Tohtorikoulutus matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa

Tutkimukseen panostavassa monitieteisessä tiedekunnassa lukuisat tutkimushankkeet tarjoavat innostavia projekteja väitöskirjatutkijoille. Tohtorikoulutus on organisoitu tohtoriohjelmiin, jotka kehittävät koulutuksen sisältöä aktiivisesti ja tarjoavat tukea kansainvälistymiseen.

Tiedekunta tarjoaa korkeatasoista koulutusta luonnontieteellisiin filosofian tohtorin (FT) tutkintoihin.
Tiedekunnan päätösaikataulu jatkokoulutukseen liittyen

Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa useimmat tohtorikoulutukseen liittyvät asiat päättää jatkokoulutuksesta vastaava varadekaani.

Varadekaanin päätökset

Varadekaani tekee päätökset mm. seuraavista asioista:

 • esitarkastajien nimeämiset, luvat lähettää väitöskirjan käsikirjoitus esitarkastukseen
 • väittelyluvat (johtokunta on delegoinut päätöksenteon dekaanille)
 • ohjaussuunnitelmien päivitykset
 • päätökset opiskeluoikeuksista
 • muita mahdollisia asioita

Asiakirjat päätöksentekoon tulee toimittaa pari päivää ennen päätöspäivää.

Varadekaanin päätösaikataulu

Kesälomien takia heinäkuussa ei käsitellä väitösasioita. Viimeinen päivä toimittaa asioita päätöksentekoa varten ennen kesätaukoa on 27.6.2022. Kesätauon jälkeen päätöksiä valmistellaan taas 4.8.2022 alkaen.

Varadekaani tekee päätöksiä aikataulussa mainittuina päivinä. Asiakirjat päätöksentekoa varten tulee toimittaa paria päivää aikaisemmin.

Varadekaanin päätösaikataulu

 • 9.8.2022
 • Päätöksiä tehdään yleensä noin kahden viikon välein. Tarkemmat syyskauden ajankohdat ilmoitetaan elokuussa.

Tiedekunnan johtokunta

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan johtokunta hyväksyy väitöskirjat.

Tiedekunnan johtokunnan kokoukset

 • 25.8.2022
 • 27.9.2022
 • 27.10.2022
 • 24.11.2022
 • 15.12.2022