Valintakokeet järjestetään hakuajan jälkeen touko-kesäkuussa. Tälle  sivulle kootaan tiedot kokeiden ajoista ja paikoista sekä muuta tietoa kokeisiin liittyen. Tiedot kokeen paikoista päivitetään viimeistään noin viikkoa ennen koetta.


Huom. Keväällä 2021 valintakokeiden tarkempi toteutustapa valitaan vallitseva pandemiatilanne huomioiden. Valintakokeiden tarkemmasta toteutustavasta ilmoitetaan myöhemmin, viimeistään 16.3.2021.

Yleistä valintakokeista

Valintakokeeseen ei ilmoittauduta erikseen

Erillistä kutsua valintakokeeseen ei lähetetä, vaan hakulomakkeen täyttäminen on samalla ilmoittautuminen valintakokeeseen. Jos valintamenettelyyn kuuluu ns. toisen vaiheen valintakoe, sinut kutsutaan näihin kokeisiin henkilökohtaisesti.

Alla olevista osioista löydät tietoa valintakoemateriaaleista sekä vuoden 2021 valintakokeiden ajat tiedekunnittain. Tiedot koesaleista ja salijaosta päivitetään kokeen tietoihin noin viikko ennen valintakoetta.

Valintakoetta ei voi siirtää toiseen ajankohtaan tai paikkaan minkään syyn vuoksi.


Huom. Valintakokeiden tarkempi toteutustapa valitaan vallitseva pandemiatilanne huomioiden. Valintakokeiden tarkemmasta toteutustavasta ilmoitetaan myöhemmin, viimeistään 16.3.2021.

Mitä mukaan kokeeseen?

Valintakokeissa tulee olla mukana

 • valokuvallinen henkilöllisyystodistus
 • kirjoitusvälineet

Välttämättömät lääkkeet saa ottaa mukaan.

Mahdolliset muut sallitut apuvälineet (esim. laskin) on mainittu erikseen hakukohteiden valintaperusteissa.

Valintakokeeseen luettavat materiaalit

Suurimpaan saan valintakokeita ei ole mitään ennaakkoon opiskeltavaa materiaalia, vaan koe voi perustua esim. lukion tiettyjen aineiden oppimäärään tai koetilaisuudessa jaettavaan aineistoon.

 • Jos ennakkomateriaalia on, ne on kerrottu kunkin hakukohteen tiedoissa Opintopolussa ja alla olevassa listauksessa.
 • Tarkemmat tiedot kokeista löydät aina Opintopolusta hakukohteen tiedoista.

Mikäli sinulla on lukemiseste, kuten esim. näkövamma, luki- tai oppimisvaikeus tms. voit tilata valintakoemateriaalista saavutettavan version Celiasta, eli saavutettavan kirjallisuuden ja julkaisemisen asiantuntijakeskuksesta. Lisätietoa löydät tästä linkistä.

Aiempien vuosien valintakokeisiin voit tutusta alempana tällä sivulla olevan linkin kautta.


Keväällä 2021 julkaistavat ennakkomateriaalit

Biolääketiede

 • Tieto mahdollisesta ennakkomateriaalista ja tarkempi tieto materiaalin julkaisuajankohdasta julkistetaan 30.11.2020 mennessä lääketieteellisten alojen yhteisvalinnan verkkosivulla www.laaketieteelliset.fi

Englannin kieli

Filosofia

 • Valintakoevaatimuksena oleva ennakkomateriaali julkaistaan keskiviikkona 12.5.2021 Opintopolussa ja yliopiston internet-sivuilla.

Kirjallisuustieteet

 • Valintakokeeseen liittyy ennakkoon luettavaa materiaalia noin sadan sivun verran. Valintakoekirjallisuus ilmoitetaan Opintopolussa viimeistään 17.3.2021

Kulttuurien tutkimus

 • Valintakokeeseen liittyy ennakkoon luettavaa materiaalia noin sadan sivun verran. Materiaali on saatavilla niin kirjana kuin verkosta ladattavana versiona. Valintakoekirjallisuus ilmoitetaan Opintopolussa viimeistään 17.3.2021

Lääketiede ja hammaslääketiede

 • Tieto mahdollisesta ennakkomateriaalista ja tarkempi tieto materiaalin julkaisuajankohdasta julkistetaan 30.11.2020 mennessä lääketieteellisten alojen yhteisvalinnan verkkosivulla www.laaketieteelliset.fi

Logopedia

Media, musiikki ja taide

 • Valintakokeen teoreettiseen osioon liittyy ennakkoon luettavaa materiaalia noin sadan sivun verran. Materiaali on saatavilla niin kirjana kuin verkosta ladattavana versiona. Valintakoekirjallisuus ilmoitetaan Opintopolussa viimeistään 17.3.2021

Oikeustiede

 • Valintakoe perustuu ennakkoon ilmoitettuun kirjallisuuteen ja kokeessa mahdollisesti jaettavaan aineistoon. Valintakoekirjallisuus julkaistaan maksuttomana sähköisesti. Tarkemmat tiedot valintakoekirjallisuuden julkaisupäivästä ilmoitetaan osoitteessa www.oikeustieteet.fi.

Poliittinen historia ja valtio-oppi

 • Valintakoevaatimuksena oleva ennakkomateriaali julkaistaan maanantaina 10.5.2021 Opintopolussa ja yliopiston internet-sivuilla.

Psykologia

Sosiaalitieteet

 • Valintakoevaatimuksena oleva ennakkomateriaali julkaistaan perjantaina 7.5.2021 Opintopolussa ja yliopiston internet-sivuilla.

Sosiaalityö

Taloustiede

Valintakokeiden ajat ja paikat 2021

Humanistinen tiedekunta

Kieliaineiden (ks. lista alta) yhteinen koe

 • 3.6.2021 klo 12.00 – 17.00
 • Luentosalit: Agora XXII, Natura XIV ja XV, Quantum auditorio, Calonia 1, Educarium Edu2 ja Edu3, Turun kauppakorkeakoulu salit Lähitapiola, Elovena ja Osuuskauppa

Englannin kieli

Espanja

Italia

Kiina

Klassilliset kielet

Pohjoismaiset kielet

Ranska

Saksa

Suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kielitiede


Historia ja arkeologia

 • 28.5.2021 klo 12:00-16:00
 • Luentosalit: Pub1, Pub2 ja Pub3 (Publicum-rakennuksessa) sekä Edu1 ja Edu2 (Educarium-rakennuksessa) 

Kirjallisuustieteet

 • 31.5.2021 klo 10-14
 • Luentosalit Pub1, Pub2 (Publicum-rakennuksessa)

Kulttuurien tutkimus

 • 8.6.2021 klo 10-13
 • Luentosalit Pub1, Pub2 (Publicum-rakennuksessa)

Media, musiikki ja taide

 • 27.5.2021 klo 10.00-12.00 (teoreettinen osio) ja klo 12.30-15.30 (analyysiosio)
 • Luentosalit: Osmo Järvi-sali (Medisiina-rakennus) , Säätiö-sali (Medisiina D -rakennus) ja Arje Scheinin -sali (Dentalia-rakennus)

 

Huom. Porin kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutukseen ei ole valintakoetta.

Kasvatustieteiden tiedekunta

Kasvatustiede

 • VAKAVA-koe 27.5.2021 klo 9-12.
 •  

Käsityön aineenopettaja
Luokanopettaja, Turku ja Rauma
Varhaiskasvatuksen opettaja

 • VAKAVA-koe 27.5.2021 klo 9-12. (ei ennakkomateriaalia, koe perustuu koetilanteessa jaettavaan aineistoon)
 • Soveltuvuuskoe 16.-18.6.2021
 • Jos saat kutsun soveltuvuuskokeeseen, osallistut kokeeseen yhtenä päivänä. Saat viimeistään 9.6.2021 sähköpostitse kutsun, jossa kerrotaan tarkemmat ohjeet sekä tieto koepaikasta ja koeajasta.

Varhaiskasvatus, monimuotokoulutus

 • Soveltuvuuskoe 16.-18.6.2021
 • Jos saat kutsun soveltuvuuskokeeseen, osallistut kokeeseen yhtenä päivänä. Saat viimeistään 9.6.2021 sähköpostitse kutsun, jossa kerrotaan tarkemmat ohjeet sekä tieto koepaikasta ja koeajasta.
Lääketieteellinen tiedekunta

Biolääketiede

 • 25.5.2021 klo 9.00-14.00
 • Huom! Valintakokeen biologian ja kemian osioiden valintakoetehtävät ovat samat kuin lääketieteellisten alojen yhteisvalinnan valintakokeessa. Kyseessä on kuitenkin kaksi eri valintakoetta. Lääketieteellisen alan valintakokeella ei voi hakea biolääketieteen yhteisvalinnassa.

Hammaslääketiede
Lääketiede

 • 25.5.2021 klo 09:00 - 14:00

Terveystiede

 • 18.5.2021 klo 12.00-16.00
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

Biologia

 • 2.6.2021 klo 14:00 - 17:00

Fysikaaliset tieteet

 • 9.6.2021 klo 09:00-12:00
 • Huom. Koe on vain niille, jotka eivät ole suorittaneet ylioppilastutkintoa (kotimaista tai IB/EB/RP/DIA-tutkinto)

Geologia

 • 7.6.2021 klo 09:00 - 12:00

Kemia

 • 9.6.2021 klo 09:00-12:00
 • Huom. Koe on vain niille, jotka eivät ole suorittaneet ylioppilastutkintoa (kotimaista tai IB/EB/RP/DIA-tutkinto)

Maantiede

 • 28.5.2021 klo 09:00 - 12:00

Matematiikka ja tilastotiede

 • 9.6.2021 klo 09:00-12:00
 • Huom. Koe on vain niille, jotka eivät ole suorittaneet ylioppilastutkintoa (kotimaista tai IB/EB/RP/DIA-tutkinto)
Oikeustieteellinen tiedekunta

Oikeustiede

 • 24.5.2021 klo 14:00 - 18:00
Teknillinen tiedekunta

Biokemia

 • 27.05.2021 klo 14:00 - 17:00

Biotekniikka
Konetekniikka
Materiaalitekniikka
Tieto- ja viestintätekniikka

 • 01.06.2021 klo 10:00 - 14:00

Tietojenkäsittelytieteet

 • 31.05.2021 klo 14:00 - 18:00
Turun kauppakorkeakoulu

Kauppatieteet, Turku ja Pori

 • 8.6.2021 klo 12:00–15:00    

Taloustiede

 • 2.6.2021 klo 10-14
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Filosofia

 • 9.6.2021 klo 10–14

Logopedia
Psykologia

 • 26.5.2021 klo 9.00–12.00

Poliittinen historia ja valtio-oppi

 • 7.6.2021 klo 10 - 14

Sosiaalitieteet

 • 4.6.2021 klo 10-14

Sosiaalityö

 • 1.6.2021 klo 9 - 13