Yliopistojen kevään valintakokeet muuttuvat – perinteiset kokeet korvataan vaihtoehtoisilla valintatavoilla.

Yliopistot ovat linjanneet, että perinteisiä valintakokeita ei ole koronatilanteen vuoksi mahdollista järjestää turvallisesti. Opiskelijavalinnat järjestetään ottaen huomioon kunkin alan erityispiirteet ja pitäen kiinni alakohtaisista yhteisvalinnoista.

Perinteisten valintakokeiden sijasta voidaan käyttää muita valinnan menettelyjä, kuten digitaalisia valintatapoja, verkkokursseja, todistusvalintaa tai avoimen yliopiston väylän valintaa. Muutokset eivät edellytä hakijoilta tässä vaiheessa toimenpiteitä.


Kaikki tiedot muuttuneista valintatavoista julkaistaan tällä sivulla heti kun tietoja on, mutta viimeistään 30.4.

Vältäthän siis yhteydenottoa yliopiston hakijapalveluihin, jotta palvelumme ei ruuhkaudu, kiitos.

Seuraa myös Opintopolussa ilmoittamaasi sähköpostiosoitetta!

Yleistä valintakokeista

Erillistä kutsua valintakokeeseen ei lähetetä, vaan hakulomakkeen täyttäminen on samalla ilmoittautuminen valintakokeeseen. Jos valintamenettelyyn kuuluu ns. toisen vaiheen valintakoe, sinut kutsutaan näihin kokeisiin henkilökohtaisesti.

Alla olevista osioista löydät tietoa valintakoemateriaaleista sekä vuoden 2020 valintakokeiden ajat tiedekunnittain. Tiedot koesaleista ja salijaosta päivitetään kokeen tietoihin noin viikko ennen valintakoetta.

Valintakoetta ei voi siirtää toiseen ajankohtaan tai paikkaan minkään syyn vuoksi.

Mitä mukaan kokeeseen?

Valintakokeissa tulee olla mukana

  • valokuvallinen henkilöllisyystodistus
  • kirjoitusvälineet

Välttämättömät lääkkeet saa ottaa mukaan.

Mahdolliset muut sallitut apuvälineet (esim. laskin) on mainittu erikseen hakukohteiden valintaperusteissa.

Valintakokeeseen luettavat materiaalit

Osaan valintakokeita ei ole mitään ennaakkoon opiskeltavaa materiaalia, vaan koe voi perustua esim. lukion tiettyjen aineiden oppimäärään tai koetilaisuudessa jaettavaan aineistoon.

  • Jos ennakkomateriaalia on, ne on kerrottu kunkin hakukohteen tiedoissa Opintopolussa.
  • Alla on listattu vain ne hakukohteet, joiden ennakkomateriaalit julkaistaan kevään 2020 kuluessa.

Mikäli sinulla on lukemiseste, kuten esim. näkövamma, luki- tai oppimisvaikeus tms. voit tilata valintakoemateriaalista saavutettavan version Celiasta, eli saavutettavan kirjallisuuden ja julkaisemisen asiantuntijakeskuksesta. Lisätietoa löydät tästä linkistä.

Keväällä 2020 julkaistavat ennakkomateriaalit

Englannin kieli
Luettavat novellit ilmoitetaan viimeistään 30.3.2020 tiedekunnan Internet-sivulla.

Oikeustiede:
Valintakoekirjallisuus julkaistaan oikeustieteen yhteisvalinnan sivuilla ja julkaisupäivä ilmoitetaan sivuilla vuoden 2019 loppuun mennessä.

Psykologia
Tietoa psykologian yhteisvalinnan sivuilla.