Laaja kurssitarjonta tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia tutkinto-opintoihin tähtääville ja lisäkoulutukseksi työelämän tarpeisiin

Avoimena yliopisto-opetuksena noin 140 kurssia vuosittain

Kauppakorkeakoulun kurssit järjestetään lukuvuoden aikana opetusperiodien mukaisesti, joten opintoja voi aloittaa joustavasti ympäri vuoden. Suurin osa kursseista järjestetään integroituna opetuksena Turun kauppakorkeakoulussa ts. avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat tutkinto-opiskelijoille järjestettävään opetukseen. Kursseja toteutetaan lähiopetuksena ja/tai verkko-opintoina. 

Opintotarjonta lukuvuonna 2021 - 2022

Turun kauppakorkeakoulun avoimena yliopisto-opetuksena järjestettäviin opintoihin voi tutustua oppiaineittain yliopiston opinto-oppaassa. Opas sisältää tiedot opintojaksojen/kurssien sisällöstä, opetus- ja opiskelutavoista sekä aikatauluista. Katso opetusta ja aikatauluja koskeva tiedot kunkin jakson sivulla olevasta Toteutukset-valikosta.

Opintarjontaan voi tutustua myös opetusperiodeittain alla olevassa valikossa.

> Opinto-opas, ks. Turun kauppakorkeakoulu

Ilmoittautuminen opintoihin: Opintojaksoille ilmoittaudutaan lukuvuoden aikana opetusperiodien mukaisesti. Jokaiselle jaksolle ilmoittaudutaan erikseen. Ota huomioon kurssikohtaiset opiskelijakiintiöt: opiskelijat valitaan pääasiassa ilmoittautumisjärjestyksessä kiintiöiden puitteissa. Opintojaksoilla voi olla myös esitietovaatimuksia.

Ilmoittautumisajat, opiskelijakiintiöt, opintomaksut ym. tiedot julkaistaan avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautumispalvelussa. Linkit ilmoittautumiseen löytyvät periodivalikosta. Lue ohjeet ilmoittautumispalvelun käyttämiseen etukäteen!

> Ilmoittautumisohjeet

Kauppatieteelliset kurssit periodeittain

Opetusperiodi I 30.8. - 8.10.2021

Kurssit järjestetään periodilla 30.8. - 8.10.2021 (viikot 35 - 40).
Viikko 41: intensiiviopetus ja itsenäinen työskentely.
Viikko 42: tenttiviikko.

Ilmoittautumisaika periodin kursseille on porrastetusti viikolla 33. Tarkista ilmoittautumisajat ja opiskelijakiintiöt ilmoittautumispalvelusta, ks. linkit.

Laskentatoimi ja rahoitus

Johtaminen ja organisointi

Markkinointi

Kansainvälinen liiketoiminta

Toimitusketjujen johtaminen

Taloustiede

Yritysjuridiikka

Talousmaantiede

Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät

Tietojärjestelmätiede

Menetelmäopinnot

Opetusperiodi II 25.10. - 3.12.2021

Kurssit järjestetään periodilla 25.10. - 3.12.2021 (viikot 43 - 48).
Viikot 49 - 50: tenttiviikot.

Ilmoittautuminen kursseilla alkaa porrastetusti viikolla 41 (ma 11.10. alkava viikko) ja päättyy integroiduilla kursseilla 17.10., muilla kursseilla 20.10.

Laskentatoimi ja rahoitus

Johtaminen ja organisointi

Markkinointi

Kansainvälinen liiketoiminta

Toimitusketjujen johtaminen

Yrittäjyys

Taloustiede

Yritysjuridiikka

Talousmaantiede

Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät

Tietojärjestelmätiede

Opetusperiodi III 10.1. - 18.2.2022

Kurssit järjestetään periodilla 10.1. - 18.2.2022 (viikot 2 - 7).
Viikot 8 - 9: intensiiviopetus ja itsenäinen työskentely.
Viikko 10: tenttiviikko.

Ilmoittautuminen kursseille alkaa porrastetusti viikolla 48 (ma 29.11. - 3.12.) ja päättyy integroiduilla kursseilla 12.12., muilla kursseilla 31.12. Tiedot julkaistaan ilmoittautumispalvelussa syyslukukauden aikana (linkit tulossa).

Laskentatoimi ja rahoitus

 • LRYA Kirjanpito ja tilinpäätös 3 op (iltaopetus)
  > Opinto-opas
  > Ilmoittautuminen
 • LRYB Kustannuslaskennan perusteet 3 op (iltaopetus)
  > Opinto-opas
  > Ilmoittautuminen
 • LR03 Rahoituksen perusteet 5 op
  > Opinto-opas
  > Ilmoittautuminen
 • LR09/TJ6 Taloushallinnon tietojärjestelmät 3 op
  > Opinto-opas
  > Ilmoittautuminen
 • LR10 Konsernilaskenta 3 op
  > Opinto-opas
  > Ilmoittautuminen

Johtaminen ja organisointi

 • JOYe Johtamisen perusteet 3 op (verkkokurssi), periodit III - IV
  > Opinto-opas
  > Ilmoittautuminen
 • JOe6 Työpsykologia 6 op (verkkokurssi), periodit III - IV
  > Opinto-opas
  > Ilmoittautuminen

Markkinointi

 • MA13 Markkinointiviestintä 6 op, periodit III - IV
  > Opinto-opas
  > Ilmoittautuminen
 • MA23 Digimarkkinoinnin käytännöt 6 op
  > Opinto-opas
  > Ilmoittautuminen

Kansainvälinen liiketoiminta

 • KV27 Doing Business in Wider Europe 6 ECTS
  > Opinto-opas
  > Ilmoittautuminen

Yrittäjyys

 • YR3 Managing a Growing Business 6 ECTS
  > Opinto-opas
  > Ilmoittautuminen
 • YR6/JO8 Corporate Entrepreneurship 6 ECTS
  > Opinto-opas
  > Ilmoittautuminen
 • YR7 Startup! 10 op, periodit III - IV
  > Opinto-opas
  > Ilmoittautuminen

Taloustiede

 • Empiirinen yhteiskuntapolitiikka 7 op
  > Opinto-opas
  > Ilmoittautuminen

Yritysjuridiikka

Talousmaantiede

 • TM6 Tourism Geography and Experience Management 6 ECTS
  > Opinto-opas
  > Ilmoittautuminen

Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät

 • TKMY1 Talousmatematiikan perusteet 3 op (iltaopetus)
  > Opinto-opas
  > Ilmoittautuminen
Opetusperiodi IV 14.3. - 29.4.2022

Kurssit järjestetään periodilla 14.3. - 29.4.2022 (viikot 11 - 17).
Viikko 18: intensiiviopetus ja itsenäinen työskentely.
Viikot 19 - 20: tenttiviikot.

Ilmoittautuminen kursseille alkaa porrastetusti noin 14 vrk ennen opintojen alkua. Tiedot julkaistaan ilmoittautumispalvelussa syyslukukauden aikana (linkit tulossa).

Laskentatoimi ja rahoitus

 • LR01 Tilinpäätös ja verosuunnittelu 5 op
  > Opinto-opas
  > Ilmoittautuminen
 • LR05 Rahoituksen jatkokurssi 5 op
  > Opinto-opas
  > Ilmoittautuminen

Johtaminen ja organisointi

 • JO2 Henkilöstöjohtaminen 6 op
  > Opinto-opas
  > Ilmoittautuminen
 • JO4 Strateginen johtaminen 6 op
  > Opinto-opas
  > Ilmoittautuminen
 • JO10 Innovaatioiden johtaminen ja konsultointi 6 op
  > Opinto-opas
  > Ilmoittautuminen

Markkinointi

 • MA12 Kuluttajakäyttäytyminen 6 op
  > Opinto-opas
  > Ilmoittautuminen

Kansainvälinen liiketoiminta

 • KV2/TM34 Business Intelligence and the Global Business Environment 6 ECTS
  > Opinto-opas
  > Ilmoittautuminen
 • KV4/MA13/YR10 Exports and SME Internationalisation 6 ECTS
  > Opinto-opas
  > Ilmoittautuminen

Toimitusketjujen johtaminen

 • LOG1/TM44 Supply Chain Management 5 ECTS
  > Opinto-opas
  > Ilmoittautuminen

Yrittäjyys

 • YR5 Social value creation 6 ECTS
  > Opinto-opas
  > Ilmoittautuminen

Taloustiede

 • Taloushistoria empiirisen tutkimuksen laboratoriona 6 op
  > Opinto-opas
  > Ilmoittautuminen
 • KT3 Terveystaloustieteen perusteet 6 op
  > Opinto-opas
  > Ilmoittautuminen
 • KT5/LR07,7 Rahatalous 6 op
  > Opinto-opas
  > Ilmoittautuminen

Yritysjuridiikka

 • YJ1 Vero-oikeuden perusteet 4 op
  > Opinto-opas
  > Ilmoittautuminen
 • YJ8/LOG12 Ulkomaankaupan kuljetus- ja sopimusoikeus 6 op
  > Opinto-opas
  > Ilmoittautuminen
 • YJ9 Rahoitusoikeus 6 op
  > Opinto-opas
  > Ilmoittautuminen
 • YJ11 Työoikeus 6 op
  > Opinto-opas
  > Ilmoittautuminen

Talousmaantiede

 • TM1 Yritys- ja markkinointimaantiede 5 op
  > Opinto-opas
  > Ilmoittautuminen
 • TMe2 Globalisation and Corporate Responsibility 5 op (verkkokurssi) periodi IV - kesä 2021
  > Opinto-opas
  > Ilmoittautuminen

Tietojärjestelmätiede

 • TJ1 Yrityksen tietojärjestelmät 6 op
  > Opinto-opas
  > Ilmoittautuminen
Taloustieteen perusopinnot 25 op

Opintojaksoja voi opiskella yksitellen ja koota suorituksista Taloustieteen perusopinnot (25 op):

 • KTY Taloustieteen perusteet 6 op, syyslukukausi 2021, periodi I
 • KT30 Suomen talouden rakenne ja kehitys 6 op, syyslukukausi 2021, periodi II
 • Empiirinen yhteiskuntapolitiikka 7 op, kevätlukukausi 2022, periodi III
 • Taloushistoria empiirisen tutkimuksen laboratoriona 6 op, kevätlukukausi 2022, periodi IV

Opintojen sisältö: Opintojaksojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin voi tutustua opinto-oppaassa.

Ilmoittautuminen: Jokaiselle kurssille ilmoittaudutaan erikseen. Katso periodikohtaiset tiedot.

Vastuullisen liiketoiminnan opintokokonaisuus 25 op

Opintojaksoja voi opiskella yksitellen ja koota suorituksista Vastuullisen liiketoiminnan opintokokonaisuuden (25 op):

 • Johtaminen ja organisointi: JO13/KV16 Responsible Management 6 ECTS
  (pakollinen kurssi kokonaisuudessa), syyslukukausi 2021, periodi I
 • Johtaminen ja organisointi: JOS7 Contemporary Issues in Management 6 ECTS
  (edeltävät opinnot JO13 tai vastaavat tiedot), alustava tieto
 • Johtaminen ja organisointi: JOS6 Firms in Sustainability Transitions 6 ECTS
  alustava tieto: kevätlukukausi 2022
 • Talousmaantiede: Vastuullisen liiketoiminnan eettiset kysymykset 5 op
  syyslukukausi 2021, periodi II
 • Talousmaantiede: TMe2 Globalisation and Corporate Responsibility 5 ECTS
  kevätlukukausi 2022, periodi IV - kesäopinnot
 • TIetojärjestelmätiede: TJS16 Information Technology and Ethics 6 ECTS
  syyslukukausi 2021, periodit I - II

Opintojen sisältö: Opintojaksojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin voi tutustua opinto-oppaassa.

Ilmoittautuminen: Jokaiselle kurssille ilmoittaudutaan erikseen. Katso periodikohtaiset tiedot.

Kesäperiodi 2022

Kurssit järjestetään touko-kesäkuussa. Ilmoittautuminen kursseille alkaa huhtikuussa.

Kielten ja liikeviestinnän kurssit

Englannin kieli ja liikeviestintä
Espanjan kieli ja liikeviestintä
 • ES0a Espanjan alkeiskurssi I 4 op (iltaopetus), periodit I - II
  > Ilmoittautuminen
   
 • ES0ea Espanjan alkeiskurssi I 4 op (verkkokurssi), periodit I - II
  > Ilmoittautuminen
   
 • ES0b Espanjan alkeiskurssi II 4 op (iltaopetus), periodit III - IV
   
 • ES1a Jatkokurssi 3 op, periodit III - IV
   
 • ES1b Espanjan maantuntemus ja liikekieli 3 op, periodit I - II
  > Ilmoittautuminen
   
 • ESe3 Kirjallinen viestintä 2 op, periodit I - II tai periodit III - IV
  > Ilmoittautuminen periodit I - II
   
 • ES4b Suullinen viestintä 2 2 op, periodit I - II
  > Ilmoittautuminen
Ranskan kieli ja liikeviestintä
 • RA0a Ranskan alkeiskurssi I 4 op (iltaopetus), periodit I - II
  > Ilmoittautuminen
   
 • RA0a Ranskan alkeiskurssi I 4 op, periodit I - II
  > Ilmoittautuminen
   
 • RA0b Ranskan alkeiskurssi II 4 op, periodit III - IV
   
 • RA1Aa Ranskan jatkokurssi kauppatieteilijöille 3 op, periodit I - II
  > Ilmoittautuminen
   
 • RA1Ab Ranskan liikekieli 2 op, periodi IV
   
 • RA2 Liikeranskan kirjallinen viestintä 3 op, periodit I - II
  > Ilmoittautuminen
   
 • RA3 Le monde des affaires 3 op, periodi III
   
 • RA8 Francais pratique 3 op, periodi III
   
 • RA10 Communication d´enterprise 1 2 op, periodi II
  > Ilmoittautuminen
   
 • RA13 Communication dénterprise 2 2 op, periodi III
Ruotsin kieli ja liikeviestintä
Saksan kieli ja liikeviestintä
 • SA0a Saksan alkeiskurssi I 4 op (iltaopetus), periodit II - III
  > Ilmoittautuminen
   
 • SA0a Saksan alkeiskurssi I 4 op, periodit III - IV

   
 • SA0b Saksan alkeiskurssi II 4 op, periodit I - II
  > Ilmoittautuminen
   
 • SA1Aa Saksan jatkokurssi kauppatieteilijöille 4 op, periodit I - II
  > Ilmoittautuminen
   
 • SA1Ac Mundliche Wirtschaftkommunikation 2 op, periodi IV
   
 • SA1Ba Deutsch im Unternehmen II 3 op, periodi I tai III
  > Ilmoittautuminen periodi I
   
 • SA1Bb Kirjallinen liikeviestintä II op, periodi II tai IV
  > Ilmoittautuminen periodi II
   
 • SA1Bc Mundliche wirtschaftskommunikation II op, periodi I tai III
  > Ilmoittautuminen periodi I
   
 • SA1Ca Wirtschaftsdeutsch III 2 op, periodit I - II
  > Ilmoittautuminen
   
 • Sa1Cb Kirjallinen liikeviestintä III 2 op, periodi IV
   
 • SA1Cc Mundliche Wirtschaftkommunikation III 2 op, periodi III
   
 • SA10 Wirtschaftsdeutsch IV 3 op, periodi IV
Suomen kieli ja talouselämän viestintä
 • SV1 Talouselämän viestinnän perusteet 3 op, periodi III
  > Ilmoittautuminen
   
 • SVe5 Yhteisöviestintä 4 op (verkkokurssi), periodit I - II
  > Ilmoittautuminen
Venäjän kieli ja liikeviestintä
 • VE0a Venäjän alkeiskurssi I 4 op, periodit I - II
  > Ilmoittautuminen
   
 • VE0b Venäjän alkeiskurssi II 4 op, periodit III - IV
   
 • VE1a Liikekielen perusteet I 3 op, periodit I - II
  > Ilmoittautuminen
   
 • VE1b Liikekielen perusteet II 3 op, periodi III
   
 • VE2b Liikekielen jatkokurssi II 2 op, periodi I
  > Ilmoittautuminen
   
 • VE3 Liikekielen jatkokurssi III 3 op, periodi II
  > Ilmoittautuminen
   
 • VE5 Talousuutisia venäjäksi 3 op, periodi IV
   
 • VE8 Kirjallinen liikeviestintä 3 op, periodi IV

Avoimen yliopiston väylä KTK- ja KTM-tutkintoon

Avoimen väylä antaa mahdollisuuden hakea tutkinto-opiskelijaksi Turun kauppakorkeakouluun avoimessa yliopisto-opetuksessa suoritettujen opintojen perusteella ilman valintakoetta. Lue lisää:

> Turun kauppakorkeakoulun väyläopinnot avoimessa yliopistossa

Turun kauppakorkeakoulussa tutkinto-opintonsa aloittanut Henri Huunonen kertoo opiskelustaan avoimen yliopiston väylän kautta.

> Opiskelijatarina väyläopinnoista Turun kauppakorkeakouluun

Infotallenne opintoja suunnitteleville

Infotallenteessa kerrotaan Turun kauppakorkeakoulun avoimesta yliopisto-opetuksesta ja opiskelukäytännöistä. Lisäksi saat ohjeita avoimen väylän hakuun sopivien opintojen valitsemiseen.

> Infotallenne (video)

Ohjeita opiskelun suunnitteluun

Kursseja integroituna opetuksena, ilta-aikaan ja verkossa

Kurssit toteutetaan

 • avoimen yliopiston itse järjestämänä opetuksena, joka pidetään yleensä arki-iltaisin klo 16.15 - 20 välillä.
 • kauppakorkeakoulun tutkinto-opetukseen integroituina kursseina. Integroidussa opetuksessa avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat kauppakorkeakoulun tutkinto-opiskelijoille järjestettävään opetukseen. Opetus pidetään yleensä päiväaikaan. Kursseilla on opiskelijakiintiöt.
 • verkko-opintoina.

Suurin osa kursseista kestää yhden opetusperiodin eli 6 viikkoa. Luento-opetusta on yleensä vähintään kaksi oppituntia kerrallaan (1 oppitunti on 45 min), kahtena päivänä viikossa. Jotkin kurssit voidaan järjestää intensiivikursseina, ja opetuksen jaksotuksesta voidaan sopia luennoitsijan ja opiskelijaryhmän välillä.

Opintoja suunnitellessasi kannattaa ottaa huomioon myös tenttien ajankohdat.

Mistä opinnoista kannattaa aloittaa

Opinnot kannattaa aloittaa aineiden ensimmäisistä, perusteista alkavista kursseista. Nämä opintojaksot erottaa siitä, että niiden koodissa on iso Y. Ne ovat KTK- ja KTM -tutkinnoissa kaikille yhteisiä, pakollisia opintojaksoja.

 • Tutkinnon yhteiset opinnot pyrkivät takaamaan tutkinnon laaja-alaisuuden ja antamaan valmiuksia muissa opintotyypeissä tapahtuvaan opiskeluun. KTK-tutkinnossa kaikille yhteiset opinnot ovat laajuudeltaan 50 opintopistettä ja KTM-tutkinnossa 8 opintopistettä.

 • Nämä opintojaksot ovat lähes kaikki vuosittain avoimen yliopiston tarjonnassa. Poikkeuksia ovat vain TEVY, MENY1B, MENY2 sekä Tulevaisuustutkimus ja yritysennakointi.

 • Tämä ohje ei ole ehdoton, sillä opintotarjonnassa olevista kursseista voi valita myös muitakin kursseja, mutta edeltävät opinnot -suosituksia kannattaa noudattaa. Avoimen yliopiston väylähakuun tähtäävien kannattaa suorittaa kieliopintoja mahdollisuuksien mukaan enemmän kuin väylän minimivaatimus 6 op. Tutkinto-opintovaiheessa kieliopintoihin menee paljon aikaa, koska kurssit kestävät lähes poikkeuksetta koko lukukauden.

Katso tarkemmat ohjeet:

> Mistä opinnoista kannattaa aloittaa, lukuvuosi 2021 - 2022 (pdf)

Kauppakorkeakoulun opintojen tentit

Opintojaksojen oppimistulokset mitataan tenteissä. Jokaiseen opintojaksoon kuuluu kolme peräkkäistä tenttikertaa. Hyväksyttyä arvosanaa voi korottaa ko. kurssiin kuuluvina tenttikertoina.

Avoimen yliopiston omien kurssien tenteissä (perjantaisin klo 16 alkaen) voi tehdä max. kaksi tenttiä samassa tilaisuudessa, mutta integroitujen kurssien tenttitilaisuuksissa voi tehdä vain yhden tentin/tenttitilaisuus.

Tenttiajankohdat ilmoitetaan kurssin opetusohjelmassa.

Perinteisiin salitentteihin pitää ilmoittautua viimeistään seitsemän päivää ennen tenttitilaisuutta Avoimen yliopiston Nettiopsussa.

Tentit järjestetään pääosin Turun kauppakorkeakoulun tiloissa. Tenttisaleja ei ilmoiteta opiskelijoille etukäteen. Tenttisali ilmoitetaan n. tuntia ennen kuulustelun alkua pääaulan ilmoitustaululla.

Salitenteissä noudatetaan Turun kauppakorkeakoulun käytäntöjä:

 • Valvojat aloittavat tenttisalin täytön hiukan ennen kuin tentti virallisesti alkaa. Opiskelijat kutsutaan sisään tenttien mukaan. Tenttikysymykset ja vastauspaperit ovat valmiina pöydillä, mutta niitä ei saa kääntää ennen kuin valvoja ilmoittaa tentin alkavan. Tenttisali täytetään järjestyksessä valvojien ohjeiden mukaisesti. Tenttisalissa vallitsee ehdoton hiljaisuus. Kättä nostamalla opiskelija voi kutsua valvojan paikalleen esim. jos tarvitsee lisää vastauspaperia tai haluaa päästä vessaan.
 • Tentti alkaa, kun kuulusteltavat saavat valvojalta luvan aloittaa.
 • Tenttiaika on yleensä 3 tuntia.
 • Tenttitilaisuuteen on saavuttava ajoissa.
 • Tenttitilaisuudessa on oltava läsnä vähintään 20 minuuttia, koska niin kauan otetaan tenttiin opiskelijoita.
 • Tenttiin saa ottaa mukaan vain kirjoitusvälineet ja henkilöllisyystodistuksen, etiketittömän tai etiketeistä peitetyn juomapullon sekä hedelmän (ei penaaleja, kahvikuppeja, karkkia tms.). Reput, laukut ja takit jätetään salin perälle tai reunoille. Laskimet tarjotaan aina avoimen yliopiston puolesta eli omia laskimia ei tenteissä saa käyttää. Kännykät suljetaan tai laitetaan äänettömälle ja ne jätetään salin reunoille oleviin laukkuihin. Kännykkä ei siis saa olla taskussa.
 • Vastauspaperiin on merkittävä:
  - nimi
  - opiskelijanumero (löytyy Avoimen yliopiston Nettiopsusta)
  - tentittävä opintojakso
  - tenttipäivämäärä.
 • Kaikki tentissä käytetyt paperit (sekä kysymys- että vastauspaperit) palautetaan tentin valvojalle.
 • Myös tentistä luopuneiden on jätettävä kaikki paperit valvojalle sekä merkittävä vastauspaperiin yllä mainittujen tietojen lisäksi tentistä luopumisensa.
 • Opiskelijan on todistettava henkilöllisyytensä tentin valvojalle salista poistuttaessa (ajokortti, henkilökortti, opiskelijakortti tms.).
 • Opiskelijan, joka tentissä syyllistyy vilppiin, voi kuulustelutilaisuuden valvoja välittömästi poistaa tenttitilaisuudesta ja hänen suorituksensa hylätään. Opintosuoritus hylätään myös silloin, kun vilppi havaitaan vasta tenttitilaisuuden jälkeen.

Kurssikirjoja eli kurssien tenttivaatimuksina olevia kirjoja voi lainata kauppakorkeakoulun kirjastosta.

Opintosuoritus arvioidaan asteikolla 1 - 5:

5 erinomaiset tiedot
4 kiitettävät tiedot
3 hyvät tiedot
2 tyydyttävät tiedot
1 välttävät tiedot
0 hylätty

Tenttitulokset tulevat Avoimen yliopiston Nettiopsuun n. kolmen viikon kuluessa tentistä.

Opiskelijalla on oikeus saada tietoa tentaattorilta arvosteluperusteiden soveltamisesta. Asiaa voi tiedustella asianomaiselta luennoitsijalta sähköpostitse (etunimi.sukunimi(a)utu.fi). Opiskelijalla on mahdollisuus myös tutustua kirjalliseen opintosuoritukseensa ja saada omalla kustannuksellaan jäljennös vastauspapereistaan. Tenttivastaukset ja niihin liittyvät kysymykset säilytetään kuuden kuukauden ajan tulosten julkistamisesta.

Sähköisen tentin tenttiaika on varattava etukäteen sähköisestä tenttipalvelusta https://exam.utu.fi

Lisätiedot sähköisestä tenttimisestä: https://utuguides.fi/etenttiopiskelijalle

Lisäksi esim. JOYe -kurssilla tentin voi tehdä verkossa Moodle-tenttinä. Moodle -tentti tarkoittaa, että opiskelijan ei verkkokurssia varten tarvitse tulla Turkuun edes tenttimään, vaan opiskelija voi tehdä tentin esim. omalta koti- tai työkoneeltaan. Koska tentti ei ole valvottu, opiskelijalla on käytettävissään kurssin materiaalit tentissä. Tämä otetaan luonnollisesti huomioon tenttiä arvioitaessa.

Turun yliopiston kirjasto, kauppakorkeakoulun kirjasto

Kirjasto palvelee kauppatieteiden tutkijoita, opettajia, opiskelijoita ja muita aloista kiinnostuneita. Kauppakorkeakoulun kirjastossa ovat kauppatieteiden kurssikirjat sekä muut kokoelmat.

> Kauppakorkeakoulun kirjaston yhteystiedot

Opiskelijan opas Moodlessa

Moodle on Turun yliopistossa käytössä oleva verkko-oppimisympäristö.

 • Moodlesta löydät verkkokurssit ja myös monen lähiopetuksena opiskeltavan kurssin luentomateriaalit
 • Moodlessa on myös Opiskelijan opas (kauppatieteelliset opinnot). Oppaaseen on kerätty kaikki tieto, jota tarvitaan opiskeltaessa Turun kauppakorkeakoulun avoimen yliopiston opintoja. Oppaan uutisissa julkaistaan myös ajankohtaisia tiedotteita ja muistutuksia esim. ilmoittautumisajoista. 
 • Moodlen saat käyttöösi, kun olet rekisteröitynyt Turun yliopiston avoimen yliopiston opiskelijaksi ja saanut opinto-oikeuden.

Lue lisää:

> Turun yliopiston Moodle

Etäyhteydet

Turun yliopiston sivulta löydät ohjeet mm. osallistumisesta Zoomin kautta järjestettävään opetukseen.

> Etäyhteydet