Tohtorikoulutus matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa

Tutkimukseen panostavassa monitieteisessä tiedekunnassa lukuisat tutkimushankkeet tarjoavat innostavia projekteja tohtorikoulutettaville. Tohtorikoulutus on organisoitu tohtoriohjelmiin, jotka kehittävät koulutuksen sisältöä aktiivisesti ja tarjoavat tukea kansainvälistymiseen.

Tiedekunta tarjoaa korkeatasoista koulutusta luonnontieteellisiin filosofian tohtorin (FT) tutkintoihin.
Tiedekunnan päätösaikataulu jatkokoulutukseen liittyen

Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa useimmat tohtorikoulutukseen liittyvät asiat päättää jatkokoulutuksesta vastaava varadekaani.

Varadekaanin päätökset

Varadekaani tekee päätökset mm. seuraavista asioista:

 • esitarkastajien nimeämiset, luvat lähettää väitöskirjan käsikirjoitus esitarkastukseen
 • väittelyluvat
 • ohjaussuunnitelmien päivitykset
 • päätökset opiskeluoikeuksista
 • muita mahdollisia asioita

Asiakirjat päätöksentekoon tulee toimittaa pari päivää ennen päätöspäivää.

Varadekaanin päätösaikataulu  (muutokset mahdollisia)

Varadekaani tekee päätöksiä aikataulussa mainittuina päivinä. Asiakirjat päätöksentekoa varten tulee toimittaa paria päivää aikaisemmin.

 • 14.1.2022
 • 28.2.2022
 • 11.2.2022
 • 25.2.2022
 • 11.3.2022
 • 25.3.2022
 • 13.4.2022
 • 29.4.2022
 • 13.5.2022
 • 3.6.2022
 • 17.6.2022

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan johtokunta hyväksyy väitöskirjat.

Tiedekunnan johtokunnan kokoukset

 • 27.1.2022
 • 17.2.2022
 • 24.3.2022
 • 28.4.2022
 • 19.5.2022
 • 16.6.2022
Tohtoriohjelmien muutos

Rehtori on päättänyt, että Turun yliopiston tohtoriohjelmakokonaisuus muuttuu. Seuraavat tohtoriohjelmat eivät jatka vuoden 2021 jälkeen.

 • Fysikaalisten ja kemiallisten tieteiden tohtoriohjelma (PCS)
 • Matemaattis-tietotekninen tohtoriohjelma (MATTI)
 • Molekulaaristen biotieteiden tohtoriohjelma (DPMLS)

Kyseisissä tohtoriohjelmissa tohtorintutkintoaan suorittavat tohtorikoulutettavat siirretään dekaanien päätöksellä 1.1.2022 lukien uuden tohtoriohjelmakokonaisuuden tohtoriohjelmiin seuraavasti:

 • Molekulaaristen biotieteiden tohtoriohjelman (DPMLS) kaikki tohtorikoulutettavat siirretään Teknologian tohtoriohjelmaan (DPT).
 • Fysikaalisten ja kemiallisten tieteiden tohtoriohjelman (PCS) koulutettavista fysiikkaa, kemiaa, materiaalitiedettä, teoreettista fysiikkaa tai tähtitiedettä pääaineenaan opiskelevat tohtorikoulutettavat siirretään Eksaktien tieteidentohtoriohjelmaan (EXACTUS). Materiaalitekniikkaa pääaineenaan opiskelevat tohtorikoulutettavat siirretään Teknologian tohtoriohjelmaan (DPT).
 • Matemaattis-tietoteknisen tohtoriohjelman (MATTI) matematiikkaa, sovellettua matematiikkaa tai tilastotiedettä pääaineenaan opiskelevat tohtorikoulutettavat siirretään Eksaktien tieteiden tohtoriohjelmaan (EXACTUS). Kaikki muut ohjelman tohtorikoulutettavat eli fonetiikkaa, konetekniikkaa,tietojenkäsittelytieteitä, tieto- ja viestintätekniikkaa tai tietojärjestelmätiedettäpääaineenaan opiskelevat tohtorikoulutettavat siirretään Teknologian tohtoriohjelmaan (DPT).

Opintosuunnitelmien muuttuminen

EXACTUS tohtoriohjelman opetussuunnitelma ei oleellisesti eroa PCS ja MATTI ohjelmien opetussuunnitelmista.

Tiedekunnan jatkokoulutuksen pysyväismääräys sanoo, että ennen 1.8.2018 jatko-opintonsa aloittaneilla on mahdollista suorittaa jatko-opinnot vanhojen opintovaatimusten mukaisesti (60 op) 31.7.2024 saakka. Tämän jälkeen kaikissa jatkotutkinnoissa noudatetaan kulloinkin voimassa olevia tutkintovaatimuksia.

Dekaanien päätös tohtorikoulutettavien siirtämisestä uusiin ohjelmiin