Mikä saa meidät arvostamaan taideteosta tai historiallista esinettä? Miten museot voivat lisätä hyvinvointia yhteiskunnassa? Miksi ja miten museokokoelmia säilytetään? Millainen on tulevaisuuden museo?

Museologian opinnot antavat teoreettisen perustan ja käytännön valmiuksia museoissa ja niihin rinnastettavissa kulttuuriperintöinstituutioissa tehtävälle työlle. Jotta museo olisi valtionosuuskelpoinen, tulee museossa työskennellä päätoimisesti vähintään kaksi korkeakoulutettua museoalan asiantuntijaa, joilla on suoritettuna museologian perusopinnot.

Turun yliopistossa voi museologiasta opiskella sivuaineopintoina perusopinnot 25 op ja aineopinnot 35 op. Avoimena yliopisto-opetuksena järjestettävät perusopinnot sopivat pätevöitymiseen museoalan ammattilaiseksi sekä kaikille kulttuuriperintöalasta ja museotyöstä kiinnostuneille.

Museologian perusopinnot 25 op

Opinnot antavat käsityksen kulttuuriperintöprosesseista ja nykymuseoista instituutioina, joilla on erilaiset edeltäjänsä ja omat yhteiskunnan muihin intresseihin nivoutuvat tehtävänsä. Opit tuntemaan kulttuuriperinnön kentällä toimivia tekijöitä kuten julkishallintoa, museolaitosta ja kansainvälistä kulttuuriperintöalaa. Perusopinnoissa painottuvat dokumentoinnin, arvottamisen ja vaalimisen prosessit. Opinnoissa erityistä ovat tulevaisuussuuntautuneet näkökulmat ja museoalan kehittäminen.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

  • Johdatus museologiaan 5 op
  • Kokoelmat ja dokumentointi 5 op
  • Museologian teoriat 5 op
  • Näyttelyt ja museopedagogiikka 5 op
  • Museoiden kehittäminen 5 op

Perusopinnot järjestetään verkko-opintoina, joihin voi osallistua paikkakunnasta riippumatta. Opinnot alkavat syyskuussa 2023 ja ne ovat suoritettavissa yhden lukuvuoden aikana. Opintoihin sisältyy läsnäoloa vaativia verkkotapaamisia.

Opintojen sisältö ja opetusohjelma: Tutustu opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa, ks. myös Tietoa opinnoista -sivu.

> Opinto-opas

Ilmoittautuminen: Kiintiö 30 opiskelijaa, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä. Tarkista opintomaksu ym. ilmoittautumispalvelusta.

> Ilmoittautuminen 10.8. - 31.8.2023  Huom! Opiskelijakiintiö on täynnä.

”Tämä museologian koulutus on tuonut asiantuntijuuttani uudelle tasolle. Voin nyt olla mukana kehittämässä kokoelmiemme hoitoa ja niiden laadukasta sisältöä. Voin myös tuoda viimeisimmät tiedot koko työyhteisömme pariin.”

"Opinnot avasivat lisää museotyön monipuolisuutta. Museotyössä on oltava asiantuntemusta hyvin monilta eri alueilta. Yllättävä uusi asia oli, miten paljon museotyössä on huomioitava työturvallisuutta ja miten paljon riskejä työhön saattaa sisältyä.”

”En olisi opintoja aloittaessani osannut edes arvata, minkälaisten asioiden ja kysymysten pariin museoalalla voi päätyä!”

Tutustu myös Porin yliopistokeskuksessa järjestettäviin museologian perusopintoihin!