Uusia monikulttuurisuuden asiantuntijoita Turun yliopistosta

20.06.2022

Turun yliopiston ja Diakonia-ammattikorkeakoulu Diakin yhteisessä MONIERKO-hankkeessa opiskelleita monikulttuurisuuden asiantuntijoita juhlistettiin Helsingissä.

Torstaina 2.6.2022 vietettiin Turun yliopiston ja Diakonia-ammattikorkeakoulu Diakin MONIERKO-hankkeessa toteutetun monikulttuurisuuden asiantuntijan erikoistumiskoulutuksen päätösjuhlaa Helsingissä. Tilaisuudessa ruusun ja todistuksen sai yhteensä 16 osallistujaa, joista 11 oli Turun yliopiston opiskelijoita ja viisi Diakin opiskelijoita. Päätöstilaisuudessa käytiin läpi koulutuksen aikaisia kokemuksia sekä puhuttiin koulutuksessa opituista asioista ja niiden merkityksestä työelämässä.

Nyt päättynyt koulutus on hankekauden kolmas ja viimeinen, ja se poikkesi aiemmista saman hankekauden toteutuksista siinä, että se järjestettiin alusta loppuun kokonaan verkossa. Näin ollen moni paikalla olleista tapasi toisensa ensimmäistä kertaa kasvotusten, vaikka kaikki olivatkin ehtineet tutustua toisiinsa koulutuksen aikana verkossa. Osa koulutuksen osallistujista ja opetushenkilökunnasta osallistui tilaisuuteen etänä.

Päätöstilaisuudessa esiteltiin lyhyesti molemminpuolisten kiitosten ja muistamisen lisäksi myös valmistuneiden kurssilaisten lopputöiden aiheita. Osa kurssilaisista oli kirjoittanut lopputyönsä suomeksi ja osa ruotsiksi. Aiheiden, kuten osallistujienkin, kirjo oli laaja ja monipuolinen.

Vaikka kulunut hankekausi on tullut tämän koulutuksen mukana päätökseensä, on monikulttuurisuuden asiantuntijoiden koulutusten määrä jatkua. Haku seuraavaan koulutukseen alkaa vuoden 2022 syksyllä.

Luotu 20.06.2022 | Muokattu 20.06.2022