Tekniikan opiskelija kirjastossa (5)

Tervetuloa valintakokeisiin!

Valintakokeet järjestetään hakuajan jälkeen touko-kesäkuussa. Koe- ja paikkakuntakohtaiset ohjeet julkaistaan myöhemmin. Seuraa tätä sivua ja sähköpostiasi.


Huom. Korkeakoulut tiedottavat hakijoille erikseen, jos koronatilanteeseen liittyen annetaan kevään aikana viranomaismääräyksiä, joilla on vaikutusta valintakokeiden järjestämiseen.

Luethan alta löytyvät hakijan turvallisuusohjeet kokonaisuudessaan!

Katso myös usein kysytyt kysymykset.

Hakijan turvallisuusohje

Yleisesti turvallisuusohjeesta

Tässä on kuvattu yliopistojen yhteinen valintakokeiden turvallisuusohje. Pyydämme sinua tutustumaan siihen huolellisesti hyvissä ajoin ennen valintakokeita. Lisäksi pyydämme sinua tutustumaan koekohtaisiin turvallisuusohjeisiin, joita yliopistot ja yhteisvalinnat voivat julkaista verkkosivuillaan ja toimittaa sinulle sähköpostitse ennen varsinaista valintakoetta.

Yliopistojen yhteinen turvallisuusohje on laadittu ottaen huomioon voimassa olevat viranomaisohjeistukset. Ohje voi vielä täydentyä kevään aikana, mikäli viranomaismääräykset muuttuvat.

Ohje koskee kevään 2021 suomen-, ruotsin- ja vieraskielisiä valintakokeita ensimmäisessä ja toisessa yhteishaussa.
Koronavirustilanne edellyttää kaikilta vastuullista toimintaa THL:n ja paikallisten terveysviranomaisten antamien ohjeiden mukaisesti. Omasta ja muiden terveydestä huolehtimisen pitää olla etusijalla.

Valmistautuminen valintakokeisiin

Suosittelemme, että vältät lähikontakteja kahden viikon ajan ennen valintakokeita sekä sinä aikana, kun osallistut valintakokeisiin.

Ennen valintakokeita sinun tulee tutustua tarkasti näihin yliopistojen yhteisiin turvallisuusohjeisiin. Lisäksi yliopistot viestivät hakijoille tarkempia, koekohtaisia ohjeita lähempänä kokeiden ajankohtaa. Saadaksesi koekohtaiset ohjeet ja mahdolliset viime hetken tarkennukset niihin sinun tulee seurata Opintopolussa ilmoittamaasi sähköpostia sekä yliopistojen ja yhteisvalintojen verkkosivuja. Muista tarkastaa myös roskapostikansio.

Tutustu myös THL:n (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos) koronavirukseen liittyviin ohjeisiin hyvissä ajoin ennen valintakokeiseen osallistumista: THL suojautuminen.

Kokeisiin saapuminen

Ks. myös. saapumisohjeet ja kartat.

Varaa riittävästi aikaa koepaikalle saapumiseen. Selvitä julkisen liikenteen aikataulut ja pysäköintimahdollisuudet hyvissä ajoin etukäteen. On mahdollista, että koealueelle johtavat liikenneväylät ruuhkautuvat ennen kokeita. Huomaathan myös, että sinun tulee noudattaa voimassa olevia viranomaisohjeistuksia matkustamiseen liittyen.

Turvallisuusjärjestelyiden vuoksi sinun on tärkeää varautua olemaan koepaikkakunnalla ja koealueella hyvissä ajoin ennen kokeen alkamista. Lisäksi sinun tulee pitää kokeisiin matkustaessasi ja koealueella riittävät turvavälit (2 m) ja noudattaa hygienia- sekä maskisuositusta. Odotusalueella tulee välttää turhaa oleskelua ja kanssakäymistä muiden kokeeseen saapuneiden kanssa.

Turvallisuusjärjestelyjen vuoksi sinun on varauduttava tavallista pidempään odotusaikaan ulkona. Kannattaa ottaa mukaan säähän sopivat varusteet (suora auringonpaiste, helle, voimakas vesisade, kylmyys). Ennen koetta ulkona ei ole välttämättä mahdollisuutta esimerkiksi katoksessa odottamiseen.

Yliopistot edellyttävät hakijoilta maskin käyttöä valintakokeissa. Yliopistot tarjoavat maskit kaikille hakijoille, mutta hakijat voivat käyttää myös omaa maskia. Sinua pyydetään laittamaan maski kasvoillesi jo ulkoalueelle saapuessasi. Kasvomaskin kanssa on sallittua käyttää suojahanskoja ja visiiriä. Suojavälineiden tason osalta tulee noudattaa voimassa olevia suosituksia.

Siirtyminen odotusalueelta koesaliin tapahtuu valvotusti. Sinun tulee varautua todistamaan henkilöllisyytesi ulkotiloissa jo ennen kokeen alkamista. Koetiloihin tai rakennuksen sisään siirtyminen ilman valvojan tai henkilökunnan lupaa on kielletty.

Ilman henkilöllisyystodistusta et pääse valintakokeeseen. Jos saavut myöhässä, et voi osallistua valintakokeisiin.

Huomioithan, että kokeisiin osallistuville lähetetään vielä koekohtaisesti tarkempia ohjeita kokeisiin saapumisesta ja aikataulusta. Sinun tulee seurata Opintopolussa ilmoittamaasi sähköpostiosoitetta sekä yliopistojen ja yhteisvalintojen verkkosivuja.

Kokeiden aikaiset järjestelyt

Yliopistot edellyttävät maskin käyttöä valintakokeissa. Jos et terveydellisistä syistä johtuen voi käyttää maskia, voit hakea yksilöllisiä järjestelyjä. Otathan yhteyttä hakijapalveluihin myös, jos sinulla on kysymyksiä maskin käytöstä. Hakijat, jotka eivät ole olleet etukäteen yhteydessä ja jotka eivät käytä maskia, ohjataan maskittomille varattuun tilaan.

Pyydämme sinua käyttämään maskia koko kokeen ajan lukuun ottamatta lyhyitä ruoka- ja juomataukoja. Sinulla saa olla mukanasi yksi korkillinen juomapullo. Poikkeustilanteen vuoksi eväät eivät ole sallittuja kuin yli 4 tuntia kestävissä kokeissa (poikkeuksena mm. diabeetikot).  Mikäli tarvitset eväitä enintään 4 tunnin kokeissa, voit hakea yksilöllisiä järjestelyjä. Tarkemmat ohjeet niiden hakemiseen saat yliopistojen verkkosivuilta.

Kokeen aikana ja koesaliin siirryttäessä sinun on mahdollista käydä wc:ssä saatettuna.

Saat halutessasi käyttää omia hengityssuojaimia, suojahanskoja ja käsidesiä. Suojavälineiden tason osalta tulee noudattaa voimassa olevia suosituksia.

Kun olet saanut kokeen tehtyä, sinun tulee poistua koepaikalta heti. Et saa jäädä odottamaan muita hakijoita tai juttelemaan heidän kanssaan.

Yliopistot ja yhteisvalinnat ohjeistavat kokeiden aikana noudatettavista käytännöistä tarkemmin omilla verkkosivuillaan.

Koronavirustaudin riskiryhmät

Huolellisilla turvallisuusjärjestelyillä pyritään takaamaan kaikille hakijoille mahdollisimman turvallinen osallistuminen valintakokeisiin. Siksi riskiryhmiin kuuluville ei voida erikseen tarjota koronavirukselta suojautumiseen liittyviä yksilöllisiä järjestelyjä. Tiedustelethan omalta lääkäriltäsi, voitko osallistua valintakokeisiin.

Sairastuminen ja valintakokeet
 • Jos sinulla on todettu koronavirustartunta ja sinut on määrätty eristykseen, et voi osallistua valintakokeeseen.
 • Jos sinut on määrätty karanteeniin, et voi osallistua valintakokeisiin. Myöskään omaehtoisessa karanteenissa olevien ei tule osallistua valintakokeisiin.
 • Vaikka sinulla ei olisi todettu koronavirustautia, mutta sinulla on lieviä oireita, kuten nuhaa, yskää, kurkkukipua tai kuumetta, sinun ei tule osallistua valintakokeeseen. Katso lista koronaviruksen oireista THL:n verkkosivuilta.
 • Jos olet käynyt koronavirustestissä etkä ole vielä saanut tuloksia, et voi osallistua valintakokeisiin.
 • Jos saavut valintakokeisiin ulkomailta, tulee sinun noudattaa THL:n ohjeistusta kahden viikon omaehtoisesta karanteenista: THL:n ohjeet karanteenista ja eristyksestä

Yliopistot suosittelevat, että vältät lähikontakteja kahden viikon ajan ennen valintakokeita sekä sinä aikana, kun osallistut valintakokeisiin.

Eristykseen määrätyille tai karanteenissa oleville hakijoille ei voida järjestää valintakokeita erityisjärjestelyin. Eristyksissä tai karanteenissa oleville ei järjestetä uutta koetilaisuutta myöhemmin keväällä 2021.

Jos sinulla on kysyttävää koronavirukseen liittyen, olethan yhteydessä omaan terveydenhuollon yksikköösi.
Tartuntatautilain 1227/2016 nojalla karanteenin tai eristyksen rikkomisesta voi tulla seurauksia.

Hakijoiden tiedottaminen ja lisätiedot

Tämän ohjeen lisäksi yliopistot viestivät hakijoille tarkempia, yksittäisiä kokeita koskevia ohjeita. Sinun onkin tärkeää seurata Opintopolussa ilmoittamaasi sähköpostiosoitetta sekä yliopistojen ja yhteisvalintojen verkkosivuja. Muistathan tarkastaa myös sähköpostin roskapostikansion.

Lisäkysymysten osalta ohjeistamme sinua olemaan yhteydessä yliopistojen hakijapalveluihin.

Yleistä valintakokeista

Valintakokeeseen ei ilmoittauduta erikseen

Erillistä kutsua valintakokeeseen ei lähetetä, vaan hakulomakkeen täyttäminen on samalla ilmoittautuminen valintakokeeseen. Jos valintamenettelyyn kuuluu ns. toisen vaiheen valintakoe, sinut kutsutaan näihin kokeisiin henkilökohtaisesti.

Alla olevista osioista löydät tietoa valintakoemateriaaleista sekä vuoden 2021 valintakokeiden ajat tiedekunnittain. Tiedot koesaleista ja salijaosta päivitetään kokeen tietoihin noin viikko ennen valintakoetta.

Valintakoetta ei voi siirtää toiseen ajankohtaan tai paikkaan minkään syyn vuoksi.


Huom. Korkeakoulut tiedottavat hakijoille erikseen, jos koronatilanteeseen liittyen annetaan kevään aikana viranomaismääräyksiä, joilla on vaikutusta valintakokeiden järjestämiseen.

Mitä mukaan kokeeseen?

Lue myös hakijan turvallisuusohje!

Valintakokeissa tulee olla mukana

 • valokuvallinen henkilöllisyystodistus
 • kirjoitusvälineet
 • sähköisissä kokeissa kannettava tietokone ja virtajohto

Välttämättömät lääkkeet saa ottaa mukaan läpinäkyvissä pakkauksissa.

Mahdolliset muut sallitut apuvälineet (esim. laskin) on mainittu erikseen hakukohteiden valintaperusteissa.

Rannekellot (niin älykellot kuin tavalliset), omat nenäliinat, nuuska, purukumi ja voimakkaasti tuoksuvat juomat ovat kokeissa kiellettyjä.

Valintakokeeseen luettavat materiaalit

Suurimpaan saan valintakokeita ei ole mitään ennaakkoon opiskeltavaa materiaalia, vaan koe voi perustua esim. lukion tiettyjen aineiden oppimäärään tai koetilaisuudessa jaettavaan aineistoon.

 • Jos ennakkomateriaalia on, ne on kerrottu kunkin hakukohteen tiedoissa Opintopolussa ja alla olevassa listauksessa.
 • Tarkemmat tiedot kokeista löydät aina Opintopolusta hakukohteen tiedoista.

Mikäli sinulla on lukemiseste, kuten esim. näkövamma, luki- tai oppimisvaikeus tms. voit tilata valintakoemateriaalista saavutettavan version Celiasta, eli saavutettavan kirjallisuuden ja julkaisemisen asiantuntijakeskuksesta. Lisätietoa löydät tästä linkistä.

Aiempien vuosien valintakokeisiin voit tutusta alempana tällä sivulla olevan linkin kautta.


Keväällä 2021 julkaistavat ennakkomateriaalit

Biolääketiede

 • Biolääketieteen valintakokeeseen 25.5.2021 ei ole ennakkoon luettavaa materiaalia. Biolääketieteen valintakoe perustuu lukion opetussuunnitelman perusteiden mukaisiin biologian ja kemian pakollisiin kursseihin ja valtakunnallisiin syventäviin kursseihin (Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015, opetushallituksen määräys 60/011/2015), sekä valintakokeessa jaettavaan aineistoon.

Englannin kieli

Filosofia

Kirjallisuustieteet

 • Valintakokeeseen liittyy ennakkoon luettavaa materiaalia noin sadan sivun verran. Valintakoekirjallisuus ilmoitetaan Opintopolussa viimeistään 17.3.2021

Kulttuurien tutkimus

 • Valintakokeeseen liittyy ennakkoon luettavaa materiaalia noin sadan sivun verran. Materiaali on saatavilla niin kirjana kuin verkosta ladattavana versiona. Valintakoekirjallisuus ilmoitetaan Opintopolussa viimeistään 17.3.2021

Lääketiede ja hammaslääketiede

 • Valintakoevaatimuksiin sisältyy ennakkomateriaali, joka on julkaistu 23.4.2021 lääketietellisten alojen yhteisvalinnan verkkosivuilla www.laaketieteelliset.fi 

Logopedia

Media, musiikki ja taide

 • Valintakokeen teoreettiseen osioon liittyy ennakkoon luettavaa materiaalia noin sadan sivun verran. Materiaali on saatavilla niin kirjana kuin verkosta ladattavana versiona. Valintakoekirjallisuus ilmoitetaan Opintopolussa viimeistään 17.3.2021

Oikeustiede

 • Valintakoe perustuu ennakkoon ilmoitettuun kirjallisuuteen ja kokeessa mahdollisesti jaettavaan aineistoon. Valintakoekirjallisuus julkaistaan maksuttomana sähköisesti. Tarkemmat tiedot valintakoekirjallisuuden julkaisupäivästä ilmoitetaan osoitteessa www.oikeustieteet.fi.

Poliittinen historia ja valtio-oppi

Psykologia

Sosiaalitieteet

 • Valintakoevaatimuksena oleva ennakkomateriaali julkaistaan perjantaina 7.5.2021 Opintopolussa ja yliopiston internet-sivuilla.

Sosiaalitieteiden ennakkomateriaali 2021

1. Erola, J. & Räsänen, P (toim.): Johdatus sosiologian perusteisiin. Gaudeamus, 2014.

Huom: Sivut 11-192, luvut I-III

I Sosiologia yleisenä yhteiskuntatieteenä

II Sosiaaliset rakenteet

III Sosiaalinen vuorovaikutus ja instituutiot

Fyysinen kappale saatavilla täältä

Elektroninen kappale saatavilla täältä

 

2. Eskelinen, T. & Pennanen, J: Miksi perusturvaa tarvitaan. Filosofinen jäsennys perusturvan roolista ja oikeutuksista. Soste, 2018.

Huom: Sivut 9-100.

PDF tiedosto ladattavissa täältä

 

Sosiaalityö

Taloustiede

Sähköiset kokeet

Seuraavat valintakokeet järjestetään sähköisinä ja tässä kerrotut ohjeet koskevat vain niitä: Biologia, maantiede, tietojenkäsittelytieteet ja kasvatusalojen VAKAVA-koe.

 

Valintakoe on digitaalinen koe, jonka teet omalla kannettavalla tietokoneella yliopiston tilassa valintakoepäivänä. Jos saavut väärään valintakoetilaisuuteen, et pääse valintakokeeseen. Et voi osallistua valintakokeeseen ilman kannettavaa tietokonetta. Lataa valintakoetta varten tietokoneesi akku täyteen. Ota mukaan tietokoneesi virtajohto, jotta voit ladata tietokonettasi tarvittaessa. Valintakokeeseen et voi osallistua tabletilla tai puhelimella.

Laitteisto- ja verkkovaatimukset

Valintakokeen toimivuus riippuu ensi sijassa sopivan selaimen käyttämisestä.

Suosittelemme käyttämään seuraavien selainten ajantasaisia versioita:

    Chrome
    Firefox
    Safari

Selaimessa on oltava JavaScript ja evästeet käytössä. Internetselainten lisäosat voivat estää kirjautumisen. Niiden poistamista tai kytkemistä pois päältä suositellaan ennen kokeeseen kirjautumista. Katso tarkemmat ohjeet Firefox- ja Chrome-selaimen lisäosien käytöstä poistamiseen: Näin otat selaimen lisäosat pois päältä

Suosittelemme seuraavia käyttöjärjestelmiä tai niiden uudempia versioita:

    Windows 10
    macOS 10.14
    Ubuntu Linux 18.04 LTS

Emme suosittele valintakokeen suorittamista Chromebook-tietokoneella Googlen Chrome OS -käyttöjärjestelmän ja valintakoejärjestelmän yhteensopivuusongelmien vuoksi.

Valintakoetilaan saa tuoda ainoastaan kannettavan tietokoneen ja suljetun matkapuhelimen. Langattomia verkkoyhteyksiä hyödyntäviä laitteita, esimerkiksi Bluetooth-yhteyksiä käyttäviä hiiriä, näppäimistöjä, älykelloja tai aktiivisuusrannekkeita ei saa tuoda koetilaan. Voit halutessasi ottaa mukaan erillisen langallisen hiiren.

Tietokoneen ruudun suojakalvoa ei saa olla valintakokeessa mukana.

Valintakokeiden ajat ja paikat 2021

Humanistinen tiedekunta

Kieliaineiden (ks. lista alta) yhteinen koe

Kielten hakukohteiden (Englannin kieli, espanja, italia, kiinan kieli, klassilliset kielet, pohjoismaiset kielet, ranska, saksa, suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kielitiede) valinta järjestetään kampusalueella 3.6.2021 klo 12.00 – 17.00.

Katso alueen kartat ja saapumisohjeet.

Valintakoetilojen täyttö aloitetaan klo 11.15 alkaen. 

Katso tästä tarkemmat tiedot ja ohjeet 


Historia ja arkeologia

 • 28.5.2021 klo 12:00-16:00
 • Turun Messukeskus, hallit B ja C (Messukentänkatu 9–13, 20210 Turku. Navigaattoriin kannattaa valita osoitteeksi Kirjaltajankatu.)
 • Ruuhkien välttämiseksi Messukeskukseen tuleminen on porrastettu sukunimen alkukirjaimen perusteella seuraavasti:
 • Klo 11:00: A-J
 • Klo 11:00: hakijat, joilla on oikeus yksilöllisiin järjestelyihin ja joille on ilmoitettu sähköpostitse koepaikkaksi Turun Messukeskus
 • Klo 11:15: K-L
 • Klo 11:30: M-R
 • Klo 11:45: S-Ö
 • Sisälle koetiloihin siirrytään opastetusti. Tarkemmat saapumisohjeet saat sähköpostitse noin viikkoa ennen koetta.
 • (Huom. Osa hakijoista, joilla on oikeus yksilöllisiin järjestelyihin, tekee kokeensa Turun Kauppakorkeakoulun tiloissa. Näihin hakijoihin on oltu erikseen yhteydessä sähköpostitse.)
 • Sinulla tulee olla valintakokeessa mukanasi valokuvallinen henkilöllisyystodistus ja kirjoitusvälineet (lyijykynä ja pyyhekumi). Ilman henkilöllisyystodistusta et pääse valintakokeeseen.

Kirjallisuustieteet

 • 31.5.2021 klo 10-14
 • Turun Messukeskus, halli C (Messukentänkatu 9–13, 20210 Turku. Navigaattoriin kannattaa valita osoitteeksi Kirjaltajankatu.)
 • Hakijoita aletaan ottaa sisälle Messukeskukseen n. klo 9:30 alkaen. Tarkempi ohjeistus hakijoille lähetään noin viikkoa ennen valintakoetta.
 • Sinulla tulee olla valintakokeessa mukanasi valokuvallinen henkilöllisyystodistus ja kirjoitusvälineet (lyijykynä ja pyyhekumi). Ilman henkilöllisyystodistusta et pääse valintakokeeseen.

Kulttuurien tutkimus

 • 9.6.2021 klo 10-13 HUOM! Valintakoepäivää on muutettu maaliskuussa
 • Valintakoe järjestetään Turun yliopiston alakampuksella teltoissa AST (Assistentinkatu)  ja EDU KEN (Educariumin kenttä). Kokoontumispaikkana on oman valintakoeteltan edusta (sukunimen mukaan joko AST tai EDU KEN)
 • Ruuhkien välttämiseksi koepaikalle saavutaan porrastetusti joko klo 9:15 tai 9:30 mennessä
 • Porrastus sukunimen alkukirjaimen perusteella seuraavasti:
 • Klo 9:15: A-J > teltta AST
 • Klo 9:30: K-L > teltta AST
 • Klo 9:15: M-R > teltta EDU KEN
 • Klo 9:30: S-Z > teltta EDU KEN
 • Klo 9:30: hakijat, joilla on oikeus yksilöllisiin järjestelyihin. Yksilöllisiin järjestelyihin oikeutetut hakijat ovat saaneet erikseen sähköposti-ilmoituksen omasta koepaikastaan, joka on joko EDU KEN -teltta tai Turun kauppakorkeakoulu.
 • Tarkemmat saapumisohjeet lähetetään hakijoille sähköpostitse noin viikkoa ennen koetta.
 • Sinulla tulee olla valintakokeessa mukanasi valokuvallinen henkilöllisyystodistus ja kirjoitusvälineet (lyijykynä ja pyyhekumi). Ilman henkilöllisyystodistusta et pääse valintakokeeseen.

Media, musiikki ja taide

 • 10.6.2021 klo 11.00-15.00 HUOM! Valintakoepäivää on muutettu 18.3; HUOM! Valintakokeen kellonaikaa on muutettu 3.5.
 • Turun Messukeskus, halli C (Messukentänkatu 9–13, 20210 Turku. Navigaattoriin kannattaa valita osoitteeksi Kirjaltajankatu.)
 • Salien täyttö aloitetaan klo 10:15.
 • Ruuhkien välttämiseksi Messukeskukseen tuleminen on porrastettu sukunimen alkukirjaimen perusteella seuraavasti:
 • Klo 10:15: A-L
 • Klo 10:30: M-Ä
 • Klo 10:30: hakijat, joilla on oikeus yksilöllisiin järjestelyihin. Yksilöllisiin järjestelyihin oikeutetut hakijat ovat saaneet erikseen sähköposti-ilmoituksen omasta koepaikastaan, joka on joko Messukeskus tai Turun kauppakorkeakoulu.
 • Kaikille hakijolle lähetetään yksityiskohtaisemmat saapumisohjeet  noin viikkoa ennen koetta
 • Sinulla tulee olla valintakokeessa mukanasi valokuvallinen henkilöllisyystodistus ja kirjoitusvälineet (lyijykynä ja pyyhekumi). Ilman henkilöllisyystodistusta et pääse valintakokeeseen.

 

Huom. Porin kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutukseen ei ole valintakoetta.

Kasvatustieteiden tiedekunta

Tiedote 31.5.2021

Kasvatusalan valintakokeessa virhe – yksi tehtävä jätetään arvostelematta

Kasvatusalan valtakunnallinen valintakoe nk. VAKAVA-koe järjestettiin 27.5. yhdeksällä paikkakunnalla. Kaksi tuntia kokeen alkamisen jälkeen kokeen ohjeistuksissa huomattiin virhe. Yhden tehtävän oli kokeessa kerrottu koskevan vain toista aineistona olleista artikkeleista, vaikka se koski molempia artikkeleita. Tämän jälkeen koesaleissa kuulutettiin korjaus koeohjeisiin liittyen.

Perjantaina 28.5. kuitenkin kävi ilmi, että Oulun yliopistossa oli kuulutettu lisäksi, että kyseinen tehtävä jätetään arvostelematta. Näin ollen Oulussa kokeen tehneet olivat jättäneet tehtävän tekemättä. Tästä syystä kyseinen tehtävä kaikkine alakohtineen on pakko poistaa arvostelusta kokonaan. Ikävä kyllä kaikilla muilla koepaikkakunnilla hakijat käyttivät aikaa kyseisen tehtävän ratkaisemiseen.

Hakijoille on jo lähetetty asiasta viesti, jossa syvästi pahoitellaan tilannetta.

Kasvatusalan VAKAVA-verkostoa koordinoidaan Helsingin yliopistossa. Kyseessä on kahdeksan yliopiston yhteistyö. Opettajankoulutusohjelmiin pääsykokeella pyrkivien koevaihe on kaksiosainen. Ensimmäinen koevaihe, joka siis järjestettiin 27.5., on aineistopohjainen VAKAVA -koe ja toisena vaiheena on soveltuvuuskoe.

Lisätietoja:
VAKAVA-ohjausryhmän puheenjohtaja Anu Laine, puh. 02941 29551 tai 050 3183920, anu.laine@helsinki.fi

 


Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma

 • VAKAVA-koe 27.5.2021 klo 9-12. (ei ennakkomateriaalia, koe perustuu koetilanteessa jaettavaan aineistoon)
  • VAKAVA-koe järjestetään Turun yliopiston Turun kampuksen tiloissa. Saat tarkemman tilatiedon sinulle ennen koetta lähetettävässä viestissä.
  • Salien täyttö aloitetaan noin tuntia ennen kokeen alkua. Tarkempi saapumisaikataulu ilmoitetaan myöhemmin ja lähetetään hakijoille sähköpostitse viimeistään viikkoa ennen koetta.

Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Luokanopettaja tutkinto-ohjelma, Rauma
Varhaiskasvatuksen opettajan tutkinto-ohjelma

 • VAKAVA-koe 27.5.2021 klo 9-12. (ei ennakkomateriaalia, koe perustuu koetilanteessa jaettavaan aineistoon)
  • VAKAVA-koe järjestetään Turun yliopiston Rauman kampuksen tiloissa. Saat tarkemman tilatiedon sinulle ennen koetta lähetettävässä viestissä.
  • Salien täyttö aloitetaan noin tuntia ennen kokeen alkua. Tarkempi saapumisaikataulu ilmoitetaan myöhemmin ja lähetetään hakijoille sähköpostitse viimeistään viikkoa ennen koetta.
 • Soveltuvuuskoe 16.-18.6.2021
  • Jos saat kutsun soveltuvuuskokeeseen, osallistut kokeeseen yhtenä päivänä. Saat viimeistään 9.6.2021 sähköpostitse kutsun, jossa kerrotaan tarkemmat ohjeet sekä tieto koepaikasta ja koeajasta.

Luokanopettajan tutkinto-ohjelma, Turku

 • VAKAVA-koe 27.5.2021 klo 9-12. (ei ennakkomateriaalia, koe perustuu koetilanteessa jaettavaan aineistoon)
  • VAKAVA-koe järjestetään Turun yliopiston Turun kampuksen tiloissa. Saat tarkemman tilatiedon sinulle ennen koetta lähetettävässä viestissä.
  • Salien täyttö aloitetaan noin tuntia ennen kokeen alkua. Tarkempi saapumisaikataulu ilmoitetaan myöhemmin ja lähetetään hakijoille sähköpostitse viimeistään viikkoa ennen koetta.
 • Soveltuvuuskoe 16.-18.6.2021
  • Jos saat kutsun soveltuvuuskokeeseen, osallistut kokeeseen yhtenä päivänä. Saat viimeistään 9.6.2021 sähköpostitse kutsun, jossa kerrotaan tarkemmat ohjeet sekä tieto koepaikasta ja koeajasta.

Varhaiskasvatuksen opettajan tutkinto-ohjelma, monimuotokoulutus

 • Soveltuvuuskoe 16.-18.6.2021
  • Jos saat kutsun soveltuvuuskokeeseen, osallistut kokeeseen yhtenä päivänä. Saat viimeistään 9.6.2021 sähköpostitse kutsun, jossa kerrotaan tarkemmat ohjeet sekä tieto koepaikasta ja koeajasta.

 

> Lisätietoa VAKAVA-kokeesta ja ohjeita VAKAVA-koepäivälle

> Lisätietoa soveltuvuuskokeesta

Luonnontieteen ja tekniikan alat

Biokemian ja molekyylibiotieteen valintakoeyhteistyö

 • 27.05.2021 klo 14:00 - 17:00
 • Turun Messukeskus, halli C (Messukentänkatu 9–13, 20210 Turku. Navigaattoriin kannattaa valita osoitteeksi Kirjaltajankatu. Paikalla on maksutonta pysäköintitilaa.) 
 • Ruuhkien välttämiseksi saapuminen on porrastettu sukunimen alkukirjaimen perusteella seuraavasti
  A-M: Kokoontuminen pääovella klo 13.20.
  N-Ö sekä lisäajan saaneet hakijat: Kokoontuminen pääovella klo 13.40.
 • Sisälle koetiloihin siirrytään opastetusti. Tarkemmat saapumisohjeet saat sähköpostitse noin viikkoa ennen koetta.
 • Sinulla tulee olla valintakokeessa mukanasi valokuvallinen henkilöllisyystodistus, kirjoitusvälineet sekä nelilaskin (Nelilaskin saa lisäksi sisältää virtanäppäimen/-näppäimet (ON/C, OFF), työmuistin tyhjennysnäppäimen (CE), etumerkin vaihdon, neliöjuuri- ja prosenttilaskun sekä yhden lukuarvon muistin ja sen hallintaan tarvittavat näppäimet (R-MC/MRC (myös MR), MC, M+ ja M-). Kaikki muut (lasku)toiminnot, kuten sulkumerkit, valuutan muunnokset, tullilaskurit, kokonaissumma alennushintalaskurit (näppäimet Euro, Local, TAX+, TAX-, GT, MU tms.) sekä edistyneemmät laskufunktiot on kielletty.) Kokeessa ei jaeta varalaskimia. Valintakokeeseen ei pääse ilman henkilöllisyystodistusta.

Maantieteen yhteisvalinta

 • 28.05.2021 klo 09:00 - 12:00
 • Ruuhkien välttämiseksi saapumisajat on porrastettu sukunimen alkukirjaimen perusteella:
  A-L: Vatselankadun ja Arcanuminkujan risteys, 20500 Turku, klo 8.15
  M-Ö sekä lisäajan saaneet hakijat: Vatselankadun ja Arcanuminkujan risteys, 20500 Turku, klo 8.30.
 • Sisälle koetiloihin siirrytään opastetusti. Tarkemmat saapumisohjeet saat sähköpostitse noin viikkoa ennen koetta.
 • Kampusalueella ei ole pysäköintipaikkoja hakijoille ja pysäköinti kampuksen välittömässä läheisyydessä on maksullista.
 • Sinulla tulee olla valintakokeessa mukanasi valokuvallinen henkilöllisyystodistus, kannettava tietokone ja virtajohto sekä kirjoitusvälineet. Ilman henkilöllisyystodistusta ja kannettavaa tietokonetta et pääse valintakokeeseen.

Tietojenkäsittelytieteiden valintakoeyhteistyö

 • 31.05.2021 klo 14:00 - 18:00
 • Ruuhkien välttämiseksi saapumisajat ja -paikat on porrastettu sukunimen alkukirjaimen perusteella:
  A-I: Assistentinkadun ja Arwidssoninkadun risteys, 20500 Turku, klo 13.15
  J-L: Assistentinkadun ja Arwidssoninkadun risteys, 20500 Turku, klo 13.30
  M-R: Vänrikinkadun ja Caloniankujan risteys, 20500 Turku, klo 13.15
  S-Ö: Vänrikinkadun ja Caloniankujan risteys, 20500 Turku, klo 13.30
 • Sisälle koetiloihin siirrytään opastetusti. Tarkemmat saapumisohjeet saat sähköpostitse noin viikkoa ennen koetta.
 • Kampusalueella ei ole pysäköintipaikkoja hakijoille ja pysäköinti kampuksen välittömässä läheisyydessä on maksullista.
 • Sinulla tulee olla valintakokeessa mukanasi valokuvallinen henkilöllisyystodistus, kannettava tietokone ja virtajohto sekä kirjoitusvälineet. Ilman henkilöllisyystodistusta ja kannettavaa tietokonetta et pääse valintakokeeseen.

DIA-yhteisvalinta (TY:n hakukohteet Biotekniikka, Konetekniikka, Materiaalitekniikka sekä Tieto- ja viestintätekniikka)

 • 01.06.2021 klo 10:00 - 14:00
 • Turun Messukeskus, hallit B ja C (Messukentänkatu 9–13, 20210 Turku. Navigaattoriin kannattaa valita osoitteeksi Kirjaltajankatu.) sekä Turun yliopiston kampus, 20500. Messukeskuksessa on maksutonta pysäköintitilaa. Kampusalueella ei ole pysäköintipaikkoja hakijoille ja ympäristön pysäköintipaikat ovat maksullisia.
 • Ruuhkien välttämiseksi saapuminen on porrastettu sukunimen alkukirjaimen perusteella:
  A-G: Assistentinkadun ja Arwidssoninkadun risteys, 20500 Turku, klo 9.20
  H sekä lisäajan saaneet hakijat: Assistentinkadun ja Arwidssoninkadun risteys, 20500 Turku, klo 9.40
  I-K: Turun Messukeskus, halli B. Kokoontuminen pääovella.klo 9.20
  L-M: Turun Messukeskus, halli B. Kokoontuminen pääovella.klo 9.40
  N-R: Turun Messukeskus, halli C. Kokoontuminen pääovella.klo 9.20
  S-Ö: Turun Messukeskus, halli C. Kokoontuminen pääovella.klo 9.40

 • Sisälle koetiloihin siirrytään opastetusti. Tarkemmat saapumisohjeet saat sähköpostitse noin viikkoa ennen koetta.
 • Sinulla tulee olla valintakokeessa mukanasi valokuvallinen henkilöllisyystodistus, kirjoitusvälineet sekä ohjeiden (dia.fi) mukainen laskin. Valintakokeeseen ei pääse ilman henkilöllisyystodistusta.

Biologian ja ympäristötieteen valintakoeyhteistyö

 • 2.6.2021 klo 14:00 - 17:00
 • Ruuhkien välttämiseksi saapumisajat ja -paikat on porrastettu sukunimen alkukirjaimen perusteella:
  A-L:klo 13.15
  M-Ö: klo 13.30
 • Kokoontumispaikkoja on kaksi: Assistentinkadun ja Arwidssoninkadun risteys, 20500 Turku sekä Vänrikinkadun ja Caloniankujan risteys, 20500 Turku. Katso viikkoa ennen koetta tekstiviestinä, sähköpostina ja Oma Opintopolkuun saamastasi QR-tunnisteen sisältävästä viestistä kumpaan paikkaan sinun tulee saapua.
 • Sisälle koetiloihin siirrytään opastetusti. Tarkemmat saapumisohjeet saat sähköpostitse noin viikkoa ennen koetta.
 • Kampusalueella ei ole pysäköintipaikkoja hakijoille ja pysäköinti kampuksen välittömässä läheisyydessä on maksullista.
 • Sinulla tulee olla valintakokeessa mukanasi valokuvallinen henkilöllisyystodistus, kannettava tietokone ja virtajohto sekä kirjoitusvälineet. Ilman henkilöllisyystodistusta ja kannettavaa tietokonetta et pääse valintakokeeseen.

Geologia

 • 7.6.2021 klo 09:00 - 12:00
 • Turun Kauppakorkeakoulu (Rehtorinpellonkatu 3, 20500 Turku). 
 • Ruuhkien välttämiseksi saapumisajat ja -paikat on porrastettu sukunimen alkukirjaimen perusteella:
  A-M: klo 8.30
  N-Ä: klo 8.45
 • Sisälle koetiloihin siirrytään opastetusti. Tarkemmat saapumisohjeet saat sähköpostitse noin viikkoa ennen koetta.
 • Kampusalueella ei ole pysäköintipaikkoja hakijoille ja pysäköinti kampuksen välittömässä läheisyydessä on maksullista.
 • Sinulla tulee olla valintakokeessa mukanasi valokuvallinen henkilöllisyystodistus ja kirjoitusvälineet. Valintakokeeseen ei pääse ilman henkilöllisyystodistusta.

Fysikaaliset tieteet, Kemia sekä Matematiikka ja tilastotiede

 • 9.6.2021 klo 09:00-12:00. Saavuthan paikalle viimeistään klo 8.45.
 • PharmaCity, PHA1 (Itäinen Pitkäkatu 4, 20520 Turku.) Odota pääovien läheisyydessä. Siirtyminen sisälle tapahtuu opastetusti.
 • Kampusalueella ei ole pysäköintipaikkoja hakijoille ja pysäköinti kampuksen välittömässä läheisyydessä on maksullista.
 • Huom. Koe on vain niille, jotka eivät ole suorittaneet ylioppilastutkintoa (kotimaista tai IB/EB/RP/DIA-tutkintoa)
 • Sinulla tulee olla valintakokeessa mukanasi valokuvallinen henkilöllisyystodistus ja kirjoitusvälineet. Kokeessa ei saa käyttää laskinta tai taulukkokirjaa. Valintakokeeseen ei pääse ilman henkilöllisyystodistusta.
Lääketieteellinen tiedekunta

Biolääketiede

 • 25.5.2021 klo 9.00-14.00
 • Turun Messukeskus, hallit B ja C (Messukentänkatu 9–13, 20210 Turku. Navigaattoriin kannattaa valita osoitteeksi Kirjaltajankatu. Paikalla on maksutonta pysäköintitilaa.)
 • Salien täyttö aloitetaan noin tunti ennen kokeen alkua. Katso tarkemmat tiedot ja salijako tiedekunnan sivulta.
 • Huom! Valintakokeen biologian ja kemian osioiden valintakoetehtävät ovat samat kuin lääketieteellisten alojen yhteisvalinnan valintakokeessa. Kyseessä on kuitenkin kaksi eri valintakoetta. Lääketieteellisen alan valintakokeella ei voi hakea biolääketieteen yhteisvalinnassa.

Hammaslääketiede
Lääketiede
(Eläinlääketiede)

 • 25.5.2021 klo 09:00 - 14:00
 • Turun yliopiston kampusalue (katuosoite tarkentuu myöhemmin, 20500 Turku). Kampusalueella ei ole pysäköintitilaa. Ympäristön pysäköintitilat ovat maksullisia.

 • Salien täyttö aloitetaan noin tunti ennen kokeen alkua. Katso tarkemmat tiedot ja salijako tiedekunnan sivulta.

Terveystiede

 • 18.5.2021 klo 12.00-16.00
 • Turun Messukeskus, hallit B ja C (Messukentänkatu 9–13, 20210 Turku. Navigaattoriin kannattaa valita osoitteeksi Kirjaltajankatu. Paikalla on maksutonta pysäköintitilaa.)

 • Ks. tarkat ohjeet tiedekunnan sivulta
Oikeustieteellinen tiedekunta

Oikeustiede

 • 24.5.2021 klo 14:00 - 18:00

Valintakoe järjestetään Turun yliopiston kampuksella ja Turun messukeskuksessa.

Katso tarkemmat tiedot tältä sivulta.

Turun kauppakorkeakoulu

Kauppatieteet, Turku ja Pori

 • 8.6.2021 klo 12:00–15:00    

Huom. hakija! Sinulle on lähetetty kokeeseen saapumisohjeet Opintopolun hakemuksella antamaasi sähköpostiosoitteeseen 1.6.2021.


Huomaa myös, että mikäli sinut on jo hyväksytty todistusvalinnassa tähän tai muuhun ylempään hakutoiveeseesi, et voi osallistua kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan valintakokeeseen.


Kauppatieteiden yhteisvalinnan valintakoe järjestetään tiistaina 8.6.2021 klo 12:00–15:00

 • Valintakoepaikat: Turun Messukeskus (hallit B ja C) sekä Turun yliopiston kampus Turussa. Valintakoetilojen osoitteet löytyvät alta. Katso alueen kartat ja saapumisohjeet.
 • Salien täyttö aloitetaan klo 10.45, katso porrastetut saapumisajat alta. Huom! Alla oleva salijako ei koske yksilöllisiä järjestelyitä saaneita. Tarkista saapumisohjeet sähköpostitse saamastasi viestistä.

Kokeeseen tulee ottaa mukaan:

 • Kuvallinen henkilöllisyystodistus*. Kokeeseen ei pääse ilman henkilöllisyystodistusta. (*virallinen, voimassa oleva henkilötodistus, passi, kuvallinen poliisin myöntämä henkilökortti, suomalainen ajokortti, EU-/ETA-alueella myönnetty kuvallinen henkilökortti).
 • Kuulakärkikynä

Koepaikat ja salijaot

Koepaikat ja saapumisajat on jaettu hakijan sukunimen alkukirjaimen perusteella. Saapumisajalla tarkoitetaan aikaa, jolloin sinun tulisi siirtyä jonoon. Noudatathan annettua saapumisaikaa ruuhkien välttämiseksi! Salijako alla:


Huom! Alla olevat salijaot eivät koske niitä hakijoita, joille on myönnetty yksilöllisiä järjestelyjä. Kaikille hakijoille on lähetetty henkilökohtainen sähköpostiviesti, josta he näkevät oman koesalinsa ja saapumisaikansa.

Turun yliopiston kampusalue

Jää odottamaan sisääntulovuoroasi reilusti koeteltan tai -rakennuksen ulkopuolelle ja muista pitää turvavälit muihin hakijoihin. Valvojat tulevat päästämään hakijat koetiloihin porrastetusti. Käy tarvittaessa wc:ssä ennen jonoon siirtymistäsi. Paikalla ei ole pysäköintitilaa.

Koesali: EDU KEN, saapumisosoite: Assistentinkatu 5, 20500 TURKU, Educariumin takapuolella

Sukunimi Saapumisaika Koetilan nimi
AA - ANTOLA klo 11.30 EDU KEN
ANTTILA - FIL klo 11.15 EDU KEN

 

Koesali: VAT 2, saapumisosoite: Arcanuminkujan pysäköintialue, Vatselankatu 4, 20500 Turku

Sukunimi Saapumisaika Koetilan nimi
FIN - HEINI klo 11.15 VAT 2
HEINO - ILJ klo 11.00 VAT 2

 

Koesali: VAT 1, saapumisosoite: Arcanuminkujan pysäköintialue, Vatselankatu 4, 20500 Turku

Sukunimi Saapumisaika Koetilan nimi
ILK - KAAR klo 11.15 VAT 1
KAAS - KAUPPILA klo 11.00 VAT 1

 

Koesali: Osuuskauppa-sali, saapumisosoite: Turun kauppakorkeakoulu, Rehtorinpellonkatu 3, 20500 Turku

Sukunimi Saapumisaika Koetilan nimi
KAUPPINEN - KEKK klo 11.30 Osuuskauppa-sali

 

Koesali: Galilei, saapumisosoite: Agora-rakennus, Vesilinnantie 5, 20500 Turku

Sukunimi Saapumisaika Koetilan nimi
KEKÄ - KOI klo 11.15 Galilei

 

Koesali: OP-sali, saapumisosoite: Turun kauppakorkeakoulu, Rehtorinpellonkatu 3, 20500 Turku

Sukunimi Saapumisaika Koesalin nimi
KOK - KOU klo 11.15 OP-sali

 

Koesali: Elovena-sali, saapumisosoite: Turun kauppakorkeakoulu, Rehtorinpellonkatu 3, 20500 Turku

Sukunimi Saapumisaika Koesalin nimi
KOV - KYM klo 11.30 Elovena

 

Koesali: Monttu, saapumisosoite: Turun kauppakorkeakoulu, Rehtorinpellonkatu 3, 20500 Turku

Sukunimi Saapumisosoite Koesalin nimi
KYT - LAURE klo 11.15 Monttu

 

Koesali: EDU 1, saapumisosoite: Educarium, Assistentinkatu 5, 20500 Turku

Sukunimi Saapumisosoite Koesalin nimi
LAURI -LEINI klo 11.15 EDU 1

 

Koesali: PUB 1, saapumisosoite: Publicum, Assistentinkatu 7, 20500 Turku

Sukunimi Saapumisosoite Koesalin nimi
LEINO - LIL klo 11.30 PUB 1

 

Koesali: EDU Liik, saapumisosoite: Educariumin liikuntasali, Assistentinkatu 5, 20500 Turku

 

Sukunimi Saapumisaika Koesalin nimi
LIN - LUN klo 11.30 EDU Liik
LUU - MIE klo 11.15 EDU Liik

 

Turun Messukeskus, hallit B ja C (Messukentänkatu 9-13, 20210 Turku. Navigaattoriin kannattaa valita osoitteeksi Kirjaltajankatu. Paikalla on maksutonta pysäköintitilaa.)

Huom! Jää odottamaan Messukeskuksen ulkopuolelle valvojaa, joka antaa ohjeet. Messukeskukseen tullaan sisälle pääovista hallitusti ja valvojan antamien ohjeiden mukaisesti. Muista pitää myös ulkona turvavälit muihin hakijoihin! Seuraa opasteita.

 

Koesali: MES B, saapumisosoite: Turun Messukeskus, halli B. Messukentänkatu 9-13, 20210 Turku

Sukunimi Saapumisaika Koetilan nimi
MII - NURM klo 11.15 MES B
NURO - POH klo 11.00 MES B
POL - SAARE klo 10.45 MES B

 

Koesali: MES C, saapumisosoite: Turun Messukeskus, halli C. Messukentänkatu 9-13, 20210 Turku

Sukunimi Saapumisaika Koetilan nimi
SAARI - SIN klo 11.15 MES C
SIR - TRA klo 11.00 MES C
TUI - Ö klo 10.45 MES C

Sisätiloihin siirrytään kaikissa koetiloissa vasta sitten, kun valvoja antaa siihen luvan.


Kaikilta osallistujilta tarkistetaan, että henkilöllisyystodistus on mukana ennen saliin ohjaamista, joten pidä huoli siitä, että sinulla on henkilöllisyystodistus* mukana ja että saavut sinulle ilmoitettuun paikkaan ilmoitettuna aikana.


Myöhässä saapuvia ei oteta kokeeseen.


Koesaliin siirryttäessä sinun tulee seurata annettuja ohjeita: kaikkien hakijoiden tulee pestä kädet tai käyttää käsidesiä ennen koesaliin menoa.


Taloustiede

 • 2.6.2021 klo 10-14

HUOM! VALINTAKOEPAIKKA MUUTTUNUT, TALOUSTIETEEN VALINTAKOE JÄRJESTETÄÄN TURUN MESSUKESKUKSESSA

Huom. hakija! Sinulle on lähetetty uudet kokeeseen saapumisohjeet Opintopolun hakemuksella antamaasi sähköpostiosoitteeseen 28.5.2021. Tämä uusi koekutsu korvaa aiemmin 26.5.2021 lähetetyn kutsun. Toimi uuden kutsun mukaisesti.

Huomaa myös, että mikäli sinut on jo hyväksytty todistusvalinnassa tähän tai muuhun ylempään hakutoiveeseesi, et voi osallistua taloustieteen valintakokeeseen.

Taloustieteen valintakoe järjestetään keskiviikkona 2.6.2021 klo 10.00-14.00.

 • Koe pidetään Turun Messukeskuksessa. Osoite ja saapumisohjeet löytyvät alta. Katso alueen kartat ja saapumisohjeet kohdasta Turun Messukeskus.
 • Salien täyttö aloitetaan klo 9.00, katso porrastetut saapumisajat alta. Huom! Alla oleva salijako ei koske yksilöllisiä järjestelyitä saaneita. Tarkista saapumisohjeet sähköpostitse saamastasi viestistä.

Tarvitset kokeeseen mukaan:

 • Henkilöllisyystodistuksen. Kokeeseen ei pääse ilman henkilöllisyystodistusta. (*virallinen, voimassa oleva henkilötodistus, passi, kuvallinen poliisin myöntämä henkilökortti, suomalainen ajokortti, EU-/ETA-alueella myönnetty kuvallinen henkilökortti)
 • Kirjoitusvälineet (kuulakärkikynä, lyijykynä/lyijytäytekynä ja pyyhekumi, teroitin ja mahdolliset lisälyijyt)

Koepaikat ja salijaot

Saapumisajat on jaettu hakijan sukunimen alkukirjaimen perusteella: A - LUO klo 9.00 ja LYR - Ö klo 9.15. Saapumisajalla tarkoitetaan aikaa, jolloin sinun tulisi siirtyä jonoon. Noudatathan annettua saapumisaikaa ruuhkien välttämiseksi!


Huom! Alla olevat salijaot eivät koske hakijoita, joille on myönnetty yksilöllisiä järjestelyjä. Tarkista saapumisohjeet sähköpostitse saamastasi viestistä.


Jää odottamaan sisääntulovuoroasi Messukeskuksen ulkopuolelle ja muista pitää turvavälit muihin hakijoihin. Valvojat tulevat päästämään hakijat sisätiloihin porrastetusti. Käy tarvittaessa wc:ssä ennen jonoon siirtymistäsi.

 

Messukeskus C-halli, saapumisosoite: Messukentänkatu 9-13, 20210 Turku, kulku Kirjaltajankadun kautta

Sukunimi Saapumisaika Valintakoetila
A - LUO klo 9.00 C-halli
LYR - Ö klo 9.15 C-halli

 

Sisätiloihin siirrytään kaikissa koetiloissa vasta sitten, kun valvoja antaa siihen luvan.


Kaikilta osallistujilta tarkistetaan, että henkilöllisyystodistus on mukana ennen saliin ohjaamista, joten pidä huoli siitä, että sinulla on henkilöllisyystodistus* mukana ja että saavut sinulle ilmoitettuun paikkaan ilmoitettuna aikana.


Myöhässä saapuvia ei oteta kokeeseen.


Koesaliin siirryttäessä sinun tulee seurata annettuja ohjeita: kaikkien hakijoiden tulee pestä kädet tai käyttää käsidesiä ennen koesaliin menoa.

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Logopedia
Psykologia

 • 26.5.2021 klo 9.00–12.00

Filosofia

 • 9.6.2021 klo 10–14

Valintakoe järjestetään Turun messukeskuksessa.

 • Katso listasta tarkasti sukunimesi perusteella aakkostettu ryhmä, saapumisaika ja valintakoetilasi. Saapumisajalla tarkoitetaan aikaa, jolloin sinun tulisi siirtyä jonoon. Noudatathan annettua saapumisaikaa ruuhkien välttämiseksi!

 • Mikäli sinulle on myönnetty kokeeseen yksilöllisiä järjestelyjä, saat erikseen viestin, jossa kerrotaan koetilasi ja saapumisaikasi.

 • Lue myös huolella hakijoiden ohjeet valintakokeeseen

 • Älä saavu kokeeseen sairaana!

Koepaikka ja saapumisajat on jaettu hakijan sukunimen alkukirjaimen perusteella seuraavasti:

Messukeskus, halli B (Messukentänkatu 9–13, Turku. Navigaattoriin kannattaa valita osoitteeksi Kirjaltajankatu. Paikalla on maksutonta pysäköintitilaa.)

Huom! Jää odottamaan Messukeskuksen ulkopuolelle valvojaa, joka antaa ohjeet. Messukeskukseen tullaan sisälle pääovista hallitusti ja valvojan antamien ohjeiden mukaisesti. Muista pitää myös ulkona turvavälit muihin hakijoihin! Seuraa opasteita. Voit sisälle päästyäsi käydä tarvittaessa aulatilojen wc:ssä ennen kuin siirryt koesaliin.

Hakijat Saapumisaika pääovesta Valintakoetila

A-KNUUTINEN

klo 9.15 Messukeskus, halli B

KOJO-PULKKINEN

klo 9.30 Messukeskus, halli B

PUURTINEN-Ö

klo 9.45 Messukeskus, halli B

 

Sisätiloihin siirrytään vasta sitten, kun valvoja antaa siihen luvan.

Kaikilta osallistujilta tarkistetaan, että henkilöllisyystodistus on mukana ennen saliin ohjaamista, joten pidä huoli siitä, että sinulla on henkilöllisyyspaperit* mukana ja että saavut sinulle ilmoitettuun paikkaan ilmoitettuna aikana. 

(*virallinen, voimassa oleva henkilötodistus, passi, kuvallinen poliisin myöntämä henkilökortti, suomalainen ajokortti, EU-/ETA-alueella myönnetty kuvallinen henkilökortti.)

Myöhässä saapuvia ei oteta kokeeseen.

Koesaliin siirryttäessä sinun tulee seurata annettuja ohjeita: kaikkien hakijoiden tulee pestä kädet tai käyttää käsidesiä ennen koesaliin menoa.


  Poliittinen historia ja valtio-oppi

  • 7.6.2021 klo 10 - 14

  Valintakoe järjestetään Turun messukeskuksessa ja Turun yliopiston kampuksella.

  • Katso listasta tarkasti sukunimesi perusteella aakkostettu ryhmä, saapumisaika ja valintakoetilasi. Saapumisajalla tarkoitetaan aikaa, jolloin sinun tulisi siirtyä jonoon. Noudatathan annettua saapumisaikaa ruuhkien välttämiseksi!

  • Mikäli sinulle on myönnetty kokeeseen yksilöllisiä järjestelyjä, saat erikseen viestin, jossa kerrotaan koetilasi ja saapumisaikasi.

  • Lue myös huolella hakijoiden ohjeet valintakokeeseen

  • Älä saavu kokeeseen sairaana!

  Koepaikat ja saapumisajat on jaettu hakijan sukunimen alkukirjaimen perusteella seuraavasti:

  Messukeskus, hallit B ja C (Messukentänkatu 9–13, Turku. Navigaattoriin kannattaa valita osoitteeksi Kirjaltajankatu. Paikalla on maksutonta pysäköintitilaa.)

  Huom! Jää odottamaan Messukeskuksen ulkopuolelle valvojaa, joka antaa ohjeet. Messukeskukseen tullaan sisälle pääovista hallitusti ja valvojan antamien ohjeiden mukaisesti. Muista pitää myös ulkona turvavälit muihin hakijoihin! Seuraa opasteita. Voit sisälle päästyäsi käydä tarvittaessa aulatilojen wc:ssä ennen kuin siirryt koesaliin.

  Hakijat Saapumisaika pääovesta Valintakoetila

  A-HEIKKINEN

  klo 9.15 Messukeskus, halli B

  HEINO-KANKARO

  klo 9.30 Messukeskus, halli B

  KANTOLA-LAIHO

  klo 9.45 Messukeskus, halli B

  LAINE-MÖRT

  klo 9.15 Messukeskus, halli C

  NARINEN-ROPPOLA

  klo 9.30 Messukeskus, halli C

  ROSENBERG-TIILIKAINEN

  klo 9.45 Messukeskus, halli C

  Turun yliopiston kampusalue

  Koesali: EDU LIIK, saapumisosoite: odotusalue PUB, Assistentinkatu 5

  Hakijat Saapumisaika Valintakoetila

  TIKKANEN-WESTERLUND

  klo 9.30 EDU LIIK

  Koesali: EDU1, saapumisosoite: odotusalue PUB, Assistentinkatu 5

  Hakijat Saapumisaika Valintakoetila

  WHITE-Å ja lisäajan saaneet hakijat (riippumatta sukunimen aakkosesta)

  klo 9.30 EDU1

   

  Sisätiloihin siirrytään kaikissa koetiloissa vasta sitten, kun valvoja antaa siihen luvan.

  Kaikilta osallistujilta tarkistetaan, että henkilöllisyystodistus on mukana ennen saliin ohjaamista, joten pidä huoli siitä, että sinulla on henkilöllisyyspaperit* mukana ja että saavut sinulle ilmoitettuun paikkaan ilmoitettuna aikana. 

  (*virallinen, voimassa oleva henkilötodistus, passi, kuvallinen poliisin myöntämä henkilökortti, suomalainen ajokortti, EU-/ETA-alueella myönnetty kuvallinen henkilökortti.)

  Myöhässä saapuvia ei oteta kokeeseen.

  Koesaliin siirryttäessä sinun tulee seurata annettuja ohjeita: kaikkien hakijoiden tulee pestä kädet tai käyttää käsidesiä ennen koesaliin menoa.


  Sosiaalitieteet

  • 4.6.2021 klo 10-14

  Valintakoepaikat: Turun Messukeskus (hallit B ja C). Valintakoetilojen osoitteet löytyvät alta.

  • Katso listasta tarkasti sukunimesi perusteella aakkostettu ryhmä, saapumisaika ja valintakoetilasi. Saapumisajalla tarkoitetaan aikaa, jolloin sinun tulisi siirtyä jonoon. Noudatathan annettua saapumisaikaa ruuhkien välttämiseksi!
    
  • Mikäli sinulle on myönnetty kokeeseen yksilöllisiä järjestelyjä, saat erikseen viestin, jossa kerrotaan koetilasi ja saapumisaikasi.
    
  • Lue myös huolella hakijoiden ohjeet valintakokeeseen
    
  • Älä saavu kokeeseen sairaana!

  Koepaikat ja saapumisajat on jaettu hakijan sukunimen alkukirjaimen perusteella seuraavasti:

  Messukeskus, hallit B ja C (Messukentänkatu 9–13, Turku. Navigaattoriin kannattaa valita osoitteeksi Kirjaltajankatu. Paikalla on maksutonta pysäköintitilaa.)

  Huom! Jää odottamaan Messukeskuksen ulkopuolelle valvojaa, joka antaa ohjeet. Messukeskukseen tullaan sisälle pääovista rauhallisesti ja hallitusti ja valvojan antamien ohjeiden mukaisesti. Muista pitää myös ulkona turvavälit muihin hakijoihin! Seuraa opasteita. Voit sisälle päästyäsi käydä tarvittaessa aulatilojen wc:ssä ennen kuin siirryt koesaliin.

  Messukeskus B-HALLI

  Hakijat Sisääntuloaika Valintakoetila

  AALTO – ISOTALO

   klo 9:30 Messukeskus, halli B

  JAAKKOLA – LEPONIEMI

   klo 9:45 Messukeskus, halli B

  Messukeskus C-HALLI

  Hakijat Sisääntuloaika Valintakoetila

  LEPPIMÄKI – PÖYSTI

   klo 9:30 Messukeskus, halli C

  RAATIKAINEN – ÖSTERMAN 

   klo 9:45 Messukeskus, halli C

  Lisäajan anoneet (riippumatta sukunimen aakkosesta)

   klo 9:45

  Messukeskus, halli C

   

  Sisätiloihin siirrytään kaikissa koetiloissa vasta sitten, kun valvoja antaa siihen luvan. 

  Kaikilta osallistujilta tarkistetaan, että henkilöllisyystodistus on mukana ennen saliin ohjaamista, joten pidä huoli siitä, että sinulla on henkilöllisyyspaperit* mukana ja että saavut sinulle ilmoitettuun paikkaan ilmoitettuna aikana. Ilman henkilöllisyystodistusta et pääse valintakokeeseen.

  (*virallinen, voimassa oleva henkilötodistus, passi, kuvallinen poliisin myöntämä henkilökortti, suomalainen ajokortti, EU-/ETA-alueella myönnetty kuvallinen henkilökortti.)

  Myöhässä saapuvia ei oteta kokeeseen.

  Koesaliin siirryttäessä sinun tulee seurata annettuja ohjeita: kaikkien hakijoiden tulee pestä kädet tai käyttää käsidesiä ennen koesaliin menoa.


  Sosiaalityö

  • 1.6.2021 klo 9 - 13

  Valintakoepaikat: Turun yliopiston alakampusalueen teltat: Educariumin kentän teltta (EDU KEN) ja Vatselankadun teltta 1 (VAT 1). Valintakoetilojen osoitteet löytyvät alta.

  Katso listasta tarkasti sukunimesi perusteella aakkostettu ryhmä, saapumisaika ja valintakoetilasi. Saapumisajalla tarkoitetaan aikaa, jolloin sinun tulisi siirtyä jonoon valintakoetilaan sirtymiseksi. Noudatathan annettua saapumisaikaa ruuhkien välttämiseksi!

  • Mikäli sinulle on myönnetty kokeeseen yksilöllisiä järjestelyjä, saat erikseen viestin, jossa kerrotaan koetilasi ja saapumisaikasi.
    
  • Lue myös huolella hakijoiden ohjeet valintakokeeseen
    
  • Älä saavu kokeeseen sairaana!

  Koepaikat ja saapumisajat on jaettu hakijan sukunimen alkukirjaimen perusteella seuraavasti:

  Turun yliopiston alakampuksen alue

  Sisäänkirjautumispisteet ovat telttojen suulla. Jää odottamaan sisääntulovuoroasi reilusti teltan ulkopuolelle ja muista pitää turvavälit muihin hakijoihin. Valvojat tulevat päästämään hakijat telttoihin porrastetusti. Käy tarvittaessa wc:ssä ennen jonoon siirtymistäsi.

  EDU KEN -teltta (saapumisosoite: Vänrikinkadun ja Caloniankujan risteys, koetilan osoite: Assistentinkatu 5)

  Hakijat Sisääntuloaika telttaan Valintakoetila

    A - J

    klo 8:30  EDU KEN

    K - N

    klo 8:45  EDU KEN

  Valintakokeen ruotsiksi tekevät (riippumatta sukunimen aakkosesta)

   klo 8:45  EDU KEN

  Lisäajan saaneet hakijat (riippumatta sukunimen aakkosesta)

   klo 8:45  EDU KEN

   

  VAT 1 -teltta (saapumisosoite: Vatselankatu 4, suositellaan saapumaan Publicumin odostusalueen kautta)

   

  Hakijat Sisääntuloaika telttaan Valintakoetila

     O - S

    klo 8:30  VAT 1

     T - Ä

    klo 8:45   VAT 1

   

  Sisätiloihin siirrytään kaikissa koetiloissa vasta sitten, kun valvoja antaa siihen luvan.

  Kaikilta osallistujilta tarkistetaan, että henkilöllisyystodistus on mukana ennen saliin ohjaamista, joten pidä huoli siitä, että sinulla on henkilöllisyyspaperit* mukana ja että saavut sinulle ilmoitettuun paikkaan ilmoitettuna aikana. 

  (*virallinen, voimassa oleva henkilötodistus, passi, kuvallinen poliisin myöntämä henkilökortti, suomalainen ajokortti, EU-/ETA-alueella myönnetty kuvallinen henkilökortti.)

  Myöhässä saapuvia ei oteta kokeeseen.

  Koesaliin siirryttäessä sinun tulee seurata annettuja ohjeita: kaikkien hakijoiden tulee pestä kädet tai käyttää käsidesiä ennen koesaliin menoa.