Turun kauppakorkeakoulun väyläopinnot avoimessa yliopistossa

Avoimen yliopiston väylän haussa voidaan myöntää kauppatieteiden kandidaatin (KTK) ja maisterin (KTM) tutkinnon suoritusoikeus 40 hakijalle. Kiintiö on Turun ja Porin yksiköiden yhteinen.

Opiskelijat valitaan valintaperusteissa määriteltyjen opintojen perusteella ilman valintakoetta. Opintoja pitää olla suoritettuna vähintään 60 opintopistettä ja niiden tulee olla suoritettuna vähintään hyvin tiedoin (painotettu keskiarvo 2,50).

Väylähakuun vaadittavat opinnot ovat KTK-tutkinnon opintoja. Jos tulet hyväksytyksi tutkinto-opiskelijaksi väylähaussa, on sinulla suoritettuna jo noin kolmasosa KTK-tutkintoon vaadittavista opinnoista. Avoimessa yliopistossa suoritetut opinnot nopeuttavat siten myös tutkinnon suorittamista.

Vuoden 2021 opiskelijavalinnan valintaperusteet ja hakuohjeet Opintopolussa, valitse Hakeminen-välilehti, ks. Avoimen väylä:

> Opintopolku: Kauppatieteet Turku

> Opintopolku: Kauppatieteet Pori

Hakeminen Turun yliopistoon:

> Avoimen väylä -sivu

Ohjeita väylähakuun sopivien opintojen suunnitteluun

Info väyläopintoja suunnitteleville - katso tallenne verkossa

> Info väyläopintoja suunnitteleville (tallenne verkossa)

Tutustu myös kauppakorkeakoulun opinnot Turussa -sivulla oleviin muihin ohjeisiin opiskelun suunnittelua varten:

> Turun kauppakorkeakoulun avoin yliopisto-opetus Turussa

 

Väylähakuun suoritettavat opinnot (kuvio)

Oheista kuviota voit käyttää apuna, kun suunnittelet väylähakuun sopivien opintojen suorittamista.

> Turun kauppakorkeakoulun avoimen yliopiston väylä 2021 kuvio (pdf)

Esimerkkejä väyläopinnoista lukuvuonna 2020 - 2021

Väyläesimerkkejä Turun kauppakorkeakoulun avoimen yliopiston väylän opinnoista:

> Katso väyläesimerkit 1 - 3 (pdf)

Laadi oma opintosuunnitelmasi (ohjaava HOPS)

Oheisen HOPS-lomakkeen ja ohjeiden avulla voit laatia henkilökohtaisen opintosuunnitelman väylähakuun vaadittavien opintojen suorittamiseksi.

> Ohjaava HOPS (pdf)

Usein kysytyt kysymykset

Lue avoimen yliopiston väylää koskevat kysymykset kauppakorkeakoulun sivulta:

> Usein kysytyt kysymykset hakemisesta Turun kauppakorkeakouluun