Matematiikan ja tilastotieteen laitos

Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelmat tarjoavat opiskelijoilleen sekä kattavan matemaattisten tieteiden perusosaamisen että mahdollisuuden syventää osaamistaan joko matematiikan, tilastotieteen, matematiikan opettamisen tai sovelletun matematiikan parissa.

Matematiikan ja sovelletun matematiikan tärkeimpiä tutkimusaloja ovat diskreetti matematiikka, teoreettinen tietojenkäsittelytiede, lukuteoria, analyysi, optimointi, matemaattinen mallintaminen ja vakuutusmatematiikka.

Turun yliopistossa tapahtuva tilastotieteellinen tutkimus ja konsultointitoiminta on keskittynyt laitoksella toimivaan Tilastotieteen keskukseen, jonka tärkeimpiä tutkimusaloja ovat  latenttien muuttujien mallit, kohortti- ja vaikuttavuustutkimusten menetelmät sekä makro- ja rahoitusekonometrian teemat.

Tutustu matematiikan ja tilastotieteen laitokseen