Tohtorikoulutus matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa

Tutkimukseen panostavassa monitieteisessä tiedekunnassa lukuisat tutkimushankkeet tarjoavat innostavia projekteja väitöskirjatutkijoille. Tohtorikoulutus on organisoitu tohtoriohjelmiin, jotka kehittävät koulutuksen sisältöä aktiivisesti ja tarjoavat tukea kansainvälistymiseen.

Tiedekunta tarjoaa korkeatasoista koulutusta luonnontieteellisiin filosofian tohtorin (FT) tutkintoihin.
Tiedekunnan päätösaikataulu jatkokoulutukseen liittyen

Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa useimmat tohtorikoulutukseen liittyvät asiat päättää jatkokoulutuksesta vastaava varadekaani.

Varadekaanin päätökset

Varadekaani tekee päätökset mm. seuraavista asioista:

 • esitarkastajien nimeämiset, luvat lähettää väitöskirjan käsikirjoitus esitarkastukseen
 • väittelyluvat (johtokunta on delegoinut päätöksenteon dekaanille)
 • ohjaussuunnitelmien päivitykset
 • päätökset opiskeluoikeuksista
 • muita mahdollisia asioita

Asiakirjat päätöksentekoon tulee toimittaa pari päivää ennen päätöspäivää.

Varadekaanin päätösaikataulu

Varadekaani tekee päätöksiä aikataulussa mainittuina päivinä. Asiakirjat päätöksentekoa varten tulee toimittaa paria päivää aikaisemmin.

Varadekaanin alustava päätösaikataulu

 • 21.12.2023
 • 10.1.2024
 • 24.1.2024
 • 7.2.2024
 • 21.2.2024
 • 13.3.2024
 • 27.3.2024
 • 9.4.2024 (lisätty uusi aika)
 • 17.4.2024
 • 2.5.2024
 • 15.5.2024
 • 29.5.2024
 • 12.6.2024

Tiedekunnan johtokunta

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan johtokunta hyväksyy väitöskirjat.

Tiedekunnan johtokunnan kokoukset

 • 25.1.2024
 • 29.2.2024
 • 26.3.2024
 • 25.4.2024
 • 23.5.2024
 • 18.6.2024