Avoimessa yliopistossa voit opiskella yksittäisiä opintojaksoja Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikön tutkinto-ohjelmista.

Opintojaksoja/kursseja on tarjolla seuraavista oppiaineista: Johtaminen ja organisointi, Laskentatoimi ja rahoitus, Taloustiede, Markkinointi, Yrittäjyys, Yritysjuridiikka, Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät, Tietojärjestelmätiede, Espanjan kieli ja liikeviestintä, Saksan kieli ja liikeviestintä.

Avoimet yliopisto-opinnot järjestetään tutkinto-opetukseen integroituna opetuksena Porin yliopistokeskuksessa ts. avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat tutkinto-opiskelijoille järjestettävään opetukseen. Joitakin opintojaksoja voi suorittaa myös verkko-opintoina. Opintojaksot järjestetään lukuvuoden aikana opetusperiodeittain.

Opinnot sopivat kaikille kiinnostuneille pohjakoulutuksesta riippumatta. Jos opintojaksolla suositellaan tai edellytetään aiempien jaksojen suorittamista, siitä ilmoitetaan opinto-oppaassa Esitietovaatimukset-kohdassa. Opiskelijapaikkoja on rajoitetusti.

Tutkintoon tähtäävät voivat hakea Turun kauppakorkeakouluun myös avoimen väylän kautta. Lue lisää yliopiston Avoimen väylä -sivuilta. Ohjeita on koottu myös Turun kauppakorkeakoulun väylän opinnot avoimessa yliopistossa -sivulle.

Opintotarjonta lukuvuonna 2023 - 2024

Porin yksikön opintotarjontaan voit tutustua opinto-oppaassa oppiaineittain ja alla olevassa valikossa opetusperiodeittain. Opas sisältää tiedot opintojaksojen sisällöstä, opetus- ja opiskelutavoista sekä aikatauluista (ks. Toteutukset).

> Opinto-opas, ks. oppiaineet Pori

Ilmoittautuminen: Jokaiselle opintojaksolle ilmoittaudutaan erikseen periodin ilmoittautumisaikana. Opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä kiintiöiden puitteissa. Opintojaksoilla voi olla myös esitietovaatimuksia. Ilmoittautuminen tehdään avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautumispalvelussa. Tutustu ohjeisiin etukäteen!

Opintojaksojen ilmoittautumislinkit löytyvät periodivalikosta. Tarkista ajat, mahdolliset esitietovaatimukset, kiintiöt, opintomaksu ym. tiedot ilmoittautumispalvelusta.

I opetusperiodi 28.8. – 8.10.2023

Opintojaksot järjestetään periodilla 28.8. – 8.10.2023
Intensiiviopetuksen ja itsenäisen työskentelyn viikko 9.10. - 15.10.2023
Tenttiviikko

Ilmoittautuminen I periodin jaksoille 15. – 23.8.2023.

Johtaminen ja organisointi

Laskentatoimi ja rahoitus

Markkinointi

Yrittäjyys

Yritysjuridiikka

Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät

Tietojärjestelmätiede

Espanjan kieli ja liikeviestintä

Saksan kieli ja liikeviestintä

II opetusperiodi 23.10. – 3.12.2023

Opintojaksot järjestetään periodilla 23.10. – 3.12.2023
Tenttiviikot

Ilmoittautuminen II periodin jaksoille 4. - 15.10.2023.

Johtaminen ja organisointi

Laskentatoimi ja rahoitus

Markkinointi

Yritysjuridiikka

IV opetusperiodi 11.3. – 28.4.2024

Opintojaksot järjestetään periodilla 11.3. – 28.4.2024
Intensiiviopetuksen ja itsenäisen työskentelyn viikko 29.4. – 8.5.2024
Tenttiviikko

Ilmoittautuminen IV periodin jaksoille 21.2. - 3.3.2024.

Johtaminen ja organisointi

Yritysjuridiikka

Tietojärjestelmätiede

KTK-tutkinnon yhteiset opinnot

Kesäperiodi 20.5.2024 – 31.7.2024

Johtaminen ja organisointi