Avoin yliopisto-opetus järjestetään integroituna opetuksena Porin yliopistokeskuksessa ts. avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat tutkinto-opiskelijoille järjestettävään opetukseen. Joitakin opintojaksoja voi suorittaa myös verkko-opintoina. Opintojaksot järjestetään lukuvuoden aikana opetusperiodeittain.

Opinnot sopivat kaikille kiinnostuneille pohjakoulutuksesta riippumatta. Jos opintojaksolla suositellaan tai edellytetään aiempien jaksojen suorittamista, siitä ilmoitetaan opinto-oppaassa Esitietovaatimukset-kohdassa. Opiskelijapaikkoja on rajoitetusti.

Tutkintoon tähtäävät voivat hakea Turun kauppakorkeakouluun myös avoimen yliopiston väylän kautta. Lue lisää yliopiston Avoimen väylä -sivuilta. Ohjeita on koottu myös Turun kauppakorkeakoulun väyläopinnot avoimessa yliopistossa -sivulle.

Opintotarjonta lukuvuonna 2021 - 2022

Opintojen sisältö: Opintojaksojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin voi tutustua oppiaineittain yliopiston opinto-oppaassa. Löydät linkin oppaaseen alla olevasta listasta jokaisen jakson kohdalta. Lisäksi koko opintotarjontaan voi tutustua suoraan opinto-opaassa:

> Opinto-opas, ks. oppiaineet Pori

Ilmoittautuminen: Opintojaksoille ilmoittaudutaan avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautumispalvelussa. Tarkista palvelusta kunkin jakson ilmoittautumisaika, opiskelijakiintiö, opintomaksu ym. tiedot. Tutustu myös yleisiin ilmoittautumisohjeisiin.

Periodi I 30.8. - 10.10.2021, ilmoittautuminen 17. - 25.8.2021

Johtaminen ja organisointi

Laskentatoimi ja rahoitus

Markkinointi

Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät

Yrittäjyys

Yritysjuridiikka

Tietojärjestelmätiede

Espanjan kieli ja liikeviestintä

Saksan kieli ja liikeviestintä

Periodi II 25.10. – 5.12.2021, ilmoittautuminen 6. – 13.10.2021

Johtaminen ja organisointi

Laskentatoimi ja rahoitus

Markkinointi

Yritysjuridiikka                                                  

Periodi III 10.1. - 20.2.2022, ilmoittautuminen 1. - 12.12.2021

Johtaminen ja organisointi

Kirjanpito ja tilinpäätös

Taloustiede

Markkinointi

Yritysjuridiikka

Espanjan kieli ja liikeviestintä

Saksan kieli ja liikeviestintä

Periodi IV 14.3. - 29.4.2022, ilmoittautuminen 23.2. - 6.3.2022

Johtaminen ja organsointi

Laskentatoimi ja rahoitus

Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät

Yritysjuridiikka

Tietojärjestelmätiede

Menetelmäopinnot

Avoimen yliopiston väylän hausta kiinnostuneille