Turun kauppakorkeakoulun väylän haun opinnot avoimessa yliopistossa

Vuoden 2023 opiskelijavalinnassa avoimen väylän hakuaika on 15.3. - 30.3.2023 (klo 15.00). Haun perusteena olevat opinnot tulee olla suoritettuina ja rekisteröitynä viimeistään liitteen viimeiseen toimituspäivään mennessä 31.5.2023.

Avoimen yliopiston väylän haussa voidaan myöntää kauppatieteiden kandidaatin (KTK) ja maisterin (KTM) tutkinnon suoritusoikeus 40 hakijalle. Kiintiö on Turun ja Porin yksiköiden yhteinen.

Opiskelijat valitaan valintaperusteissa määriteltyjen opintojen perusteella ilman valintakoetta. Opintoja pitää olla suoritettuna vähintään 60 opintopistettä ja niiden tulee olla suoritettuna vähintään hyvin tiedoin (painotettu keskiarvo vähintään 3,00).

Väylähakuun vaadittavat opinnot ovat KTK-tutkinnon opintoja. Jos tulet hyväksytyksi tutkinto-opiskelijaksi väylähaussa, on sinulla suoritettuna jo noin kolmasosa KTK-tutkintoon vaadittavista opinnoista. Avoimessa yliopisto-opetuksessa suoritetut opinnot nopeuttavat siten myös tutkinnon suorittamista.

Avoimessa yliopisto-opetuksessa ilmoittaudutaan erikseen kaikille väylän hakuun vaadittaville opintojaksoille eli opiskelijaksi ei voi ilmoittautua kerralla koko "väyläopintoihin".  

Hakeminen Turun yliopistoon

Tutustu avoimen väylän yleiseen esittelyyn Opiskelijaksi / Hakeminen -sivuilla:

> Avoimen väylä -sivu

Turun kauppakorkeakoulun vuoden 2023 ja 2024 opiskelijavalinnan valintaperusteet Opintopolussa

Turun kauppakorkeakoulun avoimen väylän hakukohteiden valintaperusteet on vahvistettu vuosille 2023 ja 2024, eli esitetyt valintaperusteet eivät tule muuttumaan vuodelle 2024. Voit siis suorittaa väylän hakuun vaadittavia opintoja jo hyvissä ajoin.

> Kauppatieteet, Turku, kauppatieteiden kandidaatti ja kauppatieteiden maisteri (3 v + 2 v)

> Kauppatieteet, Pori, kauppatieteiden kandidaatti ja kauppatieteiden maisteri (3 v + 2 v)

Lisätietoa avoimen väylän hausta:

Turku: tseopintotoimisto(at)utu.fi

Porin yksikkö: poriopintotoimisto(at)utu.fi

Ohjeita väylähakuun sopivien opintojen suunnitteluun

Infotallenne opintoja suunnitteleville

Infotallenteessa kerrotaan Turun kauppakorkeakoulun avoimesta yliopisto-opetuksesta ja opiskelukäytännöistä. Lisäksi saat ohjeita avoimen väylän hakuun sopivien opintojen valitsemiseen.

Infotallenne (video aukeaa YouTube-sovelluksessa)

Infotallenteen PowerPoint-diat pdf-muodossa.

Väylähakuun suoritettavat opinnot (kuvio)

Oheista kuviota voit käyttää apuna, kun suunnittelet kevään 2023 väylähakuun sopivien opintojen suorittamista.

> Turun kauppakorkeakoulun avoimen yliopiston väylä 2023 kuvio (pdf)

Laadi oma opintosuunnitelmasi (ohjaava HOPS)

Oheisen HOPS-lomakkeen ja ohjeiden avulla voit laatia henkilökohtaisen opintosuunnitelman väylähakuun vaadittavien opintojen suorittamiseksi.

HOPS-lomake löytyy Word-tiedostona Moodlesta: Opiskelijan opas, kauppatieteelliset opinnot (Avoin yliopisto) > Opintojen suunnittelu

> Ohjaava HOPS (pdf)

Usein kysytyt kysymykset

Lue avoimen yliopiston väylää koskevat kysymykset kauppakorkeakoulun sivulta:

> Usein kysytyt kysymykset hakemisesta Turun kauppakorkeakouluun