Kasvimaa lapset 357

Jatkuva oppiminen: Opetus, kasvatus, koulutus

Turun yliopistossa tutkitaan oppimisen ja koulutuksen ilmiöitä koko ihmisen elämänkaaren ajalta varhaislapsuudesta vanhuuteen.

Monipuolinen koulutustarjontamme perustuu tieteelliseen tutkimukseen - järjestämme koulutusta kasvatustieteiden tutkinnon suorittamiseen tähtääville, opettajankelpoisuuden hankkimiseen sekä lisäkoulutusta jo alalla työskenteleville. 

> Lisätietoa opettajan kelpoisuusvaatimuksista ja eri opintopoluista kelpoisuuden saavuttamiseksi

MOOC-kurssit ja muut kaikille avoimet maksuttomat oppimateriaalit

Avoin yliopisto-opetus

Tutkintoihin sisältyviä opintoja kaikille kiinnostuneille pohjakoulutuksesta riippumatta. Kasvatustieteiden opinnot tarjoavat tutkintoon tähtääville mahdollisuuden hakea yliopistoon myös avoimen väylän ja maisterihaun kautta. Opintotarjonnassa mm.:

Muut kaikille avoimet opinnot

Opetus-, kasvatus- tai koulutusalalla työskenteleville suunnatut koulutukset

Lisäksi voit suorittaa toisen opetettavan aineen opintoja muun muassa seuraavissa aineissa: biologia, elämänkatsomustieto, filosofia, fysiikka, historia, kemia, maantieto, matematiikka, psykologia, terveystieto, yhteiskuntaoppi, äidinkieli ja kirjallisuus

Räätälöidyt koulutukset yrityksille

  • Sataoppi - opettajankoulutuksen, opetuksen ja kasvatuksen täydennyskoulutus- ja kehittämispalvelu