Laaja kurssitarjonta tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia tutkinto-opintoihin tähtääville ja lisäkoulutukseksi työelämän tarpeisiin

Avoimena yliopisto-opetuksena noin 140 kurssia vuosittain

Kauppakorkeakoulun kurssit järjestetään lukuvuoden aikana opetusperiodien mukaisesti, joten opintoja voi aloittaa joustavasti ympäri vuoden. Suurin osa kursseista järjestetään integroituna opetuksena Turun kauppakorkeakoulussa ts. avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat tutkinto-opiskelijoille järjestettävään opetukseen. Kursseja toteutetaan lähiopetuksena ja/tai verkko-opintoina.

> Lukuvuoden 2021 - 2022 opinto-opas, ks. Turun kauppakorkeakoulu

Opintotarjonta lukuvuonna 2022 - 2023

Avoimena yliopisto-opetuksena järjestettäviin kauppakorkeakoulun opintoihin voi tutustua yliopiston opinto-oppaassa oppiaineiden mukaan. Opas sisältää tiedot opintojaksojen/kurssien sisällöstä, opetus- ja opiskelutavoista sekä aikatauluista. Opintarjontaan voi tutustua myös opetusperiodeittain alla olevassa valikossa.

> Opinto-opas 2022 - 2032, ks. Turun kauppakorkeakoulu (julkaistaan toukokuussa)

Ilmoittautuminen opintoihin: Opintojaksoille/kursseille voi ilmoittautua lukuvuoden aikana opetusperiodien mukaisesti. Jokaiselle kurssille ilmoittaudutaan erikseen. Ota huomioon kurssikohtaiset opiskelijakiintiöt. Opiskelijat valitaan pääasiassa ilmoittautumisjärjestyksessä kiintiöiden puitteissa. Opintojaksoilla voi olla myös esitietovaatimuksia.

Ilmoittautuminen tehdään avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautumispalvelussa. Palvelusta näet tiedot opintojen ilmoittautumisajoista, opintomaksuista, kiintiöistä ym. Kurssikohtaiset ilmoittautumislinkit löytyvät periodivalikosta. Tutustu ilmoittautumisohjeisiin etukäteen!

> Ilmoittautumisohjeet

Opintotarjonnan tietoja päivitetään toukokuussa:

Kauppatieteelliset kurssit periodeittain

Opetusperiodi I elokuu - lokakuu 2022

Kurssit järjestetään periodilla (aika ilm. myöhemmin)
Viikko x: intensiiviopetus ja itsenäinen työskentely.
Viikko x: tenttiviikko.

Ilmoittautumisaika periodin kursseille on porrastetusti viikolla 33 (I periodi 15. - 23.8.2022). Tarkista ilmoittautumisajat ja opiskelijakiintiöt ilmoittautumispalvelusta, ks. linkit.

Laskentatoimi ja rahoitus

Johtaminen ja organisointi

Markkinointi

Kansainvälinen liiketoiminta

Taloustiede

 • KTY Taloustieteen perusteet 6 op
  > Opinto-opas
  > Ilmoittautuminen
 • KT33 Mikroteoria I 6 op
  > Opinto-opas
  > Ilmoittautuminen

Yritysjuridiikka

 • YJY Yritysjuridiikan perusteet 3 op (etäopetus)
  > Opinto-opas
  > Ilmoittautuminen
 • YJ6 Henkilöverotus 6 op
  > Opinto-opas
  > Ilmoittautuminen
 • YJ18 Yhtiöoikeuden perusteet 4 op
  > Opinto-opas
  > Ilmoittautuminen

Talousmaantiede

Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät

 • TKM14 Kyselytutkimuksen tilastolliset menetelmät 4 op

Tietojärjestelmätiede

Opetusperiodi II lokakuu - joulukuu 2022

Kurssit järjestetään periodilla (aika ilm. myöhemmin).
Viikot 49 - 50: tenttiviikot.

Ilmoittautuminen kursseilla alkaa porrastetusti viikolla 40 (3. - 13.10.2022).

Laskentatoimi ja rahoitus

Markkinointi

Kansainvälinen liiketoiminta

Toimitusketjujen johtaminen

Yrittäjyys

 • YRY Introduction to Entrepreneurial Business 3 op
  > Ilmoittautuminen
 • YR1 Entrepreneurial Opportunities 6 ECTS
  > Ilmoittautuminen

Taloustiede

 • KT30 Suomen talouden rakenne ja kehitys 6 op
  > Ilmoittautuminen
 • KT36 Mikroteoria II 6 op
  > Ilmoittautuminen

Yritysjuridiikka

 • YJ2 Sopimusoikeus 6 op
  > Ilmoittautuminen
 • YJ3 Yhteisöoikeus 6 op
  > Ilmoittautuminen

Talousmaantiede

Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät

Tietojärjestelmätiede

Opetusperiodi III tammikuu - helmikuu 2023

Kurssit järjestetään periodilla (aika ilm. myöhemmin).
Viikot x: intensiiviopetus ja itsenäinen työskentely.
Viikko x: tenttiviikko.

Ilmoittautuminen kursseille alkaa porrastetusti viikolla 48 (28.11. - 8.12.2022).

Laskentatoimi ja rahoitus

Johtaminen ja organisointi

Markkinointi

Kansainvälinen liiketoiminta

Yrittäjyys

 • YR3 Grow up 6 ECTS
  > Opinto-opas
  > Ilmoittautuminen
 • YR6/JO8 Corporate Entrepreneurship 6 ECTS
  > Opinto-opas
  > Ilmoittautuminen
 • YR7 Startup! 10 op, periodit III - IV
  > Opinto-opas
  > Ilmoittautuminen

Taloustiede

 • Empiirinen yhteiskuntapolitiikka 7 op
  > Opinto-opas
  > Ilmoittautuminen

Yritysjuridiikka

 • YJY Yritysjuridiikan perusteet 3 op
  > Opinto-opas
  > Ilmoittautuminen
 • YJ4 Yritysverotus 6 op
  > Opinto-opas
  > Ilmoittautuminen
 • YJ7 Markkinointioikeus 6 op
  > Opinto-opas
  > Ilmoittautuminen

Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät

Opetusperiodi IV maaliskuu - huhtikuu 2023

Kurssit järjestetään periodilla (aika ilm. myöhemmin).
Viikko x: intensiiviopetus ja itsenäinen työskentely.
Viikot x: tenttiviikot.

Ilmoittautumisaika kursseille on 20.2. - 2.3.2023.

Laskentatoimi ja rahoitus

Johtaminen ja organisointi

Markkinointi

Kansainvälinen liiketoiminta

Toimitusketjujen johtaminen

Yrittäjyys

 • YR5 Social value creation 6 ECTS
  > Ilmoittautuminen

Talousmaantiede

Taloustiede

 • Taloushistoria empiirisen tutkimuksen laboratoriona 6 op
  > Ilmoittautuminen
 • KT3 Terveystaloustieteen perusteet 6 op (lv 2023 - 2024 ?)
 • KT5/LR07,7 Rahatalous 6 op
  > Ilmoittautuminen

Yritysjuridiikka

 • YJ1 Vero-oikeuden perusteet 4 op
  > Ilmoittautuminen
 • YJ9 Rahoitusoikeus 6 op
  > Ilmoittautuminen
 • YJ11 Työoikeus 6 op
  > Ilmoittautuminen

Talousmaantiede

 • TM1 Yritys- ja markkinointimaantiede 5 op
  > Ilmoittautuminen
 • TMe2 Globalisation and Corporate Responsibility 5 op (verkkokurssi) periodi IV - kesä 2021
  > Ilmoittautuminen

Tietojärjestelmätiede

Taloustieteen perusopinnot 25 op

Opintojaksoja voi opiskella yksitellen ja koota suorituksista Taloustieteen perusopinnot (25 op):

 • KTY Taloustieteen perusteet 6 op, syyslukukausi 2021, periodi I
 • KT30 Suomen talouden rakenne ja kehitys 6 op, syyslukukausi 2021, periodi II
 • Empiirinen yhteiskuntapolitiikka 7 op, kevätlukukausi 2022, periodi III
 • Taloushistoria empiirisen tutkimuksen laboratoriona 6 op, kevätlukukausi 2022, periodi IV

Opintojen sisältö: Opintojaksojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin voi tutustua opinto-oppaassa.

Ilmoittautuminen: Jokaiselle kurssille ilmoittaudutaan erikseen. Katso periodikohtaiset tiedot.

Vastuullisen liiketoiminnan opintokokonaisuus 25 op

Opintojaksoja voi opiskella yksitellen ja koota suorituksista Vastuullisen liiketoiminnan opintokokonaisuuden (25 op):

 • Johtaminen ja organisointi:
  • JO13/KV16 Responsible Management 6 ECTS
   (pakollinen kurssi kokonaisuudessa), ks. periodi III
  • JOS15 Contemporary Issues in Responsible Business 2 - 6 ECTS, (edeltävät opinnot JO13 tai vastaavat tiedot), ks. periodi III
  • JOS4 Managing Change 6 ECTS, ks periodi I
 • Talousmaantiede: TMe2 Globalisation and Corporate Responsibility 5 ECTS, ks. periodi IV
 • TIetojärjestelmätiede: TJS16 Information Technology and Ethics 6 ECTS, ks. periodit I
 • Yrittäjyys: Social Value Creation 6 ECTS, ks. periodi IV
 • FUTUS6 Cultural Sustainability 5 ECTS, ks. periodi III

Ilmoittautuminen: Jokaiselle kurssille ilmoittaudutaan erikseen. Katso periodikohtaiset tiedot.

Turun kauppakorkeakoulun muut opinnot: Kestävyys.nyt - Kestävän kehityksen peruskurssi

Tiedot koskevat lukuvuotta 2021 - 2022:

Tutustu kurssin esittelyyn ja esittelyvideoon Climate University -verkoston sivuilla.

Kielten ja liikeviestinnän kurssit lv 2021 - 2022

Englannin kieli ja liikeviestintä
Espanjan kieli ja liikeviestintä
Ranskan kieli ja liikeviestintä
Ruotsin kieli ja liikeviestintä
Saksan kieli ja liikeviestintä
Suomen kieli ja talouselämän viestintä
Venäjän kieli ja liikeviestintä

Avoimen yliopiston väylä KTK- ja KTM-tutkintoon

Avoimen väylä antaa mahdollisuuden hakea tutkinto-opiskelijaksi Turun kauppakorkeakouluun avoimessa yliopisto-opetuksessa suoritettujen opintojen perusteella ilman valintakoetta. Lue lisää:

> Turun kauppakorkeakoulun väyläopinnot avoimessa yliopistossa

Turun kauppakorkeakoulussa tutkinto-opintonsa aloittanut Henri Huunonen kertoo opiskelustaan avoimen yliopiston väylän kautta.

> Opiskelijatarina väyläopinnoista Turun kauppakorkeakouluun

Infotallenne opintoja suunnitteleville

Infotallenteessa kerrotaan Turun kauppakorkeakoulun avoimesta yliopisto-opetuksesta ja opiskelukäytännöistä. Lisäksi saat ohjeita avoimen väylän hakuun sopivien opintojen valitsemiseen.

> Infotallenne (video)

Ohjeita opiskelun suunnitteluun

Kursseja integroituna opetuksena, ilta-aikaan ja verkossa

Kurssit toteutetaan

 • avoimen yliopiston itse järjestämänä opetuksena, joka pidetään yleensä arki-iltaisin klo 16.15 - 20 välillä.
 • kauppakorkeakoulun tutkinto-opetukseen integroituina kursseina. Integroidussa opetuksessa avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat kauppakorkeakoulun tutkinto-opiskelijoille järjestettävään opetukseen. Opetus pidetään yleensä päiväaikaan. Kursseilla on opiskelijakiintiöt.
 • verkko-opintoina.

Suurin osa kursseista kestää yhden opetusperiodin eli 6 viikkoa. Luento-opetusta on yleensä vähintään kaksi oppituntia kerrallaan (1 oppitunti on 45 min), kahtena päivänä viikossa. Jotkin kurssit voidaan järjestää intensiivikursseina, ja opetuksen jaksotuksesta voidaan sopia luennoitsijan ja opiskelijaryhmän välillä.

Opintoja suunnitellessasi kannattaa ottaa huomioon myös tenttien ajankohdat.

Mistä opinnoista kannattaa aloittaa

Opinnot kannattaa aloittaa aineiden ensimmäisistä, perusteista alkavista kursseista. Nämä opintojaksot erottaa siitä, että niiden koodissa on iso Y. Ne ovat KTK- ja KTM -tutkinnoissa kaikille yhteisiä, pakollisia opintojaksoja.

 • Tutkinnon yhteiset opinnot pyrkivät takaamaan tutkinnon laaja-alaisuuden ja antamaan valmiuksia muissa opintotyypeissä tapahtuvaan opiskeluun. KTK-tutkinnossa kaikille yhteiset opinnot ovat laajuudeltaan 50 opintopistettä ja KTM-tutkinnossa 8 opintopistettä.

 • Nämä opintojaksot ovat lähes kaikki vuosittain avoimen yliopiston tarjonnassa. Poikkeuksia ovat vain TEVY, MENY1B, MENY2 sekä Tulevaisuustutkimus ja yritysennakointi.

 • Tämä ohje ei ole ehdoton, sillä opintotarjonnassa olevista kursseista voi valita myös muitakin kursseja, mutta edeltävät opinnot -suosituksia kannattaa noudattaa. Avoimen yliopiston väylähakuun tähtäävien kannattaa suorittaa kieliopintoja mahdollisuuksien mukaan enemmän kuin väylän minimivaatimus 6 op. Tutkinto-opintovaiheessa kieliopintoihin menee paljon aikaa, koska kurssit kestävät lähes poikkeuksetta koko lukukauden.

Katso tarkemmat ohjeet:

> Mistä opinnoista kannattaa aloittaa, lukuvuosi 2021 - 2022 (pdf)

Kauppakorkeakoulun opintojen tentit

Opintojaksojen oppimistulokset mitataan tenteissä. Jokaiseen opintojaksoon kuuluu kolme peräkkäistä tenttikertaa. Hyväksyttyä arvosanaa voi korottaa ko. kurssiin kuuluvina tenttikertoina.

Avoimen yliopiston omien kurssien tenteissä (perjantaisin klo 16 alkaen) voi tehdä max. kaksi tenttiä samassa tilaisuudessa, mutta integroitujen kurssien tenttitilaisuuksissa voi tehdä vain yhden tentin/tenttitilaisuus.

Tenttiajankohdat ilmoitetaan kurssin opetusohjelmassa.

Perinteisiin salitentteihin pitää ilmoittautua viimeistään seitsemän päivää ennen tenttitilaisuutta Avoimen yliopiston Nettiopsussa.

Tentit järjestetään pääosin Turun kauppakorkeakoulun tiloissa. Tenttisaleja ei ilmoiteta opiskelijoille etukäteen. Tenttisali ilmoitetaan n. tuntia ennen kuulustelun alkua pääaulan ilmoitustaululla.

Salitenteissä noudatetaan Turun kauppakorkeakoulun käytäntöjä:

 • Valvojat aloittavat tenttisalin täytön hiukan ennen kuin tentti virallisesti alkaa. Opiskelijat kutsutaan sisään tenttien mukaan. Tenttikysymykset ja vastauspaperit ovat valmiina pöydillä, mutta niitä ei saa kääntää ennen kuin valvoja ilmoittaa tentin alkavan. Tenttisali täytetään järjestyksessä valvojien ohjeiden mukaisesti. Tenttisalissa vallitsee ehdoton hiljaisuus. Kättä nostamalla opiskelija voi kutsua valvojan paikalleen esim. jos tarvitsee lisää vastauspaperia tai haluaa päästä vessaan.
 • Tentti alkaa, kun kuulusteltavat saavat valvojalta luvan aloittaa.
 • Tenttiaika on yleensä 3 tuntia.
 • Tenttitilaisuuteen on saavuttava ajoissa.
 • Tenttitilaisuudessa on oltava läsnä vähintään 20 minuuttia, koska niin kauan otetaan tenttiin opiskelijoita.
 • Tenttiin saa ottaa mukaan vain kirjoitusvälineet ja henkilöllisyystodistuksen, etiketittömän tai etiketeistä peitetyn juomapullon sekä hedelmän (ei penaaleja, kahvikuppeja, karkkia tms.). Reput, laukut ja takit jätetään salin perälle tai reunoille. Laskimet tarjotaan aina avoimen yliopiston puolesta eli omia laskimia ei tenteissä saa käyttää. Kännykät suljetaan tai laitetaan äänettömälle ja ne jätetään salin reunoille oleviin laukkuihin. Kännykkä ei siis saa olla taskussa.
 • Vastauspaperiin on merkittävä:
  - nimi
  - opiskelijanumero (löytyy Avoimen yliopiston Nettiopsusta)
  - tentittävä opintojakso
  - tenttipäivämäärä.
 • Kaikki tentissä käytetyt paperit (sekä kysymys- että vastauspaperit) palautetaan tentin valvojalle.
 • Myös tentistä luopuneiden on jätettävä kaikki paperit valvojalle sekä merkittävä vastauspaperiin yllä mainittujen tietojen lisäksi tentistä luopumisensa.
 • Opiskelijan on todistettava henkilöllisyytensä tentin valvojalle salista poistuttaessa (ajokortti, henkilökortti, opiskelijakortti tms.).
 • Opiskelijan, joka tentissä syyllistyy vilppiin, voi kuulustelutilaisuuden valvoja välittömästi poistaa tenttitilaisuudesta ja hänen suorituksensa hylätään. Opintosuoritus hylätään myös silloin, kun vilppi havaitaan vasta tenttitilaisuuden jälkeen.

Kurssikirjoja eli kurssien tenttivaatimuksina olevia kirjoja voi lainata kauppakorkeakoulun kirjastosta.

Opintosuoritus arvioidaan asteikolla 1 - 5:

5 erinomaiset tiedot
4 kiitettävät tiedot
3 hyvät tiedot
2 tyydyttävät tiedot
1 välttävät tiedot
0 hylätty

Tenttitulokset tulevat Avoimen yliopiston Nettiopsuun n. kolmen viikon kuluessa tentistä.

Opiskelijalla on oikeus saada tietoa tentaattorilta arvosteluperusteiden soveltamisesta. Asiaa voi tiedustella asianomaiselta luennoitsijalta sähköpostitse (etunimi.sukunimi(a)utu.fi). Opiskelijalla on mahdollisuus myös tutustua kirjalliseen opintosuoritukseensa ja saada omalla kustannuksellaan jäljennös vastauspapereistaan. Tenttivastaukset ja niihin liittyvät kysymykset säilytetään kuuden kuukauden ajan tulosten julkistamisesta.

Sähköisen tentin tenttiaika on varattava etukäteen sähköisestä tenttipalvelusta https://exam.utu.fi

Lisätiedot sähköisestä tenttimisestä: https://utuguides.fi/etenttiopiskelijalle

Lisäksi esim. JOYe -kurssilla tentin voi tehdä verkossa Moodle-tenttinä. Moodle -tentti tarkoittaa, että opiskelijan ei verkkokurssia varten tarvitse tulla Turkuun edes tenttimään, vaan opiskelija voi tehdä tentin esim. omalta koti- tai työkoneeltaan. Koska tentti ei ole valvottu, opiskelijalla on käytettävissään kurssin materiaalit tentissä. Tämä otetaan luonnollisesti huomioon tenttiä arvioitaessa.

Turun yliopiston kirjasto, kauppakorkeakoulun kirjasto

Kirjasto palvelee kauppatieteiden tutkijoita, opettajia, opiskelijoita ja muita aloista kiinnostuneita. Kauppakorkeakoulun kirjastossa ovat kauppatieteiden kurssikirjat sekä muut kokoelmat.

> Kauppakorkeakoulun kirjaston yhteystiedot

Opiskelijan opas Moodlessa

Moodle on Turun yliopistossa käytössä oleva verkko-oppimisympäristö.

 • Moodlesta löydät verkkokurssit ja myös monen lähiopetuksena opiskeltavan kurssin luentomateriaalit
 • Moodlessa on myös Opiskelijan opas (kauppatieteelliset opinnot). Oppaaseen on kerätty kaikki tieto, jota tarvitaan opiskeltaessa Turun kauppakorkeakoulun avoimen yliopiston opintoja. Oppaan uutisissa julkaistaan myös ajankohtaisia tiedotteita ja muistutuksia esim. ilmoittautumisajoista. 
 • Moodlen saat käyttöösi, kun olet rekisteröitynyt Turun yliopiston avoimen yliopiston opiskelijaksi ja saanut opinto-oikeuden.

Lue lisää:

> Turun yliopiston Moodle

Etäyhteydet

Turun yliopiston sivulta löydät ohjeet mm. osallistumisesta Zoomin kautta järjestettävään opetukseen.

> Etäyhteydet