Tiedustelututkimus kuvitus

Jatkuva oppiminen: Opetus- ja kasvatusala

Turun yliopistossa tutkitaan oppimisen ja koulutuksen ilmiöitä koko ihmisen elämänkaaren ajalta varhaislapsuudesta vanhuuteen.

Järjestämme koulutusta kasvatustieteiden tutkinnon suorittamiseen tähtääville, opettajankelpoisuuden hankkimiseen sekä lisäkoulutusta jo alalla työskenteleville. 

> Lisätietoa opettajan kelpoisuusvaatimuksista ja eri opintopoluista kelpoisuuden saavuttamiseksi

Avoimen yliopisto-opetuksen opintotarjonnassa:

> Opintoja opettajan kelpoisuuteen ja lisäkoulutukseksi mm. kasvatustieteet, yhteiskuntaoppi 2. opetettavana aineena -opintoja, historia, uskontotiede, psykologia, luonnontieteiden opintoja osaamisen täydentämiseen.

MOOC-kurssit ja muut kaikille avoimet oppimateriaalit

Avoin yliopisto-opetus

Tutkintoihin sisältyviä opintojaksoja ja -kokonaisuuksia kaikille kiinnostuneille pääosin pohjakoulutuksesta riippumatta, useimmat verkko-opintoina. Kasvatustieteiden opinnot tarjoavat tutkintoon tähtääville mahdollisuuden hakea yliopistoon myös avoimen väylän ja maisterihaun kautta. 

Tarkista opintojen ajankohdat ja toteutustiedot opintojen esittelysivuilta. Opintotarjonnassa mm.

Lue lisää opinnoista, jotka sopivat opettajaksi aikoville ja opettajille lisäkelpoisuuden hankkimiseen (esim. yhteiskuntaoppi 2. opetettavana aineena):

> Kehitä osaamistasi työelämän tarpeisiin avoimen yliopiston opinnoilla

Opetus-, kasvatus- tai koulutusalalla työskenteleville suunnatut koulutukset