Turun kauppakorkeakoulun avoin yliopisto-opetus Turussa

Turun kauppakorkeakoulun avoimen yliopisto-opetuksen opintotarjonnassa on noin 140 kurssia vuosittain. Suurin osa kursseista järjestetään lähiopetuksena kauppakorkeakoulussa. Joitakin kursseja voi suorittaa myös verkko-opintoina. Kurssit järjestetään opetusperiodeittain ja jokaisen periodin kursseille on oma ilmoittautumisaikana. Opinnot voi aloittaa joustavasti, sillä kursseja on tarjolla ympäri vuoden. Kurssien sisällöt, opetusajat ym. tiedot löydät opetusohjelmista. 

Opintotarjonta kesällä 2019:

Ilmoittautuminen kursseille alkaa 17.4. ja päättyy kurssikohtaisesti.

> Kesän 2019 opetusohjelmat (muut opinnot)

> Saksan kieli ja liikeviestintä, opetusohjelma kesä 2019

Opintotarjonta lukuvuonna 2019 - 2020:

> Kaikkien oppiaineiden opetusohjelmat

Liiketaloustieteiden ja muiden kauppatieteellisten kurssien opetusohjelmat:

> Opetusperiodi I  2.9. - 13.10.2019 (intensiiviopetusviikko 14. - 20.10.2019)
ilmoittautuminen kursseille 22.8. - 28.8.2019

> Opetusperiodi II  28.10. - 8.12.2019
ilmoittautuminen kursseille 10.10. - 20.10.2019

> Opetusperiodi III  7.1. - 16.2.2020 (intensiiviopetusviikot 24.2. - 8.3.2020)
ilmoittautuminen kursseille 12.12. - 31.12.2019

> Opetusperiodi IV  16.3. - 3.5.2020
ilmoittautuminen kursseille 27.2. - 8.3.2020

> Kesän 2020 opinnot (julkaistaan keväällä 2020)

Voit koota kurssitarjonnasta myös seuraavat opintokokonaisuudet (ilmoittautuminen opintojaksokohtaisesti):

Vastuullisen liiketoiminnan opintokokonaisuus 25 op:

 • JO13/KV16 Responsible Business: an Introduction 6 ECTS
 • TMe2 Globalisation and Corporate Responsibility 5 ECTS
 • MJO4 Liiketoiminnan eettiset kysymykset 5 op                                
 • TJS16 Information Technology and Ethics 6 ECTS                                
 • LR07,4 Corporate Responsibility Reporting 2 ECTS                                
 • JOS6 Global Responsible Business 6 ECTS                         
 • JOS7 Contemporary Issues in Management 6 ECTS

Taloustieteen perusopinnot 25 op:                                 

 • KTY Taloustieteen perusteet 6 op                            
 • KT30 Suomen talouden rakenne ja kehitys 6 op                        
 • KT31 Taloushistoria 6 op                        
 • KT4/KV13 International Economics 7 ECTS   

Kielten ja liikeviestinnän kurssien opetusohjelmat:

> Englannin kieli ja liikeviestintä

> Espanjan kieli ja liikeviestintä

> Ranskan kieli ja liikeviestintä

> Ruotsin kieli ja liikeviestintä

> Saksan kieli ja liikeviestintä

> Suomen kieli ja talouselämän viestintä

> Venäjän kieli ja liikeviestintä

Ilmoittautuminen opintoihin

Opintoihin ilmoittaudutaan Avoimen yliopiston Nettiopsu -palvelussa. Tutustu ohjeisiin etukäteen:

> Ilmoittautuminen opintoihin ja opiskelijapalvelut

Avoimen yliopiston väylä KTK/KTM-tutkintoon ilman valintakoetta

Avoimen yliopiston väylähaku antaa mahdollisuuden päästä opiskelemaan kauppatieteitä ilman valintakoetta. Lue lisää sivulta

> Turun kauppakorkeakoulun väyläopinnot avoimessa yliopistossa

Ohjeita opiskelun suunnitteluun

Kursseja integroituna opetuksena, ilta-aikaan ja verkossa

Kurssit toteutetaan

 • avoimen yliopiston itse järjestämänä opetuksena, joka pidetään yleensä arki-iltaisin klo 16.15 - 20 välillä.
 • kauppakorkeakoulun tutkinto-opetukseen integroituina kursseina. Integroidussa opetuksessa avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat kauppakorkeakoulun tutkinto-opiskelijoille järjestettävään opetukseen. Opetus pidetään yleensä päiväaikaan. Kursseilla on opiskelijakiintiöt.

Suurin osa kursseista kestää yhden opetusperiodin eli 6 viikkoa. Luento-opetusta on yleensä vähintään kaksi oppituntia kerrallaan (1 oppitunti on 45 min), kahtena päivänä viikossa. Jotkin kurssit voidaan järjestää intensiivikursseina, ja opetuksen jaksotuksesta voidaan sopia luennoitsijan ja opiskelijaryhmän välillä.

Opintoja suunnitellessasi kannattaa ottaa huomioon myös tenttien ajankohdat.

Infotilaisuus opinnoista kiinnostuneille 13.8.2019

Infotilaisuudessa esitellään Turussa järjestettävien opintojen kurssitarjontaa, aikatauluja ja opiskelukäytäntöjä. Lisäksi saat ohjeita tutkintoon tähtäävien ja väylähakuun sopivien opintojen suunnitteluun.

Tilaisuus on tarkoitettu kaikille opinnoista kiinnostuneille. Tervetuloa!

Tilaisuus pidetään 13.8.2019 klo 17.00 alkaen Turun kauppakorkeakoulussa, Rehtorinpellonkatu 3. Tarkemmat tiedot ilmoitetaan myöhemmin.

> Lukuvuoden 2018 - 2019 infotilaisuuden esitysmateriaali

Mistä opinnoista kannattaa aloittaa

Opinnot kannattaa aloittaa aineiden ensimmäisistä, perusteista alkavista kursseista. Nämä opintojaksot erottaa siitä, että niiden koodissa on iso Y. Ne ovat kauppatieteiden kandidaatin tutkinnossa kaikille yhteisiä, pakollisia opintojaksoja.

Tämä ohje ei ole ehdoton, sillä opintotarjonnassa olevista kursseista voi valita myös muitakin kursseja, mutta edeltävät opinnot -suosituksia kannattaa noudattaa. Varsinkin väyläopiskelijoiden kannattaa tehdä kieliopintoja väylävaiheessa enemmän kuin väylän minimivaatimus on. Kieliopintoihin menee myös aikaa, koska kurssit kestävät lähes poikkeuksetta koko lukukauden.

Tutkinnon yhteiset opinnot pyrkivät takaamaan tutkinnon laaja-alaisuuden ja antamaan valmiuksia muissa opintotyypeissä tapahtuvaan opiskeluun. KTK-tutkinnossa kaikille yhteiset opinnot ovat laajuudeltaan 50 opintopistettä ja KTM-tutkinnossa 8 opintopistettä.

Nämä opintojaksot ovat lähes kaikki vuosittain avoimen yliopiston tarjonnassa: poikkeuksia ovat vain TEVY, MENY2 sekä Tulevaisuustutkimus ja yritysennakointi.

Yhteiset opinnot KTK-tutkinnossa (yhteensä 50 op):

 • LRYA Kirjanpito ja tilinpäätös 4 op periodi III
 • LRYB Kustannuslaskennan perusteet 3 op periodi III
 • JOYe Johtamisen perusteet 3 op (verkkokurssi) periodit III-IV
 • MAY Markkinoinnin perusteet 3 op periodi II
 • KVY Kansainvälisen liiketoiminnan perusteet 3 op periodi III
 • KTY Taloustieteen perusteet 6 op periodi I
 • YJY Yritysjuridiikan perusteet 3 op periodit I tai III
 • TJY Tietotekniikan hyödyntäminen 3 op periodit I-II
 • LOGY Toimitusketjujen johtamisen perusteet 3 op periodi III
 • YRY Yrittäjämäinen liiketoiminta 3 op periodi II
 • (TEVY Yrityselämään! - Liiketoiminta ja projektityöskentely 6 op)
 • MENY1 Tieteellisen tutkimuksen ja viestinnän perusteet 4 op periodit I-II
 • TKMY1 Talousmatematiikan perusteet 3 op periodi IV
 • TKMY3 Tilastotieteen perusteet 3 op periodi II
 • HOPS Henkilökohtainen opintosuunnitelma 0 op

Yhteiset opinnot KTM-tutkinnossa (yhteensä 8 op):

 • MENY2 Tieteenfilosofia ja tieteellinen tutkimusprosessi 4 op
 • Tulevaisuudentutkimus ja yritysennakointi 4 op

Tutkinnon kieliopinnot (lisäksi tarjolla paljon muita kieliopintojen kursseja, jos ei tarvitse aloittaa alkeista):

 • EN1a Business Communication 1 3 op periodit I-II (kiintiö 30 + 5) tai periodit III-IV (kiintiö 5)
 • EN1b Business Communication 2 3 op periodit I-II tai III-IV (kiintiö 5/kurssi)
 • ES0a Espanjan alkeiskurssi I 4 op periodit I-II (kiintiö 30)
 • ES0b Espanjan alkeiskurssi II 4 op periodit III-IV (kiintiö 30)
 • SA0a Saksan alkeiskurssi I 4 op periodit III-IV (kiintiö 2)
 • RA0a Ranskan alkeiskurssi I 4 op periodit I-II tai III-IV (kiintiö 5/kurssi)
 • RA0b Ranskan alkeiskurssi II 4 op periodit I-II tai III-IV (kiintiö 5/kurssi)
 • RU1a Affärskommunikation 2 op periodit I-II tai III-IV (kiintiö 5/kurssi)
 • RU1b Muntlig kommunikation 2 op periodit I-II tai III-IV (kiintiö 5/kurssi)
 • RU1c Ekonomiska texter 2 op periodit I-II tai III-IV (kiintiö 5/kurssi)
 • VE0a Venäjän alkeiskurssi I 4 op periodit I-II (kiintiö 30)
Kauppakorkeakoulun opintojen tentit

​Tenttipäivät

Jokaiseen opintojaksoon kuuluu kolme tenttikertaa, joista opiskelija voi valita itselleen sopivimman. Suosittelemme kuitenkin osallistumaan heti ensimmäiseen tenttiin, koska siten jää tarvittaessa vielä kaksi uusinta-/korotusmahdollisuutta ko. tenttiin.

Tentit järjestetään salitentteinä tai sähköisinä tentteinä. Järjestämistapa ilmoitetaan opintojen opetusohjelmissa Avoimen yliopiston Nettiopsussa. Salitenttien ajankohdat ovat nähtävissä Avoimen yliopiston Nettiopsun Tentit-osiossa, ks. Ilmoittautuminen. Sähköisessä tenttipalvelussa järjestettävien tenttien ajankohdat löytyvät sähköisestä tenttijärjestelmästä (exam.utu.fi).

Ilmoittautuminen tentteihin

Salitentteihin ilmoittaudutaan Avoimen yliopiston Nettiopsu -palvelussa (ks. Tentit) viimeistään seitsemän päivää ennen tenttitilaisuutta.

Sähköisessä tenttipalvelussa järjestettäviin tentteihin ilmoittaudutaan sähköisessä tenttipalvelussa.

Salitenttitilaisuutta koskevat ohjeet

Tentit pidetään kauppakorkeakoulussa. Tenttisaleja ei ilmoiteta opiskelijoille etukäteen. Tenttisali ilmoitetaan n. tuntia ennen tentin alkua kauppakorkeakoulun pääaulan ilmoitustaululla.

Tenteissä noudatetaan seuraavia Turun kauppakorkeakoulun käytäntöjä:

 • Tentti alkaa, kun tenttijät saavat valvojalta luvan aloittaa.
 • Tenttiaika on yleensä 2 - 4 tuntia.
 • Tenttitilaisuuteen on saavuttava ajoissa.
 • Tenttitilaisuudessa on oltava läsnä vähintään 20 minuuttia
 • Vastauspaperiin on merkittävä:
  • nimi
  • opiskelijanumero (löytyy Avoimen yliopiston Nettiopsusta)
  • tentittävä opintojakso
  • tenttipäivämäärä.
 • Kaikki tentissä käytetyt paperit (sekä kysymys- että vastauspaperit) palautetaan tentin valvojalle.
 • Myös tenteistä luopuneiden on jätettävä kaikki paperit valvojalle sekä merkittävä vastauspaperiin yllä mainittujen tietojen lisäksi tentistä luopumisensa.
 • Opiskelijan on todistettava henkilöllisyytensä tentinvalvojalle salista poistuttaessa (ajokortti, henkilökortti, opiskelijakortti tms.).
 • Opiskelijan, joka syyllistyy vilppiin, voi valvoja välittömästi poistaa tenttitilaisuudesta ja hänen suorituksensa hylätään. Opintosuoritus hylätään myös silloin, kun vilppi havaitaan vasta tenttitilaisuuden jälkeen.

Opintosuoritusten arvostelu ja tulokset

Opintosuoritusten arvostelussa käytetään asteikkoa:
5 erinomaiset tiedot
4 kiitettävät tiedot
3 hyvät tiedot
2 tyydyttävät tiedot
1 välttävät tiedot
0 hylätty

Tenttitulokset tulevat näkyviin Avoimen yliopiston Nettiopsuun kolmen viikon kuluessa tentistä.

Turun yliopiston kirjasto, kauppakorkeakoulun kirjasto

Kirjasto palvelee kauppatieteiden tutkijoita, opettajia, opiskelijoita ja muita aloista kiinnostuneita. Kauppakorkeakoulun kirjastossa ovat kauppatieteiden kurssikirjat sekä muut kokoelmat.

> Kauppakorkeakoulun kirjaston yhteystiedot yliopiston kirjaston sivulla

Opiskelijan opas Moodlessa

Moodle on Turun yliopistossa käytössä oleva verkko-oppimisympäristö.

 • Moodlesta löydät verkkokurssit ja myös monen lähiopetuksena opiskeltavan kurssin luentomateriaalit
 • Moodlessa on myös Opiskelijan opas (kauppatieteelliset opinnot). Oppaaseen on kerätty kaikki tieto, jota tarvitaan opiskeltaessa Turun kauppakorkeakoulun avoimen yliopiston opintoja. Oppaan uutisissa julkaistaan myös ajankohtaisia tiedotteita ja muistutuksia esim. ilmoittautumisajoista. 
 • Moodlen saat käyttöösi, kun olet rekisteröitynyt Turun yliopiston avoimen yliopiston opiskelijaksi ja saanut opinto-oikeuden.

Lue lisää:

> Moodle-ohjeet avoimen yliopiston opiskelijoille

> Turun yliopiston Moodle