Usein kysytyt kysymykset hakemisesta Turun kauppakorkeakouluun

Yhteisvalinta

Millaisilla pisteillä voin tulla valituksi kauppakorkeakouluun yhteisvalinnassa?

Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan aiempien vuosien pisterajat ovat nähtävissä www.kauppatieteet.fi -sivustolla. Pisteitä tulkitessa täytyy ottaa huomioon ko. vuoden valintaperusteet. On myös huomioitava, että hakijajoukko koostuu vuosittain eri hakijoista ja hyväksymisen pisterajat vaihtelevat myös sen myötä vuosittain.

Haluan opiskella kansainvälisen johtamisen ja yrittäjyyden tutkinto-ohjelmassa, mutta en löydä Opintopolusta tutkinto-ohjelman hakukohdetta. Miten toimin?

Tutkinto-ohjelma on säilynyt entisellään Turun kauppakorkeakoulun opetustarjonnassa, ainoastaan erillinen haastatteluhakukohde on poistunut. Hae yhteisvalinnan hakukohteen kauppatieteet, Turku kautta ja pääset valitsemaan ensimmäisenä opiskeluvuotenasi yhden neljästä tutkinto-ohjelmastamme, valittavanasi on siis myös Kansainvälisen johtamisen ja yrittäjyyden tutkinto-ohjelma.

Mistä näen aiempien vuosien valintakoekysymykset?

Aiempien vuosien valintakokeet ja muu valintakokeisiin liittyvä tieto (esimerkiksi valintakoepäivän koesalit) on koottu Turun yliopiston valintakokeita käsittelevälle nettisivulle.

Olen kiinnostunut Turun kauppakorkeakoulun KTM-tutkinto-ohjelmista. Alemman korkeakoulututkintoni opinnot valmistuvat ensi kesäkuussa. Voinko hakea tulevan kevään haussa?

Valitettavasti et voi. Tutkinnon tai siihen kuuluvien opintojen tulee valmiit liitteiden toimittamiseen mennessä. Mikäli hakijalla ei ole tutkintotodistusta ko. määräaikaan mennessä, asiasta tulee toimittaa oppilaitoksen antama virallinen dokumentti hakemuksen liitteenä.

Olen hakemassa KTM-tutkinto-ohjelmaan aiemmalla korkeakoulututkinnolla. Voisinko lähettää opintosuoritusotteeni teille ja saada sen perusteella arvion aiempien opintojeni riittävyydestä?

Hakijoiden aiempia opintoja ei tarkasteta ennakkoon, vaan ne käydään läpi vasta valintaprosessissa. Aiempien opintosuoritusten tarkastelu on osa virallista valintamenettelyä. Voit oman arvioinnin tukena hyödyntää Turun kauppakorkeakoulun oppiainejaottelua, jonka löydät opinto-oppaasta: https://opas.peppi.utu.fi/fi/perustutkintokoulutus/turun-kauppakorkeakoulu/14002/13356.

Olen hakemassa KTM-tutkinto-ohjelmaan. Onko opinnot mahdollista suorittaa töiden ohessa osittain etänä?

Maisteriohjelman opinnoissa annetaan merkittävä painoarvo lähiopetukselle, joka mahdollistaa ekonomeille tärkeiden vuorovaikutustaitojen kehittymisen. Lähiopetus järjestetään päiväopetuksena arkisin klo 8-18. Käytännössä itsenäisesti etäopiskeluna suoritettavia opintojaksoja on maisteriopinnoissa muutamia. Opiskelijan kurssivalinnoista pitkälti riippuu, paljonko läsnäoloa vaativia opetustunteja yksittäiselle viikolle tulee.

Työn ohessa opiskelua harkitsevien on hyvä tiedostaa, että maisteriohjelman opinnot edellyttävät aktiivista osallistumista lähiopetukseen.  Maisteriohjelmien opiskelijat ovat hyötyneet opintovapaasta ja muista joustavista työjärjestelyistä. Varsinaista monimuotomallia tai työn ohessa opiskelun mallia yksikössämme ei ole tällä hetkellä tarjolla.

 

Mistä näen TSE:n maisteriohjelmien aiempien vuosien pisterajat?

Turun kauppakorkeakoulun suomenkielisten maisterihakukohteiden pisterajat ja hakijamäärät ovat nähtävissä utu.fi -sivustolla. Pisteitä tulkitessa täytyy ottaa huomioon ko. vuoden valintaperusteet. On myös huomioitava, että hakijajoukko koostuu vuosittain eri hakijoista ja hyväksymisen pisterajat vaihtelevat myös sen myötä vuosittain.

Avoimen väylä

Olen kiinnostunut kauppakorkeakoulun avoimen yliopiston väylästä KTK/KTM-tutkintoihin. Huomioidaanko valinnassa missä tahansa avoimessa yliopistossa suoritetut opinnot?

Valittavilta edellytetään vähintään 60 opintopistettä opintoja valintaperusteissa kuvatulla tavalla. Valintaperusteet löydät Opintopolku.fi -palvelusta.

Kauanko avoimen yliopiston väylän valintaperusteet ovat voimassa?

Valintaperusteet vahvistetaan aina vuosittain seuraavalle vuodelle. Valintaperusteissa pyritään pitkäjänteisyyteen, mutta muutokset ovat mahdollisia. Hakija ei siis voi olettaa, että viime hakukevään valintaperusteet ovat seuraavan vuoden valinnassa. Valintaperusteet julkaistaan seuraavalle vuodelle viimeistään valtakunnallisen aikataulun mukaan lokakuun lopussa, mutta mahdollisuuksien mukaan jo aiemmin Opintopolku.fi -palvelussa. Tarkista aina Opintopolusta voimassa olevat valintaperusteet.

Mitkä ovat olleet avoimen väylän sisäänpääsyn keskiarvorajat aiempina vuosina?

Viime vuosien keskiarvorajat:

  • 2023: 3,57, varasijalle pääsemiseen rajaa ei tänä vuonna ollut
  • 2022: 3,41 suoraan hyväksytyksi tulemiseen, varasijalle pääsemisen raja 2,97
  • 2021: 3,94 suoraan hyväksytyksi tulemiseen, varasijalle pääsemisen raja 3,82
  • 2020: 3,95 suoraan hyväksytyksi tulemiseen, varasijalle pääsemisen raja 3,89
  • 2019: 3,74
  • 2018: 3,13
  • 2017: 3,01
  • 2016: 3,20


On huomioitava, että sisäänpääsyn keskiarvorajat vaihtelevat vuosittain hakijajoukon mukaan.

Olen hakemassa avoimen yliopiston väylässä. Voinko lähettää opintosuoritusotteeni teille painotetun keskiarvon laskemista ja opintojen arviointia varten?

Hakijoiden väyläopintoja ei tarkasteta ennakkoon, vaan ne käydään läpi virallisessa valintaprosessissa.