Turun kauppakorkeakoulun avoin yliopisto-opetus Turussa

Laaja kurssitarjonta tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia tutkinto-opintoihin tähtääville ja lisäkoulutukseksi työelämän tarpeisiin.

Opintotarjonnassa noin 140 kurssia vuosittain

Suurin osa kursseista järjestetään integroituna opetuksena Turun kauppakorkeakoulussa ts. avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat tutkinto-opiskelijoille järjestettävään opetukseen. Joitakin kursseja voi suorittaa myös verkko-opintoina.

Kurssit järjestetään lukuvuoden aikana opetusperiodeittain. Jokaisen periodin kursseille on oma ilmoittautumisaikana, joten opinnot voi aloittaa joustavasti ympäri vuoden. Ota huomioon kurssikohtaiset opiskelijakiintiöt.

Opintoihin ilmoittaudutaan Avoimen yliopiston Nettiopsu -palvelussa. Tutustu etukäteen ilmoittautumista koskeviin ohjeisiin.

Avoimen yliopiston väylä KTK/KTM-tutkintoon

Avoimen väylä antaa mahdollisuuden hakea opiskelemaan kauppatieteitä avoimessa yliopisto-opetuksessa suoritettujen opintojen perusteella ilman valintakoetta. Lue lisää:

> Turun kauppakorkeakoulun väyläopinnot avoimessa yliopistossa

Opintotarjonta ja opetusohjelmat lukuvuonna 2020 - 2021

Kauppatieteelliset kurssit

Opetusohjelmat lukuvuonna 2020 - 2021:

> Kauppatieteelliset kurssit

Katso ilmoittautumisajat ja opiskelijakiintiöt kurssien opetusohjelmista.

Ilmoittautumisajat löytyvät myös opetusperiodeittain, ks. alla.

Opetusperiodi I 31.8. – 11.10.2020, intensiiviopetusviikko 12. – 18.10.

> Kauppatieteelliset kurssit

Ilmoittautuminen kursseille: 20.8. - 26.8.2020.

Opetusperiodi II 26.10. - 6.12.2020

> Kauppatieteelliset kurssi

Ilmoittautuminen kursseille: 8.10. - 15.10.2020

Opetusperiodi III 11.1. - 21.2.2021, intensiiviopetusviikot 22.2. - 7.3.

> Kauppatieteelliset kurssit

Ilmoittautuminen kursseille: 10.12. - 31.12.2020

Opetusperiodi IV 15.3. - 29.4.2021

> Kauppatieteelliset kurssit

Ilmoittautuminen kursseille: 25.2. - 9.3.2021

Markkinointi: Verkkokauppa 6 op -kurssi

Lisäyksenä syyslukukauden opintotarjontaan:

> Verkkokauppa 6 op

Kurssi järjestetään lähiopetuksena Turun kauppakorkeakoulussa 7. - 11.12.2020. Huom! Kiintiö 5 opiskelijaa.

Luennoitsijana verkkokauppa-asiantuntija Leevi Parsama, lisäksi vierailijoita verkkokaupan eri osa-alueilta (kauppa, rahoitus, logistiikka, teknologia).

Taloustieteen perusopinnot 25 op

Kursseja voi opiskella yksitellen ja koota suorituksista Taloustieteen perusopinnot (25 op).

Jokaiselle kurssille ilmoittaudutaan erikseen. Katso ilmoittautumisajat ja opiskelijakiintiöt opetusohjelmista.

Vastuullisen liiketoiminnan opintokokonaisuus 25 op

Kursseja voi opiskella yksitellen ja koota suorituksista Vastuullisen liiketoiminnan opintokokonaisuuden (25 op).

Jokaiselle kurssille ilmoittaudutaan erikseen. Katso ilmoittautumisajat ja opiskelijakiintiöt opetusohjelmista.

Kesäopinnot 2021

Opintotarjonnan tiedot julkaistaan alkuvuodesta 2021. Kurssit järjestetään touko-kesäkuussa. Ilmoittautuminen kursseille alkaa huhtikuussa.

Tutustu opiskelijatarinaan!

Turun kauppakorkeakoulussa tutkinto-opintonsa aloittanut Henri Huunonen kertoo opiskelustaan avoimen yliopiston väylän kautta.

> Opiskelijatarina väyläopinnoista Turun kauppakorkeakouluun

Ohjeita opiskelun suunnitteluun

Infoa opintoja suunnitteleville - katso tallenteet verkossa!

Infotallenteessa esitellään Turussa järjestettävää kurssitarjontaa, aikatauluja ja opiskelukäytäntöjä. Saat ohjeita omien opintojesi suunnitteluun!

> Turun kauppakorkeakoulun avoimien yliopisto-opintojen opiskelukäytänteet lukuvuonna 2020 - 2021

Infotallenne avoimen yliopiston väylästä:

> Info väyläopintoja suunnitteleville

Kursseja integroituna opetuksena, ilta-aikaan ja verkossa

Kurssit toteutetaan

 • avoimen yliopiston itse järjestämänä opetuksena, joka pidetään yleensä arki-iltaisin klo 16.15 - 20 välillä.
 • kauppakorkeakoulun tutkinto-opetukseen integroituina kursseina. Integroidussa opetuksessa avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat kauppakorkeakoulun tutkinto-opiskelijoille järjestettävään opetukseen. Opetus pidetään yleensä päiväaikaan. Kursseilla on opiskelijakiintiöt.
 • verkko-opintoina.

Suurin osa kursseista kestää yhden opetusperiodin eli 6 viikkoa. Luento-opetusta on yleensä vähintään kaksi oppituntia kerrallaan (1 oppitunti on 45 min), kahtena päivänä viikossa. Jotkin kurssit voidaan järjestää intensiivikursseina, ja opetuksen jaksotuksesta voidaan sopia luennoitsijan ja opiskelijaryhmän välillä.

Opintoja suunnitellessasi kannattaa ottaa huomioon myös tenttien ajankohdat.

Huom! Poikkeustilan vuoksi I opetusperiodin opetus toteutetaan etäopetuksena. Katso tarkemmat tiedot kurssien opetusohjelmista.

Mistä opinnoista kannattaa aloittaa

Opinnot kannattaa aloittaa aineiden ensimmäisistä, perusteista alkavista kursseista. Nämä opintojaksot erottaa siitä, että niiden koodissa on iso Y. Ne ovat KTK/KTM -tutkinnoissa kaikille yhteisiä, pakollisia opintojaksoja.

Tämä ohje ei ole ehdoton, sillä opintotarjonnassa olevista kursseista voi valita myös muitakin kursseja, mutta edeltävät opinnot -suosituksia kannattaa noudattaa. Väyläopiskelijoiden kannattaa tehdä kieliopintoja väylävaiheessa mahdollisuuksien mukaan enemmän kuin väylän minimivaatimus 6 op. Kieliopintoihin menee myös tutkinto-opintovaiheessa enemmän aikaa, koska kurssit kestävät lähes poikkeuksetta koko lukukauden.

Tutkinnon yhteiset opinnot pyrkivät takaamaan tutkinnon laaja-alaisuuden ja antamaan valmiuksia muissa opintotyypeissä tapahtuvaan opiskeluun. KTK-tutkinnossa kaikille yhteiset opinnot ovat laajuudeltaan 50 opintopistettä ja KTM-tutkinnossa 8 opintopistettä.

Nämä opintojaksot ovat lähes kaikki vuosittain avoimen yliopiston tarjonnassa: poikkeuksia ovat vain TEVY, MENY1B, MENY2 sekä Tulevaisuustutkimus ja yritysennakointi.

Katso tarkemmat ohjeet kursseista:

> Mistä opinnoista kannattaa aloittaa (pdf)

Kauppakorkeakoulun opintojen tentit

Opintojaksojen oppimistulokset mitataan tenteissä. Jokaiseen opintojaksoon kuuluu kolme peräkkäistä tenttikertaa. Hyväksyttyä arvosanaa voi korottaa ko. kurssiin kuuluvina tenttikertoina.

Avoimen yliopiston omien kurssien tenteissä (perjantaisin klo 16 alkaen) voi tehdä max. kaksi tenttiä samassa tilaisuudessa, mutta integroitujen kurssien tenttitilaisuuksissa voi tehdä vain yhden tentin/tenttitilaisuus.

Perinteisiin salitentteihin pitää ilmoittautua viimeistään seitsemän päivää ennen tenttitilaisuutta Avoimen yliopiston Nettiopsussa.

Tenttiajankohdat ilmoitetaan kurssin opetusohjelmassa.

Tentit järjestetään pääosin Turun kauppakorkeakoulun tiloissa. Tenttisaleja ei ilmoiteta opiskelijoille etukäteen. Tenttisali ilmoitetaan n. tuntia ennen kuulustelun alkua pääaulan ilmoitustaululla.

Salitenteissä noudatetaan Turun kauppakorkeakoulun käytäntöjä:

 • Valvojat aloittavat tenttisalin täytön hiukan ennen kuin tentti virallisesti alkaa. Opiskelijat kutsutaan sisään tenttien mukaan. Tenttikysymykset ja vastauspaperit ovat valmiina pöydillä, mutta niitä ei saa kääntää ennen kuin valvoja ilmoittaa tentin alkavan. Tenttisali täytetään järjestyksessä valvojien ohjeiden mukaisesti. Tenttisalissa vallitsee ehdoton hiljaisuus. Kättä nostamalla opiskelija voi kutsua valvojan paikalleen esim. jos tarvitsee lisää vastauspaperia tai haluaa päästä vessaan.
 • Tentti alkaa, kun kuulusteltavat saavat valvojalta luvan aloittaa.
 • Tenttiaika on yleensä 3 tuntia.
 • Tenttitilaisuuteen on saavuttava ajoissa.
 • Tenttitilaisuudessa on oltava läsnä vähintään 20 minuuttia, koska niin kauan otetaan tenttiin opiskelijoita.
 • Tenttiin saa ottaa mukaan vain kirjoitusvälineet ja henkilöllisyystodistuksen, etiketittömän tai etiketeistä peitetyn juomapullon sekä hedelmän (ei penaaleja, kahvikuppeja, karkkia tms.). Reput, laukut ja takit jätetään salin perälle tai reunoille. Laskimet tarjotaan aina avoimen yliopiston puolesta eli omia laskimia ei tenteissä saa käyttää. Kännykät suljetaan tai laitetaan äänettömälle ja ne jätetään salin reunoille oleviin laukkuihin. Kännykkä ei siis saa olla taskussa.
 • Vastauspaperiin on merkittävä:
  - nimi
  - opiskelijanumero (löytyy Avoimen yliopiston Nettiopsusta)
  - tentittävä opintojakso
  - tenttipäivämäärä.
 • Kaikki tentissä käytetyt paperit (sekä kysymys- että vastauspaperit) palautetaan tentin valvojalle.
 • Myös tentistä luopuneiden on jätettävä kaikki paperit valvojalle sekä merkittävä vastauspaperiin yllä mainittujen tietojen lisäksi tentistä luopumisensa.
 • Opiskelijan on todistettava henkilöllisyytensä tentin valvojalle salista poistuttaessa (ajokortti, henkilökortti, opiskelijakortti tms.).
 • Opiskelijan, joka tentissä syyllistyy vilppiin, voi kuulustelutilaisuuden valvoja välittömästi poistaa tenttitilaisuudesta ja hänen suorituksensa hylätään. Opintosuoritus hylätään myös silloin, kun vilppi havaitaan vasta tenttitilaisuuden jälkeen.

Kurssikirjoja eli kurssien tenttivaatimuksina olevia kirjoja voi lainata kauppakorkeakoulun kirjastosta.

Opintosuoritus arvioidaan asteikolla 1 - 5:

5 erinomaiset tiedot
4 kiitettävät tiedot
3 hyvät tiedot
2 tyydyttävät tiedot
1 välttävät tiedot
0 hylätty

Tenttitulokset tulevat Avoimen yliopiston Nettiopsuun n. kolmen viikon kuluessa tentistä.

Opiskelijalla on oikeus saada tietoa tentaattorilta arvosteluperusteiden soveltamisesta. Asiaa voi tiedustella asianomaiselta luennoitsijalta sähköpostitse (etunimi.sukunimi(a)utu.fi). Opiskelijalla on mahdollisuus myös tutustua kirjalliseen opintosuoritukseensa ja saada omalla kustannuksellaan jäljennös vastauspapereistaan. Tenttivastaukset ja niihin liittyvät kysymykset säilytetään kuuden kuukauden ajan tulosten julkistamisesta.

Sähköisen tentin tenttiaika on varattava etukäteen sähköisestä tenttipalvelusta https://exam.utu.fi

Lisätiedot sähköisestä tenttimisestä: https://utuguides.fi/etenttiopiskelijalle

Lisäksi esim. JOYe -kurssilla tentin voi tehdä verkossa Moodle-tenttinä. Moodle -tentti tarkoittaa, että opiskelijan ei verkkokurssia varten tarvitse tulla Turkuun edes tenttimään, vaan opiskelija voi tehdä tentin esim. omalta koti- tai työkoneeltaan. Koska tentti ei ole valvottu, opiskelijalla on käytettävissään kurssin materiaalit tentissä. Tämä otetaan luonnollisesti huomioon tenttiä arvioitaessa.

Turun yliopiston kirjasto, kauppakorkeakoulun kirjasto

Kirjasto palvelee kauppatieteiden tutkijoita, opettajia, opiskelijoita ja muita aloista kiinnostuneita. Kauppakorkeakoulun kirjastossa ovat kauppatieteiden kurssikirjat sekä muut kokoelmat.

> Kauppakorkeakoulun kirjaston yhteystiedot yliopiston kirjaston sivulla

Opiskelijan opas Moodlessa

Moodle on Turun yliopistossa käytössä oleva verkko-oppimisympäristö.

 • Moodlesta löydät verkkokurssit ja myös monen lähiopetuksena opiskeltavan kurssin luentomateriaalit
 • Moodlessa on myös Opiskelijan opas (kauppatieteelliset opinnot). Oppaaseen on kerätty kaikki tieto, jota tarvitaan opiskeltaessa Turun kauppakorkeakoulun avoimen yliopiston opintoja. Oppaan uutisissa julkaistaan myös ajankohtaisia tiedotteita ja muistutuksia esim. ilmoittautumisajoista. 
 • Moodlen saat käyttöösi, kun olet rekisteröitynyt Turun yliopiston avoimen yliopiston opiskelijaksi ja saanut opinto-oikeuden.

Lue lisää:

> Turun yliopiston Moodle

Etäyhteydet

Turun yliopiston sivulta löydät ohjeet mm. osallistumisesta Zoomin kautta järjestettävään opetukseen.

> Etäyhteydet