Evoluutiopsykologian opinnot sopivat kaikille, jotka haluavat ymmärtää ihmisen tai eläinten käyttäytymistä ja mielen toimintoja.

Evoluutiopsykologia tutkii, miten evoluutio ja luonnonvalinta vaikuttavat ihmisen ja eläinten käyttäytymiseen ja mielen toimintaan. Tieteenalassa yhdistyvät kognitiivinen psykologia ja evoluutiobiologia. Se tarjoaa luonnontieteellistä ajattelutapaa ja luonnontieteellisiä tutkimusmenetelmiä ihmistieteisiin.

Avoimena yliopisto-opetuksena järjestettävät opinnot sopivat kaikille aiheesta kiinnostuneille. Evoluutiopsykologian opintoja voi Turun yliopistossa opiskella sivuaineopintoina.

Evoluutiopsykologian kokonaisuus 25 op

Opintokokonaisuus järjestetään Turun yliopistossa tutkinto-opetukseen integroituina opintoina. Opintoihin voi osallistua joustavasti, sillä niihin sisältyy lähi- ja verkko-opetusta. Opintokokonaisuus on mahdollista suorittaa myös etäopiskeluna, sillä kaikkien pakollisten kurssien luennot ovat katsottavissa myös tallenteina verkossa. Tentit suoritetaan Exam-tentteinä. Tenttejä voi suorittaa Turun yliopistossa ja lisäksi useiden muiden korkeakoulujen Exam-tenttipalvelujen tiloissa.

Opintokokonaisuus alkaa seuraavan kerran syyskuussa 2023. Se on suoritettavissa yhden lukuvuoden aikana. Voit opiskella myös yksittäisiä opintojaksoja lukuun ottamatta kirjallisuustentteinä suoritettavia jaksoja.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

 • Introduction to Evolutionary Psychology 6 ECTS
  syyslukukausi, lähi- ja verkko-opetuksena
 • Evolutiivinen seksuaalipsykologia 4 op
  syyslukukausi, lähi- ja verkko-opetuksena
 • Kognitiivisen ja neuropsykologian perusteet 5 op
  syyslukukausi, verkko-opetus
 • Valinnaiset jaksot (kokonaisuuden suorittajat valitsevat yht. 10 op):
  • Evoluutiopsykologia ja mielenterveys 5 op, lähiopetuksena 6.3. - 30.4.2023
  • Evoluutio ja ihmisen käyttäytyminen 5 op, lähiopetuksena kevätlukukaudella
  • Evoluutiopsykologian kirjallisuus 1, 1 - 5 op, kirjallisuustentti lukuvuoden aikana
  • Evoluutiopsykologian kirjallisuus 2, 1 - 5 op, kirjallisuustentti lukuvuoden aikana
  • Evoluutiopsykologian kirjallisuus 3, 1 - 5 op, kirjallisuustentti lukuvuoden aikana

Opintojen sisältö ja opetusohjelmat: Tutustu opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa. Lukuvuoden 2023 - 2024 opetusohjelmat julkaistaan viimeistään kesäkuussa.

> Opinto-opas

Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen opintokokonaisuuteen ja syyslukukaudella alkaville opintojaksoille alkaa 9.8.2023, kevätlukukauden jaksoille 5.12.2023. Kokonaisuuden kiintiö on 40 opiskelijaa, yksittäisillä jaksoilla 15 opiskelijaa, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä.

Tarkista ajat, opintomaksut ym. tiedot ilmoittautumispalvelusta. Yksittäisten jaksojen tiedot voi hakea ilmoittautumispalvelusta hakusanalla evoluutiopsykologia tai jakson nimellä.

> Ilmoittautuminen opintokokonaisuuteen 9.8.2023 alkaen