Kasvatus- ja opetusalan sekä sote-alan avoimia yliopisto-opintoja kevätlukukaudella 2024

21.11.2023

Opintoja tutkintoon tähtääville, ammatillisen osaamisen kehittämiseen ja kaikille tutkimukseen perustuvasta tiedosta kiinnostuneille

Avoimen yliopisto-opetuksen tarjonnasta voit valita opintoja oman kiinnostuksesi mukaan. Opinnoilla voit hankkia työelämässä tarvittavaa uutta osaamista ja päivittää tietojasi. Opinnot sopivat myös tutkintoon tähtääville. 

Tutustu kevätlukukauden 2024 tarjontaan! Tarkista opetustavat ja aikataulut, ilmoittautumisajat ym. tiedot opintojen esittelysivuilta. Opintomaksut ovat enintään 15 euroa/op. Kysy lisätietoja!

Opintoja kasvatus- ja opetusalalle – tutkintoon tähtääville ja lisäkoulutukseksi 

Voit aloittaa tammikuussa kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen sekä erityispedagogiikan perusopinnot ja näiden aineopinnot. Osallistu aloitustohjausilaisuuksiin ja kysy lisää! Opintotarjonnassa myös

 • Lapsen osallisuus varhaiskasvatuksessa 3 op, verkko-opinnot 6.2. - 31.7.
 • Perhe, kasvatus ja yhteistyö 5 op / Family, Education and Cooperation 5 ECTS, verkko-opinnot 1.1. - 31.7.
 • Lastensuojelu erityispedagogiikan tukena 4 op, verkko-opinnot 29.1. - 31.3.
 • Monikulttuurisuus erityiskasvatuksen kontekstissa 4 op, verkko-opinnot 29.1. - 31.3.
 • Moniammatillisen yhteistyön perusteet sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja opetusaloilla 2 op 
 • Improvisaatiolla rohkeutta työelämään 3 op, 10.4. - 17.5. TY:ssa

> Kasvatustieteiden opinnot

Kestävän kehityksen, kasvatuksen ja koulutuksen opintojaksoja itsenäisesti suoritettavina verkko-opintoina ja/tai lähiopetuksena, mm.

 • Johdanto kestävään kehitykseen ja kasvatukseen 2 op (MOOC), maksuton
 • Kestävän pedagogiikan perusteet 4 op

> Kestävän kehityksen, kasvatuksen ja koulutuksen opinnot

Oppimisanalytiikka ja laaja-alainen oppimisen arviointi 2 op

Tekoälyakatemia: Ohjelmoinnillinen ajattelu ja tulevaisuuden taidot oppimisen ja opettamisen näkökulmasta 3 op 12.3. - 31.5.2024

Matematiikka: Artificial Intelligence for Schoolteachers 5 ECTS credits

Osaamista sosiaali- ja terveysalalle

Psykologian ja evoluutiopsykologian opintoja

 • Persoonallisuuspsykologian perusteet 5 op, itsenäisesti suoritettavat verkko-opinnot 1.1. - 31.7.
 • Psykologisen tutkimuksen perusteet 5 op, itsenäisesti suoritettavat verkko-opinnot 1.1. - 31.7.
 • Psykologian aineopinnot 35 op 
 • Evoluutio ja ihmisen käyttäytyminen 5 op, lähiopetuksena/verkossa ym.

> Psykologian opinnot
> Evoluutiopsykologian opinnot

Sosiaalitieteet

 • perusopintojen jaksoja, lähiopetuksena ja itsenäisesti suoritettavina opintoina. 

> Sosiaalitieteiden opinnot 

Sosiaalityö

 • Monitoimijaisen lapsi- ja perhepalveluosaamisen perusteet 2 op (MOOC)
 • Lastensuojelun perusteet: mitä minun tulee tietää monitoimijaisesta lastensuojelusta? 3 op (MOOC) 
 • aineopintojen jakso: Systeeminen työote lasten, nuorten ja perheiden kanssa 2 op

> Sosiaalityön opinnot 

Monikulttuurisuuden verkko-opintoja

 • Monikulttuurisuus, terveys ja hyvinvointi 3 op, 14.2. - 30.3.
 • Pakolaisuus ja sen tutkimus 3 op, 8.3. - 10.5.
 • Kotoutuminen ja yhteiskunnan vastaanottavuus 5 op, 11.3. - 30.5.

> Monikulttuurisuuden opintokokonaisuus

Monitieteisen sosiaali-, terveys- ja sivistysalan opintokokonaisuuden jaksoja mm.

 • Tulevaisuusajattelu ja skenaariot terveys-, kasvatus-, opetus- ja sosiaalialoilla 5 op, 9.1. - 27.2.2024
 • Palveluiden yhteensovittaminen ja monialaisuus sosiaali- ja terveysaloilla 3 op, 10.1. - 10.3.2024
 • Johdatus bioturvallisuuteen 2 op, 12.1. - 29.3.2024
 • Ikääntyvä väestö, terveys ja palvelut 5 op, 7.3. - 6.6.2024
 • Monikulttuurinen perhe ja lapsi, kansainvälinen yksityisoikeus lapsioikeudessa 4 op. 12.3. - 17.6.2024
 • Digitalisaation mahdollistamat työkentän ja toimintatapojen muutokset 3 op, 13.3. - 17.5.2024
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kasvatuksen ja opetuksen oikeudelliset perusteet 3 op, 13.3. - 26.8.2024
 • Johda monialaisesti sote-palvelujärjestelmässä 2 op - uusi jakso tulossa
 • Pitovoimaa soteen - Työhyvinvoinnin ja työkyvyn monialainen johtaminen 2 op - uusi jakso tulossa
 • Turvallisuusjohtamisen perusteet sosiaali- ja terveydenhuollossa 3 op - uusi jakso tulossa

> Tutustu koko Monitieteisen sosiaali-, terveys- ja sivistysalan opintokokonaisuuteen

Lääke- ja terveystieteiden opintoja

 • Hoitotieteen tutkimusmetodiikka 1, 2 tai 6 op, verkko-opinnot
 • Design ajattelua terveydenhuoltoon 5 op
 • Digitalisation Supporting Clinical Nursing 5 ECTS credits
 • Potilasturvallisuuden opinnot 1 - 3 op, verkko-opinnot 29.1. alkaen
 • Biolääketiede: Antibody Therapeutics 3 ECTS ja uusia kuvantamiseen liittyviä opintojaksoja

> Lääketieteiden ja hoitotieteen opinnot

Biologia

 • Ihmisen fysiologia 2 op, itsenäisesti suoritettavat verkko-opinnot
 • Johdatus bioturvallisuuteen 2 op, asiantuntijaluennot verkossa 12.1. - 29.3.

> Biologian opinnot

Luotu 21.11.2023 | Muokattu 23.11.2023