alt=""

Monitieteisiä monikulttuurisuuden verkko-opintoja avoimessa yliopistossa

04.02.2023

Haluatko päivittää tietosi siirtolaisuudesta ja kotoutumisesta uusimmalla tutkimustiedolla? Kaipaatko mahdollisuutta pohtia monikulttuurisuuteen liittyviä kysymyksiä monialaisessa opintoryhmässä?

Turun yliopiston avoimena yliopisto-opetuksena järjestettävät monikulttuurisuuden opinnot sopivat kaikille, jotka haluavat perehtyä monikulttuurisuutta koskeviin kysymyksiin ja saada uusia näkökulmia aiheseen. Monikulttuurisuuden opinnoista voi suorittaa opintokokonaisuuden (25 op) tai valita yksittäisiä kursseja. Kaikki opinnot ovat tarjolla verkossa ja niille voi osallistua paikkakunnasta riippumatta. Opinnot sopivat hyvin myös ammatillisen osaamisen kehittämiseen. Suuri osa osallistujista toimii asiantuntijatehtävissä sosiaali-, terveys- tai koulutusaloilla. Verkkokeskusteluissa on mahdollisuus pohtia opinnoissa käsiteltäviä kysymyksiä suhteessa omiin kokemuksiin.  

Opintokokonaisuus alkaa jälleen syyskuussa 2023, mutta kevätlukukaudella voit osallistua yksittäisille opintojaksoille. Voit jatkaa opintoja syksyllä uusilla jaksoilla tai ilmoittautua koko opintokokonaisuuteen. Kahden opintojakson maksu hyvitetään kokonaisuuden opintomaksusta.  

Monikulttuurisuus, terveys ja hyvinvointi -opinnoissa pohditaan kohtaamisia sosiaali- ja terveyspalveluissa

Asiakkaiden ja työntekijöiden erilaiset kulttuuriset ja kielelliset taustat saattavat haastaa kohtaamisia asiakastyössä. Terveyttä ja hyvinvointia koskevissa asioissa myös avun hakemisen kynnys voi olla korkea, ja yhdenvertaisten palvelujen tarjoamiseksi asiantuntijoiden on tunnistettava avun hakemiseen liittyviä esteitä. Monikulttuurisuus, terveys ja hyvinvointi -opintojaksolla (3 op) saat välineitä yhdenvertaisempiin kohtaamisiin mm. tunnistamalla ammattilaisten omia kulttuurisesti ja tietyssä ajassa muotoutuneita käsityksiä terveydestä, sairaudesta ja hyvinvoinnista. Opinnoissa käsitellään myös maahanmuuttajien hyvinvointia.

- Opinnoissa pohditaan, miksi monikulttuurisuus on tärkeää huomioida asiakastyössä ja palveluiden järjestämisessä, sekä sitä, miten tämä tapahtuu käytännössä esimerkiksi tukemalla yhteisymmärrystä vuorovaikutuksen keinoin, kertoo opintojaksolla luennoiva väitöskirjatutkija ja S2-opettaja Karoliina Salo. Lähestyn aihetta lääkärin vastaanottojen pohjalta, sillä ne ovat aineistona omassa tutkimuksessani, mutta uskon hyvin monenlaisten alojen toimijoiden voivan soveltaa oppimaansa omalla alallaan.

- Omassa luennossani paneudutaan erityisesti häpeän, kunnian, väkivallan, seksuaalisuuden ja uskonnon teemoihin, joiden kautta peilataan kurssin aihepiiriä laajemminkin, kertoo toinen jakson opettajista, usean vuoden töitä maahanmuuttajien seksuaaliterveyden edistämisen parissa järjestökentällä tehnyt väitöskirjatutkija ja seksuaaliterapeutti Tiina Alakärppä.

Opintojakso järjestetään verkossa 15.2. - 29.3.2023. Reaaliaikaiset verkkoluennot pidetään ke 15.2. ja to 16.2. klo 16.15 - 17.45. Luennot voi kuunnella myös tallenteina. Opintoihin kuuluu lisäksi verkkokeskusteluja ja oppimispäiväkirja. Ilmoittaudu viimeistään 12.2., opintomaksu 45 euroa. 

Syvennä tietämystäsi pakolaisuudesta ja sen tutkimuksesta 

Pakolaisuus ja sen tutkimus 3 op -opintojaksolla voit perehtyä pakolaisuuteen ilmiönä ja sen eri osa-alueisiin, kuten pakolaisuuden historiaan, pakolaispolitiikkaan, globaaliin pakkomuuttokontekstiin, turvapaikka- ja perheenyhdistämisprosesseihin sekä kotoutumiseen.

Opintojakso järjestetään verkossa 10.3. - 16.5.2023. Opintoihin sisältyy luentotallenteiden lisäksi kolme tapaamista Zoomissa: aloitusluento pe 10.3., välikeskustelu pe 14.4. ja loppuluento pe 5.5., kaikki klo 13 - 15.

Luennoitsijoina toimivat mm. turvapaikanhakijoiden käännytyksiä ja karkotuksia tarkastellut tutkija Eveliina Lyytinen, maahanmuuttotutkija ja turvapaikka-asiantuntija Erna Brodström, maahanmuutto- ja kotoutumispolitiikkaa tutkinut yliopistolehtori Johanna Hiitola sekä Iida Kauhanen, joka valmistelee väitöskirjaa ilman huoltajia maahan tulleiden turvapaikanhakijanuorten elämästä Suomessa.

Ilmoittautumiset viimeistään 25.2., opintomaksu 45 euroa.

Kotoutuminen ja yhteiskunnan vastaanottavuus -opintojaksolla kotoutumista tarkastellaan moniulotteisena prosessina

- Kotoutuminen on paljon muutakin kuin työllistymistä, ja tällä opintojaksolla tulevat tutuiksi niin kotoutumisen teoriat kuin käytännöt Suomessa ja kansainvälisesti, kertoo Kotoutuminen ja yhteiskunnan vastaanottavuus -kurssin vastuuopettaja, tutkimuskeskus ja lippulaiva INVESTin erikoistutkija Minna Tuominen. Tuomisen lisäksi kurssilla luennoivat mm. pakkomuuton ylisukupolvisia kokemuksia tutkinut sosiaalipsykologi Elina Turjanmaa sekä maahanmuuton ja koulutuksen suhteita tutkineet sosiologi Elina Kilpi-Jakonen ja kasvatustieteilijä Jenni Alisaari.  

Opintojakso (5 op) järjestetään verkko-opintoina 13.3. - 15.5.2023. Opintoihin sisältyy luentotallenteita, verkkokeskusteluja ja opintotehtäviä sekä Turun yliopistossa ma 8.5. klo 16.30 - 18 pidettävä paneelikeskustelu, jossa Suomeen muualta muuttaneet keskustelevat kotoutumisesta. Paneelikeskustelua voi seurata myös livenä verkossa, lisäksi se tallennetaan. Ilmoittautumiset viimeistään 6.3., opintomaksu 75 euroa.

Romanit Suomessa ja Euroopassa -opintojakso tarjoaa näkökulmia ja ymmärrystä vähemmistökysymyksiin 

Avoimen yliopisto-opetuksen kautta voit osallistua Sosnetin verkkokurssille, joka tarjoaa laajan yleiskuvan romanikysymyksistä tämän päivän Suomessa ja Euroopassa sekä syvällisempää tietoa jostakin itse valitusta erityiskysymyksestä. Kurssin sisältöjä ovat mm. romanien historia, sosiokulttuurinen identiteetti, yhteiskunnallinen asema ja toiminta yhteiskunnassa. Kurssin vastuuopettajana toimii sosiaalityön yliopistonlehtori, VTT Tuula Kaitsaari. 

Opintojakso suoritetaan perehtymällä itsenäisesti luentotallenteisiin ja verkkomateriaaleihin kuten tutkimus- ja selvitysraportteihin, osallistumalla verkkokeskusteluihin ja tekemällä opintotehtäviä sekä laatimalla essee. Opintojakso (3 op) järjestetään verkko-opintoina 13.3. - 21.5.2023. Ilmoittautumiset viimeistään 8.3., opintomaksu 45 euroa.

Luotu 04.02.2023 | Muokattu 13.02.2023