Museologian opinnot avoimessa yliopistossa Turussa

Museologian perusopinnot 25 op

Perusopinnoissa käsitellään ihmisen arvottavaa todellisuussuhdetta ja sen ilmentymistä keräämisenä, vaalimisena, esittämisenä ja jakamisena. Pohditaan, mikä museo on ideana, instituutiona ja toimijana, ja millä muuttuvilla tavoilla museo on mukana yhteiskunnassa. Opinnoissa tutustutaan myös johdannonomaisesti näyttelyihin, museopedagogiikkaan ja muihin museoille ominaisiin kommunikaation muotoihin.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

  • Johdatus museologiaan 4 op
  • Kokoelmat ja dokumentointi 3 op
  • Kokoelmien ja rakennetun ympäristön hoito 5 op
  • Museot yhteiskunnallisina toimijoina 4 op
  • Rakennetun ympäristön dokumentoinnin lähtökohtia 4 op
  • Näyttelytoiminnan ja museopedagogiikan perusteita 3 op
  • Museoharjoittelu I 2 op

Opinnot järjestetään integroituna opetuksena Turun yliopistossa.

> Opetusohjelma lukuvuonna 2019 - 2020

Museologiaa voi opiskella avoimen yliopiston kautta myös Porin yliopistokeskuksessa. Lue lisää Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelman opintojen esittelysivulta.