Museologian opinnot avoimessa yliopistossa Turussa

Museologian perusopinnot 25 op

Perusopinnot antavan käsityksen kulttuuriperintöprosesseista sekä nykymuseoista instituutioina, joilla on erilaiset edeltäjänsä ja omat yhteiskunnan muihin intresseihin nivoutuvat tehtävänsä. Opiskelija oppii tuntemaan kulttuuriperinnön kentällä toimivia tekijöitä kuten julkishallintoa, museolaitosta ja kansainvälistä kulttuuriperintöalaa. Opinnoissa painottuvat dokumentoinnin, arvottamisen ja vaalimisen prosessit.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

  • Johdatus museologiaan 5 op
  • Kokoelmat ja dokumentointi 5 op
  • Näyttelyt ja museopedagogiikka 5 op
  • Rakennettu kulttuuriympäristö 5 op
  • Museoharjoittelu 5 op

Opinnot järjestetään integroituna opetuksena Turun yliopistossa.

> Opetusohjelma lukuvuonna 2020 - 2021

Museologiaa voi opiskella avoimen yliopiston kautta myös Porin yliopistokeskuksessa. Lue lisää sivulta Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelman opinnot