Kolmas peräkkäinen matematiikan väitöskirjapalkinto Turun yliopistolle - Olli Järviniemi palkittiin alkulukujen jakauman tutkimuksesta

11.04.2024

 Suomen matemaattisen yhdistyksen myöntämän vuoden 2023 väitöskirjapalkinnon sai FT Olli Järviniemi. Turun yliopistossa hyväksytyssä väitöskirjassaan "Problems in analytic and algebraic number theory" Järviniemi tutkii sekä analyytisen että algebrallisen lukuteorian alaan kuuluvia kysymyksiä. Matematiikan väitöskirjapalkinto tuli Turun yliopistolle kolmatta kertaa peräkkäin.

Suomen matemaattinen yhdistys jakaa vuosittain väitöskirjapalkinnon parhaasta edellisenä vuonna valmistuneesta matematiikan alan väitöskirjasta.

Yhdistys jakoi vuoden 2023 palkinnot maaliskuussa yhdistyksen vuosikokouksessa. Palkinnon saaneen Olli Järviniemen väitöskirja osoittaa väittelijän laajaa ja syvällistä osaamista lukuteorian ajankohtaisista kysymyksistä.

Väitöskirjan analyyttisen lukuteorian osassa tarkastellaan peräkkäisten alkulukujen poikkeuksellisen suuria etäisyyksiä lyhyillä väleillä. 

Järviniemi parantaa Heath-Brownin ja Peckin tuloksia seulameneltelmällä, joka on optimoitu tätä varten kehitetyn tietokoneohjelman avulla. 

Järviniemen väitöskirjan algebrallisen lukuteorian osa käsittelee Schinzelin ja Wójcikin ongelmaa kokonaislukujen yhteisestä alkulukuasteesta ja siihen liittyviä Artinin konjektuurin kysymyksiä. 

Yhdistyksen väitöskirjapalkinto on jaettu aiemmin viisi kertaa, ja palkinnoista kolme on myönnetty Turun yliopistoon. Aikaisemmat palkinnon saajat ovat Anni Halkola (2022) ja Jori Merikoski (2021).

 

Luotu 11.04.2024 | Muokattu 11.04.2024