Evoluutiopsykologian opinnot sopivat kaikille, jotka haluavat ymmärtää ihmisen tai eläinten käyttäytymistä ja mielen toimintoja.

Evoluutiopsykologia on tieteenala, joka tutkii, miten evoluutio ja luonnonvalinta vaikuttavat ihmisen ja eläinten käyttäytymiseen ja mielen toimintaan. Tieteenalassa yhdistyvät kognitiivinen psykologia ja evoluutiobiologia. Evoluutiopsykologia tarjoaa luonnontieteellistä ajattelutapaa ja luonnontieteellisiä tutkimusmenetelmiä ihmistieteisiin.

Avoimena yliopisto-opetuksena järjestettävät opinnot sopivat kaikille aiheesta kiinnostuneille. Evoluutiopsykologian opintoja voi yliopistossa opiskella sivuaineopintoina.

Evoluutiopsykologian kokonaisuus 25 op

Opintokokonaisuus järjestetään Turun yliopistossa tutkinto-opetukseen integroituina opintoina. Opintoihin voi osallistua joustavasti, sillä niihin sisältyy lähi- ja verkko-opetusta. Opinnot on mahdollista suorittaa myös etäopiskeluna, sillä kaikkien pakollisten kurssien luennot ovat katsottavissa myös tallenteina verkossa. Tentit suoritetaan Exam-tentteinä. Tenttejä voi suorittaa Turun yliopistossa ja lisäksi useiden muiden korkeakoulujen Exam-tenttipalvelujen tiloissa.

Opinnot alkavat syyskuussa 2022 ja ne ovat suoritettavissa yhden lukuvuoden aikana. Voit opiskella myös yksittäisiä opintojaksoja lukuunottamatta jaksoja, jotka suoritetaan kirjallisuustentteinä.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

 • Introduction to Evolutionary Psychology 6 ECTS
  12.9. - 31.12.2022, lähiopetus tai osallistuminen Zoomin kautta
 • Evolutiivinen seksuaalipsykologia 4 op
  27.9. - 16.11.2022, lähiopetus tai osallistuminen verkossa
 • Kognitiivisen ja neuropsykologian perusteet 5 op
  15.10.2022 - 28.2.2023, luento-opetus verkossa
 • Valinnaiset jaksot (kokonaisuuden suorittajat valitsevat yht. 10 op):
  • Evoluutiopsykologia ja mielenterveys 5 op, lähiopetuksena 6.3. - 30.4.2023
  • Evoluutio ja ihmisen käyttäytyminen 5 op, lähiopetuksena 10.1. - 3.3.2023
  • Evoluutiopsykologian kirjallisuus 1, 1 - 5 op, kirjallisuustentti lukuvuoden aikana
  • Evoluutiopsykologian kirjallisuus 2, 1 - 5 op, kirjallisuustentti lukuvuoden aikana
  • Evoluutiopsykologian kirjallisuus 3, 1 - 5 op, kirjallisuustentti lukuvuoden aikana

Opintojen sisältö: Tutustu opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa, ks. Toteutukset.

> Opinto-opas

Ilmoittautuminen: Kokonaisuuden kiintiö on 40 opiskelijaa, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä. Yksittäisillä jaksoilla kiintiö on 15 opiskelijaa. Ilmoittautuminen kokonaisuuteen ja syyslukukaudella alkaville jaksoille alkaa 10.8., kevätlukukauden jaksoille 2.12.

Tarkista ajat, opintomaksut ym. tiedot ilmoittautumispalvelusta. Yksittäisten jaksojen tiedot voi hakea ilmoittautumispalvelusta hakusanalla evoluutiopsykologia tai jakson nimellä.

> Ilmoittautuminen Evoluutiopsykologia ja mielenterveys -jaksolle 2.12.2022 - 28.2.2023

> Ilmoittautuminen Evoluutio ja ihmisen käyttäytyminen -jaksolle 2.12.2022 - 2023