alt=""

Oppimisanalytiikka ja laaja-alainen oppimisen arviointi -jakso avoimessa yliopistossa

Mitä tarkoitetaan oppimisanalytiikalla ja miten sitä voi hyödyntää? Miten analytiikan keinoin voidaan havaita oppimisvajeita ja miten niitä voidaan jopa ennustaa?

Oppimisanalytiikka ja laaja-alainen oppimisen arviointi (2 op) -verkkokurssi on matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tuottamia opintoja. Se sisältyy tutkinto-opinnoissa mm. opettajakoulutusten opintoihin.

Kurssi toteutetaan avoimessa yliopisto-opetuksessa tutkinto-opintoihin integroituna opetuksena ja sille voivat osallistua kaikki aiheesta kiinnostuneet. Kurssi sopii erityisesti opettajllle, koulutussuunnittelijoille ja rehtoreille tai näihin tehtäviin tähtääville sekä muille opetusalalla toimiville.

Opinnoissa käsitellään oppimisanalytiikan perusteita ja sen hyödyntämistä. Tavoitteena on, että osallistuja ymmärtää sähköisen arvioinnin yhteyden analytiikkaan sekä esimerkiksi sen, miten analytiikan keinoin voidaan havaita oppimisvajeita ja miten niihin voidaan puuttua ja jopa ennustaa. Kurssi antaa perustiedot oppimisanalytiikasta ja analytiikan tasoista sekä siitä, miten oppimisen systemaattisen hyödyntämisen avulla voidaan toteuttaa tietojohtamista opetuksessa kurssitasolta (luokkahuonetasolta) instituutiotasolle ja mitata opetuksellisten interventioiden vaikuttavuutta.

Verkkokurssi järjestetään 13.3. - 31.5.2023 ja siihen sisältyy kaksi lähiopetuskertaa Turun yliopistossa: to 9.3.2023 ja to 16.3.2023 klo 16 - 18. Opintojakson suoritustapoina ovat verkkotehtävät ja verkkotentti Ville-oppimisympäristössä.

Opintojen sisältö: Tutustu opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa.

> Opinto-opas

Ilmoittautuminen: Opintojaksolla ei ole esitietovaatimuksia. Jakson kiintiö on 20 opiskelijaa, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä. Opintomaksu 30 euroa.

> Ilmoittautuminen 2.12.2022 - 5.3.2023

Opintojakso järjestetään seuraavan kerran kevätlukukaudella 2024.