Turun kauppakorkeakoulun avoimen väylän opinnot avoimessa yliopisto-opetuksessa

Turun kauppakorkeakoulun v. 2024 avoimen väylän haussa voidaan myöntää kauppatieteiden kandidaatin (KTK) ja maisterin (KTM) tutkinnon suoritusoikeus 40 hakijalle. Kiintiö on Turun ja Porin yksiköiden yhteinen.

Opiskelijat valitaan valintaperusteissa määriteltyjen opintojen perusteella ilman valintakoetta. Opintoja pitää olla suoritettuna vähintään 60 opintopistettä ja niiden tulee olla suoritettuna vähintään hyvin tiedoin (painotettu keskiarvo vähintään 3,00).

Väylän hakuun vaadittavat opinnot ovat KTK-tutkinnon opintoja. Jos tulet hyväksytyksi tutkinto-opiskelijaksi, on sinulla suoritettuna jo noin kolmasosa KTK-tutkintoon vaadittavista opinnoista. Avoimessa yliopisto-opetuksessa suoritetut opinnot nopeuttavat siten myös tutkinnon suorittamista.

Avoimessa yliopisto-opetuksessa ilmoittaudutaan erikseen kaikille väylän hakuun vaadittaville opintojaksoille ts. opiskelijaksi ei voi ilmoittautua kerralla koko "väyläopintoihin".  

Avoimen väylän 2024 valintaperusteet Opintopolussa

> Kauppatieteet, Turku, kauppatieteiden kandidaatti ja kauppatieteiden maisteri (3 v + 2 v) 
> Kauppatieteet, Pori, kauppatieteiden kandidaatti ja kauppatieteiden maisteri (3 v + 2 v)

Avoimen väylän ohjeet Turun yliopistossa

Tutustu avoimen väylän esittelyyn ja ohjeisiin yliopiston sivulla:

> Avoimen väylä, ks. sivulta myös Ohjeita avoimen väylän hakuun sopivien opintojen suorittamiseen

Lisätietoa avoimen väylän hausta

Turku: tseopintotoimisto@utu.fi

Porin yksikkö: poriopintotoimisto@utu.fi

Ohjeita avoimen väylän hakuun sopivien opintojen suunnitteluun

Väylähakuun suoritettavat opinnot (kuvio)

Oheista kuviota voit käyttää apuna, kun suunnittelet kevään 2024 hakuun sopivien opintojen suorittamista:

> Turun kauppakorkeakoulun avoimen väylä 2024 kuvio (pdf)

Tutustu opintotarjontaan

> Opinnot Turussa, myös verkko-opintoja, lisäksi sivulla on opintojen infotallenne

> Opinnot Porissa, myös verkko-opintoja

 

Laadi oma opintosuunnitelmasi (ohjaava HOPS)

Oheisen HOPS-lomakkeen ja ohjeiden avulla voit laatia henkilökohtaisen opintosuunnitelman avoimen väylän hakuun vaadittavien opintojen suorittamiseksi.

HOPS-lomake löytyy Word-tiedostona Moodlesta: Opiskelijan opas, kauppatieteelliset opinnot (Avoin yliopisto) > Opintojen suunnittelu

> Ohjaava HOPS (pdf)

Usein kysytyt kysymykset

Lue avoimen väylää koskevat kysymykset kauppakorkeakoulun sivulta:

> Usein kysytyt kysymykset hakemisesta Turun kauppakorkeakouluun