Eksaktien tieteiden tohtoriohjelma (3-4 v)

Jatko-opiskeluoikeutta tohtoriohjelmaan voi hakea kahdesti vuodessa, maaliskuussa sekä syyskuussa. Syyskuun haussa on mahdollista hakea myös määräaikaista väitöskirjatutkijan määräaikaista työsuhteista tehtävää. Lisätietoja: Valintaperusteet ja hakuohjeet.

Seuraavat opiskeluoikeuden hakuajat:

 • 28.8. - 13.9.2024 (opiskeluoikeus 1.1.2025 alkaen + väitöskirjatutkijan työsuhteiset tehtävät). Hakulomake sulkeutuu klo 16:00 (Suomen aikaa) haun päättymispäivänä.
 • 3.3. - 14.3.2025 (opiskeluoikeus 1.8.2025 alkaen)
   

Filosofian tohtorin (FT) tutkinto voidaan suorittaa EXACTUS tohtoriohjelmassa seuraavilla tutkimusaloilla (pääaineet suluissa):

 • Materiaalifysiikka (fysiikka, materiaalitiede)

- Magnetismi ja suprajohtavuus, nanofysiikka, fotoindusoitu dynamiikka pienissä kvanttisysteemeissä, Laskennallinen materiaalifysiikka, Sähköstatiikka, Huokoiset materiaalit, Farmaseuttinen fysiikka, Pintatiede, puolijohdepinnat ja niiden rajapinnat metalli-/eristemateriaaleihin

 • Kokeellinen kvanttifysiikka (fysiikka)

- Vetyatomi, kvanttioptiikka

 • Teoreettinen fysiikka (teoreettinen fysiikka)

- Kvanttioptiikka, avoimet kvanttisysteemit, kompleksiset systeemit, kvanttikenttäteoria, kvantti-informaatioteoria ja matemaattinen kvanttifysiikka, kosmologia

 • Tähtitiede ja avaruusfysiikka (tähtitiede, fysiikka)

- Havaitseva tähtitiede radioaalloista gammasäteilyyn, Teoreettinen astrofysiikka ja kosmologia, Suurenergia-astrofysiikka, Kokeellinen ja laskennallinen heliofysiikka

 • Kestävän kehityksen materiaalien kemia (kemia)

- Pehmeiden materiaalien kemia, keskittyen orgaanisiin ohutkalvoihin, puolijohtaviin komposiitteihin, ja bioinnoitettuihin materiaaleihin, in situ spektrosähkökemiaan, biohajoavaan elektroniikkaan, syväeutektisiin liuottimiin, sovellettuun NMR-spektroskopiaan
- Epäorgaaninen materiaalikemia, keskittyen fotonisiin antureihin ja ilmaisimiin, valo- ja säteilyenergian varastointiin sekä muuntoon, biomimeettisiin järjestelmiin sekä molekyylien talteenottoon.

 • Lääkekehityksen kemia (kemia)

- Bio-orgaaninen kemia keskittyen biopolymeeripohjaisten lääkeainekandidaattien ja niiden kuljetusstrategioiden suunnitteluun ja valmistukseen.
- Radiofarmaseuttinen kemia painottuen radioleimausstrategioihin, radiolääkkeisiin ja PET-kuvantamiseen.
- Bioanalyyttinen kemia painottuen tehoseulontamäärityksiin, luonnonyhdisteiden kemiaan ja kemialliseen ekologiaan.

 • Matematiikka (matematiikka)

- Analyysi, erityisesti funktioavaruudet ja osittaisdifferentiaaliyhtälöt ja geometrinen funktioteoria.
- Diskreetti matematiikka, mm. biologisesti inspiroitu laskenta, soluautomaatit, koodausteoria, sanojen kombinatoriikka, laskettavuuden teoria, data-analyysi, diskreetit dynaamiset systeemit, graafiteoria, logiikka ja laskettavuuden teoria, verkostotiede, automaattien teoria.
- Lukuteoria.

 • Sovellettu matematiikka (sovellettu matematiikka)

- Matemaattinen mallintaminen, biomatematiikka, finanssi- ja vakuutusmatematiikka, optimointi.

 • Tilastotiede (tilastotiede)

- Biometria, ekonometria ja aikasarja-analyysi, laskennallinen tilastotiede ja tilastollinen data-analytiikka, Bayes-analyysi, teoreettinen tilastotiede ja tilastollinen päättely.

 • Oppimisanalytiikka (oppimisanalytiikka)

- Ennakoiva analytiikka, adaptiivinen oppiminen ja oppimisen yksilöllistäminen, oppimisen arviointi ja palaute, oppimismotivaatio ja sitoutuminen, oppimisinterventiot, oppimistiedon visualisointi, tietojohtaminen, oppimismuotoilu, yhteistoiminnallinen oppimisen analytiikka, Competency-Based Education

 

Lisätietoja tohtoriohjelmasta EXACTUS tohtoriohjelman verkkosivuilta.

Ota yhteyttä:

Sähköposti: sci-docstudies@utu.fi

Tohtoriohjelman johtaja:
professori Juri Poutanen

Tohtoriohjelman koordinaattori:
Eevi Savola