauksista voi havaita, kuinka usein oppilaat kokevat olonsa yksinäiseksi koulussa. Keväällä 2022 kyselyyn vastasi lähes 90 000 oppilasta. Lahden ruotsinkielisessä koulussa ei yksikään kyselyyn vastanneista oppilaista kertonut olevansa ’usein’ tai ’jatkuvasti’ yksinäinen. 
 

KiVa Koulu -ohjelma laajenee Latviaan

30.03.2023

Latvian tasavallan valtionkanslia (The State Chancellery of the Republic of Latvia) aloittaa KiVa-ohjelman toteuttamisen kouluissa syyskuusta 2023 alkaen. Valtionkanslia, the Children and Adolescent Resource Centre, Latvian SOS-lapsikyläyhdistys, Latvian yliopisto ja Riian Stradinsin yliopisto ovat tehneet yhteistyötä, jotta KiVa-ohjelma saadaan käyttöön kouluissa kiusaamisen vähentämiseksi ja ehkäisemiseksi.

Karvin arviointi nostaa esille KiVa Koulun vahvuudet kiusaamisen vastaisena ohjelmana

24.08.2022

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) on arvioinut ensimmäistä kertaa perusopetuksessa käytettyjä kiusaamisen vastaisia menetelmiä. Yksi arvioitavista menetelmistä oli Turun yliopiston psykologian oppiaineessa kehitetty KiVa Koulu. Ohjelman vahvuuksiksi nähtiin muun muassa sen tarjoamien materiaalien monipuolisuus ja laajuus sekä ohjelman selkeys ja johdonmukaisuus. Kiitosta sai myös menetelmän toimivuuteen liittyvä tutkimus, joka on tuottanut näyttöä ohjelman tehosta.

Kempele on vuoden KiVa-kunta 2020

18.12.2020

KiVa Koulu -ohjelma jakaa tunnustusta Kempeleen kunnalle. Kunniamaininnalla nostetaan esiin sitä työtä, jota tehdään kouluissa ja kunnissa koululaisten turvallisen koulunkäynnin turvaamiseksi. Kaikki viisi Kempeleen kunnan perusopetusta tarjoavaa koulua ovat olleet mukana KiVa Koulu -ohjelmassa pitkään – Ketolanperän koulu aivan ohjelman alkuvuosista asti. Vuoden KiVa-koulu tai -kunta on valittu vuodesta 2010 alkaen.