Turun kauppakorkeakoulun avoin yliopisto-opetus Turussa

Turun kauppakorkeakoulun avoimen yliopisto-opetuksen opintotarjonnassa on noin 150 kurssia vuosittain. Suurin osa kursseista järjestetään lähiopetuksena kauppakorkeakoulussa. Joitakin kursseja voi suorittaa myös verkko-opintoina. Kurssit järjestetään opetusperiodeittain ja jokaisen periodin kursseille on oma ilmoittautumisaikana. Opinnot voi aloittaa joustavasti, sillä kursseja on tarjolla ympäri vuoden. 

Opintotarjonta lukuvuonna 2019 - 2020:

> Kaikkien oppiaineiden opetusohjelmat

Liiketaloustieteiden ja muiden kauppatieteellisten kurssien opetusohjelmat opetusperiodeittain:

> Opetusperiodi I  2.9. - 13.10.2019 (intensiiviopetusviikko 14. - 20.10.2019)
ilmoittautuminen kursseille 22.8. - 28.8.2019

> Opetusperiodi II  28.10. - 8.12.2019
ilmoittautuminen kursseille 10.10. - 20.10.2019

> Opetusperiodi III  7.1. - 16.2.2020 (intensiiviopetusviikot 24.2. - 8.3.2020)
ilmoittautuminen kursseille 12.12. - 31.12.2019

> Opetusperiodi IV  16.3. - 3.5.2020
ilmoittautuminen kursseille 27.2. - 8.3.2020

> Kesän 2020 opinnot (julkaistaan keväällä 2020)

Voit koota kurssitarjonnasta myös seuraavat opintokokonaisuudet (ilmoittautuminen opintojaksokohtaisesti):

Vastuullisen liiketoiminnan opintokokonaisuus 25 op:

 • JO13/KV16 Responsible Business: an Introduction 6 ECTS
 • TMe2 Globalisation and Corporate Responsibility 5 ECTS
 • MJO4 Liiketoiminnan eettiset kysymykset 5 op                                
 • TJS16 Information Technology and Ethics 6 ECTS                                
 • LR07,4 Corporate Responsibility Reporting 2 ECTS                                
 • JOS6 Global Responsible Business 6 ECTS                         
 • JOS7 Contemporary Issues in Management 6 ECTS

Taloustieteen perusopinnot 25 op:                                 

 • KTY Taloustieteen perusteet 6 op                            
 • KT30 Suomen talouden rakenne ja kehitys 6 op                        
 • KT31 Taloushistoria 6 op                        
 • KT4/KV13 International Economics 7 ECTS   

Kielten ja liikeviestinnän kurssien opetusohjelmat:

> Englannin kieli ja liikeviestintä

> Espanjan kieli ja liikeviestintä

> Ranskan kieli ja liikeviestintä

> Ruotsin kieli ja liikeviestintä

> Saksan kieli ja liikeviestintä

> Suomen kieli ja talouselämän viestintä

> Venäjän kieli ja liikeviestintä

> Monikielinen yritysviestintä

Ilmoittautuminen opintoihin

Opintoihin ilmoittaudutaan Avoimen yliopiston Nettiopsu -palvelussa. Tutustu ohjeisiin etukäteen:

> Ilmoittautuminen opintoihin ja opiskelijapalvelut

Avoimen yliopiston väylä KTK/KTM-tutkintoon ilman valintakoetta

Avoimen yliopiston väylähaku antaa mahdollisuuden päästä opiskelemaan kauppatieteitä ilman valintakoetta. Lue lisää sivulta

> Turun kauppakorkeakoulun väyläopinnot avoimessa yliopistossa

Ohjeita opiskelun suunnitteluun

Kursseja integroituna opetuksena, ilta-aikaan ja verkossa

Kurssit toteutetaan

 • avoimen yliopiston itse järjestämänä opetuksena, joka pidetään yleensä arki-iltaisin klo 16.15 - 20 välillä.
 • kauppakorkeakoulun tutkinto-opetukseen integroituina kursseina. Integroidussa opetuksessa avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat kauppakorkeakoulun tutkinto-opiskelijoille järjestettävään opetukseen. Opetus pidetään yleensä päiväaikaan. Kursseilla on opiskelijakiintiöt.

Suurin osa kursseista kestää yhden opetusperiodin eli 6 viikkoa. Luento-opetusta on yleensä vähintään kaksi oppituntia kerrallaan (1 oppitunti on 45 min), kahtena päivänä viikossa. Jotkin kurssit voidaan järjestää intensiivikursseina, ja opetuksen jaksotuksesta voidaan sopia luennoitsijan ja opiskelijaryhmän välillä.

Opintoja suunnitellessasi kannattaa ottaa huomioon myös tenttien ajankohdat.

Infotilaisuuden 13.8.2019 esitysmateriaali

Infotilaisuudessa esitellään Turussa järjestettävien opintojen kurssitarjontaa, aikatauluja ja opiskelukäytäntöjä. Lisäksi saat ohjeita tutkintoon tähtäävien ja väylähakuun sopivien opintojen suunnitteluun.

> Lukuvuoden 2019 - 2020 infotilaisuuden esitysmateriaali

Mistä opinnoista kannattaa aloittaa

Opinnot kannattaa aloittaa aineiden ensimmäisistä, perusteista alkavista kursseista. Nämä opintojaksot erottaa siitä, että niiden koodissa on iso Y. Ne ovat kauppatieteiden kandidaatin tutkinnossa kaikille yhteisiä, pakollisia opintojaksoja.

Tämä ohje ei ole ehdoton, sillä opintotarjonnassa olevista kursseista voi valita myös muitakin kursseja, mutta edeltävät opinnot -suosituksia kannattaa noudattaa. Varsinkin väyläopiskelijoiden kannattaa tehdä kieliopintoja väylävaiheessa enemmän kuin väylän minimivaatimus on. Kieliopintoihin menee myös aikaa, koska kurssit kestävät lähes poikkeuksetta koko lukukauden.

Tutkinnon yhteiset opinnot pyrkivät takaamaan tutkinnon laaja-alaisuuden ja antamaan valmiuksia muissa opintotyypeissä tapahtuvaan opiskeluun. KTK-tutkinnossa kaikille yhteiset opinnot ovat laajuudeltaan 50 opintopistettä ja KTM-tutkinnossa 8 opintopistettä.

Nämä opintojaksot ovat lähes kaikki vuosittain avoimen yliopiston tarjonnassa: poikkeuksia ovat vain TEVY, MENY2 sekä Tulevaisuustutkimus ja yritysennakointi.

Katso tarkemmat ohjeet kursseista:

> Mistä opinnoista kannattaa aloittaa (pdf)

Kauppakorkeakoulun opintojen tentit

Opintojaksojen oppimistulokset mitataan tenteissä. Avoimessa yliopisto-opetuksessa tenttiin osallistuminen on vapaaehtoista, mutta opintojakson tentin hyväksytty suoritus on edellytyksenä opintorekisterimerkinnän saamiseksi. Kurssikirjoja eli kurssien tenttivaatimuksina olevia kirjoja voi lainata kauppakorkeakoulun kirjastosta.

Tentit järjestetään salitentteinä tai sähköisinä tentteinä. Järjestämistapa ilmoitetaan kurssien opetusohjelmissa Avoimen yliopiston Nettiopsussa.

Tenttipäivät ja ilmoittautuminen tentteihin

Jokaiseen opintojaksoon kuuluu kolme peräkkäistä tenttikertaa. Hyväksyttyä arvosanaa voi korottaa ko. kurssiin kuuluvina tenttikertoina.

 • Salitenttien ajankohdat ilmoitetaan kurssien opetusohjelmissa Avoimen yliopiston Nettiopsussa. Tentteihin pitää ilmoittautua viimeistään seitsemän päivää ennen tenttitilaisuutta Avoimen yliopiston Nettiopsussa.
 • Sähköisessä tenttipalvelussa järjestettävien tenttien ajankohdat löytyvät sähköisestä tenttijärjestelmästä (exam.utu.fi), ks. kurssien opetusohjelmat. Tentteihin ilmoittaudutaan sähköisessä tenttipalvelussa.

Avoimen yliopiston omien kurssien tenteissä (perjantaisin klo 16 alkaen) voi tehdä max. kaksi tenttiä samassa tilaisuudessa, mutta integroitujen kurssien tenttitilaisuuksissa voi tehdä vain yhden tentin/tenttitilaisuus.

Salitenttitilaisuutta koskevat ohjeet

Tentit järjestetään pääosin Turun kauppakorkeakoulun tiloissa. Tenttisaleja ei ilmoiteta opiskelijoille etukäteen. Tenttisali ilmoitetaan n. tuntia ennen tentin alkua pääaulan ilmoitustaululla.

Tenteissä noudatetaan Turun kauppakorkeakoulun käytäntöjä:

 • Tenttitilaisuuteen on saavuttava ajoissa. Valvojat aloittavat tenttisalin täytön hiukan ennen kuin tentti virallisesti alkaa. Esim. klo 16.00 alkavaan tenttiin aloitetaan sisäänkutsu n. klo 15.45 - 15.55. Avoimen yliopiston omissa tenteissä kutsutaan yleensä ensin tuplatenttijät sisään nimillä ja he saavat kysymykset ovelta. Tämän jälkeen kutsutaan loput opiskelijat sisään tenttien mukaan, eli esim. LRYA-kurssia tenttimään tulevat jne. Tenttisali täytetään järjestyksessä valvojien ohjeiden mukaisesti.
 • Tenttiin saa ottaa mukaan vain kirjoitusvälineet ja henkilöllisyystodistuksen, etiketittömän tai etiketeistä peitetyn juomapullon sekä hedelmän (ei penaaleja, kahvikuppeja, karkkia tms.). Reput, laukut ja takit jätetään salin perälle tai reunoille. Laskimet tarjotaan aina avoimen yliopiston puolesta, eli omia laskimia ei tenteissä saa käyttää. Kännykät suljetaan tai laitetaan äänettömälle ja ne jätetään salin reunoille oleviin laukkuihin. Kännykkä ei siis saa olla taskussa.
 • Tenttikysymykset ja vastauspaperit ovat valmiina pöydillä, mutta niitä ei saa kääntää ennen kuin valvoja ilmoittaa tentin alkavan.
 • Tentti alkaa, kun kuulusteltavat saavat valvojalta luvan aloittaa.
 • Tenttiaika on yleensä 3 tuntia.
 • Tenttisalissa vallitsee ehdoton hiljaisuus. Kättä nostamalla opiskelija voi kutsua valvojan paikalleen esim. jos tarvitsee lisää vastauspaperia tai haluaa päästä vessaan. 
 • Tenttitilaisuudessa on oltava läsnä vähintään 20 minuuttia, koska niin kauan otetaan tenttiin opiskelijoita.
 • Vastauspaperiin on merkittävä:
  • nimi
  • opiskelijanumero (löytyy Avoimen yliopiston Nettiopsusta)
  • tentittävä opintojakso
  • tenttipäivämäärä.
 • Kaikki tentissä käytetyt paperit (sekä kysymys- että vastauspaperit) palautetaan tentin valvojalle. Myös tenteistä luopuneiden on jätettävä kaikki paperit valvojalle sekä merkittävä vastauspaperiin yllä mainittujen tietojen lisäksi tentistä luopumisensa.
 • Opiskelijan on todistettava henkilöllisyytensä tentin valvojalle salista poistuessaan (ajokortti, henkilökortti, opiskelijakortti tms.).
 • Opiskelijan, joka syyllistyy vilppiin tentissä, voi valvoja välittömästi poistaa tenttitilaisuudesta ja hänen suorituksensa hylätään. Opintosuoritus hylätään myös silloin, kun vilppi havaitaan vasta tenttitilaisuuden jälkeen.

Sähköistä tenttiä koskevat ohjeet

Sähköisen tentin tenttiaika on varattava etukäteen sähköisestä tenttipalvelusta https://exam.utu.fi

Sähköisen tentin tilat sijaitsevat:

 • Turun kauppakorkeakoulussa, 1. krs, ks. kartta Rehtorinpellonkatu 3, T57. Tenttejä voi tehdä joka päivä klo 8.00 - 21.00. Ulko-ovesta pääsee opiskelijakortilla//kulkukortilla illalla ja viikonloppuna.
 • Teutorissa, sali 105, Lemminkäisenkatu 3. Tenttejä voi suorittaa arkipäivisin klo 8 - 22.

> Katso video sähköisen tentin käytännöistä.

Sähköisen tenttitilan avain on noudettavissa Turun kauppakorkeakoulun infosta päivittäin klo 8.15 - 15.45 tai avoimen yliopiston toimistosta (ICT-talo, B-rappu, 6. krs.). Edellä mainittujen ollessa suljettu avaimen voi noutaa yliopiston opiskelijapalveluiden toimistosta. Ota henkilöllisyystodistus mukaan!

Avoimen yliopiston opiskelijat voivat myös hankkia käyttöönsä yliopiston kulku- ja tulostuslätkän, johon voidaan aktivoida kulkuoikeus sähköisen tenttipalvelun tiloihin ja yliopiston kirjastojen 24/7-työskentelytiloihin. Lätkään voi ostaa myös ns. tulostus-/kopiointikrediittejä. Lätkän saaminen edellyttää, että opiskelijalla on voimassaoleva Turun yliopiston käyttäjätunnus (UTU-tunnus).

> Lue ohjeet kulku- ja tulostuslätkästä Ilmoittautuminen ja opiskelijapalvelut -sivulta

Sähköiseen tenttitilaan ei saa viedä mitään mukana. Jätä päällysvaatteet, kännykkä ja muut tavarat tenttitilan ulkopuolella olevaan lokeroon. Lokerikko toimii 1 euron kolikolla.
Jätä tenttitilan avain tentin jälkeen avainten palautuslaatikkoon.

> Lisätietoja sähköisestä tenttimisestä

Lisäksi esim. JOYe -kurssilla tentin voi tehdä verkossa Moodle-tenttinä. Moodle -tentti tarkoittaa, että opiskelijan ei verkkokurssia varten tarvitse tulla Turkuun edes tenttimään, vaan opiskelija voi tehdä tentin esim. omalta koti- tai työkoneeltaan. Koska tentti ei ole valvottu, opiskelijalla on käytettävissään kurssin materiaalit tentissä. Tämä otetaan luonnollisesti huomioon tenttiä arvioitaessa. 

Opintosuoritusten arvostelu ja tulokset

Opintosuoritus arvioidaan asteikolla:
5 erinomaiset tiedot
4 kiitettävät tiedot
3 hyvät tiedot
2 tyydyttävät tiedot
1 välttävät tiedot
0 hylätty

Tenttitulokset tulevat näkyviin Avoimen yliopiston Nettiopsuun noin kolmen viikon kuluessa tentistä.

Opiskelijalla on oikeus saada tietoa tentaattorilta arvosteluperusteiden soveltamisesta. Asiaa voi tiedustella asianomaiselta luennoitsijalta sähköpostitse (etunimi.sukunimi(a)utu.fi). Opiskelijalla on mahdollisuus myös tutustua kirjalliseen opintosuoritukseensa ja saada omalla kustannuksellaan jäljennös vastauspapereistaan. Tenttivastaukset ja niihin liittyvät kysymykset säilytetään kuuden kuukauden ajan tulosten julkistamisesta.

Turun yliopiston kirjasto, kauppakorkeakoulun kirjasto

Kirjasto palvelee kauppatieteiden tutkijoita, opettajia, opiskelijoita ja muita aloista kiinnostuneita. Kauppakorkeakoulun kirjastossa ovat kauppatieteiden kurssikirjat sekä muut kokoelmat.

> Kauppakorkeakoulun kirjaston yhteystiedot yliopiston kirjaston sivulla

Opiskelijan opas Moodlessa

Moodle on Turun yliopistossa käytössä oleva verkko-oppimisympäristö.

 • Moodlesta löydät verkkokurssit ja myös monen lähiopetuksena opiskeltavan kurssin luentomateriaalit
 • Moodlessa on myös Opiskelijan opas (kauppatieteelliset opinnot). Oppaaseen on kerätty kaikki tieto, jota tarvitaan opiskeltaessa Turun kauppakorkeakoulun avoimen yliopiston opintoja. Oppaan uutisissa julkaistaan myös ajankohtaisia tiedotteita ja muistutuksia esim. ilmoittautumisajoista. 
 • Moodlen saat käyttöösi, kun olet rekisteröitynyt Turun yliopiston avoimen yliopiston opiskelijaksi ja saanut opinto-oikeuden.

Lue lisää:

> Moodle-ohjeet avoimen yliopiston opiskelijoille

> Turun yliopiston Moodle