Kasvimaa lapset 357

Jatkuva oppiminen: Opetus- ja kasvatusala

Turun yliopistossa tutkitaan oppimisen ja koulutuksen ilmiöitä koko ihmisen elämänkaaren ajalta varhaislapsuudesta vanhuuteen.

Järjestämme koulutusta kasvatustieteiden tutkinnon suorittamiseen tähtääville, opettajankelpoisuuden hankkimiseen sekä lisäkoulutusta jo alalla työskenteleville. 

> Lisätietoa opettajan kelpoisuusvaatimuksista ja eri opintopoluista kelpoisuuden saavuttamiseksi

Avoimen yliopisto-opetuksen opintotarjonnassa:

> Opintoja opettajan kelpoisuuteen ja lisäkoulutukseksi mm. kasvatustieteet, yhteiskuntaoppi 2. opetettavana aineena -opintoja, historia, uskontotiede, psykologia, luonnontieteiden opintoja osaamisen täydentämiseen.

MOOC-kurssit ja muut kaikille avoimet oppimateriaalit

Avoin yliopisto-opetus

Tutkintoihin sisältyviä opintojaksoja ja -kokonaisuuksia kaikille kiinnostuneille pääosin pohjakoulutuksesta riippumatta, useimmat verkko-opintoina. Kasvatustieteiden opinnot tarjoavat tutkintoon tähtääville mahdollisuuden hakea yliopistoon myös avoimen väylän ja maisterihaun kautta. Tarkista opintojen ajankohdat ym. toteutusta koskevat tiedot opintojen esittelysivuilta. Opintotarjonnassa mm.

Opetus-, kasvatus- tai koulutusalalla työskenteleville suunnatut koulutukset