Opiskelijat läppärin kanssa.

Tervetuloa valintakokeisiin!

Alle on koottu ohjeita valintakokeisiin liittyen. Tarkempaa hakukohdekohtaista tietoa valintakokeista löydät Opintopolusta.

Yleistä valintakokeista

Hakeminen hakukohteeseen = ilmoittautuminen valintakokeeseen

Hakukohteeseen hakeminen on samalla ilmoittautuminen valintakokeeseen, ellei osallistumisesta erikseen kysytä.

 • Sähköisissä valintakokeissa sinulle toimitetaan yksilöllinen tunniste tekstiviestillä ja sähköpostilla viimeistään viikkoa ennen valintakoetta (ei koske tietojenkäsittelytieteiden koetta)
 • Paperisiin kokeisiin tai tietojenkäsittelytieteiden sähköiseen kokeeseen ei lähetetä em. tunnistetta tai kutsua. Sinun tulee saapua kokeeseen ilmoitettuna ajankohtana.
 • Opettajankoulutuksen soveltuvuuskokeeseen sinut kutsutaan henkilökohtaisesti.

Joissakin hakukohteissa järjestetään yliopistojen välistä valintakoeyhteistyötä ja sama valintakoe voidaan ottaa huomioon silloin myös toisen yliopiston opiskelijavalinnassa, mikäli olet hakenut myös toisen yliopiston vastaavaan hakukohteeseen. Valintakoeyhteistyötä ei ole kaikissa hakukohteissa. Opintopolussa olevissa valintaperusteissa kerrotaan, mikäli hakukohde kuuluu valintakoeyhteistyön piiriin.

Alla oleviin osioihin päivitetään tiedot valintakokeiden ajankohdista ym. viimeistään lokakuun lopussa. Tiedot koesaleista ja salijaosta päivitetään kokeen tietoihin noin viikko ennen valintakoetta.

Valintakoetta ei voi siirtää toiseen ajankohtaan tai paikkaan minkään syyn vuoksi.

Myöhässä saapuvia ei oteta kokeeseen.

Mitä mukaan kokeeseen?

Valintakokeissa tulee olla mukana

 • valokuvallinen henkilöllisyystodistus
 • kirjoitusvälineet
 • sähköisissä kokeissa kannettava tietokone ja virtajohto 

Hyväksyttyjä henkilöllisyystodistuksia ovat voimassa oleva

 • passi,
 • suomalainen ajokortti,
 • kuvallinen poliisin myöntämä henkilökortti ja
 • EU-/ETA-alueella myönnetty kuvallinen henkilökortti.

Myös vanhentunut passi tai henkilökortti kelpaa, jos sen voimassaolo on päättynyt enintään vuosi sitten. Sinut täytyy kuitenkin voida tunnistaa asiakirjassa olevasta kuvasta.

Lisää ohjeita löydät Yliopistovalinnat-sivustolta.

Valintakokeeseen luettavat materiaalit

Suurimpaan osaan valintakokeita ei ole erikseen ennakkoon opiskeltavaa materiaalia, vaan koe voi perustua esim. lukion tiettyjen aineiden oppimäärään tai koetilaisuudessa jaettavaan aineistoon.

 • Jos ennakkomateriaalia on, ne on kerrottu kunkin hakukohteen tiedoissa Opintopolussa ja alla olevassa listauksessa.
 • Tarkemmat tiedot kokeista löydät aina Opintopolusta hakukohteen tiedoista.

Mikäli sinulla on lukemiseste, kuten esim. näkövamma, luki- tai oppimisvaikeus tms. voit tilata valintakoemateriaalista saavutettavan version Celiasta, eli saavutettavan kirjallisuuden ja julkaisemisen asiantuntijakeskuksesta. Lisätietoa löydät tästä linkistä.

Aiempien vuosien valintakokeisiin voit tutusta alempana tällä sivulla olevan linkin kautta.


Keväällä 2023 julkaistavat ennakkomateriaalit

Englannin kieli: Valintakokeen kirjallisuusosaan luetaan valikoima novelleja: Luettavat novellit ilmoitetaan viimeistään 15.3.2023 yliopiston Internet-sivulla.

Filosofia: Valintakoevaatimuksena oleva ennakkomateriaali julkaistaan keskiviikkona 10.5.2023 Opintopolussa.

Geologia: Valintakoe perustuu kirjaan GEOS2: Sininen planeetta sekä geotieteellinen aineistoon, joka koostuu kahdesta Geologissa julkaistusta artikkelista: Nikkola, P., 2020. Magman matkassa. Geologi 72:10-14 sekä  Ojala, A.E.K. ja muut, 2022. Murtoot - mitä ne ovat? Geologi 74:204-218

Kirjallisuustieteet: Ennakkoon luettava materiaali julkaistaan keskiviikkona 19.4.2023 Opintopolussa.

Kulttuurien tutkimus: Ennakkoon luettava materiaali julkaistaan perjantaina 5.5.2023 Opintopolussa.

Logopedia: Valintakoetta varten luettava ennakkomateriaali julkaistaan keskiviikkona 26.04.2023 klo 12.00 psykologian ja logopedian valintakoeyhteistyön sivuilla.

Median, musiikin ja taiteen tutkimus: Ennakkoon luettava materiaali julkaistaan perjantaina 28.4.2023 Opintopolussa.

Oikeustiede: Valintakoetta varten luettava ennakkomateriaali julkaistaan noin kuukautta ennen valintakoetta. Valintakokeen ennakkomateriaalien tilausohjeet löytyvät yhteisvalinnan verkkosivulta.

Poliittinen historia ja valtio-oppi: Valintakoevaatimuksena oleva ennakkomateriaali julkaistaan maanantaina 8.5.2023 Opintopolussa.

Psykologia: Valintakoetta varten luettava ennakkomateriaali julkaistaan keskiviikkona 26.04.2023 klo 12.00 psykologian ja logopedian valintakoeyhteistyön sivuilla.

Sosiaalityö: Valintakoetta varten luettava ennakkomateriaali julkaistaan 2.5.2023 klo 12:00 yhteisvalinnan -sivuilla.

Taloustiede: Tieto valintakoekirjasta julkaistaan Opintopolussa 28.4.2023.

Sähköiset kokeet

Seuraavat valintakokeet järjestetään sähköisinä keväällä 2023 ja tässä kerrotut ohjeet koskevat vain niitä. Tarkista ohjeet myös yhteisvalintojen sivuilta.

biologia
biolääketiede

biokemia
digitaalisen kulttuurin, maiseman ja kulttuuriperinnön tutkinto-ohjelma (Pori)
lääketieteellisten alojen
yhteisvalinta (hammaslääketiede, lääketiede, eläinlääketiede)
maantiede
oikeustiede
psykologia ja logopedia

sosiaalityö
tietojenkäsittelytiede

kasvatusalojen VAKAVA-koe

Ohjeet digitaaliseen valintakokeeseen - Vallu-valintakoepalvelu

Tietojenkäsittelytieteen valintakoetta ei järjestetä em. Vallu-valintakoepalvelussa, katso tarkemmat ohjeet tietojenkäsittelytieteen valintakokeeseen.

Valintakokeiden ajat ja paikat

Huom!

Liikennejärjestelyissä muutoksia yliopistoalueelle saapumisessa. Helsinginkatu suljetaan ajoneuvoliikenteeltä 30.5.–2.6.2023 välillä Assistentinkatu–Suntiontie. Publicumiin ja Educariumille johtavalle Assistentinkadulle pääsee ajamaan tällöin ainoastaan Tuomaansillan suunnasta. Katso lisätiedot.

Humanistinen tiedekunta

Kieliaineiden (ks. lista alta) kokeet

Kielten hakukohteiden (Englannin kieli, espanja, italia, kiinan kieli, klassilliset kielet, pohjoismaiset kielet, ranska, saksa, suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kielitiede) valinta järjestetään kampusalueella 1.6.2023

Niille hakijoille, joille myönnetään yksilöllisiä järjestelyjä, ilmoitetaan heidän oma koepaikkansa erikseen.

Englannin kieli: 1.6.2023 klo 9.00 - 11.00

Paikka: Educarium (Assistentinkatu 5, 20500 Turku) ja Publicum (Assistentinkatu 7, 20500 Turku)

Salijako sukunimen mukaisesti aakkostettuna:

Publicum-rakennus:
Pub 1: A - Linnak

Educarium-rakennus:
Edu 1: Linnal - Ö
 

Espanja, italia, kiinan kieli, klassilliset kielet, pohjoismaiset kielet, ranska, saksa, suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kielitiede: 1.6.2023 klo 12.00 - 16.00

Paikka: Educarium (Assistentinkatu 5, 20500 Turku), Publicum (Assistentinkatu 7, 20500 Turku) ja Arcanum (Arcanuminkuja 1, 20500 Turku)

Salijako sukunimen mukaisesti aakkostettuna:
Publicum-rakennus:
Pub 1: A - Karl
Pub 2: Kart - Lamp
Pub 3: Latv - Nyys
Educarium-rakennus:
Edu 1: Näve - Tamm
Arcanum-rakennus:
Arc1: Tans - Ö

Huom!
Liikennejärjestelyissä muutoksia yliopistoalueelle saapumisessa. Helsinginkatu suljetaan ajoneuvoliikenteeltä 30.5.–2.6.2023 välillä Assistentinkatu–Suntiontie. Katso lisätiedot.


Digitaalisen kulttuurin, maiseman ja kulttuuriperinnön tutkinto-ohjelma (Kulttuuri ja yhteiskunta)

 • 8.6.2023 klo 10.00 - 14.00
 • Paikka: Pub 1, Publicum-rakennus (Assistentinkatu 7, 20500 Turku)

Koe järjestetään samanaikaisesti Turussa, Porissa ja Jyväskylässä.Tarkista valitsemasi koepaikkakunta tarvittaessa hakulomakkeeltasi OmaOpintopolusta.


Historia ja arkeologia

 • 24.5.2023 klo 12.00 - 16.00
 • Paikka: Educarium (Assistentinkatu 5, 20500 Turku) ja Publicum (Assistentinkatu 7, 20500 Turku)

 • Salijako sukunimen mukaisesti aakkostettuna:
  Publicum-rakennus:
  Pub 1: A - Kau 
  Pub 2: Kek - Lah
  Pub 3: Lai - O
  Educarium-rakennus:
  Edu 1: P - T
  Edu 2: U - Ö

  Niille hakijoille, joille myönnetään yksilöllisiä järjestelyjä, ilmoitetaan heidän oma koepaikkansa erikseen.


Kirjallisuustieteet

 • 26.5.2023 klo 12.00 - 16.00
 • Paikka: Yliopistonmäki, ls. IX, Natura (Vesilinnantie 5, 20500 Turku)

Kulttuurien tutkimus

 • 6.6.2023 klo 10.00 - 13.00
 • Paikka: Publicum (Assistentinkatu 7, 20500 Turku)
  Salijako sukunimen mukaisesti aakkostettuna:
  Pub 1: A - M + hakijat, joille myönnetty lisäaika
  Pub 3: N - Ö

Media, musiikki ja taide

 • 29.5.2023 klo 10.00 - 13.00
 • Paikka: Publicum (Assistentinkatu 7, 20500 Turku)
  Salijako sukunimen mukaisesti aakkostettuna:
  Pub 1: A - L 
  Pub 2: M - P
  Pub 3: R - Ö 

  Niille hakijoille, joille myönnetään yksilöllisiä järjestelyjä, ilmoitetaan heidän oma koepaikkansa erikseen.

Kasvatustieteiden tiedekunta

Valtakunnallinen kasvatusalan valintakoe eli VAKAVA-koe*
26.5.2023 klo 9.00 - 12.00

Lisätietoa VAKAVA-kokeesta ja ohjeita VAKAVA-koepäivälle
 

Opettajankoulutusten soveltuvuuskoe 14. - 16.6.2023**

Jos saat kutsun soveltuvuuskokeeseen, osallistut kokeeseen yhtenä päivänä.

Lisätietoa soveltuvuuskokeesta

* TY:n hakukohteet: Erityisopettajan tutkinto-ohjelma, Kasvatustieteen (varhaiskasvatus) maisteriohjelma, Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma, Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma, Luokanopettajan tutkinto-ohjelma, Rauma, Luokanopettajan tutkinto-ohjelma, Turku, Varhaiskasvatuksen opettajan tutkinto-ohjelma

** TY:n hakukohteet: Erityisopettajan tutkinto-ohjelma, Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma, Luokanopettajan tutkinto-ohjelma, Rauma, Luokanopettajan tutkinto-ohjelma, Turku, Varhaiskasvatuksen opettajan tutkinto-ohjelma

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

  Biologian ja ympäristötieteen valintakoeyhteistyö

  • 31.5.2023 klo 14.00 - 17.00. Koesalien täyttö aloitetaan puoli tuntia ennen kokeen alkua. Saavuthan viimeistään 15 minuuttia ennen kokeen alkamista.
  • Paikka: Yliopistonmäki, Natura (Vesilinnantie 5, 20500 Turku)

   Huom!
   Liikennejärjestelyissä muutoksia yliopistoalueelle saapumisessa. Helsinginkatu suljetaan ajoneuvoliikenteeltä 30.5.–2.6.2023 välillä Assistentinkatu–Suntiontie. Katso lisätiedot.

  Koe järjestetään samanaikaisesti Turussa, Helsingissä, Oulussa ja Jyväskylässä. Tarkista valitsemasi koepaikkakunta tarvittaessa hakulomakkeeltasi OmaOpintopolusta. Voit osallistua kokeeseen vain hakulomakkeella valitsemallasi paikkakunnalla.


   Geologia

   • 5.6.2023 klo 9.00 - 12.00. Koesalien täyttö aloitetaan puoli tuntia ennen kokeen alkua. Saavuthan viimeistään 15 minuuttia ennen kokeen alkamista.
   • Paikka: Yliopistonmäki, Natura (Vesilinnantie 5, 20500 Turku)

   Maantieteen yhteisvalinta

   • 24.5.2023 klo 14.00 - 17.00. Koesalien täyttö aloitetaan puoli tuntia ennen kokeen alkua. Saavuthan viimeistään 15 minuuttia ennen kokeen alkamista.
   • Paikka: Yliopistonmäki, Natura (Vesilinnantie 5, 20500 Turku)

   Koe järjestetään samanaikaisesti Turussa, Helsingissä, Oulussa, Kuopiossa ja Joensuussa. Tarkista valitsemasi koepaikkakunta tarvittaessa hakulomakkeeltasi OmaOpintopolusta. Voit osallistua kokeeseen vain hakulomakkeella valitsemallasi paikkakunnalla.


   Matematiikan, fysiikan tai kemian aineenopettaja ja luokanopettaja
   Matematiikka ja tilastotiede
   Fysikaaliset tieteet
   Kemia

   • Valintakoe ei-ylioppilaille: 22.5.2023 klo 9.00 - 12.00. Koesalien täyttö aloitetaan puoli tuntia ennen kokeen alkua. Saavuthan viimeistään 15 minuuttia ennen kokeen alkamista.
   • Paikka: Yliopistonmäki, Natura, sali XI (Vesilinnantie 5, 20500 Turku)
   • Soveltuvuuskoe opettajankoulutuksen hakijoille: 14. - 16.6.2023. Jos saat kutsun soveltuvuuskokeeseen, osallistut kokeeseen yhtenä päivänä. Saat viimeistään 7.6.2023 sähköpostitse kutsun, jossa kerrotaan tarkemmat ohjeet sekä tieto koepaikasta ja koeajasta.
   Lääketieteellinen tiedekunta

   Biolääketiede

   • 23.5.2023 klo 9.00 - 14.00
   • Paikka: Hakijoille on toimitettu henkilökohtainen tunniste valintakokeeseen osallistumista varten. Tunniste sisältää QR-koodin ja tiedon hakijan valintakokeen ajasta ja tarkasta paikasta. Linkki tunnisteeseen on toimitettu tekstiviestillä ja sähköpostitse hakulomakkeella ilmoitettujen yhteystietojen perusteella.

   Koe järjestetään samanaikaisesti Turussa ja Kuopiossa. Tarkista valitsemasi koepaikkakunta tarvittaessa hakulomakkeeltasi OmaOpintopolusta. Voit osallistua kokeeseen vain hakulomakkeella valitsemallasi paikkakunnalla.


   Lääketieteellisten alojen yhteisvalinta (hammaslääketiede, lääketiede, eläinlääketiede)

   • 23.5.2023 klo 9.00 - 14.00
   • Paikka: Hakijoille on toimitettu henkilökohtainen tunniste valintakokeeseen osallistumista varten. Tunniste sisältää QR-koodin ja tiedon hakijan valintakokeen ajasta ja tarkasta paikasta. Linkki tunnisteeseen on toimitettu tekstiviestillä ja sähköpostitse hakulomakkeella ilmoitettujen yhteystietojen perusteella.

   Koe järjestetään samanaikaisesti Turussa, Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa ja Tampereella. Tarkista valitsemasi koepaikkakunta tarvittaessa hakulomakkeeltasi OmaOpintopolusta. Voit osallistua kokeeseen vain hakulomakkeella valitsemallasi paikkakunnalla.


   Terveystiede

   • 9.5.2023 klo 12.00 - 16.00
   • Paikka: valintakokeet järjestetään rakennuksissa Medisiina C ja Medisiina D.

   Hakijat osallistuvat valintakokeeseen seuraavan salijaon mukaan (katso sukunimesi kirjainten mukainen valintakoesali alta):

   A–Levonen                        Osmo Järvi -sali, Medisiina C (1. kerros)

   Liimatainen–Rautio           Alhopuro-sali, Medisiina D (1. kerros)

   Repo–Ö                            Säätiö-sali, Medisiina D (1. kerros)                                                                                        

   Hakijat, joille on myönnetty yksilöllisiä järjestelyjä valintakokeeseen, osallistuvat kokeeseen tilassa:

   • Medisiina C, ryhmäopetustila C202 (Kiinamyllynkatu 10, 2. kerros)
   Oikeustieteellinen tiedekunta

   Oikeustiede

   • 25.5.2023 klo 9.00 - 13.00
   • Paikka: ilmoitetaan noin viikko ennen valintakoetta. Löydät tiedon koepaikastasi sinulle sähköpostitse ja tekstiviestitse lähetettävästä tunnisteesta. Tarkista rakennuksen sijainti kartalta, jonka linkki on tämän sivun alaosassa. 

   Koe järjestetään samanaikaisesti Turussa, Helsingissä, Oulussa, Rovaniemellä, Vaasassa, Joensuussa ja Kuopiossa. Tarkista valitsemasi koepaikkakunta tarvittaessa hakulomakkeeltasi OmaOpintopolusta. Voit osallistua kokeeseen vain hakulomakkeella valitsemallasi paikkakunnalla.

   Valintakoe järjestetään digitaalisena valintakokeena. Tarvitset mukaan henkilöllisyystodistuksen sekä oman kannettavan tietokoneen. Tutustu etukäteen digitaalisen valintakokeen ohjeisiin ja varmista, että koneesi on vaatimusten mukainen.

   Valintakokeeseen liittyvät ohjeet löydät Oikeustieteellisen alan yhteisvalinnan sivuilta.

   Teknillinen tiedekunta

   Biokemian ja molekyylibiotieteen valintakoeyhteistyö
   Koe järjestetään samanaikaisesti Turussa, Helsingissä, Oulussa ja Tampereella. Tarkista valitsemasi koepaikkakunta tarvittaessa hakulomakkeeltasi OmaOpintopolusta.

   • 25.5.2023 klo 15.00 - 18.00 (Huom! Kokeen kellonaika muutettu 15.2.) Koesalien täyttö aloitetaan puoli tuntia ennen kokeen alkua. Saavuthan viimeistään 15 minuuttia ennen kokeen alkamista.
   • Paikka: Yliopistonmäki, Natura (Vesilinnantie 5, 20500 Turku)

   DIA-yhteisvalinta
   (TY:n hakukohteet Automaatiotekniikka, Biotekniikka, Konetekniikka, Materiaalitekniikka, Tietotekniikka (Pori ja Turku) sekä Lääketieteellinen tekniikka ja terveysteknologia)

   • 30.5.2023 klo 10.00 - 14.00. Koesalien täyttö aloitetaan puoli tuntia ennen kokeen alkua. Saavuthan viimeistään 15 minuuttia ennen kokeen alkamista.
   • Paikka: Yliopistonmäki, Päärakennus (Vesilinnantie 5, 20500 Turku), jos sukunimesi alkukirjain on A-J.
    Yliopistonmäki, Natura (Vesilinnantie 5, 20500 Turku), jos sukunimesi alkukirjain on K-Ö tai sinulle on myönnetty kokeeseen lisäaika (sali IX).
   • Linkki dia.fi -sivulla oleviin ohjeisiin

   Koe järjestetään samanaikaisesti Turussa, Espoossa, Oulussa, Kuopiossa, Joensuussa, Jyväskylässä, Tampereella, Lappeenrannassa ja Vaasassa. Tarkista valitsemasi koepaikkakunta tarvittaessa hakulomakkeeltasi OmaOpintopolusta.


   Tietojenkäsittelytieteen valintakoeyhteistyö

   • 29.5.2023 klo 14.00 - 18.00. Koesalien täyttö aloitetaan puoli tuntia ennen kokeen alkua. Saavuthan viimeistään 15 minuuttia ennen kokeen alkamista.
   • Paikka: Yliopistonmäki, Natura (Vesilinnantie 5, 20500 Turku)

   Koe järjestetään samanaikaisesti Turussa, Helsingissä, Jyväskylässä, Tampereella, Oulussa, Kuopiossa ja Joensuussa. Tarkista valitsemasi koepaikkakunta tarvittaessa hakulomakkeeltasi OmaOpintopolusta. Voit osallistua kokeeseen vain hakulomakkeella valitsemallasi paikkakunnalla.

   Turun kauppakorkeakoulu

   Kauppatieteet, Turku ja Pori

   Koe järjestetään samanaikaisesti Turussa, Espoossa, Joensuussa, Kuopiossa, Jyväskylässä, Lappeenrannassa, Tampereella, Oulussa ja Vaasassa. Tarkista valitsemasi koepaikkakunta tarvittaessa hakulomakkeeltasi OmaOpintopolusta.

   • 6.6.2023 klo 12.00 - 15.00
   • Paikka: Educarium (Assistentinkatu 5), Turun kauppakorkeakoulu (Rehtorinpellonkatu 3), Agora (Vesilinnantie 3), Natura (Vesilinnantie 5), Arcanum (Arcanuminkuja 1) ja Calonia (Caloniankuja 3)

   Hakijat osallistuvat valintakokeeseen seuraavan salijaon mukaan (katso sukunimesi kirjainten mukainen valintakoesali alta):

   • Educarium, Edu 1 Auditorio: Aalto – Filomonov
   • Educarium, Edu 2 Luentosali: Finér – Halme
   • TuKKK Ls07: Halmela – Heikkilä
   • TuKKK Osuuskauppa-Sali: Heikkinen – Jyräsalo
   • TuKKK Lähitapiola (Ls16): Järmälä – Kauppi I.
   • TuKKK Elovena-sali: Kauppi T. – Kuparinen
   • TuKKK OP-Sali: Kurikka – Leppämäki
   • TuKKK Kirjasto: Levomäki – Mattila J.
   • Agora ls XX: Mattila K. – Myllyoja M.
   • Agora ls XXI: Myllyoja T. – Niemi
   • Agora ls XXII: Niemimaa – Pietilä H.
   • Natura ls X: Pietilä J. – Räty
   • Natura ls IX: Räzm – Tikka
   • Arcanum,  Auditorio Aava: Tikkanen – Valtola
   • Calonia, Calonia 1: Valtonen – Österlund

   Huom! Yksilöllisiä järjestelyitä saaneet hakijat jakautuvat seuraaviin saleihin:

   • TuKKK Ls18: Hansson – Kuusinen
   • TuKKK Ls19: Linna – Taulu

    

   Linkki kauppatieteet.fi -sivulla oleviin hakijan ohjeisiin


   Taloustiede

   • 31.5.2023 klo 10.00 - 14.00
   • Paikka: Turun kauppakorkeakoulu (Rehtorinpellonkatu 3, 20500 Turku)

    Valintakoesalit OP-sali ja Lähitapiola (Ls16). Hakijat jaetaan saleihin paikan päällä aakkosjärjestyksessä sukunimen perusteella.

    Hakijat, joille on myönnetty yksilöllisiä järjestelyitä valintakokeeseen, osallistuvat kokeeseen salissa Ls18.

   Huom!

   • Liikennejärjestelyissä muutoksia yliopistoalueelle saapumisessa. Helsinginkatu suljetaan ajoneuvoliikenteeltä 30.5.–2.6.2023 välillä Assistentinkatu–Suntiontie. Katso lisätiedot.

   Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

   Logopedia
   Psykologia

   • 24.5.2023 klo 9.00 - 12.00
   • Paikka: Löydät tiedon koepaikastasi sinulle sähköpostitse ja tekstiviestitse lähetettävästä tunnisteesta.

   Koe järjestetään samanaikaisesti Turussa, Helsingissä, Oulussa, Jyväskylässä, Tampereella ja Joensuussa. Tarkista valitsemasi koepaikkakunta tarvittaessa hakulomakkeeltasi OmaOpintopolusta.


   Filosofia

   • 7.6.2023 klo 10.00 - 14.00
   • Paikka: Publicum (Assistentinkatu 7, 20500 Turku)

   Salijako sukunimen mukaisesti aakkostettuna:

   • Publicum-rakennus:
    Pub 1: A - N
    Pub 3: O - Ö

   Niille hakijoille, joille on myönnetty yksilöllisiä järjestelyjä on ilmoitettu heidän oma koepaikkansa erikseen.

    


   Poliittinen historia ja valtio-oppi

   • 5.6.2023 klo 10.00 - 14.00
   • Paikka: Educarium (Assistentinkatu 5, 20500 Turku), Publicum (Assistentinkatu 7, 20500 Turku) ja Turun kauppakorkeakoulu (Rehtorinpellonkatu 3, 20500 Turku)

   Salijako sukunimen mukaisesti aakkostettuna:

   • Educarium-rakennus:
    Edu 1: A - HÄ

   • Publicum-rakennus:
    Pub 1: IH - KÄ
    Pub 2: LA - LO
    Pub 3: LU - OL

   • Turun kauppakorkeakoulu:
    Osuuskauppasali: ON - SI
    OP-Sali: SJ - ÄL
     

   Niille hakijoille, joille on myönnetty yksilöllisiä järjestelyjä on ilmoitettu heidän oma koepaikkansa erikseen.

    


   Sosiaalitieteet

   • Kurssivalinnassa pakollisen kurssin ilmoittautuminen ja suorittaminen alkavat 15.3.2023 Ks. tarkemmat tiedot ja ohjeet Opintopolusta.
   •  Kurssivalinnan näyttökoe: 2.6.2023 klo 10.00 - 13.00

    Paikka: ilmoitetaan noin viikko ennen koetta. Hakijalle lähetetään kutsu kokeeseen, jos hän on oikeutettu osallistumaan kokeeseen.

    Huom!
    Liikennejärjestelyissä muutoksia yliopistoalueelle saapumisessa. Helsinginkatu suljetaan ajoneuvoliikenteeltä 30.5.–2.6.2023 välillä Assistentinkatu–Suntiontie. Katso lisätiedot.


   Sosiaalityö

   • 30.5.2023 klo 14.00 - 18.00
   • Paikka: Löydät tiedon koepaikastasi sinulle sähköpostitse ja tekstiviestitse lähetettävästä tunnisteesta.

    Huom!
    Liikennejärjestelyissä muutoksia yliopistoalueelle saapumisessa. Helsinginkatu suljetaan ajoneuvoliikenteeltä 30.5.–2.6.2023 välillä Assistentinkatu–Suntiontie. Katso lisätiedot.

   Koe järjestetään samanaikaisesti Turussa, Helsingissä, Rovaniemellä, Jyväskylässä, Tampereella ja Kuopiossa. Tarkista valitsemasi koepaikkakunta tarvittaessa hakulomakkeeltasi OmaOpintopolusta.