Evoluutiopsykologian opinnot sopivat kaikille, jotka haluavat ymmärtää ihmisen tai muiden eläinten käyttäytymistä ja mielen toimintoja.

Evoluutiopsykologia tutkii, miten evoluutio ja luonnonvalinta vaikuttavat ihmisen ja eläinten käyttäytymiseen ja mielen toimintaan. Tieteenalassa yhdistyvät kognitiivinen psykologia ja evoluutiobiologia: se tarjoaa luonnontieteellistä ajattelutapaa ja luonnontieteellisiä tutkimusmenetelmiä ihmistieteisiin.

Avoimena yliopisto-opetuksena järjestettävät opinnot sopivat kaikille aiheesta kiinnostuneille. Turun yliopistossa evoluutiopsykologiaa voi opiskella sivuaineopintoina.

Evoluutiopsykologian kokonaisuus 25 op

Opintokokonaisuus järjestetään Turun yliopistossa tutkinto-opetukseen integroituina opintoina. Opintoihin sisältyy lähi- ja verkko-opetusta. Opintokokonaisuus on mahdollista suorittaa etäopiskeluna, sillä pakollisten opintojaksojen luennot ovat myös tallenteina verkossa. Tentit suoritetaan Exam-tenttipalvelussa. Tenttejä voi suorittaa Turun yliopistossa ja lisäksi useiden muiden korkeakoulujen tenttipalvelujen tiloissa.

Opintokokonaisuus on suoritettavissa yhden lukuvuoden aikana. Voit opiskella myös yksittäisiä opintojaksoja lukuun ottamatta kirjatentteinä suoritettavia jaksoja.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

  • Introduction to Evolutionary Psychology 6 ECTS credits, 10.9. - 31.12.2024
  • Evolutiivinen seksuaalipsykologia 4 op, syyslukukaudella 2024
  • Evoluutio ja ihmisen käyttäytyminen 5 op, kevätlukukaudella 2025
  • Evoluutiopsykologia ja mielenterveys 5 op, kevätlukukaudella 2025
  • Evoluutiopsykologian kirjallisuus 3 op, kirjatentti 
  • Evoluutiopsykologian kirjallisuus 2 op, kirjatentti

Opintojen sisältö ja opetusohjelmat: Tutustu opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa, ks. Toteutukset (sininen palkki).

> Opinto-opas

Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen opintokokonaisuuteen ja syyslukukaudella alkaville opintojaksoille alkaa 13.8., kevätlukukauden jaksoille 3.12. Tarkista ajat, opintomaksut ym. ilmoittautumispalvelusta.

> Ilmoittautuminen opintokokonaisuuteen 13.8. - 
> Ilmoittautuminen Introduction-jaksolle 13.8. -