Laaja opintotarjonta tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia tutkinto-opintoihin tähtääville ja lisäkoulutukseksi työelämän tarpeisiin.

Avoimena yliopisto-opetuksena noin 140 kurssia vuosittain

Avoimena yliopisto-opetuksena järjestetään opintojaksoja (kursseja) kaikista kauppakorkeakoulun KTK-tutkinto-ohjelmista: Laskentatoimen ja rahoituksen, Taloustieteen, Kansainvälisen johtamisen ja yrittäjyyden sekä Markkinoinnin ja arvoketjujen johtamisen KTK-ohjelmasta.

Opintojaksot järjestetään lukuvuoden aikana opetusperiodeittain ja opintojaksoille ilmoittaudutaan periodien ilmoittautumisaikoina. Opintoja voi siten aloittaa joustavasti ympäri vuoden.

Suurin osa opintojaksoista järjestetään integroituna opetuksena Turun kauppakorkeakoulussa ts. avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat tutkinto-opiskelijoille järjestettävään opetukseen. Opintoja toteutetaan lähiopetuksena ja/tai verkossa. Verkko-opinnot voivat olla suoritettavissa joko paikkakunnasta riippumatta tai niihin voi sisältyä opetusta Turussa (esim. harjoitusryhmät) tai Exam-tenttipalvelussa suoritettava tentti. Exam-tenttejä voi suorittaa useiden eri korkeakoululujen tenttipalvelun tiloissa. Tarkista opintojen toteutustapa aina opinto-oppaasta. Muutokset ovat mahdollisia.

Opintotarjonta lukuvuonna 2023 - 2024 (tietoja päivitetään kesäkuussa)

Koko lukuvuoden tarjontaan voi tutustua opinto-oppaassa tai periodeittain alla olevassa valikossa. Valikosta löytyvät myös opintojaksokohtaiset linkit oppaaseen. Opinto-oppaassa julkaistaan tiedot opintojaksojen sisällöstä, opetus- ja opiskelutavoista sekä aikatauluista.Tarkista oppaasta mahdolliset muutokset opintojen toteutustapaan.

Lukuvuoden 2023 - 2024 opintojen tiedot julkaistaan viimeistään touko-kesäkuussa.

> Opinto-opas, ks. Turun kauppakorkeakoulu

INFOTILAISUUS
Infotilaisuudessa 8.8.2023 klo 17 - 19 esitellään lukuvuoden 2023 - 2024 opintotarjontaa ja annetaan ohjeita opiskeluun. Tilaisuus pidetään verkossa ja se on tarkoitettu syksyllä opinnot aloittaville ja aloittamista vielä harkitseville. Osallistumista suositellaan erityisesti avoimen väylän hakuun tähtääville.

> Tapahtumakalenteri

Ilmoittautuminen opintoihin: Jokaiselle jaksolle ilmoittaudutaan erikseen periodin ilmoittautumisaikana. Opiskelijat valitaan pääasiassa ilmoittautumisjärjestyksessä kiintiöiden puitteissa. Opintojaksoilla voi olla myös esitietovaatimuksia.

Ilmoittautuminen tehdään avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautumispalvelussa. Opintojaksojen ilmoittautumislinkit löytyvät periodivalikosta. Palvelusta näet tiedot jakson ilmoittautumisajasta, opintomaksusta, kiintiöstä ym. Tutustu ilmoittautumisohjeisiin etukäteen!

> Ilmoittautumisohjeet

Kauppatieteelliset opinnot periodeittain

Opetusperiodi I 28.8. – 8.10.2023

Opintojaksot järjestetään periodilla 28.8. – 8.10.2023.
Intensiiviopetuksen ja itsenäisen työskentelyn viikko 9.10. – 15.10.2023.
Tenttiviikko

Tarkista opinto-oppaasta mahdolliset muutokset opintojen toteutustapaan.

Ilmoittautuminen periodin jaksoille ma 14.8. (porrastetusti ma - pe) - 22.8.2023. Tarkista ilmoittautumisajat, opiskelijakiintiöt, opintomaksut ym. ilmoittautumispalvelusta, ks. linkit.

Poikkeuksena on Johtamisen perusteet 3 op, joka on suoritettavissa kesällä 2023 ja koko lukuvuoden 2023 - 2024 ajan.

Laskentatoimi ja rahoitus

Johtaminen ja organisointi

Markkinointi

Taloustiede

Yritysjuridiikka

Talousmaantiede

Tietojärjestelmätiede

Opetusperiodi II 23.10.-3.12.2023

Opintojaksot järjestetään periodilla 23.10. - 3.12.2023
Tenttiviikot

Tarkista opinto-oppaasta mahdolliset muutokset opintojen toteutustapaan.

Ilmoittautuminen periodin jaksoille ma 2.10. (porrastetusti ma - pe) - 15.10.2023. Tarkista ilmoittautumisajat, opiskelijakiintiöt, opintomaksut ym. ilmoittautumispalvelusta, ks. linkit.

Laskentatoimi ja rahoitus

Markkinointi

Kansainvälinen liiketoiminta

Toimitusketjujen johtaminen

Yrittäjyys

Taloustiede

Yritysjuridiikka

Talousmaantiede

Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät

Tietojärjestelmätiede

Opetusperiodi III 8.1. – 18.2.2024

Opintojaksot järjestetään periodilla 8.1. – 18.2.2024.
Intensiiviopetuksen ja itsenäisen työskentelyn viikot 19.2. – 3.3.2024
Tenttiviikko

Tarkista opinto-oppaasta mahdolliset muutokset opintojen toteutustapaan.

Ilmoittautuminen periodin jaksoille porrastetusti 27.11. - 1.12.2023. Tarkista ilmoittautumisajat, opiskelijakiintiöt, opintomaksut ym. ilmoittautumispalvelusta, ks. linkit.

Laskentatoimi ja rahoitus.

Johtaminen ja organisointi

Markkinointi

Kansainvälinen liiketoiminta

Yrittäjyys

Taloustiede

Yritysjuridiikka

Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät

Tulevaisuudentutkimus

Opetusperiodi IV 11.3. – 28.4.2024

Opintojaksot järjestetään periodilla 11.3. – 28.4.2024.
Intensiiviopetuksen ja itsenäisen työskentelyn viikko 29.4. – 8.5.2024.
Tenttiviikko

Tarkista opinto-oppaasta mahdolliset muutokset opintojen toteutustapaan.

Ilmoittautuminen periodin jaksoille porrastetusti 19. – 23.2.2024. Tarkista ilmoittautumisajat, opiskelijakiintiöt, opintomaksut ym. ilmoittautumispalvelusta, ks. linkit.

Laskentatoimi ja rahoitus

Johtaminen ja organisointi

Markkinointi

Kansainvälinen liiketoiminta

Toimitusketjujen johtaminen

Yrittäjyys

Talousmaantiede

Taloustiede

Yritysjuridiikka

Tietojärjestelmätiede

Taloustieteen perusopinnot 25 op

Opintojaksoja voi opiskella yksitellen ja koota suorituksista Taloustieteen perusopinnot (25 op):

 • KTY Taloustieteen perusteet 6 op, syyslukukausi 2022, periodi I
 • KT30 Suomen talouden rakenne ja kehitys 6 op, syyslukukausi 2022, periodi II
 • Empiirinen yhteiskuntapolitiikka 7 op, kevätlukukausi 2023, periodi III
 • Economic History as a Laboratory of Empirical Research, 6 op, kevätlukukausi 2023, periodi IV

Opintojen sisältö: Tutustu opintojaksojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa.

> Opinto-opas

Ilmoittautuminen: Jokaiselle opintojaksolle ilmoittaudutaan erikseen. Katso periodikohtaiset tiedot.

Vastuullisen liiketoiminnan johtamisen opintokokonaisuus 25 op

Yhteiskunta, kuluttajat ja muut sidosryhmät odottavat yrityksiltä konkreettisia toimia ja vastuunottoa sekä ympäristö- että sosiaalisen ja taloudellisen vastuun kysymyksissä. Vastuullisuuskysymykset korostuvat globaalissa ja verkottuneessa taloudessa. Vastuullisuus liittyy organisaation riskien hallintaan, maineeseen ja pitkän ajan kannattavuuden turvaamiseen.

Vastuullisen liiketoiminnan johtamisen opintokokonaisuuden tavoitteena on perehdyttää tähän ajankohtaiseen teemaan. Opintojaksoja voi opiskella yksitellen ja koota suorituksista opintokokonaisuuden (25 op):

 • Johtaminen ja organisointi:
  • JO13/KV16 Responsible Management 6 ECTS
   (pakollinen kurssi kokonaisuudessa), ks. periodi III
  • JOS15 Contemporary Issues in Responsible Business 2 - 6 ECTS
   (edeltävät opinnot JO13 tai vastaavat tiedot), ks. periodi III
  • JOS4 Managing Change 6 ECTS, ks periodi I
 • Talousmaantiede: TMe2 Globalisation and Corporate Responsibility 5 ECTS, ks. periodi IV
 • TIetojärjestelmätiede: TJS16 Information Technology and Ethics 6 ECTS, ks. periodit I - II
 • Yrittäjyys: Social Value Creation 6 ECTS, ks. periodi IV
 • FUTUS6 Cultural Sustainability 5 ECTS, ks. periodit III - IV

Ilmoittautuminen: Jokaiselle opintojaksolle ilmoittaudutaan erikseen. Katso periodikohtaiset tiedot.

Kielten ja liikeviestinnän kurssit

Turun kauppakorkeakoulun tutkintovaatimusten mukaiset kieli- ja viestintäopinnot sopivat kaikille kiinnostuneille kielikohtaisesti edellyttävien pohjatietojen mukaisesti. Opintojen tavoitteena on kehittää liike-elämässä tarvittavia suullisia ja kirjallisia viestintätaitoja sekä kansainvälisessä toiminnassa tarvittavia valmiuksia käyttää kaupallis-taloudellista erityiskieltä.

 • Suomen kielen ja yritysviestinnän opinnot edellyttävät äidinkielenomaista suomen kielen hallintaa.
 • Ruotsin ja englannin kielessä edellytetään lähtötasona lukion oppimäärän (tai vastaavan) hyvää hallintaa.
 • Espanjan, ranskan, saksan ja venäjän kielen opiskelu on mahdollista aloittaa alkeista tai opiskelija voi jatkaa suoraan liikeviestinnän opintoihin oman lähtötason pohjalta.

Kielten ja liikeviestinnän kurssien tarjonta

Englannin kieli ja liikeviestintä

Tarkista ilmoittautumisajat, esitietovaatimukset, opiskelijakiintiöt, opintomaksut ym. ilmoittautumispalvelusta, ks. linkit. Valinta ilmoittautumisjärjestyksessä.

Espanjan kieli ja liikeviestintä

Tarkista ilmoittautumisajat, esitietovaatimukset, opiskelijakiintiöt, opintomaksut ym. ilmoittautumispalvelusta, ks. linkit. Valinta ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ranskan kieli ja liikeviestintä

Tarkista ilmoittautumisajat, esitietovaatimukset, opiskelijakiintiöt, opintomaksut ym. ilmoittautumispalvelusta, ks. linkit. Valinta ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ruotsin kieli ja liikeviestintä

Tarkista ilmoittautumisajat, esitietovaatimukset, opiskelijakiintiöt, opintomaksut ym. ilmoittautumispalvelusta, ks. linkit. Valinta ilmoittautumisjärjestyksessä.

Saksan kieli ja liikeviestintä

Tarkista ilmoittautumisajat, esitietovaatimukset, opiskelijakiintiöt, opintomaksut ym. ilmoittautumispalvelusta, ks. linkit. Valinta ilmoittautumisjärjestyksessä.

Suomen kieli ja yritysviestintä

Tarkista ilmoittautumisajat, esitietovaatimukset, opiskelijakiintiöt, opintomaksut ym. ilmoittautumispalvelusta, ks. linkit. Valinta ilmoittautumisjärjestyksessä.

Venäjän kieli ja liikeviestintä

Tarkista ilmoittautumisajat, esitietovaatimukset, opintomaksut ym. ilmoittautumispalvelusta, ks. linkit. Kiintiö 5 opiskelijaa/kurssi, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä.

Monikielinen yritysviestintä

Monikielinen yritysviestintä -kurssit opettavat toimimaan monikulttuurisissa ja monikielisissä tilanteissa. Opit vaihtamaan sujuvasti kielestä toiseen, tunnistamaan kulttuuriin sidottuja käytänteitä ja ajattelutapoja sekä hyödyntämään näitä taitoja omassa viestinnässäsi.

Tarkista ilmoittautumisajat, opintomaksut ym. ilmoittautumispalvelusta, ks. linkit. Kiintiö 3 opiskelijaa/kurssi, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä.

Avoimen yliopiston väylä KTK- ja KTM-tutkintoon

Avoimen väylä antaa mahdollisuuden hakea tutkinto-opiskelijaksi Turun kauppakorkeakouluun avoimessa yliopisto-opetuksessa suoritettujen opintojen perusteella ilman valintakoetta. Lue lisää:

> Turun kauppakorkeakoulun väyläopinnot avoimessa yliopistossa

Turun kauppakorkeakoulussa tutkinto-opintonsa aloittanut Henri Huunonen kertoo opiskelustaan avoimen yliopiston väylän kautta.

> Opiskelijatarina väyläopinnoista Turun kauppakorkeakouluun

Infotallenne opintoja suunnitteleville 2022- 2023

Infotallenteessa kerrotaan Turun kauppakorkeakoulun avoimesta yliopisto-opetuksesta ja opiskelukäytännöistä. Lisäksi saat ohjeita avoimen väylän hakuun sopivien opintojen valitsemiseen.

Ohjeita opiskelun suunnitteluun

Kursseja integroituna opetuksena, ilta-aikaan ja verkossa

Kurssit toteutetaan

 • avoimen yliopiston itse järjestämänä opetuksena, joka pidetään yleensä arki-iltaisin klo 16.15–20.00 välillä.
 • kauppakorkeakoulun tutkinto-opetukseen integroituina kursseina. Integroidussa opetuksessa avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat kauppakorkeakoulun tutkinto-opiskelijoille järjestettävään opetukseen. Opetus pidetään yleensä päiväaikaan.
 • joko lähiopetuksena, verkko-opintoina tai näitä yhdistelemällä.

Lähes kaikilla kursseilla on opiskelijakiintiöt.

Suurin osa kursseista kestää yhden opetusperiodin eli 6 viikkoa. Luento-opetusta on yleensä vähintään kaksi oppituntia kerrallaan (1 oppitunti on 45 min), kahtena päivänä viikossa. Jotkin kurssit voidaan järjestää intensiivikursseina, ja opetuksen jaksotuksesta voidaan sopia luennoitsijan ja opiskelijaryhmän välillä.

Opintoja suunnitellessasi kannattaa ottaa huomioon myös tenttien ajankohdat.

Mistä opinnoista kannattaa aloittaa

Opinnot kannattaa aloittaa aineiden ensimmäisistä, perusteista alkavista kursseista. Nämä opintojaksot erottaa siitä, että niiden koodissa on iso Y. Ne ovat KTK- ja KTM-tutkinnoissa kaikille yhteisiä, pakollisia opintojaksoja.

 • Tutkinnon yhteiset opinnot pyrkivät takaamaan tutkinnon laaja-alaisuuden ja antamaan valmiuksia muissa opintotyypeissä tapahtuvaan opiskeluun. KTK-tutkinnossa kaikille yhteiset opinnot ovat laajuudeltaan 50 opintopistettä ja KTM-tutkinnossa 8 opintopistettä.

 • Nämä opintojaksot ovat lähes kaikki vuosittain avoimen yliopiston tarjonnassa. Poikkeuksia ovat vain TEVY, MENY1B, MENY2 sekä Tulevaisuustutkimus ja yritysennakointi.

 • Tämä ohje ei ole ehdoton, sillä opintotarjonnassa olevista kursseista voi valita myös muitakin kursseja, mutta edeltävät opinnot -suosituksia kannattaa noudattaa.

 • Avoimen yliopiston väylähakuun tähtäävien kannattaa suorittaa kieliopintoja mahdollisuuksien mukaan enemmän kuin väylän minimivaatimus 6 op. Tutkinto-opintovaiheessa kieliopintoihin menee paljon aikaa, koska kurssit kestävät lähes poikkeuksetta koko lukukauden.

 • Jos suunnittelet väyläopintoja, niin lähde liikkeelle tutustumalla tarkkaan hakukevääsi väyläkriteerehin!

 

Mistä opintojaksoista kannattaa aloittaa lukuvuonna 2022–2023:

Kaikille yhteiset opinnot

KTK-tutkinto

 • LRYA Kirjanpito ja tilinpäätös 3 op (periodi III)
 • LRYB Kustannuslaskennan perusteet 4 op (periodi III)
 • JOY Johtamisen perusteet 3 op (periodit I–II)
 • MAY Markkinoinnin perusteet 3 op (periodit I–II)
 • KVY Kansainvälisen liiketoiminnan perusteet 3 op (periodi II)
 • KTY Taloustieteen perusteet 6 op (periodi I)
 • YJY Yritysjuridiikan perusteet 3 op (periodi I tai III)
 • TJY Tietotekniikan hyödyntäminen 3 op (periodi I–II)
 • LOGY Toimitusketjujen johtamisen perusteet 3 op (periodi II)
 • YRY Introduction to Entrepreneurial Business 3 op (periodi II)
 • TEVY Tulevaisuusajattelu, henkilökohtaiset valmiudet ja projektityö + Yrityspeli 6 op  (ei avoimen yliopiston tarjonnassa)
 • MENY1 Tieteellisen tutkimuksen ja viestinnän perusteet 4 op.
  • Avoimessa yliopiston tarjonnassa MENY1A 3 op (periodi III)
 • TKMY1 Talousmatematiikan perusteet 3 op (periodi III)
 • TKMY3 Tilastotieteen perusteet 3 op (periodi II)
 • Oppimisen taito 1 op (ei avoimen yliopiston tarjonnassa)

Yhteensä 51 op, joista avoimessa yliopistossa tarjolla 43 op.

KTM-tutkinto

 • MENY2 Tieteenfilosofia ja tieteellinen tutkimusprosessi 4 op (ei avoimen yliopiston tarjonnassa)
 • Tulevaisuudentutkimus ja yritysennakointi 4 op (ei avoimen yliopiston tarjonnassa)

Yhteensä 8 op

Kieliopinnot

 • EN1a Business Communication 1 (3 op) periodit I–II (kiintiö 30+5) tai III–IV (kiintiö 30+5)
 • EN1b Business Communication 2 (3 op) periodit I–II (kiintiö 5) tai III–IV (kiintiö 5)
 • Espanjan alkeiskurssi I (4 op) periodit I–II (kiintiö 30). Kaksi toteutusta: Zoom-opetus (kiintiö 30) ja verkkokurssi ilman reaaliaikaista opetusta (kiintiö 30)
 • Saksan alkeiskurssi I (4 op) periodit II–III (kiintiö 30) tai periodit I–II (kiintiö 5)
 • Ranskan alkeiskurssi periodit I–II (kiintiö 30 + 5)
 • RU1a Affärskommunikation (2 op) periodit I–II (kiintiö 5) tai III–IV (kiintiö 5)
 • RU1b Muntlig kommunikation (2 op) periodit I–II (kiintiö 5) tai III–IV (kiintiö 5)
 • RU1c Ekonomiska texter (2 op) periodit I–II (kiintiö 5) tai III–IV (kiintiö 5)
 • Venäjän alkeiskurssi I (4 op) periodit I–II (kiintiö 30+5)


Lisäksi tarjolla paljon muita kieliopintojen kursseja, jos ei tarvitse aloittaa alkeista.

Kauppakorkeakoulun opintojen tentit

Opintojaksojen oppimistulokset mitataan tenteissä. Jokaiseen opintojaksoon kuuluu kolme peräkkäistä tenttikertaa. Hyväksyttyä arvosanaa voi korottaa ko. kurssiin kuuluvina tenttikertoina.

Tentti voidaan pääasiassa järjestää joko salitenttinä Turun kauppakorkeakoulun tiloissa, Exam-tenttinä korkeakoulujen tähän osoittamissa tiloissa tai etätenttinä Moodlen avulla.

Tenttiajankohdat ja tenttimuodot ilmoitetaan kurssin opetusohjelmassa ja tarkemmin kurssin kuluessa.

Tutustu tenttimiseen liittyviin laajempiin ohjeisiin kauppatieteellisten opintojen avoimen yliopiston opiskelijan oppaassa Moodlessa: Opiskelijan opas. Saat tunnukset Moodleen kirjautumiseen, kun olet ilmoittautunut ensimmäiselle kurssillesi.

Turun yliopiston kirjasto, kauppakorkeakoulun kirjasto

Kirjasto palvelee kauppatieteiden tutkijoita, opettajia, opiskelijoita ja muita aloista kiinnostuneita. Kauppakorkeakoulun kirjastossa ovat kauppatieteiden kurssikirjat sekä muut kokoelmat.

> Kauppakorkeakoulun kirjaston yhteystiedot

Etäyhteydet

Turun yliopiston sivulta löydät ohjeet mm. osallistumisesta Zoomin kautta järjestettävään opetukseen.

> Etäyhteydet

Opiskelijan opas Moodlessa

Moodle on Turun yliopistossa käytössä oleva verkko-oppimisympäristö.

 • Moodlesta löydät suurimman osan verkkokursseista ja myös monen lähiopetuksena opiskeltavan kurssin luentomateriaalit
 • Moodlen saat käyttöösi, kun olet rekisteröitynyt Turun yliopiston avoimen yliopiston opiskelijaksi ja saanut opinto-oikeuden.
 • Lue lisää: Turun yliopiston Moodle

Turun kauppakorkeakoulun avoimen yliopiston opiskelijan opas

 • Moodlessa on Opiskelijan opas (kauppatieteelliset opinnot).
 • Oppaaseen on kerätty kaikki tieto, jota tarvitaan opiskeltaessa Turun kauppakorkeakoulun avoimen yliopiston opintoja.
 • Oppaan uutisissa julkaistaan ajankohtaisia tiedotteita ja muistutuksia esim. ilmoittautumisajoista.

Suora linkki opiskelijan oppaaseen utu-tunnukset omaaville: Opiskelijan opas