Opiskelijat läppärin kanssa.

Tervetuloa valintakokeisiin!

Yleistä valintakokeista

Hakeminen hakukohteeseen = ilmoittautuminen valintakokeeseen

Hakukohteeseen hakeminen on samalla ilmoittautuminen valintakokeeseen, ellei osallistumisesta erikseen kysytä.

 • Sähköisissä valintakokeissa sinulle toimitetaan yksilöllinen tunniste tekstiviestillä ja sähköpostilla viimeistään viikkoa ennen valintakoetta (ei koske tietojenkäsittelytieteiden koetta)
 • Paperisiin kokeisiin tai tietojenkäsittelytieteiden sähköiseen kokeeseen ei lähetetä em. tunnistetta tai kutsua. Sinun tulee saapua kokeeseen ilmoitettuna ajankohtana.
 • Opettajankoulutuksen soveltuvuuskokeeseen sinut kutsutaan henkilökohtaisesti.

Joissakin hakukohteissa järjestetään yliopistojen välistä valintakoeyhteistyötä ja sama valintakoe voidaan ottaa huomioon silloin myös toisen yliopiston opiskelijavalinnassa, mikäli olet hakenut myös toisen yliopiston vastaavaan hakukohteeseen. Valintakoeyhteistyötä ei ole kaikissa hakukohteissa. Opintopolussa olevissa valintaperusteissa kerrotaan, mikäli hakukohde kuuluu valintakoeyhteistyön piiriin.

Tiedot koesaleista ja salijaosta päivitetään kokeen tietoihin noin viikko ennen valintakoetta.

Valintakoetta ei voi siirtää toiseen ajankohtaan tai paikkaan minkään syyn vuoksi.

Myöhässä saapuvia ei oteta kokeeseen.

Mitä mukaan kokeeseen?

Valintakokeissa tulee olla mukana

 • valokuvallinen henkilöllisyystodistus
 • kirjoitusvälineet
 • sähköisissä kokeissa kannettava tietokone ja virtajohto 

Hyväksyttyjä henkilöllisyystodistuksia ovat voimassa oleva

 • passi,
 • suomalainen ajokortti,
 • kuvallinen poliisin myöntämä henkilökortti ja
 • EU-/ETA-alueella myönnetty kuvallinen henkilökortti.

Myös vanhentunut passi tai henkilökortti kelpaa, jos sen voimassaolo on päättynyt enintään vuosi sitten. Sinut täytyy kuitenkin voida tunnistaa asiakirjassa olevasta kuvasta.

Lisää ohjeita löydät Yliopistovalinnat-sivustolta.

Valintakokeen ennakkomateriaalit

Hakukohteesta riippuen valintakoe voi perustua kokonaan tai osittain ennakkoon ilmoitettuun materiaaliin, mutta kaikissa hakukohteissa ennakkomateriaalia ei ole. Valintakoe voi perustua esimerkiksi pelkästään kokeessa jaettavaan aineistoon tai jonkun oppiaineen lukion opetussuunnitelman sisältöön.

Kunkin hakukohteen valintaperusteissa Opintopolussa kerrotaan, mihin kyseisen hakukohteen valintakoe perustuu. Lue siis jokaisen hakukohteesi valintaperusteet Opintopolussa huolellisesti.

Mikäli sinulla on lukemiseste, kuten esim. näkövamma, luki- tai oppimisvaikeus tms. voit tilata valintakoemateriaalista saavutettavan version Celiasta, eli saavutettavan kirjallisuuden ja julkaisemisen asiantuntijakeskuksesta. Lisätietoa löydät tästä linkistä.

Aiempien vuosien valintakokeisiin voit tutusta alempana tällä sivulla olevan linkin kautta.

Sähköiset kokeet

Seuraavat valintakokeet järjestetään sähköisinä keväällä 2024 ja tässä kerrotut ohjeet koskevat vain niitä. Tarkista ohjeet myös yhteisvalintojen sivuilta.

biologia
biolääketiede ja lääkekehitys
biokemia
digitaalisen kulttuurin, maiseman ja kulttuuriperinnön tutkinto-ohjelma (Pori)
historia ja arkeologia
kielet (huom! ei englannin kieli)
lääketieteellisten alojen yhteisvalinta (hammaslääketiede, lääketiede, eläinlääketiede)
maantiede
oikeustiede
poliittinen historia ja valtio-oppi
psykologia ja logopedia
sosiaalityö
terveystiede
tietojenkäsittelytiede
kasvatusalojen VAKAVA-koe

Ohjeet digitaaliseen valintakokeeseen - Vallu-valintakoepalvelu

Tietojenkäsittelytieteen valintakoetta ei järjestetä em. Vallu-valintakoepalvelussa, katso tarkemmat ohjeet tietojenkäsittelytieteen valintakokeeseen.

Yksilöllisten järjestelyjen hakeminen
Aikaisempien vuosien valintakokeet

Voit tutustua aikaisempien vuosien valintakokeisiin. Kaikista valintakokeista ei ole saatavilla aikaisempia valintakoekysymyksiä ja mallivastuksia.

Valintakokeiden ajat ja paikat

Humanistinen tiedekunta

Kieliaineiden (ks. lista alta) kokeet

Kielten hakukohteiden (Englannin kieli, espanja, italia, kiinan kieli, klassilliset kielet, pohjoismaiset kielet, ranska, saksa, suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kielitiede) valinta järjestetään kampusalueella 30.5.2024

Englannin kieli: 

 • 30.5.2024 klo 9.00 - 11.00
 • Paikka: 

Espanja, italia, kiinan kieli, klassilliset kielet, pohjoismaiset kielet, ranska, saksa, suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kielentutkimus:

 • 30.5.2024 klo 12.00 - 16.00
 • Paikka:

Digitaalisen kulttuurin, maiseman ja kulttuuriperinnön tutkinto-ohjelma (Kulttuuri ja yhteiskunta)

 • 6.6.2024 klo 10.00 - 14.00
 • Paikka:

Koe järjestetään samanaikaisesti Turussa, Porissa ja Jyväskylässä. Tarkista valitsemasi koepaikkakunta tarvittaessa hakulomakkeeltasi OmaOpintopolusta.


Historia ja arkeologia

 • 31.5.2024 klo 9.00 - 13.00
 • Paikka: 

Koe järjestetään samanaikaisesti Turussa, Itä-Suomen yliopistossa, Jyväskylässä, Oulussa ja Tampereella. Tarkista valitsemasi koepaikkakunta tarvittaessa hakulomakkeeltasi OmaOpintopolusta.


Kirjallisuustieteet

 • 24.5.2024 klo 12.00 - 16.00
 • Paikka: Medisiina-rakennuksen Osmo Järvi -sali 

Kulttuurien tutkimus

 • 4.6.2024 klo 10.00 - 13.00
 • Paikka: Publicum-rakennuksen salit Pub1 ja Pub3
  Pub1: Sukunimet A-M 
  Pub3: Sukunimet N-Ö 

Media, musiikki ja taide

 • 27.5.2024 klo 10.00 - 13.00
 • Paikka: Publicum-rakennuksen salit Pub1 ja Pub3
  Pub1: Sukunimet: A-N
  Pub3: Sukunimet O-Ä
Kasvatustieteiden tiedekunta

Valtakunnallinen kasvatusalan valintakoe eli VAKAVA-koe*
24.5.2024 klo 9.00 - 12.00

Lisätietoa VAKAVA-kokeesta ja ohjeita VAKAVA-koepäivälle
 

Opettajankoulutusten soveltuvuuskoe 12. - 14.6.2024**

Jos saat kutsun soveltuvuuskokeeseen, osallistut kokeeseen yhtenä päivänä. Saat viimeistään 5.6.2024 sähköpostitse kutsun, jossa kerrotaan tarkemmat ohjeet sekä tieto koepaikasta ja koeajasta.

Lisätietoa soveltuvuuskokeesta

* TY:n hakukohteet: Erityisopettajan tutkinto-ohjelma, Kasvatustieteen (varhaiskasvatus) maisteriohjelma, Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma, Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma, Luokanopettajan tutkinto-ohjelma, Rauma, Luokanopettajan tutkinto-ohjelma, Turku, Varhaiskasvatuksen opettajan tutkinto-ohjelma

** TY:n hakukohteet: Erityisopettajan tutkinto-ohjelma, Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma, Luokanopettajan tutkinto-ohjelma, Rauma, Luokanopettajan tutkinto-ohjelma, Turku, Varhaiskasvatuksen opettajan tutkinto-ohjelma

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

Biologian ja ympäristötieteiden valintakoe

 • 29.5.2024 klo 14.00 - 17.00. 
 • Paikka: 

Koe järjestetään samanaikaisesti Turussa, Helsingissä, Oulussa ja Jyväskylässä. Tarkista valitsemasi koepaikkakunta tarvittaessa hakulomakkeeltasi OmaOpintopolusta. Voit osallistua kokeeseen vain hakulomakkeella valitsemallasi paikkakunnalla.


Geologia

 • 3.6.2024 klo 9.00 - 12.00. 
 • Paikka: 

Maantieteen yhteisvalinta

 • 22.5.2024 klo 14.00 - 17.00. 
 • Paikka: 

Koe järjestetään samanaikaisesti Turussa, Helsingissä, Oulussa, Kuopiossa ja Joensuussa. Tarkista valitsemasi koepaikkakunta tarvittaessa hakulomakkeeltasi OmaOpintopolusta. Voit osallistua kokeeseen vain hakulomakkeella valitsemallasi paikkakunnalla.


Matematiikan, fysiikan tai kemian aineenopettaja ja luokanopettaja
Matematiikka ja tilastotiede
Fysikaaliset tieteet
Kemia

 • Valintakoe ei-ylioppilaille: 20.5.2024 klo 9.00 - 12.00. 
 • Paikka: 
 • Soveltuvuuskoe opettajankoulutuksen hakijoille: 12. - 14.6.2024. Jos saat kutsun soveltuvuuskokeeseen, osallistut kokeeseen yhtenä päivänä. Saat viimeistään 5.6.2024 sähköpostitse kutsun, jossa kerrotaan tarkemmat ohjeet sekä tieto koepaikasta ja koeajasta.
Lääketieteellinen tiedekunta

Biolääketiede ja lääkekehitys

 • 21.5.2024 klo 9.00 - 14.00
 • Paikka: 

Koe järjestetään samanaikaisesti Turussa ja Kuopiossa. Tarkista valitsemasi koepaikkakunta tarvittaessa hakulomakkeeltasi OmaOpintopolusta. Voit osallistua kokeeseen vain hakulomakkeella valitsemallasi paikkakunnalla.


Lääketieteellisten alojen yhteisvalinta (hammaslääketiede, lääketiede, eläinlääketiede)

 • 21.5.2024 klo 9.00 - 14.00
 • Paikka: 

Koe järjestetään samanaikaisesti Turussa, Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa ja Tampereella. Tarkista valitsemasi koepaikkakunta tarvittaessa hakulomakkeeltasi OmaOpintopolusta. Voit osallistua kokeeseen vain hakulomakkeella valitsemallasi paikkakunnalla.


Terveystiede

 • 20.5.2024 klo 12.00 - 16.00
 • Paikka: 

Koe järjestetään samanaikaisesti Turussa, Tampereella, Oulussa ja Itä-Suomen yliopistossa. Tarkista valitsemasi koepaikkakunta tarvittaessa hakulomakkeeltasi OmaOpintopolusta. Voit osallistua kokeeseen vain hakulomakkeella valitsemallasi paikkakunnalla.

Oikeustieteellinen tiedekunta

Oikeustiede

 • 23.5.2024 klo 14.00 - 18.00
 • Paikka: 

Koe järjestetään samanaikaisesti Turussa, Helsingissä, Oulussa, Rovaniemellä, Vaasassa, Joensuussa ja Kuopiossa. Tarkista valitsemasi koepaikkakunta tarvittaessa hakulomakkeeltasi OmaOpintopolusta. Voit osallistua kokeeseen vain hakulomakkeella valitsemallasi paikkakunnalla.

 

Teknillinen tiedekunta

Biokemia

 • 23.5.2024 klo 9.00 - 12.00 
 • Paikka: 

Koe (biokemian ja molekyylibiotieteen valintakoeyhteistyö) järjestetään samanaikaisesti Turussa, Helsingissä, Oulussa ja Tampereella. Tarkista valitsemasi koepaikkakunta tarvittaessa hakulomakkeeltasi OmaOpintopolusta.


DIA-yhteisvalinta
TY:n hakukohteet Automaatiotekniikka, Biotekniikka, Elintarviketekniikka, Konetekniikka, Materiaalitekniikka, Tietotekniikka, Tuotantotalous sekä Lääketieteellinen tekniikka ja terveysteknologia

 • 28.5.2024 klo 10.00 - 14.00. 
 • Paikka: 

Koe järjestetään samanaikaisesti Turussa, Espoossa, Oulussa, Kuopiossa, Joensuussa, Jyväskylässä, Tampereella, Lappeenrannassa ja Vaasassa. Tarkista valitsemasi koepaikkakunta tarvittaessa hakulomakkeeltasi OmaOpintopolusta.


Tietojenkäsittelytieteen valintakoeyhteistyö

 • 27.5.2024 klo 14.00 - 18.00. 
 • Paikka: 

Koe järjestetään samanaikaisesti Turussa, Helsingissä, Jyväskylässä, Tampereella, Oulussa, Kuopiossa ja Joensuussa. Tarkista valitsemasi koepaikkakunta tarvittaessa hakulomakkeeltasi OmaOpintopolusta. Voit osallistua kokeeseen vain hakulomakkeella valitsemallasi paikkakunnalla.

Turun kauppakorkeakoulu

Kauppatieteet, Turku ja Pori

 • 4.6.2024 klo 12.00 - 15.00
 • Paikka: 

Koe järjestetään samanaikaisesti Turussa, Espoossa, Joensuussa, Kuopiossa, Jyväskylässä, Lappeenrannassa, Tampereella, Oulussa ja Vaasassa. Tarkista valitsemasi koepaikkakunta tarvittaessa hakulomakkeeltasi OmaOpintopolusta.


Taloustiede

 • 29.5.2024 klo 10.00 - 14.00
 • Paikka: 
   
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Logopedia
Psykologia

 • 22.5.2024 klo 9.00 - 12.00
 • Paikka: 

Koe järjestetään samanaikaisesti Turussa, Helsingissä, Oulussa, Jyväskylässä, Tampereella ja Itä-Suomen yliopistossa. Tarkista valitsemasi koepaikkakunta tarvittaessa hakulomakkeeltasi OmaOpintopolusta.


Filosofia

 • 5.6.2024 klo 10.00 - 14.00
 • Paikka: 

Poliittinen historia ja valtio-oppi

 • 29.5.2024 klo 14.00 - 17.00
 • Paikka: 

Koe (yhteiskuntatieteellisen alan yhteistyövalintakoe) järjestetään samanaikaisesti Turussa, Helsingissä, Joensuussa, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Vaasassa. Tarkista valitsemasi koepaikkakunta tarvittaessa hakulomakkeeltasi OmaOpintopolusta.


Sosiaalitieteet

 • Kurssivalinnan pakollisen kurssin ilmoittautumisaika on 13.-27.3.2024 klo 15.00. Ks. tarkemmat tiedot ja ohjeet Opintopolusta.
 •  Kurssivalinnan näyttökoe: 6.6.2024 klo 10.00 - 13.00

  Paikka: ilmoitetaan noin viikko ennen koetta. Hakijalle lähetetään kutsu kokeeseen, jos hän on oikeutettu osallistumaan kokeeseen.
   


Sosiaalityö

 • 28.5.2024 klo 14.00 - 18.00
 • Paikka: 

Koe järjestetään samanaikaisesti Turussa, Helsingissä, Rovaniemellä, Jyväskylässä, Tampereella ja Kuopiossa. Tarkista valitsemasi koepaikkakunta tarvittaessa hakulomakkeeltasi OmaOpintopolusta.