Kehityspsykologian perusteet -verkkokurssi maksutta avoimessa yliopistossa syksyllä 2023

27.06.2023

Oletko kiinnostunut psykologiasta tieteenalana? Osallistu maksuttomalle verkkokurssille ja tutustu opintoihin!

Kehityspsykologian perusteet -kurssilla voit tutustua ihmisen kehitykseen varhaislapsuudesta vanhuuteen psykologisen tutkimuksen näkökulmasta. Kurssin voit opiskella verkossa maksutta syyslukukaudella 2023. Pääset samalla tutustumaan avoimena yliopisto-opetuksena järjestettäviin psykologian perusopintoihin. Opintoihin voi osallistua ilman pohjakoulutusvaatimuksia.

Ymmärrystä ihmisen kehityksestä ja sen tukemisesta tarvitaan yhä enemmän

Kehityspsykologian kurssilla saat kokonaisvaltaisen käsityksen ihmisen psykologisesta kehityksestä. Opinnot antavat välineitä tämän kehityksen ymmärtämiseen ja tutkimukseen perustuvan tiedon soveltamiseen. Opit tunnistamaan kehitykseen vaikuttavia yksilöön ja ympäristöön liittyviä tekijöitä ja opit ymmärtämään niiden välistä monimuotoista vuorovaikutusta. Tutustut myös kunkin ikävaiheen tärkeimpiin kehityksellisiin tehtäviin ja haasteisiin.

Kehityspsykologisesta tiedosta on hyötyä meidän kaikkien arkielämässä ja monissa työtehtävissä. Psykologian tutkinto-opiskelijaksi tähtääville opinnot antavat valmiuksia valintakokeisiin. Opinnot sopivat erinomaisesti myös osaksi eri alojen tutkintoja, esimerkiksi sote-alalle ammattikorkeakouluissa. 

Opinnot sopivat ammatilliseksi lisäkoulutukseksi erityisesti sosiaali- ja terveysalalla sekä kasvatus- ja opetustehtävissä toimiville, samoin työyhteisössä tai harrastustoiminnassa eri ikäisten kanssa työskenteleville, joiden on tärkeää tuntea ihmisen toimintaan vaikuttavia tekijöitä. Tiesithän, että avoimet yliopiston opinnot sopivat myös henkilöstökoulutukseksi.

Opiskele joustavasti verkossa – kuuntele Psykonetin asiantuntijaluentoja

Psykologiaa voi opiskella ajan ja paikan suhteen joustavasti verkko-opintoina. Kurssit perustuvat valtakunnallisen Psykonet-verkoston luentosarjaan. Voit kuunnella Psykonetin luentotallenteita ja suorittaa opintoja itsenäisesti.

Verkkoluennoilla eri yliopistojen opettajat ja tutkijat esittelevät kehityspsykologiaan liittyviä peruskäsitteitä sekä kehityspsykologisia teorioita ja tutkimusta. Luennoilla käydään läpi eri ikävaiheita, aiheina ovat mm. prof. Jukka Leppänen: Sikiöajan kehitys, prof. Riikka Korja: Lapsen itsesäätelyn kehitys, prof. Paavo Leppänen: Internet-lukutaidot (erityisesti nuorilla), PsT Maija Korhonen: Siirtymät ja käännekohdat aikuisen elämänkulussa ja prof. Paula Salo: Sosiaalinen toimintakyky ja yksinäisyys vanhuudessa.

Kurssiin sisältyy luentojen ja kirjallisuuden lisäksi itseopiskelutehtäviä. Opintoihin voi osallistua paikkakunnasta riippumatta lukuun ottamatta tenttejä, jotka suoritetaan Exam-tenttipalvelun tiloissa. Tenttipalvelu on käytettävissä Turun yliopiston lisäksi useissa muissa korkeakouluissa.

Ilmoittaudu viimeistään 30.9.2023

Ilmoittautuminen maksuttomalle Kehityspsykologian perusteet (5 op) -kurssille alkaa 10.8. ja päättyy 30.9. Tutustumiskurssin jälkeen voit jatkaa psykologian perusopintojen suorittamiseen. Vaihtoehtoisesti voit ilmoittautua suoraan perusopintoihin (25 op). Opintokokonaisuuden maksu on 200 euroa syyslukukaudella 2023 (normaalisti 250 euroa).

Perusopinnoista voi opiskella lukuvuoden aikana myös muita yksittäisiä opintojaksoja, esimerkiksi Terveyden ja mielenterveyden perusteet -jakson. Opintojaksojen maksut ovat 15 e/op. Tarkemmat tiedot ovat opintojen esittelysivulla.

Luotu 27.06.2023 | Muokattu 30.09.2023