Tekniikan opiskelija kirjastossa (5)

Tervetuloa valintakokeisiin!

Valintakokeet järjestetään hakuajan jälkeen touko-kesäkuussa. Koe- ja paikkakuntakohtaiset ohjeet julkaistaan myöhemmin. Seuraa tätä sivua ja sähköpostiasi.


Huom. Korkeakoulut tiedottavat hakijoille erikseen, jos koronatilanteeseen liittyen annetaan kevään aikana viranomaismääräyksiä, joilla on vaikutusta valintakokeiden järjestämiseen.

Luethan alta löytyvät hakijan turvallisuusohjeet kokonaisuudessaan!

Katso myös usein kysytyt kysymykset.

Hakijan turvallisuusohje

Yleisesti turvallisuusohjeesta

Tässä on kuvattu yliopistojen yhteinen valintakokeiden turvallisuusohje. Pyydämme sinua tutustumaan siihen huolellisesti hyvissä ajoin ennen valintakokeita. Lisäksi pyydämme sinua tutustumaan koekohtaisiin turvallisuusohjeisiin, joita yliopistot ja yhteisvalinnat voivat julkaista verkkosivuillaan ja toimittaa sinulle sähköpostitse ennen varsinaista valintakoetta.

Yliopistojen yhteinen turvallisuusohje on laadittu ottaen huomioon voimassa olevat viranomaisohjeistukset. Ohje voi vielä täydentyä kevään aikana, mikäli viranomaismääräykset muuttuvat.

Ohje koskee kevään 2021 suomen-, ruotsin- ja vieraskielisiä valintakokeita ensimmäisessä ja toisessa yhteishaussa.
Koronavirustilanne edellyttää kaikilta vastuullista toimintaa THL:n ja paikallisten terveysviranomaisten antamien ohjeiden mukaisesti. Omasta ja muiden terveydestä huolehtimisen pitää olla etusijalla.

Valmistautuminen valintakokeisiin

Suosittelemme, että vältät lähikontakteja kahden viikon ajan ennen valintakokeita sekä sinä aikana, kun osallistut valintakokeisiin.

Ennen valintakokeita sinun tulee tutustua tarkasti näihin yliopistojen yhteisiin turvallisuusohjeisiin. Lisäksi yliopistot viestivät hakijoille tarkempia, koekohtaisia ohjeita lähempänä kokeiden ajankohtaa. Saadaksesi koekohtaiset ohjeet ja mahdolliset viime hetken tarkennukset niihin sinun tulee seurata Opintopolussa ilmoittamaasi sähköpostia sekä yliopistojen ja yhteisvalintojen verkkosivuja. Muista tarkastaa myös roskapostikansio.

Tutustu myös THL:n (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos) koronavirukseen liittyviin ohjeisiin hyvissä ajoin ennen valintakokeiseen osallistumista: THL suojautuminen.

Kokeisiin saapuminen

Varaa riittävästi aikaa koepaikalle saapumiseen. Selvitä julkisen liikenteen aikataulut ja pysäköintimahdollisuudet hyvissä ajoin etukäteen. On mahdollista, että koealueelle johtavat liikenneväylät ruuhkautuvat ennen kokeita. Huomaathan myös, että sinun tulee noudattaa voimassa olevia viranomaisohjeistuksia matkustamiseen liittyen.

Turvallisuusjärjestelyiden vuoksi sinun on tärkeää varautua olemaan koepaikkakunnalla ja koealueella hyvissä ajoin ennen kokeen alkamista. Lisäksi sinun tulee pitää kokeisiin matkustaessasi ja koealueella riittävät turvavälit (2 m) ja noudattaa hygienia- sekä maskisuositusta. Odotusalueella tulee välttää turhaa oleskelua ja kanssakäymistä muiden kokeeseen saapuneiden kanssa.

Turvallisuusjärjestelyjen vuoksi sinun on varauduttava tavallista pidempään odotusaikaan ulkona. Kannattaa ottaa mukaan säähän sopivat varusteet (suora auringonpaiste, helle, voimakas vesisade, kylmyys). Ennen koetta ulkona ei ole välttämättä mahdollisuutta esimerkiksi katoksessa odottamiseen.

Yliopistot edellyttävät hakijoilta maskin käyttöä valintakokeissa. Yliopistot tarjoavat maskit kaikille hakijoille, mutta hakijat voivat käyttää myös omaa maskia. Sinua pyydetään laittamaan maski kasvoillesi jo ulkoalueelle saapuessasi. Kasvomaskin kanssa on sallittua käyttää suojahanskoja ja visiiriä. Suojavälineiden tason osalta tulee noudattaa voimassa olevia suosituksia.

Siirtyminen odotusalueelta koesaliin tapahtuu valvotusti. Sinun tulee varautua todistamaan henkilöllisyytesi ulkotiloissa jo ennen kokeen alkamista. Koetiloihin tai rakennuksen sisään siirtyminen ilman valvojan tai henkilökunnan lupaa on kielletty.

Ilman henkilöllisyystodistusta et pääse valintakokeeseen. Jos saavut myöhässä, et voi osallistua valintakokeisiin.

Huomioithan, että kokeisiin osallistuville lähetetään vielä koekohtaisesti tarkempia ohjeita kokeisiin saapumisesta ja aikataulusta. Sinun tulee seurata Opintopolussa ilmoittamaasi sähköpostiosoitetta sekä yliopistojen ja yhteisvalintojen verkkosivuja.

Kokeiden aikaiset järjestelyt

Yliopistot edellyttävät maskin käyttöä valintakokeissa. Jos et terveydellisistä syistä johtuen voi käyttää maskia, voit hakea yksilöllisiä järjestelyjä. Otathan yhteyttä hakijapalveluihin myös, jos sinulla on kysymyksiä maskin käytöstä. Hakijat, jotka eivät ole olleet etukäteen yhteydessä ja jotka eivät käytä maskia, ohjataan maskittomille varattuun tilaan.

Pyydämme sinua käyttämään maskia koko kokeen ajan lukuun ottamatta lyhyitä ruoka- ja juomataukoja. Sinulla saa olla mukanasi yksi korkillinen juomapullo. Poikkeustilanteen vuoksi eväät eivät ole sallittuja kuin yli 4 tuntia kestävissä kokeissa (poikkeuksena mm. diabeetikot).  Mikäli tarvitset eväitä enintään 4 tunnin kokeissa, voit hakea yksilöllisiä järjestelyjä. Tarkemmat ohjeet niiden hakemiseen saat yliopistojen verkkosivuilta.

Kokeen aikana ja koesaliin siirryttäessä sinun on mahdollista käydä wc:ssä saatettuna.

Saat halutessasi käyttää omia hengityssuojaimia, suojahanskoja ja käsidesiä. Suojavälineiden tason osalta tulee noudattaa voimassa olevia suosituksia.

Kun olet saanut kokeen tehtyä, sinun tulee poistua koepaikalta heti. Et saa jäädä odottamaan muita hakijoita tai juttelemaan heidän kanssaan.

Yliopistot ja yhteisvalinnat ohjeistavat kokeiden aikana noudatettavista käytännöistä tarkemmin omilla verkkosivuillaan.

Koronavirustaudin riskiryhmät

Huolellisilla turvallisuusjärjestelyillä pyritään takaamaan kaikille hakijoille mahdollisimman turvallinen osallistuminen valintakokeisiin. Siksi riskiryhmiin kuuluville ei voida erikseen tarjota koronavirukselta suojautumiseen liittyviä yksilöllisiä järjestelyjä. Tiedustelethan omalta lääkäriltäsi, voitko osallistua valintakokeisiin.

Sairastuminen ja valintakokeet
 • Jos sinulla on todettu koronavirustartunta ja sinut on määrätty eristykseen, et voi osallistua valintakokeeseen.
 • Jos sinut on määrätty karanteeniin, et voi osallistua valintakokeisiin. Myöskään omaehtoisessa karanteenissa olevien ei tule osallistua valintakokeisiin.
 • Vaikka sinulla ei olisi todettu koronavirustautia, mutta sinulla on lieviä oireita, kuten nuhaa, yskää, kurkkukipua tai kuumetta, sinun ei tule osallistua valintakokeeseen. Katso lista koronaviruksen oireista THL:n verkkosivuilta.
 • Jos olet käynyt koronavirustestissä etkä ole vielä saanut tuloksia, et voi osallistua valintakokeisiin.
 • Jos saavut valintakokeisiin ulkomailta, tulee sinun noudattaa THL:n ohjeistusta kahden viikon omaehtoisesta karanteenista: THL:n ohjeet karanteenista ja eristyksestä

Yliopistot suosittelevat, että vältät lähikontakteja kahden viikon ajan ennen valintakokeita sekä sinä aikana, kun osallistut valintakokeisiin.

Eristykseen määrätyille tai karanteenissa oleville hakijoille ei voida järjestää valintakokeita erityisjärjestelyin. Eristyksissä tai karanteenissa oleville ei järjestetä uutta koetilaisuutta myöhemmin keväällä 2021.

Jos sinulla on kysyttävää koronavirukseen liittyen, olethan yhteydessä omaan terveydenhuollon yksikköösi.
Tartuntatautilain 1227/2016 nojalla karanteenin tai eristyksen rikkomisesta voi tulla seurauksia.

Hakijoiden tiedottaminen ja lisätiedot

Tämän ohjeen lisäksi yliopistot viestivät hakijoille tarkempia, yksittäisiä kokeita koskevia ohjeita. Sinun onkin tärkeää seurata Opintopolussa ilmoittamaasi sähköpostiosoitetta sekä yliopistojen ja yhteisvalintojen verkkosivuja. Muistathan tarkastaa myös sähköpostin roskapostikansion.

Lisäkysymysten osalta ohjeistamme sinua olemaan yhteydessä yliopistojen hakijapalveluihin.

Yleistä valintakokeista

Valintakokeeseen ei ilmoittauduta erikseen

Erillistä kutsua valintakokeeseen ei lähetetä, vaan hakulomakkeen täyttäminen on samalla ilmoittautuminen valintakokeeseen. Jos valintamenettelyyn kuuluu ns. toisen vaiheen valintakoe, sinut kutsutaan näihin kokeisiin henkilökohtaisesti.

Alla olevista osioista löydät tietoa valintakoemateriaaleista sekä vuoden 2021 valintakokeiden ajat tiedekunnittain. Tiedot koesaleista ja salijaosta päivitetään kokeen tietoihin noin viikko ennen valintakoetta.

Valintakoetta ei voi siirtää toiseen ajankohtaan tai paikkaan minkään syyn vuoksi.


Huom. Korkeakoulut tiedottavat hakijoille erikseen, jos koronatilanteeseen liittyen annetaan kevään aikana viranomaismääräyksiä, joilla on vaikutusta valintakokeiden järjestämiseen.

Mitä mukaan kokeeseen?

Lue myös hakijan turvallisuusohje!

Valintakokeissa tulee olla mukana

 • valokuvallinen henkilöllisyystodistus
 • kirjoitusvälineet
 • sähköisissä kokeissa kannettava tietokone ja virtajohto

Välttämättömät lääkkeet saa ottaa mukaan läpinäkyvissä pakkauksissa.

Mahdolliset muut sallitut apuvälineet (esim. laskin) on mainittu erikseen hakukohteiden valintaperusteissa.

Valintakokeeseen luettavat materiaalit

Suurimpaan saan valintakokeita ei ole mitään ennaakkoon opiskeltavaa materiaalia, vaan koe voi perustua esim. lukion tiettyjen aineiden oppimäärään tai koetilaisuudessa jaettavaan aineistoon.

 • Jos ennakkomateriaalia on, ne on kerrottu kunkin hakukohteen tiedoissa Opintopolussa ja alla olevassa listauksessa.
 • Tarkemmat tiedot kokeista löydät aina Opintopolusta hakukohteen tiedoista.

Mikäli sinulla on lukemiseste, kuten esim. näkövamma, luki- tai oppimisvaikeus tms. voit tilata valintakoemateriaalista saavutettavan version Celiasta, eli saavutettavan kirjallisuuden ja julkaisemisen asiantuntijakeskuksesta. Lisätietoa löydät tästä linkistä.

Aiempien vuosien valintakokeisiin voit tutusta alempana tällä sivulla olevan linkin kautta.


Keväällä 2021 julkaistavat ennakkomateriaalit

Biolääketiede

 • Biolääketieteen valintakokeeseen 25.5.2021 ei ole ennakkoon luettavaa materiaalia. Biolääketieteen valintakoe perustuu lukion opetussuunnitelman perusteiden mukaisiin biologian ja kemian pakollisiin kursseihin ja valtakunnallisiin syventäviin kursseihin (Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015, opetushallituksen määräys 60/011/2015), sekä valintakokeessa jaettavaan aineistoon.

Englannin kieli

Filosofia

Kirjallisuustieteet

 • Valintakokeeseen liittyy ennakkoon luettavaa materiaalia noin sadan sivun verran. Valintakoekirjallisuus ilmoitetaan Opintopolussa viimeistään 17.3.2021

Kulttuurien tutkimus

 • Valintakokeeseen liittyy ennakkoon luettavaa materiaalia noin sadan sivun verran. Materiaali on saatavilla niin kirjana kuin verkosta ladattavana versiona. Valintakoekirjallisuus ilmoitetaan Opintopolussa viimeistään 17.3.2021

Lääketiede ja hammaslääketiede

 • Valintakoevaatimuksiin sisältyy ennakkomateriaali, joka on julkaistu 23.4.2021 lääketietellisten alojen yhteisvalinnan verkkosivuilla www.laaketieteelliset.fi 

Logopedia

Media, musiikki ja taide

 • Valintakokeen teoreettiseen osioon liittyy ennakkoon luettavaa materiaalia noin sadan sivun verran. Materiaali on saatavilla niin kirjana kuin verkosta ladattavana versiona. Valintakoekirjallisuus ilmoitetaan Opintopolussa viimeistään 17.3.2021

Oikeustiede

 • Valintakoe perustuu ennakkoon ilmoitettuun kirjallisuuteen ja kokeessa mahdollisesti jaettavaan aineistoon. Valintakoekirjallisuus julkaistaan maksuttomana sähköisesti. Tarkemmat tiedot valintakoekirjallisuuden julkaisupäivästä ilmoitetaan osoitteessa www.oikeustieteet.fi.

Poliittinen historia ja valtio-oppi

Psykologia

Sosiaalitieteet

 • Valintakoevaatimuksena oleva ennakkomateriaali julkaistaan perjantaina 7.5.2021 Opintopolussa ja yliopiston internet-sivuilla.

Sosiaalitieteiden ennakkomateriaali 2021

1. Erola, J. & Räsänen, P (toim.): Johdatus sosiologian perusteisiin. Gaudeamus, 2014.

Huom: Sivut 11-192, luvut I-III

I Sosiologia yleisenä yhteiskuntatieteenä

II Sosiaaliset rakenteet

III Sosiaalinen vuorovaikutus ja instituutiot

Fyysinen kappale saatavilla täältä

Elektroninen kappale saatavilla täältä

 

2. Eskelinen, T. & Pennanen, J: Miksi perusturvaa tarvitaan. Filosofinen jäsennys perusturvan roolista ja oikeutuksista. Soste, 2018.

Huom: Sivut 9-100.

PDF tiedosto ladattavissa täältä

 

Sosiaalityö

Taloustiede

Sähköiset kokeet

Seuraavat valintakokeet järjestetään sähköisinä ja tässä kerrotut ohjeet koskevat vain niitä: Biologia, maantiede, tietojenkäsittelytieteet ja kasvatusalojen VAKAVA-koe.

 

Valintakoe on digitaalinen koe, jonka teet omalla kannettavalla tietokoneella yliopiston tilassa valintakoepäivänä. Jos saavut väärään valintakoetilaisuuteen, et pääse valintakokeeseen. Et voi osallistua valintakokeeseen ilman kannettavaa tietokonetta. Lataa valintakoetta varten tietokoneesi akku täyteen. Ota mukaan tietokoneesi virtajohto, jotta voit ladata tietokonettasi tarvittaessa. Valintakokeeseen et voi osallistua tabletilla tai puhelimella.

Laitteisto- ja verkkovaatimukset

Valintakokeen toimivuus riippuu ensi sijassa sopivan selaimen käyttämisestä.

Suosittelemme käyttämään seuraavien selainten ajantasaisia versioita:

    Chrome
    Firefox
    Safari

Selaimessa on oltava JavaScript ja evästeet käytössä. Internetselainten lisäosat voivat estää kirjautumisen. Niiden poistamista tai kytkemistä pois päältä suositellaan ennen kokeeseen kirjautumista. Katso tarkemmat ohjeet Firefox- ja Chrome-selaimen lisäosien käytöstä poistamiseen: Näin otat selaimen lisäosat pois päältä

Suosittelemme seuraavia käyttöjärjestelmiä tai niiden uudempia versioita:

    Windows 10
    macOS 10.14
    Ubuntu Linux 18.04 LTS

Emme suosittele valintakokeen suorittamista Chromebook-tietokoneella Googlen Chrome OS -käyttöjärjestelmän ja valintakoejärjestelmän yhteensopivuusongelmien vuoksi.

Valintakoetilaan saa tuoda ainoastaan kannettavan tietokoneen ja suljetun matkapuhelimen. Langattomia verkkoyhteyksiä hyödyntäviä laitteita, esimerkiksi Bluetooth-yhteyksiä käyttäviä hiiriä, näppäimistöjä, älykelloja tai aktiivisuusrannekkeita ei saa tuoda koetilaan. Voit halutessasi ottaa mukaan erillisen langallisen hiiren.

Tietokoneen ruudun suojakalvoa ei saa olla valintakokeessa mukana.

Valintakokeiden ajat ja paikat 2021

Humanistinen tiedekunta

Kieliaineiden (ks. lista alta) yhteinen koe

 • 3.6.2021 klo 12.00 – 17.00

Englannin kieli

Espanja

Italia

Kiina

Klassilliset kielet

Pohjoismaiset kielet

Ranska

Saksa

Suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kielitiede


Historia ja arkeologia

 • 28.5.2021 klo 12:00-16:00
 • Turun Messukeskus, hallit B ja C (Messukentänkatu 9–13, 20210 Turku. Navigaattoriin kannattaa valita osoitteeksi Kirjaltajankatu.)
 • Salien täyttö aloitetaan noin tuntia ennen kokeen alkua. Tarkempi saapumisaikataulu ilmoitetaan tässä myöhemmin ja lähetetään hakijoille sähköpostitse noin viikkoa ennen koetta.

Kirjallisuustieteet

 • 31.5.2021 klo 10-14
 • Turun Messukeskus, halli C (Messukentänkatu 9–13, 20210 Turku. Navigaattoriin kannattaa valita osoitteeksi Kirjaltajankatu.)
 • Salien täyttö aloitetaan noin tuntia ennen kokeen alkua. Tarkempi saapumisaikataulu ilmoitetaan tässä myöhemmin ja lähetetään hakijoille sähköpostitse noin viikkoa ennen koetta.

Kulttuurien tutkimus

 • 9.6.2021 klo 10-13 HUOM! Valintakoepäivää on muutettu 18.3.
 • Turun yliopiston kampus (katuosoite tarkentuu myöhemmin, 20500 Turku)
 • Salien täyttö aloitetaan noin tuntia ennen kokeen alkua. Tarkempi saapumisaikataulu ilmoitetaan tässä myöhemmin ja lähetetään hakijoille sähköpostitse noin viikkoa ennen koetta.

Media, musiikki ja taide

 • 10.6.2021 klo 11.00-15.00 HUOM! Valintakoepäivää on muutettu 18.3; HUOM! Valintakokeen kellonaikaa on muutettu 3.5.
 • Turun Messukeskus, halli C (Messukentänkatu 9–13, 20210 Turku. Navigaattoriin kannattaa valita osoitteeksi Kirjaltajankatu.)
 • Salien täyttö aloitetaan noin tuntia ennen kokeen alkua. Tarkempi saapumisaikataulu ilmoitetaan tässä myöhemmin ja lähetetään hakijoille sähköpostitse noin viikkoa ennen koetta.

 

Huom. Porin kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutukseen ei ole valintakoetta.

Kasvatustieteiden tiedekunta

Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma

 • VAKAVA-koe 27.5.2021 klo 9-12. (ei ennakkomateriaalia, koe perustuu koetilanteessa jaettavaan aineistoon)
  • VAKAVA-koe järjestetään Turun yliopiston Turun kampuksen tiloissa. Saat tarkemman tilatiedon sinulle ennen koetta lähetettävässä viestissä.
  • Salien täyttö aloitetaan noin tuntia ennen kokeen alkua. Tarkempi saapumisaikataulu ilmoitetaan myöhemmin ja lähetetään hakijoille sähköpostitse viimeistään viikkoa ennen koetta.

Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Luokanopettaja tutkinto-ohjelma, Rauma
Varhaiskasvatuksen opettajan tutkinto-ohjelma

 • VAKAVA-koe 27.5.2021 klo 9-12. (ei ennakkomateriaalia, koe perustuu koetilanteessa jaettavaan aineistoon)
  • VAKAVA-koe järjestetään Turun yliopiston Rauman kampuksen tiloissa. Saat tarkemman tilatiedon sinulle ennen koetta lähetettävässä viestissä.
  • Salien täyttö aloitetaan noin tuntia ennen kokeen alkua. Tarkempi saapumisaikataulu ilmoitetaan myöhemmin ja lähetetään hakijoille sähköpostitse viimeistään viikkoa ennen koetta.
 • Soveltuvuuskoe 16.-18.6.2021
  • Jos saat kutsun soveltuvuuskokeeseen, osallistut kokeeseen yhtenä päivänä. Saat viimeistään 9.6.2021 sähköpostitse kutsun, jossa kerrotaan tarkemmat ohjeet sekä tieto koepaikasta ja koeajasta.

Luokanopettajan tutkinto-ohjelma, Turku

 • VAKAVA-koe 27.5.2021 klo 9-12. (ei ennakkomateriaalia, koe perustuu koetilanteessa jaettavaan aineistoon)
  • VAKAVA-koe järjestetään Turun yliopiston Turun kampuksen tiloissa. Saat tarkemman tilatiedon sinulle ennen koetta lähetettävässä viestissä.
  • Salien täyttö aloitetaan noin tuntia ennen kokeen alkua. Tarkempi saapumisaikataulu ilmoitetaan myöhemmin ja lähetetään hakijoille sähköpostitse viimeistään viikkoa ennen koetta.
 • Soveltuvuuskoe 16.-18.6.2021
  • Jos saat kutsun soveltuvuuskokeeseen, osallistut kokeeseen yhtenä päivänä. Saat viimeistään 9.6.2021 sähköpostitse kutsun, jossa kerrotaan tarkemmat ohjeet sekä tieto koepaikasta ja koeajasta.

Varhaiskasvatuksen opettajan tutkinto-ohjelma, monimuotokoulutus

 • Soveltuvuuskoe 16.-18.6.2021
  • Jos saat kutsun soveltuvuuskokeeseen, osallistut kokeeseen yhtenä päivänä. Saat viimeistään 9.6.2021 sähköpostitse kutsun, jossa kerrotaan tarkemmat ohjeet sekä tieto koepaikasta ja koeajasta.

 

> Lisätietoa VAKAVA-kokeesta ja ohjeita VAKAVA-koepäivälle

> Lisätietoa soveltuvuuskokeesta

Luonnontieteen ja tekniikan alat

Biokemian ja molekyylibiotieteen valintakoeyhteistyö

 • 27.05.2021 klo 14:00 - 17:00
 • Turun Messukeskus, halli C (Messukentänkatu 9–13, 20210 Turku. Navigaattoriin kannattaa valita osoitteeksi Kirjaltajankatu. Paikalla on maksutonta pysäköintitilaa.)
 • Salien täyttö aloitetaan noin tuntia ennen kokeen alkua. Tarkempi saapumisaikataulu ilmoitetaan tässä myöhemmin ja lähetetään hakijoille sähköpostitse viimeistään viikkoa ennen koetta.
 • Sinulla tulee olla valintakokeessa mukanasi valokuvallinen henkilöllisyystodistus, kirjoitusvälineet sekä nelilaskin (Nelilaskin saa lisäksi sisältää virtanäppäimen/-näppäimet (ON/C, OFF), työmuistin tyhjennysnäppäimen (CE), etumerkin vaihdon, neliöjuuri- ja prosenttilaskun sekä yhden lukuarvon muistin ja sen hallintaan tarvittavat näppäimet (R-MC/MRC (myös MR), MC, M+ ja M-). Kaikki muut (lasku)toiminnot, kuten sulkumerkit, valuutan muunnokset, tullilaskurit, kokonaissumma alennushintalaskurit (näppäimet Euro, Local, TAX+, TAX-, GT, MU tms.) sekä edistyneemmät laskufunktiot on kielletty.) Kokeessa ei jaeta varalaskimia. Valintakokeeseen ei pääse ilman henkilöllisyystodistusta.

Maantieteen yhteisvalinta

 • 28.05.2021 klo 09:00 - 12:00
 • Turun yliopiston kampus (katuosoite tarkentuu myöhemmin, 20500 Turku). Kampusalueella ei ole pysäköintitilaa. Ympäristön pysäköintitilat ovat maksullisia.
 • Salien täyttö aloitetaan noin tuntia ennen kokeen alkua. Tarkempi saapumisaikataulu ilmoitetaan tässä myöhemmin ja lähetetään hakijoille sähköpostitse viimeistään viikkoa ennen koetta.
 • Sinulla tulee olla valintakokeessa mukanasi valokuvallinen henkilöllisyystodistus, kannettava tietokone ja virtajohto sekä muistiinpanovälineet. Ilman henkilöllisyystodistusta ja kannettavaa tietokonetta et pääse valintakokeeseen.

Tietojenkäsittelytieteiden valintakoeyhteistyö

 • 31.05.2021 klo 14:00 - 18:00
 • Turun yliopiston kampus (katuosoite tarkentuu myöhemmin, 20500 Turku). Kampusalueella ei ole pysäköintitilaa. Ympäristön pysäköintitilat ovat maksullisia.
 • Salien täyttö aloitetaan noin tuntia ennen kokeen alkua. Tarkempi saapumisaikataulu ilmoitetaan tässä myöhemmin ja lähetetään hakijoille sähköpostitse viimeistään viikkoa ennen koetta.
 • Sinulla tulee olla valintakokeessa mukanasi valokuvallinen henkilöllisyystodistus, kannettava tietokone ja virtajohto sekä muistiinpanovälineet. Ilman henkilöllisyystodistusta ja kannettavaa tietokonetta et pääse valintakokeeseen.

DIA-yhteisvalinta (TY:n hakukohteet Biotekniikka, Konetekniikka, Materiaalitekniikka sekä Tieto- ja viestintätekniikka)

 • 01.06.2021 klo 10:00 - 14:00
 • Turun Messukeskus, hallit B ja C (Messukentänkatu 9–13, 20210 Turku. Navigaattoriin kannattaa valita osoitteeksi Kirjaltajankatu.) sekä Turun yliopiston kampus (katuosoite tarkentuu myöhemmin, 20500 Turku). Messukeskuksessa on maksutonta pysäköintitilaa. Kampusalueella ei ole pysäköintitilaa. Ympäristön pysäköintitilat ovat maksullisia.
 • Salien täyttö aloitetaan noin tuntia ennen kokeen alkua. Salijako sekä tarkempi saapumisaikataulu ilmoitetaan tässä myöhemmin ja lähetetään hakijoille sähköpostitse noin viikkoa ennen koetta.
 • Sinulla tulee olla valintakokeessa mukanasi valokuvallinen henkilöllisyystodistus, kirjoitusvälineet sekä ohjeiden (dia.fi) mukainen laskin. Kokeessa ei jaeta varalaskimia. Valintakokeeseen ei pääse ilman henkilöllisyystodistusta.

Biologian ja ympäristötieteen valintakoeyhteistyö

 • 2.6.2021 klo 14:00 - 17:00
 • Turun yliopiston kampus (katuosoite tarkentuu myöhemmin, 20500 Turku). Kampusalueella ei ole pysäköintitilaa. Ympäristön pysäköintitilat ovat maksullisia.
 • Salien täyttö aloitetaan noin tuntia ennen kokeen alkua. Tarkempi saapumisaikataulu ilmoitetaan tässä myöhemmin ja lähetetään hakijoille sähköpostitse noin viikkoa ennen koetta.
 • Sinulla tulee olla valintakokeessa mukanasi valokuvallinen henkilöllisyystodistus, kannettava tietokone ja virtajohto sekä muistiinpanovälineet. Ilman henkilöllisyystodistusta ja kannettavaa tietokonetta et pääse valintakokeeseen.

Geologia

 • 7.6.2021 klo 09:00 - 12:00
 • Turun Kauppakorkeakoulu (Rehtorinpellonkatu 3, 20500 Turku). Kampusalueella ei ole pysäköintitilaa. Ympäristön pysäköintitilat ovat maksullisia.
 • Salien täyttö aloitetaan noin puoli tuntia ennen kokeen alkua. Tarkempi saapumisaikataulu ilmoitetaan tässä myöhemmin ja lähetetään hakijoille sähköpostitse noin viikkoa ennen koetta.
 • Sinulla tulee olla valintakokeessa mukanasi valokuvallinen henkilöllisyystodistus ja kirjoitusvälineet. Valintakokeeseen ei pääse ilman henkilöllisyystodistusta.

Fysikaaliset tieteet, Kemia sekä Matematiikka ja tilastotiede

 • 9.6.2021 klo 09:00-12:00
 • PharmaCity, PHA1 (Itäinen Pitkäkatu 4, 20520 Turku. Kampusalueella ei ole pysäköintitilaa. Ympäristön pysäköintitilat ovat maksullisia.
 • Huom. Koe on vain niille, jotka eivät ole suorittaneet ylioppilastutkintoa (kotimaista tai IB/EB/RP/DIA-tutkintoa)
 • Saavuthan paikalle ajoissa, viimeistään 15 minuuttia ennen kokeen alkua.
 • Sinulla tulee olla valintakokeessa mukanasi valokuvallinen henkilöllisyystodistus ja kirjoitusvälineet. Kokeessa ei saa käyttää laskinta tai taulukkokirjaa. Valintakokeeseen ei pääse ilman henkilöllisyystodistusta.
Lääketieteellinen tiedekunta

Biolääketiede

 • 25.5.2021 klo 9.00-14.00
 • Turun Messukeskus, hallit B ja C (Messukentänkatu 9–13, 20210 Turku. Navigaattoriin kannattaa valita osoitteeksi Kirjaltajankatu. Paikalla on maksutonta pysäköintitilaa.)

          Salien täyttö aloitetaan noin tunti ennen kokeen alkua. Tarkempi saapumisaikataulu ilmoitetaan tässä myöhemmin noin viikkoa ennen koetta.

 • Huom! Valintakokeen biologian ja kemian osioiden valintakoetehtävät ovat samat kuin lääketieteellisten alojen yhteisvalinnan valintakokeessa. Kyseessä on kuitenkin kaksi eri valintakoetta. Lääketieteellisen alan valintakokeella ei voi hakea biolääketieteen yhteisvalinnassa.

Hammaslääketiede
Lääketiede
(Eläinlääketiede)

 • 25.5.2021 klo 09:00 - 14:00
 • Turun yliopiston kampusalue (katuosoite tarkentuu myöhemmin, 20500 Turku). Kampusalueella ei ole pysäköintitilaa. Ympäristön pysäköintitilat ovat maksullisia.

  Salien täyttö aloitetaan noin tunti ennen kokeen alkua. Tarkempi saapumisaikataulu ja valintakoetilat ilmoitetaan tässä myöhemmin noin viikkoa ennen koetta.

Terveystiede

 • 18.5.2021 klo 12.00-16.00
 • Turun Messukeskus, hallit B ja C (Messukentänkatu 9–13, 20210 Turku. Navigaattoriin kannattaa valita osoitteeksi Kirjaltajankatu. Paikalla on maksutonta pysäköintitilaa.)

 • Ks. tarkat ohjeet tiedekunnan sivulta
Oikeustieteellinen tiedekunta

Oikeustiede

 • 24.5.2021 klo 14:00 - 18:00

Valintakoe järjestetään Turun yliopiston kampuksella ja Turun messukeskuksessa. Tarkempi saapumisaikataulu ja paikka ilmoitetaan tässä myöhemmin ja tieto lähetetään hakijoille sähköpostitse noin viikkoa ennen koetta. On tärkeää saapua paikalle hyvissä ajoin. Salien täyttö aloitetaan noin tuntia ennen kokeen alkua.

Turun kauppakorkeakoulu

Kauppatieteet, Turku ja Pori

 • 8.6.2021 klo 12:00–15:00    

Taloustiede

 • 2.6.2021 klo 10-14
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Filosofia

 • 9.6.2021 klo 10–14

Logopedia
Psykologia

 • 26.5.2021 klo 9.00–12.00

Poliittinen historia ja valtio-oppi

 • 7.6.2021 klo 10 - 14

Sosiaalitieteet

 • 4.6.2021 klo 10-14

Sosiaalityö

 • 1.6.2021 klo 9 - 13