Avoimia yliopisto-opintoja opetus- ja kasvatusalalle kevätlukukaudella 2024

22.01.2024

Avoimen yliopisto-opetuksen tarjonnasta voit valita opintoja ammatillisen osaamisen kehittämiseen ja pätevöitymiseen tai hakeutumiseen tutkinto-opiskelijaksi. Opinnot sopivat kaikille kasvatuksen, koulutuksen ja oppimisen kysymyksistä kiinnostuneille. 

Suurin osa opinnoista järjestetään verkko-opintoina, joihin voi osallistua paikkakunnasta riippumatta. Monia opintojaksoja voi opiskella itsenäisesti oman aikataulun mukaan. 

Tarkista toteutustavat ja aikataulut opintokohtaisesti. Ilmoittautuminen opintoihin on käynnissä. Opintomaksut ovat enintään 15 euroa/opintopiste, osa opinnoista on maksuttomia. Tästä löydät esimerkkejä opinnoista - tutustu myös koko tarjontaan!

Kestävä kehitys, kasvatus ja opetus

Kasvatustieteiden, psykologian ja sote-alan opintoja

  • Erityispedagogiikka: perusopinnot 25 op, aineopinnot 35 op, Lastensuojelu erityispedagogiikan tukena 4 op ym.
  • Kasvatustiede, aikuiskasvatustiede: perusopinnot 25 op, aineopinnot 35 op, Lapsen osallisuus varhaiskasvatuksessa 3 op, Perhe, kasvatus ja yhteistyö 3 op ym.
  • Yliopistopedagogiikka: Becoming a Teacher 1 op, How to plan my teaching 1 op, Lecturing and expertise 1 op
  • Psykologia: perusopintojen jaksoja, aineopinnot 35 op, Työ- ja organisaatiopsykologia I 5 op ym.
  • Sote-akatemia: Koulu lasten hyvinvointiympäristönä 2 op (MOOC), Moniammatillisen yhteistyön perusteet sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja opetusaloilla 2 op (MOOC)
  • Terveystieteet: Design ajattelua sosiaali- ja terveydenhuoltoon 5 op, Terveydenhuollon hallinnon ja johtamisen  opintojaksoja

Tulevaisuusohjauksen opinnot

Tekoälyakatemian ja muita tietotekniikan kursseja

Opintoja eri aloilta

>> Kehitä osaamistasi työelämän tarpeisiin: opintoja pätevöitymiseen

 >> Avoimen yliopisto-opetuksen koko opintotarjonta

Luotu 22.01.2024 | Muokattu 24.01.2024