Erillistä kutsua valintakokeeseen ei lähetetä, vaan hakulomakkeen täyttäminen on samalla ilmoittautuminen valintakokeeseen. Jos valintamenettelyyn kuuluu ns. toisen vaiheen valintakoe, sinut kutsutaan näihin kokeisiin henkilökohtaisesti.

Alla olevista osioista löydät tietoa valintakoemateriaaleista sekä vuoden 2020 valintakokeiden ajat tiedekunnittain. Tiedot koesaleista ja salijaosta päivitetään kokeen tietoihin noin viikko ennen valintakoetta.

Valintakoetta ei voi siirtää toiseen ajankohtaan tai paikkaan minkään syyn vuoksi.

Mitä mukaan kokeeseen?

Valintakokeissa tulee olla mukana

  • valokuvallinen henkilöllisyystodistus
  • kirjoitusvälineet

Välttämättömät lääkkeet saa ottaa mukaan.

Mahdolliset muut sallitut apuvälineet (esim. laskin) on mainittu erikseen hakukohteiden valintaperusteissa.

Valintakokeeseen luettavat materiaalit

Osaan valintakokeita ei ole mitään ennaakkoon opiskeltavaa materiaalia, vaan koe voi perustua esim. lukion tiettyjen aineiden oppimäärään tai koetilaisuudessa jaettavaan aineistoon.

  • Jos ennakkomateriaalia on, ne on kerrottu kunkin hakukohteen tiedoissa Opintopolussa.
  • Alla on listattu vain ne hakukohteet, joiden ennakkomateriaalit julkaistaan kevään 2020 kuluessa.

Mikäli sinulla on lukemiseste, kuten esim. näkövamma, luki- tai oppimisvaikeus tms. voit tilata valintakoemateriaalista saavutettavan version Celiasta, eli saavutettavan kirjallisuuden ja julkaisemisen asiantuntijakeskuksesta. Lisätietoa löydät tästä linkistä.

Keväällä 2020 julkaistavat ennakkomateriaalit

Englannin kieli
Luettavat novellit ilmoitetaan viimeistään 30.3.2020 tiedekunnan Internet-sivulla.

Filosofia
Valintakoemateriaali julkaistaan 6.5.2020 Opintopolussa.

Oikeustiede:
Valintakoekirjallisuus julkaistaan oikeustieteen yhteisvalinnan sivuilla ja julkaisupäivä ilmoitetaan sivuilla vuoden 2019 loppuun mennessä.

Poliittinen historia ja valtio-oppi
Valintakoemateriaali julkaistaan 4.5.2020 Opintopolussa.

Sosiaalitieteet:
Valintakoemateriaali julkaistaan 29.4.2020 Opintopolussa.

Sosiaalityö
Ennakkomateriaalina oleva artikkelikokoelma julkaistaan 30.4.2020 klo 12.00 Tampereen yliopiston Internet-sivuilla.

Psykologia
Valintakoeaineisto julkaistaan 22.4.2020 klo 12.00 psykologian yhteisvalinnan sivuilla.

Taloustiede
Valintakoekirja julkaistaan 4.5.2020 Opintopolussa.

Yhteishaun 2020 valintakokeiden ajat ja paikat

DIA-valinnan kokeet

Diplomi-insinöörivalinnan koe Turussa järjestetään torstaina 28.5.2020 klo 10.00-14.00 Turun yliopistolla.

Diplomingenjörantagningens urvalsprov ordnas i Åbo torsdagen den 28.5.2020 kl. 10.00-14.00 i Åbo universitet.

Humanistisen tiedekunnan hakukohteiden valintakokeet

Englannin kieli
Espanja
Italia
Klassilliset kielet ja antiikin kulttuuri

Pohjoismaiset kielet
Ranska
Saksan kieli
Suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kielentutkimus               

- 28.5.2020, klo 12.00-17.00
- Luentosalit IX, X, XIV (Natura-rakennus) ja XXI, XXII (Agora-rakennus)

Historia ja arkeologia                  

- 22.5.2020 klo 10.00 – 14.00
- Luentosalit Pub 1, Pub 2 (Publicum-rakennus), Edu 1 ja Edu 2 (Educarium-rakennus)

 

Kirjallisuustieteet                      

- 25.5.2020 klo 10.00 – 14.00 
- Luentosali IX  (Natura-rakennus)

Kulttuurien tutkimus   

- 2.6.2020 klo 12.00 – 15.00                          
- Luentosalit Pub 1, Pub 2 (Publicum-rakennus)

Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen ko (Pori)           

- ei koetta                                     

Median, musiikin ja taiteen tutkimus

- 5.6.2020 klo 10.00-12.00 (teoreettinen osio) ja klo 12.30-15.30 (analyysiosio)
- Luentosalit Pub 1, Pub 3 (Publicum-rakennus)

           

 

Kasvatustieteiden tiedekunnan hakukohteiden valintakokeet

> Katso ohjeita VAKAVA-koepäivälle

 

Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma (Turku)                 

- VAKAVA-koe 23.4.2020 klo 13.00-16.00. Turun yliopiston kampusalue Turussa ja Raumalla.

Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma (Rauma)              

- VAKAVA-koe 23.4.2020 klo 13.00-16.00. Turun yliopiston kampusalue Turussa ja Raumalla.
- Toisen vaiheen koe erikseen kutsuttaville hakijoille 9-11.6.2020 (hakija osallistuu vain yhtenä päivänä). Aika ja paikka ilmoitetaan kutsussa.

Luokanopettajan tutkinto-ohjelma (Turku)    

- VAKAVA-koe 23.4.2020 klo 13.00-16.00.: Turun yliopiston kampusalue Turussa ja Raumalla.
- Toisen vaiheen koe erikseen kutsuttaville hakijoille 9-11.6.2020 (hakija osallistuu vain yhtenä päivänä). Aika ja paikka ilmoitetaan kutsussa.         

Luokanopettajan tutkinto-ohjelma (Rauma)  

- VAKAVA-koe 23.4.2020 klo 13.00-16.00. Turun yliopiston kampusalue Turussa ja Raumalla.
- Toisen vaiheen koe erikseen kutsuttaville hakijoille 9-11.6.2020 (hakija osallistuu vain yhtenä päivänä). Aika ja paikka ilmoitetaan kutsussa.

Varhaiskasvatuksen opettajan tutkinto-ohjelma (Rauma)      

- VAKAVA-koe 23.4.2020 klo 13.00-16.00. Turun yliopiston kampusalue Turussa ja Raumalla.
- Toisen vaiheen koe erikseen kutsuttaville hakijoille 9-11.6.2020 (hakija osallistuu vain yhtenä päivänä). Aika ja paikka ilmoitetaan kutsussa.

Turun kauppakorkeakoulun hakukohteiden valintakokeet

Kauppatieteet, Turku ja Pori

- 2.6.2020 klo 12.00-15.00        
- Turun yliopiston kampusalue Turussa

Taloustiede                   

- 4.6.2020 klo 10.00-14.00        
- Turun kauppakorkeakoulun luentosalit

 

Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnan hakukohteiden valintakokeet

Biokemia         

- 2.6.2020 klo 9.00-12.00, Yliopistonmäki
- Agora-rakennuksen salit XXI ja XXII

Biologia           

- 27.5.2020 klo 14.00-18.00, Yliopistonmäki (Huom! Päivämäärä korjattu 26.11.)       
- Natura-rakennuksen salit IX ja X ja Agora-rakennuksen sali XXII

Biotekniikka (DIA-valinnan koe)                        

- 28.5.2020 klo 10.00-14.00
- Rakennukset ja salit julkaistaan myöhemmin

Fysikaaliset tieteet
Matematiikka ja tilastotiede
Kemia

- Yhteinen valintakoe vain niille hakijoille, joilla ei ole ylioppilastutkintoa tai vastaavaa muuta tutkintoa.
- 3.6.2020 klo 9.00-12.00, Yliopistonmäki
- Luentosali XI, Natura-rakennus

Geologia          

- 1.6.2020 klo 9.00-12.00, Yliopistonmäki
- Turun kauppakorkeakoulun luentosalot, Rehtorinpellonkatu 3

Konetekniikka (DIA-valinnan koe)                        

- 28.5.2020 klo 10.00-14.00
- Rakennukset ja salit julkaistaan myöhemmin

Maantiede       

- 22.5.2020 klo 9.00-12.00, Yliopistonmäki            
- Natura-rakennuksen salit IX ja X ja Agora-rakennuksen sali XXII

Materiaalitekniikka (DIA-valinnan koe)                        

- 28.5.2020 klo 10.00-14.00
- Rakennukset ja salit julkaistaan myöhemmin

Tietojenkäsittelytieteet           

- 25.5.2020 klo 14.00-18.00, Yliopistonmäki        
- Publicum-rakennuksen salit 1, 2 ja 3, Assistentinkatu 7

Tietotekniikka (DIA-valinnan koe)                     

- 28.5.2020 klo 10.00-14.00
- Rakennukset ja salit julkaistaan myöhemmin

Lääketieteellisen tiedekunnan hakukohteiden valintakokeet

Biolääketieteen koulutusohjelma                     

- 19.5.2020 klo 9.00-13.00
- Turun yliopiston kampusalue

Hammaslääketieteen lisensiaatti

- 19.5.2020 klo 9.00-14.00          
- Turun yliopiston kampusalue

Lääketieteen lisensiaatti

- 19.5.2020 klo 9.00-14.00          
- Turun yliopiston kampusalue

Terveystieteet             

- 12.5.2020 klo 12.00-16.00          
- Turun yliopiston kampusalue

Oikeustieteen valintakoe

Oikeustiede

- 26.5.2020 klo 10.00-14.00
- Turun yliopiston kampusalue

Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan hakukohteiden valintakokeet

Filosofia          

- 3.6.2020 klo 10.00-14.00
- Turun yliopiston kampusalue

Logopedia       

- 18.5.2020 klo 9.00-12.00
- Turun yliopiston kampusalue

Poliittinen historia ja valtio-oppi                       

- 1.6.2020 klo 9.00-13.00
- Turun yliopiston kampusalue

Psykologia       

- 20.5.2020 klo 9.00-12.00
- Turun yliopiston kampusalue

Sosiaalitieteet

- 29.5.2020 klo 10.00-14.00          
- Turun yliopiston kampusalue

Sosiaalityö       

- 1.6.2020 klo 10.00-14.00          
- Turun yliopiston kampusalue