Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan uudelle opiskelijalle

Onneksi olkoon ja tervetuloa opiskelemaan!

Muista tarkistaa sähköpostisi, sillä lähetämme sinulle kesän aikana sähköpostitse infopaketin opintojen aloittamiseen liittyen.

Opintojen aloittaminen

Johdantokurssi

Tiedekunnan uusien perustutkinto-opiskelijoiden opinnot alkavat kandidaatin tutkinnossa pakollisella johdantokurssilla (opintojakso "Opiskelijaksi yliopistoon", 1-2 opintopistettä). Kurssilla tutustutaan yliopisto-opiskeluun ja yliopiston palveluihin.

Siirtohaulla tai suoraan maisterin tutkintoa suorittamaan valituille opiskelijoille kurssi ei ole pakollinen, mutta kurssi on heillekin erittäin suositeltava aloitus opinnoille.

  • Kurssin aikataulu ja ohjelma (lisätään kesällä)

Jos aloitat opintosi muulloin kuin syyslukukaudella, tai olet ollut poissaolevaksi ilmoittautuneena vuoden tai pitempään, ota yhteyttä opintoneuvojaan.

Tietoa opinnoista

Tiedekunnan tutkintoihin sisältyy myös sivuaineiden opiskelua. Kannattaa siis miettiä hyvissä ajoin omia sivuainevalintoja.

Joidenkin valinnaisten kielten ja esimerkiksi sivuaineiden ilmoittautumiset tai sivuainekokeet voivat olla jo johdantokurssin aikana. Ilmoittautumiseen liittyvää ohjeistusta löydät kyseisen kielen tai oppiaineen tiedoista opinto-oppaasta.

Opiskelijatuutorit

Opintosi alkavat tiedekunnan järjestämällä uusien opiskelijoiden johdantokurssilla ”Opiskelijaksi yliopistoon”. Johdantokurssin lisäksi uusien opiskelijoiden ohjelmaan kuuluu etenkin ensimmäisten kahden viikon aikana opiskelijatuutorointia. Tuutoriryhmiin jako ja ryhmän ensimmäinen tapaaminen on ohjelmassa heti maanantaina, johdantokurssin ensimmäisten luentojen jälkeen.

Opiskelijatuutoreina toimii vanhempia, usein 2.–4. vuoden opiskelijoita, joiden tehtävänä on tukea sinua opintojesi alkuvaiheessa. Yksi tuutori ohjaa yleensä noin 6–10 uuden opiskelijan ryhmää. Tuutorit muun muassa huolehtivat siitä, että uudet opiskelijat osallistuvat pakollisiin ja suositeltaviin tapahtumiin. Tämän lisäksi tuutorit järjestävät ryhmille tapaamisia, joissa käsitellään esimerkiksi opintoihin liittyviä ja opiskelua tukevia asioita.

Opiskelijatuutoroinnin tarkoituksena on siis perehdyttää sinut yliopisto-opiskeluun ja yliopistomaailmaan, opastaa sinua löytämään tärkeät paikat ja keskeiset tietolähteet yliopistolta sekä tutustuttaa sinut niin muihin opiskelijoihin kuin henkilökuntaankin.

Tuutoreille voit siis esittää kaikenlaisia kysymyksiä, joita yliopisto-opintojen aloittaminen vain on saanut mieleesi, vaikkapa opintojen suunnitteluun, opiskelutekniikkaan, opintososiaalisiin asioihin, opiskelijajärjestöjen toimintaan, opiskelijan oikeusturvaan, opiskelijoiden vaikutusmahdollisuuksiin tai vapaa-ajan viettoon liittyen. Kaikkea tuutorit eivät toki itse tiedä, mutta heidän tehtävänään on varmistua siitä, että löydät kysymyksiisi vastauksen ja pystyt aloittamaan opintosi mahdollisimman täysipainoisesti.

Tätä opintojen alkuvaiheen ohjausta sekä johdantokurssien luentoja on eniten juuri elo–syyskuussa, joten varaathan aikaa osallistua. Opintojen sujuvan aloittamisen kannalta tuutorointi on hyvin tärkeää!

Tuutoroinnista vastaa opintoneuvoja Ulla Morelli: ota siis Ullaan yhteyttä, jos et esimerkiksi jostakin syystä pääse osallistumaan tuutoroinnin ensimmäisiin tapaamisiin.

Henkilökohtainen opintosuunnitelma (hops)

Jokaisen opiskelijan tulee tehdä sekä kandidaatin että maisterin tutkintoa varten henkilökohtainen opintosuunnitelma. Opintosuunnitelmien tekeminen käynnistetään opintojen alussa elo-syyskuussa oppiaineiden henkilökunnan järjestämissä infotilaisuuksissa.

Opintoja suunnitellessa huomioi tutkintoosi varattu opiskeluaika.

Aiempien opintojen hyväksiluku

Jos olet suorittanut korkeakouluopintoja tai tutkinnon muualla kuin Turun yliopistossa / Turun yliopiston avoimessa yliopistossa, voit halutessasi anoa niistä opinnoista hyväksilukuja tulevaan tutkintoosi, ks. ohjeet Intrassa. Tämän voit hoitaa opintotoimistossa ja oppiaineissa johdantokurssin käynnistyttyä.

Huom! Myös avoimen väylältä ja siirtohaussa hyväksyttyjen tulee vielä erikseen anoa näitä hyväksilukuja, jos aiemmat opinnot on suoritettu muualla kuin Turun yliopistossa. Muissa korkeakouluissa tehtyjä opintoja ei siis automaattisesti siirretä Turun yliopiston opintorekisteriin.

Opintojen aloittamiseen liittyvissä kysymyksissä voit kääntyä tiedekunnan opintoneuvojan puoleen.