Kielitaitovaatimukset tohtorintutkinnon opiskeluoikeushaussa

Väitöskirjatutkijalta edellytetään kykyä sujuvaan kommunikaatioon niin suullisesti kuin kirjallisesti englannin kielellä sekä opintojen ja tutkimuksen etenemisen että tiedeyhteisöön integroitumisen vuoksi.

Turun yliopistossa noudatetaan rehtorin päätöksessä määriteltyjä kielitaidon todentamisen tapoja.

Hyväksyttävät kielitestit ja niiden vähimmäisvaatimukset löytyvät englanninkielisiltä sivuilta.

Kielitaito katsotaan riittäväksi, eikä kielitestiä vaadita, jos hakija on suorittanut

  • toisen asteen koulutuksen Suomessa
  • toisen asteen koulutuksen englanniksi Australiassa, Kanadassa, Iso-Britanniassa, Irlannissa, Uudessa-Seelannissa tai Yhdysvalloissa
  • korkeakoulututkinnon suomalaisessa yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa
  • korkeakoulututkinnon englanniksi EU/EEA-maassa, Sveitsissä, Australiassa, Kanadassa, Iso-Britanniassa, Uudessa-Seelannissa tai Yhdysvalloissa.