Erillistä kutsua valintakokeeseen ei lähetetä, vaan hakulomakkeen täyttäminen on samalla ilmoittautuminen valintakokeeseen. Jos valintamenettelyyn kuuluu ns. toisen vaiheen valintakoe, sinut kutsutaan näihin kokeisiin henkilökohtaisesti. Alla olevista osioista löydät tiedot vuoden 2019 valintakokeista tiedekunnittain. Mikäli koe järjestetään useammassa luentosalista, tiedot hakijoiden koesaleista päivitetään kokeen tietoihin noin viikko ennen valintakoetta.

Mikäli sinulla on lukemiseste, kuten esim. näkövamma, luki- tai oppimisvaikeus tms. voit tilata valintakoemateriaalista saavutettavan version Celiasta, eli saavutettavan kirjallisuuden ja julkaisemisen asiantuntijakeskuksesta. Tilaukset on tehtävä viimeistään 3.4.2019. Lisätietoa löydät tästä linkistä.

Mitä mukaan kokeeseen?
Valintakokeissa tulee olla mukana

  • valokuvallinen henkilöllisyystodistus
  • kirjoitusvälineet
  • Mahdolliset muut sallitut apuvälineet (esim. laskin) on mainittu erikseen hakukohteiden valintaperusteissa.
  • Välttämättömät lääkkeet saa myös ottaa mukaan.

Valintakokeeseen luettavat materiaalit

Pääsääntöisesti ennakkoon luettavat materiaalit on kerrottu kunkin hakukohteen tiedoissa Opintopolussa. Alla on listattu ne hakukohteet, joiden ennakkomateriaalit julkaistaan kevään 2019 kuluessa.

- Englannin kieli: Luettavat novellit ilmoitetaan viimeistään 29.3.2019 tiedekunnan Internet-sivulla.
- Filosofia: Valintakoemateriaali julkaistaan 18.4.2019. (Linkki tulossa)
- Oikeustiede: valintakoekirjallisuus julkaistaan 10.4.2019 oikeustieteen yhteisvalinnan sivuilla.
- Poliittinen historia ja valtio-oppi: Valintakoemateriaali julkaistaan 12.4.2019. (Linkki tulossa)
- Sosiaalitieteet: Valintakoemateriaali julkaistaan 15.4.2019. (Linkki tulossa)
- Sosiaalityö: Ennakkomateriaalina oleva artikkelikokoelma julkaistaan 23.4. klo 12.00 Tampereen yliopiston Internet-sivuilla.
- Psykologia: Valintakoeaineisto julkaistaan 9.4.2019 klo 12.00 Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Tampereen ja Turun yliopistojen Internet-sivuilla.(Linkki tulossa)
- VAKAVA-koe: Aineisto julkaistaan VAKAVA:n Internet-sivuilla 29.3.2019.

Yhteishaun 2019 valintakokeiden ajat ja paikat

Humanistisen tiedekunnan hakukohteiden valintakokeet

Arkeologia + kulttuurihistoria, Suomen historia, yleinen historia                     

- 17.5.2019 klo 11.00 – 15.00
- Luentosalit Pub 1, Pub3 (Publicum-rakennus) ja Edu1, Edu2 (Educarium-rakennus), TIEDOT KOESALEISTA

Englannin kieli
Espanja
Italia
Pohjoismaiset kielet
Ranska
Saksan kieli           

- 22.5.2019, Yhteinen kieliaineiden koeosio klo 9.00-11.00, kielikohtainen koeosio klo 12.00-18.00
- Luentosalit IX, X, XIV (Natura-rakennus) ja XXI, XXII (Agora-rakennus), TIEDOT KOESALEISTA

Folkloristiikka, kansatiede ja uskontotiede     

- 13.5.2019 klo 12.00 – 15.00                          
- Luentosalit Pub 1, Pub 2 (Publicum-rakennus), TIEDOT KOESALEISTA

Kirjallisuustieteet                      

- 10.5.2019 klo 10.00 – 14.00 
- Luentosalit IX  (Natura-rakennus), TIEDOT KOESALEISTA

Klassilliset kielet ja antiikin kulttuuri                 

- 22.5.2019 klo 12.00-18.00 (Yhteisessä kieliaineiden kokeessa vain kielikohtainen osio)
- Luentosalit IX, X, XIV (Natura-rakennus) ja XXI, XXII (Agora-rakennus), TIEDOT KOESALEISTA

Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen ko (Pori)           

- ei koetta                                     

Mediatutkimus, musiikkitiede ja taidehistoria

- 24.5.2019 klo 10.00-12.00 (teoreettinen osio) ja klo 12.30-15.30 (analyysiosio)
- Luentosalit Pub 1, Pub 3 (Publicum-rakennus), TIEDOT KOESALEISTA

Suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kielentutkimus               

- 22.5.2019 klo 9.00-11.00 (Yhteisessä kieliaineiden kokeessa vain yhteinen osio)
- Luentosalit IX, X, XIV (Natura-rakennus) ja XXI, XXII (Agora-rakennus), TIEDOT KOESALEISTA

Kasvatustieteiden tiedekunnan hakukohteiden valintakokeet

Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma                 

- 25.4.2019 klo 13.00-16.00        
- Turun yliopiston kampusalue Turussa ja Raumalla, TIEDOT KOESALEISTA

Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma (Rauma)              

- 25.4.2019 klo 13.00-16.00        
- Turun yliopiston kampusalue Turussa ja Raumalla, TIEDOT KOESALEISTA
- Toisen vaiheen koe erikseen kutsuttaville hakijoille 10.6.2019. Aika ja paikka ilmoitetaan kutsussa.

Luokanopettajan tutkinto-ohjelma (Turku)    

- 25.4.2019 klo 13.00-16.00        
- Turun yliopiston kampusalue Turussa ja Raumalla, TIEDOT KOESALEISTA
- Toisen vaiheen koe erikseen kutsuttaville hakijoille 5.-6.6.2019. Aika ja paikka ilmoitetaan kutsussa.                             

Luokanopettajan tutkinto-ohjelma (Rauma)  

- 25.4.2019 klo 13.00-16.00        
- Turun yliopiston kampusalue Turussa ja Raumalla, TIEDOT KOESALEISTA
- Toisen vaiheen koe erikseen kutsuttaville hakijoille 5.-6.6.2019. Aika ja paikka ilmoitetaan kutsussa.

Varhaiskasvatuksen opettajan tutkinto-ohjelma (Rauma)      

- 25.4.2019 klo 13.00-16.00        
- Turun yliopiston kampusalue Turussa ja Raumalla, TIEDOT KOESALEISTA
- Toisen vaiheen koe erikseen kutsuttaville hakijoille 3-4.6.2019. Aika ja paikka ilmoitetaan kutsussa.          

Turun kauppakorkeakoulun hakukohteiden valintakokeet

Kauppatieteet, Turku ja Pori
Kansainvälisen johtamisen ja yrittäjyyden tutkinto-ohjelma                          

- 5.6.2019 klo 12.00-15.00         
- Turun yliopiston kampusalue ja Porin yliopistokeskus, TIEDOT KOESALEISTA

- Kansainvälisen johtamisen ja yrittäjyyden tutkinto-ohjelman haastattelutilaisuus erikseen kutsuttaville hakijoille Turussa 3.-4.6.2019. Aika ja paikka ilmoitetaan kutsussa         

Taloustiede                   

- 29.5.2019 klo 10.00-14.00        
- Turun kauppakorkeakoulun luentosalit, TIEDOT KOESALEISTA

Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnan hakukohteiden valintakokeet

Biokemia         

- 15.5.2019 klo 9.00-12.00
- Agora-rakennuksen sali XXII

Biologia           

- 16.5.2019 klo 10.00-14.00        
- Natura-rakennuksen salit IX ja X ja Agora-rakennuksen sali XXII, TIEDOT HAKIJOIDEN KOESALEISTA

Biotekniikka (DIA-valinnan koe)                        

- 28.5.2019 klo 10.00-14.00
- Publicum- ja Educarium-rakennusten luentosaleissa (Assistentinkatu 5-7), TIEDOT HAKIJOIDEN KOESALEISTA

Fysiikka
Matematiikka ja tilastotiede
Kemia

- Yhteinen valintakoe vain niille hakijoille joilla ei ole ylioppilastutkintoa tai vastaavaa muuta tutkintoa.
- 17.5.2019 klo 9.00-12.00
- Luentosali XI, Natura-rakennus

Geologia          

- 21.5.2019 klo 9.00-12.00
- Natura-rakennuksen salit IX ja X, Yliopistonmäki, TIEDOT HAKIJOIDEN KOESALEISTA

Maantiede       

- 13.5.2019 klo 9.00-12.00            
- Natura-rakennuksen salit IX, X ja Agora-rakennuksen sali XXII, Yliopistonmäki, TIEDOT HAKIJOIDEN KOESALEISTA

Tietojenkäsittelytieteet           

- 20.5.2019 klo 10.00-14.00        
- Natura-rakennuksen salit IX ja X sekä Agora XXII, Yliopistonmäki, TIEDOT HAKIJOIDEN KOESALEISTA

Tietotekniikka (DIA-valinnan koe)                     

- 28.5.2019 klo 10.00-14.00     
- Publicum- ja Educarium-rakennukset (Assistentinkatu 5-7), TIEDOT HAKIJOIDEN KOESALEISTA

Lääketieteellisen tiedekunnan hakukohteiden valintakokeet

Biolääketieteen koulutusohjelma                     

- 15.5.2019 klo 9.00-13.00
- Turun yliopiston kampusalue, TIEDOT KOESALEISTA

Hammaslääketieteen lisensiaatti

- 15.5.2019 klo 9.00-14.00          
- Turun yliopiston kampusalue, TIEDOT KOESALEISTA

Lääketieteen lisensiaatti

- 15.5.2019 klo 9.00-14.00            
- Turun yliopiston kampusalue, TIEDOT KOESALEISTA

Terveystieteet             

- 14.5.2019 klo 12.00-16.00          
- Turun yliopiston kampusalue, TIEDOT KOESALEISTA

Oikeustieteen valintakoe

Oikeustiede

- 14.5.2019 klo 10.00-15.00
- Turun yliopiston kampusalue, TIEDOT KOESALEISTA

Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan hakukohteiden valintakokeet

Filosofia          

- 22.5.2019 klo 10.00-15.00
- Publicum-ja Educarium -rakennusten luentosaleissa, TIEDOT KOESALEISTA

Logopedia       

- 9.5.2019 klo 9.00-12.00
- Turun yliopiston kampusalue, TIEDOT KOESALEISTA

Poliittinen historia ja valtio-oppi                       

- 14.5.2019 klo 10.00-15.00
- Publicum-ja Educarium -rakennusten luentosaleissa, TIEDOT KOESALEISTA

Psykologia       

- 7.5.2019 klo 9.00-13.00
- Publicum-ja Educarium -rakennusten luentosaleissa, TIEDOT KOESALEISTA

Sosiaalitieteet

- 15.5.2019 klo 10.00-15.00          
- Publicum-ja Educarium -rakennusten luentosaleissa, TIEDOT KOESALEISTA

Sosiaalityö       

- 21.5.2019 klo 10.00-14.00          
- Publicum-rakennuksessa, TIEDOT KOESALEISTA