Evoluutiopsykologian opinnot sopivat kaikille, jotka haluavat ymmärtää ihmisen tai muiden eläinten käyttäytymistä ja mielen toimintoja.

Evoluutiopsykologia tutkii, miten evoluutio ja luonnonvalinta vaikuttavat ihmisen ja eläinten käyttäytymiseen ja mielen toimintaan. Tieteenalassa yhdistyvät kognitiivinen psykologia ja evoluutiobiologia: se tarjoaa luonnontieteellistä ajattelutapaa ja luonnontieteellisiä tutkimusmenetelmiä ihmistieteisiin.

Avoimena yliopisto-opetuksena järjestettävät opinnot sopivat kaikille aiheesta kiinnostuneille. Turun yliopistossa evoluutiopsykologiaa voi opiskella sivuaineopintoina.

Evoluutiopsykologian kokonaisuus 25 op

Opintokokonaisuus järjestetään Turun yliopistossa tutkinto-opetukseen integroituina opintoina. Opintoihin sisältyy lähi- ja verkko-opetusta. Opintokokonaisuus on mahdollista suorittaa etäopiskeluna, sillä pakollisten opintojaksojen luennot ovat myös tallenteina verkossa. Tentit suoritetaan Exam-tentteinä. Tenttejä voi suorittaa Turun yliopistossa ja lisäksi useiden muiden korkeakoulujen Exam-tenttipalvelujen tiloissa.

Opintokokonaisuus alkaa syyskuussa 2023 ja se on suoritettavissa yhden lukuvuoden aikana. Voit opiskella myös yksittäisiä opintojaksoja lukuun ottamatta kirjatentteinä suoritettavia jaksoja.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

  • Introduction to Evolutionary Psychology 6 ECTS credits, 27.9. - 31.12.2023
  • Evolutiivinen seksuaalipsykologia 4 op, 27.9. - 17.11.2023
  • Evoluutio ja ihmisen käyttäytyminen 5 op, 8.1. - 8.2.2024
  • Valinnaiset jaksot, joista kokonaisuuden suorittajat valitsevat yhteensä 10 op:
    • Evoluutiopsykologia ja mielenterveys 5 op, 4.3. - 26.4.2024
    • Kognitiivisen ja neuropsykologian perusteet 5 op, 23.10.2023 - 31.7.2024
    • Evoluutiopsykologian kirjallisuus 1 - 3, 1 - 5 op/jakso, kirjatentit, suoritettavissa koko lukuvuoden ajan

Opintojen sisältö ja opetusohjelmat: Tutustu opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa.

> Opinto-opas

Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen opintokokonaisuuteen ja syyslukukaudella alkaville opintojaksoille alkaa 9.8.2023, kevätlukukauden jaksoille 5.12.2023. Kokonaisuuden kiintiö on 25 opiskelijaa, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä. Tarkista ajat, opiskelijakiintiöt, opintomaksut ym. ilmoittautumispalvelusta.

> Ilmoittautuminen opintokokonaisuuteen 9.8. - 24.9.2023
> Ilmoittautuminen Introduction to Evolutionary Psychology -jaksolle 9.8. - 24.9.2023
> Ilmoittautuminen Evolutiivinen seksuaalipsykologia -jaksolle 9.8. - 24.9.2023
> Ilmoittautuminen Kognitiivisen ja neuropsykologian perusteet -jaksolle 10.8. - 30.11.2023

> Ilmoittautuminen Evoluutio ja ihmisen käyttäytyminen -jaksolle 5.12.2023 - 7.1.2024
> Ilmoittautuminen Evoluutiopsykologia ja mielenterveys -jaksolle 5.12.2023 - 26.2.2024