Kasvimaa lapset 357

Jatkuva oppiminen: Opetus, kasvatus, koulutus

Turun yliopistossa tutkitaan oppimisen ja koulutuksen ilmiöitä koko ihmisen elämänkaaren ajalta varhaislapsuudesta vanhuuteen.

Monipuolinen koulutustarjontamme perustuu tieteelliseen tutkimukseen - järjestämme koulutusta kasvatustieteiden tutkinnon suorittamiseen tähtääville, opettajankelpoisuuden hankkimiseen sekä lisäkoulutusta jo alalla työskenteleville. 

> Lisätietoa opettajan kelpoisuusvaatimuksista ja eri opintopoluista kelpoisuuden saavuttamiseksi

Maksuton avoin oppimateriaali

Avoin yliopisto-opetus

Tutkintoihin sisältyviä opintoja kaikille kiinnostuneille pohjakoulutuksesta riippumatta. Opinnot sopivat lisäkoulutukseksi työelämän tarpeisiin ja tutkintoon tähtääville kasvatustieteiden opinnot tarjoavat mahdollisuuksia hakea yliopistoon myös avoimen väylän ja maisterihaun kautta. Esimerkkejä lukuvuoden 2020 - 2021 opintotarjonnasta:

Muut kaikille avoimet opinnot

Opetus-, kasvatus- tai koulutusalalla työskenteleville suunnatut koulutukset

Lisäksi voit suorittaa toisen opetettavan aineen opintoja muun muassa seuraavissa aineissa: biologia, elämänkatsomustieto, filosofia, fysiikka, historia, kemia, maantieto, matematiikka, psykologia, terveystieto, yhteiskuntaoppi, äidinkieli ja kirjallisuus

Räätälöidyt koulutukset yrityksille

  • Kieli- ja kulttuuritietoinen opetus, esim. Tietoa ja taitoa S2-opetukseen, Kulttuurisesti vastuullinen pedagogiikka, Kielellisesti vastuullinen pedagogiikka, Oman äidinkielen tukeminen
  • Sataoppi - opettajankoulutuksen, opetuksen ja kasvatuksen täydennyskoulutus- ja kehittämispalvelu