Kasvatustieteiden opintoja avoimessa yliopistossa keväällä 2020

06.02.2020

Avoimessa yliopistossa voit aloittaa kasvatustieteiden opintoja kevätlukukaudella 2020 - myös joustavasti verkko-opintoina.

Kasvatustieteestä, aikuiskasvatustieteestä ja erityispedagogiikasta voi opiskella verkko-opintoina perusopinnot (25 op) ja kasvatustieteestä myös aineopinnot (35 op). Voit myös osallistua eri aiheita käsitteleville yksittäisille opintojaksoille, esimerkiksi Kasvatus- ja koulutussosiologia 4 op -opintojaksolle 17.2. - 17.4., Aikuis- ja työelämän koulutus 5 op -opintojaksolle 24.2. - 1.5.

Tilastolliset perustaidot 6 op -opintojakso järjestetään intensiivikurssina 12.2. - 27.4. Siihen sisältyy lähiopetusta TY:ssa ja verkko-opiskelua. Kurssilla tutustutaan SPSS-tilasto-ohjelman käyttämiseen ja se sopii erityisesti kasvatustieteiden tutkinto-opiskelijaksi tähtääville.

Uuteen Tekoälyakatemian monitieteiseen opintokokonaisuuteen kuuluva Ohjelmoinnillinen ajattelu ja tulevaisuuden taidot oppimisen ja opettamisen näkökulmasta 3 op -opintojakso järjestetään lähiopetuksena TY:ssa 20.3. - 13.5.

Lisäksi opintotarjontaan sisältyy mm. psykologian verkko-opintoja.

Tarkemmat tiedot opinnoista löytyvät opetusohjelmista. Ilmoittautuminen opintoihin on käynnissä. Tutustu ja innostu!

Luotu 06.02.2020 | Muokattu 07.02.2020