Turun kauppakorkeakoulun avoin yliopisto-opetus Turussa

Laaja kurssitarjonta tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia tutkinto-opintoihin tähtääville ja lisäkoulutukseksi työelämän tarpeisiin.

Opintotarjonnassa noin 140 kurssia vuosittain

Kauppakorkeakoulun kurssit järjestetään lukuvuoden aikana opetusperiodien mukaisesti, joten opinnot voi aloittaa joustavasti ympäri vuoden. Suurin osa kursseista järjestetään integroituna opetuksena Turun kauppakorkeakoulussa ts. avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat tutkinto-opiskelijoille järjestettävään opetukseen. Kursseja toteutetaan lähiopetuksena ja verkko-opintoina. Ota huomioon kurssikohtaiset opiskelijakiintiöt.

Avoimen yliopiston väylä KTK/KTM-tutkintoon

Avoimen väylä antaa mahdollisuuden hakea opiskelemaan kauppatieteitä avoimessa yliopisto-opetuksessa suoritettujen opintojen perusteella ilman valintakoetta. Lue lisää:

> Turun kauppakorkeakoulun väyläopinnot avoimessa yliopistossa

Opintotarjonta ja opetusohjelmat lukuvuonna 2021 - 2022

Turun kauppakorkeakoulun avoimena yliopisto-opetuksena järjestettäviin opintojaksoihin voi tutustua oppiaineittain yliopiston opinto-oppaassa. Tiedot opetusajoista julkaistaan kesäkuussa kunkin opintojakson sivulla Toteutukset-otsikon alla.

> Opinto-opas, avoin yliopisto-opetus

Linkit opetusohjelmiin julkaistaan kesäkuussa myös alla olevassa valikossa.

Ilmoittautuminen opintoihin: Opintojaksoille ilmoittaudutaan porrastetusti kunkin opetusperiodin mukaisesti. Ilmoittautuminen alkaa noin 14 vrk ennen opintojakson alkamista. Tarkemmat tiedot ilmoittautumisajoista ja opiskelijakiintiöistä julkaistaan opintojaksojen opetusohjelmissa.

Tietoja julkaistaan, muutokset mahdollisia:

Kauppatieteelliset kurssit

Opetusperiodi I 30.8. - 8.10.2021

Kurssit järjestetään periodilla 30.8. - 8.10.2021 (viikot 35 - 40). Viikko 41: intensiiviopetus ja itsenäinen työskentely. Viikko 42: tenttiviikko.

Periodin kursseille ilmoittaudutaan porrastetusti viikolla 33. Tarkista ilmoittautumisaika ja opiskelijakiintiö kurssikohtaisesti (linkit tietoihin julkaistaan kesäkuussa).

Laskentatoimi ja rahoitus

 • LR02 Suunnittelu- ja tarkkailulaskelmat johdon laskentatoimessa 5 op
 • LR04 Laskentatoimi investointipäätöksenteossa 5 op
 • LR06 Ohjausta tukeva johdon laskentatoimi 5 op, periodit I - II
 • LR11 Tilintarkastuksen perusteet 4 op

Johtaminen ja organisointi

 • JOe2 Henkilöstöjohtaminen 6 op (verkkokurssi), periodit I - II
 • JOe5 Esimiestyö ja vuorovaikutustaidot 6 op (verkkokurssi)
 • JO1 Johtajuus, työssä onnistuminen ja hyvinvointi 6 op, intensiiviviikko
 • JO3 Näkökulmia organisaatioihin 2 - 4 op, periodi I tai II
 • JO13/KV16 Responsible Management 6 ECTS

Markkinointi

 • MAYe Markkinoinnin perusteet 3 op (verkkokurssi), periodit I - II
 • MA11 Markkinoinnin strateginen johtaminen 5 op

Kansainvälinen liiketoiminta

 • KVS16 Kauppapolitiikka kansainvälisessä liiketoiminnassa 6 op

Toimitusketjujen johtaminen

 • LOG2 Tuotantotalous 6 op

Taloustiede

 • KTY Taloustieteen perusteet 6 op
 • KT33 Mikroteoria I 8 op

Yritysjuridiikka

 • YJY Yritysjuridiikan perusteet 3 op (iltaopetus)
 • YJ6 Henkilöverotus 6 op
 • YJ18 Yhtiöoikeuden perusteet 4 op

Talousmaantiede

 • TM5 Empiirinen aluetutkimus 5 op

Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät

 • TKM14 Kyselytutkimuksen tilastolliset menetelmät 4 op

Tietojärjestelmätiede

 • TJY Tietotekniikan hyödyntäminen 3 op, periodit I - II
 • TJ5 Taulukkolaskenta 3 op
 • TJ22 Tietojärjestelmien kehittäminen 5 op

Menetelmäopinnot

 • MENY1A Tieteellisen tutkimuksen perusteet 3 op (verkkokurssi)
Opetusperiodi II 25.10. - 3.12.2021

Kurssit järjestetään periodilla 25.10. - 3.12.2021 (viikot 43 - 48). Viikot 49 - 50: tenttiviikot.

Ilmoittautuminen II periodin kursseille porrastetusti noin 14 vrk ennen opintojen alkua.

Laskentatoimi ja rahoitus

 • LR07 IAS/IFRS-tilinpäätösstandardit 3 op

Johtaminen ja organisointi

 • JO1 Johtajuus, työssä onnistuminen ja hyvinvointi 6 op (iltaopetus)

Markkinointi

 • MA14 B2B Marketing 6 ECTS

Kansainvälinen liiketoiminta

 • KVY Kansainvälisen liiketoiminnan perusteet 3 op (iltaopetus)
 • KV1 International Business Management 6 ECTS
 • KV23/TM33 Business in the Baltic Sea Region 6 ECTS

Toimitusketjujen johtaminen

 • LOGY Toimitusketjujen johtamisen perusteet 3 op
 • LOG4/TM45 Kuljetustoiminnot ja -markkinat 6 op

Yrittäjyys

 • YRY Introduction to Entrepreunial Business 3 op
 • YR1 Entrepreunial Opportunities 6 ECTS

Taloustiede

 • KT30 Suomen talouden rakenne ja kehitys 6 op
 • KT36 Mikroteoria II 6 op

Yritysjuridiikka

 • YJ2 Sopimusoikeus 6 op
 • YJ3 Yhteisöoikeus 6 op
 • YJ10 Tilintarkastusoikeus 6 op

Talousmaantiede

 • TM41/MA28 Vähittäiskaupan strateginen suunnittelu 6 op

Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät

 • TKMY3 Tilastotieteen perusteet 3 op
 • TKM12/LOGS23 Laadunohjauksen menetelmät 6 op

Tietojärjestelmätiede

 • TJ9/KV15 Digitaalinen liiketoiminta 5 op
 • TJ14 Tietojärjestelmien mallintaminen 5 op
Opetusperiodi III 10.1. - 18.2.2022

Kurssit järjestetään periodilla 10.1. - 18.2.2022 (viikot 2 - 7). Viikot 8 - 9: intensiiviopetus ja itsenäinen työskentely. Viikko 10: tenttiviikko.

Ilmoittautuminen III periodin kursseille porrastetusti noin 14 vrk ennen opintojen alkua.

Laskentatoimi ja rahoitus

 • LRYA Kirjanpito ja tilinpäätös 4 op (iltaopetus)
 • LRYB Kustannuslaskennan perusteet 3 op (iltaopetus)
 • LR03 Rahoituksen perusteet 5 op
 • LR09/TJ6 Taloushallinnon tietojärjestelmät 3 op
 • LR10 Konsernilaskenta 3 op

Johtaminen ja organisointi

 • JOYe Johtamisen perusteet 3 op (verkkokurssi), periodit III - IV
 • JOe6 Työpsykologia 6 op (verkkokurssi), periodit III - IV

Markkinointi

 • MA13 Markkinointiviestintä 6 op, periodit III - IV
 • MA23 Digimarkkinoinnin käytännöt 6 op

Kansainvälinen liiketoiminta

 • KV27 Doing Business in Wider Europe 6 ECTS

Yrittäjyys

 • YR3 Managing a Growing Business 6 ECTS
 • YR6/JO8 Corporate Entrepreneurship 6 ECTS
 • YR7 Startup! 10 op, periodit III - IV

Taloustiede

 • Empiirinen yhteiskuntapolitiikka 7 op

Yritysjuridiikka

 • YJY Yritysjuridiikan perusteet 3 op
 • YJ4 Yritysverotus 6 op
 • YJ7 Markkinointioikeus 6 op

Talousmaantiede

 • TM6 Tourism Geography and Experience Management 6 ECTS

Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät

 • TKMY1 Talousmatematiikan perusteet 3 op (iltaopetus)
Opetusperiodi IV 14.3. - 29.4.2022

Kurssit järjestetään periodilla 14.3. - 29.4.2022 (viikot 11 - 17). Viikko 18: intensiiviopetus ja itsenäinen työskentely. Viikot 19 - 20: tenttiviikot.

Laskentatoimi ja rahoitus

 • LR01 Tilinpäätös ja verosuunnittelu 5 op
 • LR05 Rahoituksen jatkokurssi 5 op

Johtaminen ja organisointi

 • JO2 Henkilöstöjohtaminen 6 op
 • JO4 Strateginen johtaminen 6 op
 • JO10 Innovaatioiden johtaminen ja konsultointi 6 op

Markkinointi

 • MA12 Kuluttajakäyttäytyminen 6 op

Kansainvälinen liiketoiminta

 • KV2/TM34 Business Intelligence and the Global Business Environment 6 ECTS
 • KV4/MA13/YR10 Exports and SME Internationalisation 6 ECTS

Toimitusketjujen johtaminen

 • LOG1/TM44 Supply Chain Management 5 ECTS

Yrittäjyys

 • YR5 Social value creation 6 ECTS

Taloustiede

 • Taloushistoria empiirisen tutkimuksen laboratoriona 6 op
 • KT3 Terveystaloustieteen perusteet 6 op
 • KT5/LR07,7 Rahatalous 6 op

Yritysjuridiikka

 • YJ1 Vero-oikeuden perusteet 4 op
 • YJ8/LOG12 Ulkomaankaupan kuljetus- ja sopimusoikeus 6 op
 • YJ9 Rahoitusoikeus 6 op
 • YJ11 Työoikeus 6 op

Talousmaantiede

 • TM1 Yritys- ja markkinointimaantiede 5 op
 • TMe2 Globalisation and Corporate Responsibility 5 op (verkkokurssi) periodi IV - kesä 2021

Tietojärjestelmätiede

 • TJ1 Yrityksen tietojärjestelmät 6 op
Taloustieteen perusopinnot 25 op

Kursseja voi opiskella yksitellen ja koota suorituksista Taloustieteen perusopinnot (25 op).

 • KTY Taloustieteen perusteet 6 op
 • KT30 Suomen talouden rakenne ja kehitys 6 op
 • Taloushistoria empiirisen tutkimuksen laboratoriona 6 op
 • Empiirinen yhteiskuntapolitiikka 7 op

Jokaiselle kurssille ilmoittaudutaan erikseen. Katso ilmoittautumisajat ja opiskelijakiintiöt opetusohjelmista (linkit julkaistaan kesäkuussa).

Vastuullisen liiketoiminnan opintokokonaisuus 25 op

Kursseja voi opiskella yksitellen ja koota suorituksista Vastuullisen liiketoiminnan opintokokonaisuuden (25 op).

 • JO13/KV16 Responsible Business: an Introduction 6 ECTS (pakollinen kurssi kokonaisuudessa)
 • TMe2 Globalisation and Corporate Responsibility 5 ECTS 
 • Vastuullisen liiketoiminnan eettiset kysymykset 5 op 
 • TJS16 Information Technology and Ethics 6 ECTS 
 • JOS6 Global Responsible Business 6 ECTS 
 • JOS7 Contemporary Issues in Management 6 ECTS (edeltävät opinnot JO13 tai vastaavat tiedot), alustava tieto

Jokaiselle kurssille ilmoittaudutaan erikseen. Katso ilmoittautumisajat ja opiskelijakiintiöt opetusohjelmista.

Kesäperiodi 2022

Kurssit järjestetään touko-kesäkuussa. Ilmoittautuminen kursseille alkaa huhtikuussa.

Kielten ja liikeviestinnän kurssit

Englannin kieli ja liikeviestintä
 • EN1a Business Communication 1 3 op (iltaopetus), periodit I - II tai periodit III - IV
 • EN1a Business Communication 1 3 op, periodit I - II tai periodit III - IV
 • EN1b Business Communication 2 3 op, periodit I - II tai periodit III - IV
Espanjan kieli ja liikeviestintä
 • ES0a Espanjan alkeiskurssi I 4 op (iltaopetus), periodit I - II
 • ES0ea Espanjan alkeiskurssi I 4 op (verkkokurssi), periodit I - II
 • ES0b Espanjan alkeiskurssi II 4 op (iltaopetus), periodit III - IV
 • ES1a Jatkokurssi 3 op, periodit III - IV
 • ES1b Espanjan maantuntemus ja liikekieli 3 op, periodit I - II
 • ESe3 Kirjallinen viestintä 2 op, periodit I - II tai periodit III - IV
 • ES4b Suullinen viestintä 2 2 op , periodit I - II
Ranskan kieli ja liikeviestintä
 • RA0a Ranskan alkeiskurssi I 4 op (iltaopetus), periodit I - II
 • RA0a Ranskan alkeiskurssi I 4 op, periodit I - II
 • RA0b Ranskan alkeiskurssi II 4 op, periodit III - IV
 • RA1Aa Ranskan jatkokurssi kauppatieteilijöille 3 op, periodit I - II
 • RA1Ab Ranskan liikekieli 2 op, periodi IV
 • RA2 Liikeranskan kirjallinen viestintä 3 op, periodit I - II
 • RA3 Le monde des affaires 3 op, periodi III
 • RA8 Francais pratique 3 op, periodi III
 • RA10 Communication d´enterprise 1 2 op, periodi II
 • RA13 Communication dénterprise 2 2 op, periodi III
Ruotsin kieli ja liikeviestintä
 • RU1a Affärskommunikation 2 op, periodit I - II tai periodit III - IV
 • RU1b Muntlig kommunikation 2 op, periodit I - II tai periodit III - IV
 • RU1c Ekonomiska texter 2 op, periodit I - II tai periodit III - IV
 • RU3 Företag och miljö 3 op, periodit III - IV
 • RUm6 Svenskt i Finland 2 op, periodi IV
 • RU7 Företagskommunikation 2 op, periodi II
 • RU10 Aktuell diskussion 2 op, periodit I - II
Saksan kieli ja liikeviestintä
 • SA0a Saksan alkeiskurssi I 4 op (iltaopetus), periodit II - III
 • SA0a Saksan alkeiskurssi I 4 op, periodit III - IV
 • SA0b Saksan alkeiskurssi II 4 op, periodit I - II
 • SA1Aa Saksan jatkokurssi kauppatieteilijöille 4 op, periodit I - II
 • SA1Ac Mundliche Wirtschaftkommunikation 2 op, periodi IV
 • SA1Ba Deutsch im Unternehmen II 3 op, periodi I tai III
 • SA1Bb Kirjallinen liikeviestintä II op, periodi II tai IV
 • SA1Bc Mundliche wirtschaftskommunikation II op, periodi I tai III
 • SA1Ca Wirtschaftsdeutsch III 2 op, periodit I - II
 • Sa1Cb Kirjallinen liikeviestintä III 2 op, periodi IV
 • SA1Cc Mundliche Wirtschaftkommunikation III 2 op, periodi III
 • SA10 Wirtschaftsdeutsch IV 3 op, periodi IV
Suomen kieli ja talouselämän viestintä
 • SV1 Talouselämän viestinnän perusteet 3 op, periodi III
 • SVe5 Yhteisöviestintä 4 op (verkkokurssi), periodit I - II
Venäjän kieli ja liikeviestintä
 • VE0a Venäjän alkeiskurssi I 4 op, periodit I - II
 • VE0b Venäjän alkeiskurssi II 4 op, periodit III - IV
 • VE1a Liikekielen perusteet I 3 op, periodit I - II
 • VE1b Liikekielen perusteet II 3 op, periodi III
 • VE2b Liikekielen jatkokurssi II 2 op, periodi I
 • VE3 Liikekielen jatkokurssi III 3 op, periodi II
 • VE5 Talousuutisia venäjäksi 3 op, periodi IV
 • VE8 Kirjallinen liikeviestintä 3 op, periodi IV

Opintotarjonta ja opetusohjelmat lukuvuonna 2020 - 2021

Kauppatieteelliset kurssit

Opetusohjelmat lukuvuonna 2020 - 2021:

> Kauppatieteelliset kurssit

Katso ilmoittautumisajat ja opiskelijakiintiöt kurssien opetusohjelmista.

Ilmoittautumisajat löytyvät myös opetusperiodeittain, ks. alla.

Opetusperiodi I 31.8. – 11.10.2020, intensiiviopetusviikko 12. – 18.10.

> Kauppatieteelliset kurssit

Ilmoittautuminen kursseille: 20.8. - 26.8.2020.

Opetusperiodi II 26.10. - 6.12.2020

> Kauppatieteelliset kurssi

Ilmoittautuminen kursseille: 8.10. - 15.10.2020

Opetusperiodi III 11.1. - 21.2.2021, intensiiviopetusviikot 22.2. - 7.3.

> Kauppatieteelliset kurssit

Ilmoittautuminen kursseille: 10.12. - 31.12.2020

Opetusperiodi IV 15.3. - 29.4.2021

> Kauppatieteelliset kurssit

Ilmoittautuminen kursseille: 25.2. - 9.3.2021

Markkinointi: Verkkokauppa 6 op -kurssi

Lisäyksenä syyslukukauden opintotarjontaan:

> Verkkokauppa 6 op

Kurssi järjestetään lähiopetuksena Turun kauppakorkeakoulussa 7. - 11.12.2020. Huom! Kiintiö 5 opiskelijaa.

Luennoitsijana verkkokauppa-asiantuntija Leevi Parsama, lisäksi vierailijoita verkkokaupan eri osa-alueilta (kauppa, rahoitus, logistiikka, teknologia).

Taloustieteen perusopinnot 25 op

Kursseja voi opiskella yksitellen ja koota suorituksista Taloustieteen perusopinnot (25 op).

Jokaiselle kurssille ilmoittaudutaan erikseen. Katso ilmoittautumisajat ja opiskelijakiintiöt opetusohjelmista.

Vastuullisen liiketoiminnan opintokokonaisuus 25 op

Kursseja voi opiskella yksitellen ja koota suorituksista Vastuullisen liiketoiminnan opintokokonaisuuden (25 op).

Jokaiselle kurssille ilmoittaudutaan erikseen. Katso ilmoittautumisajat ja opiskelijakiintiöt opetusohjelmista.

Kesäopinnot 2021

Kurssit järjestetään touko-kesäkuussa. Ilmoittautuminen kursseille alkaa 19.4.

> Opetusohjelmat kesä 2021

Tutustu opiskelijatarinaan!

Turun kauppakorkeakoulussa tutkinto-opintonsa aloittanut Henri Huunonen kertoo opiskelustaan avoimen yliopiston väylän kautta.

> Opiskelijatarina väyläopinnoista Turun kauppakorkeakouluun

Ohjeita opiskelun suunnitteluun

Infoa opintoja suunnitteleville - katso tallenteet verkossa!

Infotallenteessa esitellään Turussa järjestettävää kurssitarjontaa, aikatauluja ja opiskelukäytäntöjä. Saat ohjeita omien opintojesi suunnitteluun!

Lukuvuotta 2021 - 2022 koskevat infot julkaistaan kesällä.

> Turun kauppakorkeakoulun avoimien yliopisto-opintojen opiskelukäytänteet lukuvuonna 2020 - 2021

Infotallenne avoimen yliopiston väylästä:

> Info väyläopintoja suunnitteleville

Kursseja integroituna opetuksena, ilta-aikaan ja verkossa

Kurssit toteutetaan

 • avoimen yliopiston itse järjestämänä opetuksena, joka pidetään yleensä arki-iltaisin klo 16.15 - 20 välillä.
 • kauppakorkeakoulun tutkinto-opetukseen integroituina kursseina. Integroidussa opetuksessa avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat kauppakorkeakoulun tutkinto-opiskelijoille järjestettävään opetukseen. Opetus pidetään yleensä päiväaikaan. Kursseilla on opiskelijakiintiöt.
 • verkko-opintoina.

Suurin osa kursseista kestää yhden opetusperiodin eli 6 viikkoa. Luento-opetusta on yleensä vähintään kaksi oppituntia kerrallaan (1 oppitunti on 45 min), kahtena päivänä viikossa. Jotkin kurssit voidaan järjestää intensiivikursseina, ja opetuksen jaksotuksesta voidaan sopia luennoitsijan ja opiskelijaryhmän välillä.

Opintoja suunnitellessasi kannattaa ottaa huomioon myös tenttien ajankohdat.

Mistä opinnoista kannattaa aloittaa

Opinnot kannattaa aloittaa aineiden ensimmäisistä, perusteista alkavista kursseista. Nämä opintojaksot erottaa siitä, että niiden koodissa on iso Y. Ne ovat KTK- ja KTM -tutkinnoissa kaikille yhteisiä, pakollisia opintojaksoja.

 • Tutkinnon yhteiset opinnot pyrkivät takaamaan tutkinnon laaja-alaisuuden ja antamaan valmiuksia muissa opintotyypeissä tapahtuvaan opiskeluun. KTK-tutkinnossa kaikille yhteiset opinnot ovat laajuudeltaan 50 opintopistettä ja KTM-tutkinnossa 8 opintopistettä.

 • Nämä opintojaksot ovat lähes kaikki vuosittain avoimen yliopiston tarjonnassa. Poikkeuksia ovat vain TEVY, MENY1B, MENY2 sekä Tulevaisuustutkimus ja yritysennakointi.

 • Tämä ohje ei ole ehdoton, sillä opintotarjonnassa olevista kursseista voi valita myös muitakin kursseja, mutta edeltävät opinnot -suosituksia kannattaa noudattaa. Avoimen yliopiston väylähakuun tähtäävien kannattaa suorittaa kieliopintoja mahdollisuuksien mukaan enemmän kuin väylän minimivaatimus 6 op. Tutkinto-opintovaiheessa kieliopintoihin menee paljon aikaa, koska kurssit kestävät lähes poikkeuksetta koko lukukauden.

Katso tarkemmat ohjeet kursseista:

> Mistä opinnoista kannattaa aloittaa (pdf)

Kauppakorkeakoulun opintojen tentit

Opintojaksojen oppimistulokset mitataan tenteissä. Jokaiseen opintojaksoon kuuluu kolme peräkkäistä tenttikertaa. Hyväksyttyä arvosanaa voi korottaa ko. kurssiin kuuluvina tenttikertoina.

Avoimen yliopiston omien kurssien tenteissä (perjantaisin klo 16 alkaen) voi tehdä max. kaksi tenttiä samassa tilaisuudessa, mutta integroitujen kurssien tenttitilaisuuksissa voi tehdä vain yhden tentin/tenttitilaisuus.

Tenttiajankohdat ilmoitetaan kurssin opetusohjelmassa.

Perinteisiin salitentteihin pitää ilmoittautua viimeistään seitsemän päivää ennen tenttitilaisuutta Avoimen yliopiston Nettiopsussa.

Tentit järjestetään pääosin Turun kauppakorkeakoulun tiloissa. Tenttisaleja ei ilmoiteta opiskelijoille etukäteen. Tenttisali ilmoitetaan n. tuntia ennen kuulustelun alkua pääaulan ilmoitustaululla.

Salitenteissä noudatetaan Turun kauppakorkeakoulun käytäntöjä:

 • Valvojat aloittavat tenttisalin täytön hiukan ennen kuin tentti virallisesti alkaa. Opiskelijat kutsutaan sisään tenttien mukaan. Tenttikysymykset ja vastauspaperit ovat valmiina pöydillä, mutta niitä ei saa kääntää ennen kuin valvoja ilmoittaa tentin alkavan. Tenttisali täytetään järjestyksessä valvojien ohjeiden mukaisesti. Tenttisalissa vallitsee ehdoton hiljaisuus. Kättä nostamalla opiskelija voi kutsua valvojan paikalleen esim. jos tarvitsee lisää vastauspaperia tai haluaa päästä vessaan.
 • Tentti alkaa, kun kuulusteltavat saavat valvojalta luvan aloittaa.
 • Tenttiaika on yleensä 3 tuntia.
 • Tenttitilaisuuteen on saavuttava ajoissa.
 • Tenttitilaisuudessa on oltava läsnä vähintään 20 minuuttia, koska niin kauan otetaan tenttiin opiskelijoita.
 • Tenttiin saa ottaa mukaan vain kirjoitusvälineet ja henkilöllisyystodistuksen, etiketittömän tai etiketeistä peitetyn juomapullon sekä hedelmän (ei penaaleja, kahvikuppeja, karkkia tms.). Reput, laukut ja takit jätetään salin perälle tai reunoille. Laskimet tarjotaan aina avoimen yliopiston puolesta eli omia laskimia ei tenteissä saa käyttää. Kännykät suljetaan tai laitetaan äänettömälle ja ne jätetään salin reunoille oleviin laukkuihin. Kännykkä ei siis saa olla taskussa.
 • Vastauspaperiin on merkittävä:
  - nimi
  - opiskelijanumero (löytyy Avoimen yliopiston Nettiopsusta)
  - tentittävä opintojakso
  - tenttipäivämäärä.
 • Kaikki tentissä käytetyt paperit (sekä kysymys- että vastauspaperit) palautetaan tentin valvojalle.
 • Myös tentistä luopuneiden on jätettävä kaikki paperit valvojalle sekä merkittävä vastauspaperiin yllä mainittujen tietojen lisäksi tentistä luopumisensa.
 • Opiskelijan on todistettava henkilöllisyytensä tentin valvojalle salista poistuttaessa (ajokortti, henkilökortti, opiskelijakortti tms.).
 • Opiskelijan, joka tentissä syyllistyy vilppiin, voi kuulustelutilaisuuden valvoja välittömästi poistaa tenttitilaisuudesta ja hänen suorituksensa hylätään. Opintosuoritus hylätään myös silloin, kun vilppi havaitaan vasta tenttitilaisuuden jälkeen.

Kurssikirjoja eli kurssien tenttivaatimuksina olevia kirjoja voi lainata kauppakorkeakoulun kirjastosta.

Opintosuoritus arvioidaan asteikolla 1 - 5:

5 erinomaiset tiedot
4 kiitettävät tiedot
3 hyvät tiedot
2 tyydyttävät tiedot
1 välttävät tiedot
0 hylätty

Tenttitulokset tulevat Avoimen yliopiston Nettiopsuun n. kolmen viikon kuluessa tentistä.

Opiskelijalla on oikeus saada tietoa tentaattorilta arvosteluperusteiden soveltamisesta. Asiaa voi tiedustella asianomaiselta luennoitsijalta sähköpostitse (etunimi.sukunimi(a)utu.fi). Opiskelijalla on mahdollisuus myös tutustua kirjalliseen opintosuoritukseensa ja saada omalla kustannuksellaan jäljennös vastauspapereistaan. Tenttivastaukset ja niihin liittyvät kysymykset säilytetään kuuden kuukauden ajan tulosten julkistamisesta.

Sähköisen tentin tenttiaika on varattava etukäteen sähköisestä tenttipalvelusta https://exam.utu.fi

Lisätiedot sähköisestä tenttimisestä: https://utuguides.fi/etenttiopiskelijalle

Lisäksi esim. JOYe -kurssilla tentin voi tehdä verkossa Moodle-tenttinä. Moodle -tentti tarkoittaa, että opiskelijan ei verkkokurssia varten tarvitse tulla Turkuun edes tenttimään, vaan opiskelija voi tehdä tentin esim. omalta koti- tai työkoneeltaan. Koska tentti ei ole valvottu, opiskelijalla on käytettävissään kurssin materiaalit tentissä. Tämä otetaan luonnollisesti huomioon tenttiä arvioitaessa.

Turun yliopiston kirjasto, kauppakorkeakoulun kirjasto

Kirjasto palvelee kauppatieteiden tutkijoita, opettajia, opiskelijoita ja muita aloista kiinnostuneita. Kauppakorkeakoulun kirjastossa ovat kauppatieteiden kurssikirjat sekä muut kokoelmat.

> Kauppakorkeakoulun kirjaston yhteystiedot

Opiskelijan opas Moodlessa

Moodle on Turun yliopistossa käytössä oleva verkko-oppimisympäristö.

 • Moodlesta löydät verkkokurssit ja myös monen lähiopetuksena opiskeltavan kurssin luentomateriaalit
 • Moodlessa on myös Opiskelijan opas (kauppatieteelliset opinnot). Oppaaseen on kerätty kaikki tieto, jota tarvitaan opiskeltaessa Turun kauppakorkeakoulun avoimen yliopiston opintoja. Oppaan uutisissa julkaistaan myös ajankohtaisia tiedotteita ja muistutuksia esim. ilmoittautumisajoista. 
 • Moodlen saat käyttöösi, kun olet rekisteröitynyt Turun yliopiston avoimen yliopiston opiskelijaksi ja saanut opinto-oikeuden.

Lue lisää:

> Turun yliopiston Moodle

Etäyhteydet

Turun yliopiston sivulta löydät ohjeet mm. osallistumisesta Zoomin kautta järjestettävään opetukseen.

> Etäyhteydet