Turun kauppakorkeakoulun väyläopinnot avoimessa yliopistossa

Vuoden 2022 opiskelijavalinnassa avoimen väylän hakuaika on 2.5. - 16.5.2022

Avoimen yliopiston väylän haussa voidaan myöntää kauppatieteiden kandidaatin (KTK) ja maisterin (KTM) tutkinnon suoritusoikeus 40 hakijalle. Kiintiö on Turun ja Porin yksiköiden yhteinen.

Opiskelijat valitaan valintaperusteissa määriteltyjen opintojen perusteella ilman valintakoetta. Opintoja pitää olla suoritettuna vähintään 60 opintopistettä ja niiden tulee olla suoritettuna vähintään hyvin tiedoin (painotettu keskiarvo 2,50).

Väylähakuun vaadittavat opinnot ovat KTK-tutkinnon opintoja. Jos tulet hyväksytyksi tutkinto-opiskelijaksi väylähaussa, on sinulla suoritettuna jo noin kolmasosa KTK-tutkintoon vaadittavista opinnoista. Avoimessa yliopistossa suoritetut opinnot nopeuttavat siten myös tutkinnon suorittamista.

Avoimessa yliopistossa ilmoittaudutaan erikseen kaikille väylän hakuun vaadittaville opintojaksoille eli opiskelijaksi ei voi ilmoittautua kerralla koko "väyläopintoihin".  

Hakeminen Turun yliopistoon

Tutustu avoimen yliopiston väylän yleiseen esittelyyn ja ohjeisiin hakijoille yliopiston Opiskelijaksi-sivuilla:

> Avoimen väylä -sivu

Kauppakorkeakoulun vuoden 2022 opiskelijavalinnan valintaperusteet ja hakuohjeet Opintopolussa

Avoimen väylän hakuohjeet ovat kohdassa koulutuksen hakukohteet > Erillishaku:

> Kauppatieteet, Turku, kauppatieteiden kandidaatti ja kauppatieteiden maisteri (3 v + 2 v)

> Kauppatieteet, Pori, kauppatieteiden kandidaatti ja kauppatieteiden maisteri (3 v + 2 v)

Ohjeita väylähakuun sopivien opintojen suunnitteluun

Infotallenne opintoja suunnitteleville

Infotallenteessa kerrotaan Turun kauppakorkeakoulun avoimesta yliopisto-opetuksesta ja opiskelukäytännöistä. Lisäksi saat ohjeita avoimen väylän hakuun sopivien opintojen valitsemiseen.

> Infotallenne (video)

Väylähakuun suoritettavat opinnot (kuvio)

Oheista kuviota voit käyttää apuna, kun suunnittelet kevään 2022 väylähakuun sopivien opintojen suorittamista.

> Turun kauppakorkeakoulun avoimen yliopiston väylä 2022 kuvio (pdf)

Esimerkkejä väyläopinnoista lukuvuonna 2021 - 2022

Väyläesimerkkejä Turun kauppakorkeakoulun avoimen yliopiston väylän opinnoista:

> Katso väyläesimerkit 1 - 3 (pdf)

Laadi oma opintosuunnitelmasi (ohjaava HOPS)

Oheisen HOPS-lomakkeen ja ohjeiden avulla voit laatia henkilökohtaisen opintosuunnitelman väylähakuun vaadittavien opintojen suorittamiseksi.

> Ohjaava HOPS (pdf)

Usein kysytyt kysymykset

Lue avoimen yliopiston väylää koskevat kysymykset kauppakorkeakoulun sivulta:

> Usein kysytyt kysymykset hakemisesta Turun kauppakorkeakouluun