Tekniikan opiskelija kirjastossa (5)

Tervetuloa valintakokeisiin!

Valintakokeet järjestetään hakuajan jälkeen touko-kesäkuussa. Koe- ja paikkakuntakohtaiset ohjeet julkaistaan myöhemmin. Seuraa tätä sivua ja sähköpostiasi.


Huom. Korkeakoulut tiedottavat hakijoille erikseen, jos koronatilanteeseen liittyen annetaan kevään aikana viranomaismääräyksiä, joilla on vaikutusta valintakokeiden järjestämiseen.

Katso myös usein kysytyt kysymykset.

Yleistä valintakokeista

Valintakokeeseen ei ilmoittauduta erikseen

Erillistä kutsua valintakokeeseen ei lähetetä, vaan hakulomakkeen täyttäminen on samalla ilmoittautuminen valintakokeeseen. Jos valintamenettelyyn kuuluu ns. toisen vaiheen valintakoe, sinut kutsutaan näihin kokeisiin henkilökohtaisesti.

Alla olevista osioista löydät tietoa valintakoemateriaaleista sekä vuoden 2022 valintakokeiden ajat tiedekunnittain. Tiedot koesaleista ja salijaosta päivitetään kokeen tietoihin noin viikko ennen valintakoetta.

Valintakoetta ei voi siirtää toiseen ajankohtaan tai paikkaan minkään syyn vuoksi.


Huom. Korkeakoulut tiedottavat hakijoille erikseen, jos koronatilanteeseen liittyen annetaan kevään aikana viranomaismääräyksiä, joilla on vaikutusta valintakokeiden järjestämiseen.

Mitä mukaan kokeeseen?

Valintakokeissa tulee olla mukana

 • valokuvallinen henkilöllisyystodistus
 • kirjoitusvälineet
 • sähköisissä kokeissa kannettava tietokone ja virtajohto

Välttämättömät lääkkeet saa ottaa mukaan läpinäkyvissä pakkauksissa.

Mahdolliset muut sallitut apuvälineet (esim. laskin) on mainittu erikseen hakukohteiden valintaperusteissa.

Rannekellot (niin älykellot kuin tavalliset), omat nenäliinat, nuuska, purukumi ja voimakkaasti tuoksuvat juomat ovat kokeissa kiellettyjä.

Katso sähköisten kokeiden tiedot ja laitevaatimukset alta.

Valintakokeeseen luettavat materiaalit

Suurimpaan saan valintakokeita ei ole mitään ennaakkoon opiskeltavaa materiaalia, vaan koe voi perustua esim. lukion tiettyjen aineiden oppimäärään tai koetilaisuudessa jaettavaan aineistoon.

 • Jos ennakkomateriaalia on, ne on kerrottu kunkin hakukohteen tiedoissa Opintopolussa ja alla olevassa listauksessa.
 • Tarkemmat tiedot kokeista löydät aina Opintopolusta hakukohteen tiedoista.

Mikäli sinulla on lukemiseste, kuten esim. näkövamma, luki- tai oppimisvaikeus tms. voit tilata valintakoemateriaalista saavutettavan version Celiasta, eli saavutettavan kirjallisuuden ja julkaisemisen asiantuntijakeskuksesta. Lisätietoa löydät tästä linkistä.

Aiempien vuosien valintakokeisiin voit tutusta alempana tällä sivulla olevan linkin kautta.


Keväällä 2022 julkaistavat ennakkomateriaalit

Biolääketiede

 • Kokeeseen ei ole ennakkomateriaalia. Ks. lääketieteellisten alojen yhteisvalinnan verkkosivu www.laaketieteelliset.fi. Biolääketieteen valintakoe perustuu lukion opetussuunnitelman perusteiden mukaisiin biologian ja kemian pakollisiin kursseihin ja valtakunnallisiin syventäviin kursseihin (Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015, opetushallituksen määräys 60/011/2015), valintakokeessa jaettavaan aineistoon sekä mahdolliseen ennakkomateriaaliin.

Englannin kieli

Filosofia

Kirjallisuustieteet

 • Valintakokeeseen liittyy ennakkoon luettavaa materiaalia noin sadan sivun verran. Valintakoekirjallisuus ilmoitetaan Opintopolussa viimeistään 16.3.2022

Kulttuurien tutkimus

 • Valintakokeeseen liittyy ennakkoon luettavaa materiaalia noin sadan sivun verran. Valintakoekirjallisuus ilmoitetaan Opintopolussa viimeistään 16.3.2022

Lääketiede ja hammaslääketiede

 • Kokeeseen ei ole ennakkomateriaalia. Ks. lääketieteellisten alojen yhteisvalinnan verkkosivu www.laaketieteelliset.fi. Valintakoe perustuu lukion opetussuunnitelman perusteiden mukaisiin biologian, fysiikan ja kemian pakollisiin kursseihin ja valtakunnallisiin syventäviin kursseihin (Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015, opetushallituksen määräys 60/011/2015), valintakokeessa jaettavaan aineistoon sekä mahdolliseen ennakkomateriaaliin.

Logopedia

Media, musiikki ja taide

 • Valintakokeen teoreettiseen osioon liittyy ennakkoon luettavaa materiaalia noin sadan sivun verran. Valintakoekirjallisuus ilmoitetaan Opintopolussa viimeistään 16.3.2022

Oikeustiede

 • Valintakoe perustuu ennakkoon ilmoitettuun kirjallisuuteen ja kokeessa mahdollisesti jaettavaan aineistoon. Valintakoekirjallisuus julkaistaan maksuttomana sähköisesti. Valintakoekirjallisuus julkaistaan 21.4.2022.Tarkemmat tiedot valintakoekirjallisuuden julkaisupäivästä ilmoitetaan osoitteessa www.oikeustieteet.fi.

Poliittinen historia ja valtio-oppi

Psykologia

Sosiaalitieteet

 • Katso tiedot kurssivalintaan vaadittavasta kurssista ja näyttökokeesta Opintopolusta.

Sosiaalityö

 • Valintakokeen ennakkomateriaali julkaistaan 2.5. klo 12.00. Verkko-osoite ilmoitetaan myöhemmin. Materiaali voi olla englanninkielistä.

Taloustiede

Sähköiset kokeet

Seuraavat valintakokeet järjestetään sähköisinä keväällä 2022 ja tässä kerrotut ohjeet koskevat vain niitä. Tarkista ohjeet myös yhteisvalintojen sivuilta.

biologia
biokemia
lääketieteellisten alojen
yhteisvalinta (hammaslääketiede, lääketiede ja biolääketiede)
maantiede
oikeustiede
psykologia ja logopedia
tietojenkäsittelytieteet

kasvatusalojen VAKAVA-koe

----

Valintakoe on digitaalinen koe, jonka teet omalla kannettavalla tietokoneella yliopiston tilassa valintakoepäivänä. Jos saavut väärään valintakoetilaisuuteen, et pääse valintakokeeseen. Et voi osallistua valintakokeeseen ilman kannettavaa tietokonetta. Lataa valintakoetta varten tietokoneesi akku täyteen. Ota mukaan tietokoneesi virtajohto, jotta voit ladata tietokonettasi tarvittaessa. Valintakokeeseen et voi osallistua tabletilla tai puhelimella.

Laitteisto- ja verkkovaatimukset

Valintakokeen toimivuus riippuu ensi sijassa sopivan selaimen käyttämisestä.

Suosittelemme käyttämään seuraavien selainten ajantasaisia versioita:

    Chrome
    Firefox
    Safari

Selaimessa on oltava JavaScript ja evästeet käytössä. Internetselainten lisäosat voivat estää kirjautumisen. Niiden poistamista tai kytkemistä pois päältä suositellaan ennen kokeeseen kirjautumista. Katso tarkemmat ohjeet Firefox- ja Chrome-selaimen lisäosien käytöstä poistamiseen: Näin otat selaimen lisäosat pois päältä

Suosittelemme seuraavia käyttöjärjestelmiä tai niiden uudempia versioita:

    Windows 10
    macOS 10.14
    Ubuntu Linux 18.04 LTS

Emme suosittele valintakokeen suorittamista Chromebook-tietokoneella Googlen Chrome OS -käyttöjärjestelmän ja valintakoejärjestelmän yhteensopivuusongelmien vuoksi.

Valintakoetilaan saa tuoda ainoastaan kannettavan tietokoneen ja suljetun matkapuhelimen. Langattomia verkkoyhteyksiä hyödyntäviä laitteita, esimerkiksi Bluetooth-yhteyksiä käyttäviä hiiriä, näppäimistöjä, älykelloja tai aktiivisuusrannekkeita ei saa tuoda koetilaan. Voit halutessasi ottaa mukaan erillisen langallisen hiiren. Langalliset laitteet joita tarvitaan kokeen suorittamiseen kuten adapterit hiirelle ovat sallittuja.

Tietokoneen ruudun suojakalvoa ei saa olla valintakokeessa mukana.

Valintakokeiden ajat ja paikat 2022

Humanistinen tiedekunta

Kieliaineiden (ks. lista alta) yhteinen koe

Kielten hakukohteiden (Englannin kieli, espanja, italia, kiinan kieli, klassilliset kielet, pohjoismaiset kielet, ranska, saksa, suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kielitiede) valinta järjestetään kampusalueella 2.6.2022.

Paikka: Salit Pub1, Pub2, Pub3, Pub4 ja Pub5 (Publicum-rakennus), Cal1 (Calonia-rakennus), Edu2 ja Edu3 (Educarium-rakennus).

 


 

Historia ja arkeologia

 • 25.5.2022 klo 12:00-16:00
 • Paikka: Pub1, Pub2, Pub3 (Publicum-rakennus), Edu1, Edu2 (Educarium-rakennus)

Kirjallisuustieteet

 • 27.5.2022 klo 12-16
 • Paikka: Sali IX (Natura-rakennus, Yliopistonmäki)

Kulttuurien tutkimus

 • 7.6.2022 klo 10-13
 • Paikka: Pub1, Pub2 (Publicum-rakennus)

Media, musiikki ja taide

 • 30.5.2022 klo 10.00-14.00
 • Paikka: Pub1, Pub2, Pub3 (Publicum-rakennus)

 

Huom. Porin digitaalisen kulttuurin, maiseman ja kulttuuriperinnön koulutukseen ei ole valintakoetta.

Kasvatustieteiden tiedekunta

Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma

 • VAKAVA-koe 27.5.2022 klo 9-12
 • Tarkat koepaikat ilmoitetaan muutamaa päivää ennen koetta VAKAVAn sivuilla.

 

Erityisopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Luokanopettaja tutkinto-ohjelma, Rauma
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma, Turku
Varhaiskasvatuksen opettajan tutkinto-ohjelma

 • VAKAVA-koe 27.5.2022 klo 9-12.
 • Soveltuvuuskoe 15.-17.6.2022
  • Jos saat kutsun soveltuvuuskokeeseen, osallistut kokeeseen yhtenä päivänä. Saat viimeistään 9.6.2022 sähköpostitse kutsun, jossa kerrotaan tarkemmat ohjeet sekä tieto koepaikasta ja koeajasta.

 

> Lisätietoa VAKAVA-kokeesta ja ohjeita VAKAVA-koepäivälle

> Lisätietoa soveltuvuuskokeesta

Luonnontieteen ja tekniikan alat

Biokemian ja molekyylibiotieteen valintakoeyhteistyö

 • 27.05.2022 klo 14:00 - 17:00
 • Paikka: Turku, Helsinki, Oulu, Tampere. Tarkemmat tiedot julkaistaan myöhemmin.

Biologian ja ympäristötieteen valintakoeyhteistyö

 • 1.6.2022 klo 14:00 - 17:00
 • Paikka: Helsinki, Jyväskylä, Oulu, Turku. Tarkemmat tiedot julkaistaan myöhemmin.

DIA-yhteisvalinta (TY:n hakukohteet Biotekniikka, Konetekniikka, Materiaalitekniikka, Tietotekniikka sekä Lääketieteellinen tekniikka ja terveysteknologia)

 • 31.05.2022 klo 10:00 - 14:00
 • Paikka: Espoo, Jyväskylä, Lappeenranta, Oulu, Tampere, Turku ja Vaasa. Tarkemmat tiedot julkaistaan myöhemmin.

Geologia

 • 6.6.2022 klo 09:00 - 12:00
 • Paikka: Tarkemmat salitiedot ilmoitetaan myöhemmin.

Maantieteen yhteisvalinta

 • 25.05.2022 klo 14:00 - 17:00
 • Paikka: Helsinki, Joensuu, Kuopio, Oulu ja Turku.Tarkemmat tiedot julkaistaan myöhemmin.

Matematiikan, fysiikan tai kemian aineenopettaja ja luokanopettaja

 • Valintakoe ei-ylioppilaille: 18.5.2022 klo 09:00-12:00.
  • Paikka: Katuosoite ja salitiedot ilmoitetaan myöhemmin.
 • Soveltuvuuskoe: 15.-17.6.2022
  • Jos saat kutsun soveltuvuuskokeeseen, osallistut kokeeseen yhtenä päivänä. Saat viimeistään 9.6.2022 sähköpostitse kutsun, jossa kerrotaan tarkemmat ohjeet sekä tieto koepaikasta ja koeajasta.

Tietojenkäsittelytieteiden valintakoeyhteistyö

 • 30.05.2022 klo 14:00 - 18:00
 • Paikka: Turku, Helsinki, Tampere, Jyväskylä, Oulu, Kuopio, Joensuu. Tarkemmat tiedot julkaistaan myöhemmin.

---

  Fysikaaliset tieteet
  Kemia
  Matematiikka ja tilastotiede

  • 18.5.2022 klo 09:00-12:00.
  • Paikka: Katuosoite ja salitiedot ilmoitetaan myöhemmin.
  • Huom. Koe on vain niille, jotka eivät ole suorittaneet ylioppilastutkintoa (kotimaista tai IB/EB/RP/DIA-tutkintoa)
  Lääketieteellinen tiedekunta

  Biolääketiede

  • 24.5.2022 klo 9.00-14.00
  • Paikka: Tiedot päivitetään myöhemmin.

  Hammaslääketiede
  Lääketiede
  (Eläinlääketiede)

  • 24.5.2022 klo 09:00 - 14:00
  • Paikka: Helsinki, Kuopio, Oulu, Tampere ja Turku. Tarkemmat tiedot päivitetään myöhemmin.

  Terveystiede

  Oikeustieteellinen tiedekunta

  Oikeustiede

  • 23.5.2022 klo 14:00 - 18:00
  • Paikka: Tiedot päivitetään myöhemmin.
  Turun kauppakorkeakoulu

  Kauppatieteet, Turku ja Pori

  • 7.6.2022 klo 12:00–15:00    
  • Paikka: Turun yliopiston kampusalue, tiedot tarkentuvat myöhemmin.

  Taloustiede

  • 1.6.2022 klo 10-14
  • Paikka: Turun yliopiston kampusalue, tiedot tarkentuvat myöhemmin.
  Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

  Logopedia
  Psykologia

  • 25.5.2022 klo 9.00–12.00
  • Paikka: Tiedot päivitetään myöhemmin

  Filosofia

  • 8.6.2022 klo 10–14
  • Paikka: Tiedot päivitetään myöhemmin

  Poliittinen historia ja valtio-oppi

  • 6.6.2022 klo 10 - 14
  • Paikka: Tiedot päivitetään myöhemmin

  Sosiaalitieteet

  • Kurssivalinnassa pakollisen kurssin suorittaminen alkaa 16.3.2022. Ks. tarkemmat tiedot ja ohjeet Opintopolusta.
  • Kurssivalinnan näyttökoe: 3.6.2022 klo 10-13. Hakijalle lähetetään kutsu kokeeseen, jos hän on oikeutettu osallistumaan kokeeseen.

  Sosiaalityö

  • 31.5.2022 klo 9 - 13
  • Paikka: Tiedot päivitetään myöhemmin